Kumulativní aktualizace 1 pro zjednodušenou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 a japonské verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 je k dispozici

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:935730
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Úvod
Tento článek popisuje podrobnosti o kumulativní aktualizaci 1 pro následující verze Microsoft Dynamics CRM 3.0:
 • Zjednodušené verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0
 • Japonská verze Microsoft Dynamics CRM 3.0
Tento článek také uvádí opravy hotfix a aktualizace zahrnuté v této kumulativní aktualizaci.
Další informace

Sestavit čísla a názvy souborů

Číslo sestavení kumulativní aktualizace 1 pro zjednodušenou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 a pro japonskou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 je 3.0.5300.1561. Toto číslo sestavení je číslo sestavení klienta Microsoft CRM aplikace Microsoft Office Outlook. Toto číslo sestavení je také číslo sestavení serveru Microsoft Dynamics CRM. Názvy souborů balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:
 • CRM3.0 - KB935730 - server-CHS exe
 • CRM3.0 - KB935730 - Client-CHS exe
 • CRM3.0 - KB935730 - server-JPN exe
 • CRM3.0 - KB935730 - Client-JPN exe
Poznámka: Zástupný symbol CHS a zástupný symbol JPN představují zkratku jazykové verze, stáhnout a nainstalovat.

Kumulativní aktualizace 1 pro zjednodušenou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 a pro japonskou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0

Tato kumulativní aktualizace obsahuje některé opravy zahrnuté v kumulativní aktualizaci 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a v kumulativní aktualizaci 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Opravy zahrnuté v této kumulativní aktualizaci jsou často požadované opravy. Další informace o kumulativní aktualizaci 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
922815Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je k dispozici
Další informace o kumulativní aktualizaci 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
927751Kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je k dispozici

Informace o odinstalaci

Nemůžete odebrat kumulativní aktualizaci 1 pro zjednodušenou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 a pro japonskou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0. Proto je nutné zálohovat následující databáze před instalací této kumulativní aktualizaci:
 • OrganizationName_MSCRM
 • OrganizationName_METABASE

Předpokladem pro instalaci oprav hotfix, které jsou novější než kumulativní aktualizace 1 pro zjednodušenou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 a pro japonskou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0

Tato kumulativní aktualizace vytváří nový kód účaří. Proto musí mít nainstalovány před instalací opravy hotfix, které jsou k dispozici po této kumulativní aktualizaci Tato kumulativní aktualizace.

Nástroje "řešení letní čas"

Kumulativní aktualizace 1 pro zjednodušenou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 a pro japonskou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 obsahuje "letní čas řešení" nástroje, které jsou popsány v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base 925874 a 932984. Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
925874Je k dispozici aktualizace pro změny letního času v roce 2007 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
932984Jak provést změny letního času 2007 pomocí Průvodce aktualizací časových pásem pro Microsoft Dynamics CRM 3.0
Pokud jste nespustili Průvodce Microsoft Dynamics CRM 3.0 aktualizaci časových pásem, která je popsána v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 932984, doporučujeme spustit tohoto průvodce. Potom, pokud entity Microsoft Dynamics CRM obsahují datová razítka nebo časová razítka obsahují, tyto entity správně upraven pro letní čas.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb

Kumulativní aktualizace ještě není k dispozici pro Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb.

Pro aplikace Microsoft Office Outlook aktualizaci kompatibility klienta Microsoft CRM

Kumulativní aktualizace 1 pro zjednodušenou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 a japonské verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 je kompatibilní s pro aplikace Microsoft Office Outlook aktualizaci kompatibility klienta Microsoft CRM. Tato kumulativní aktualizace však neposkytuje kompatibilitu mezi klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook a následující programy:
 • Windows Vista
 • Sady Microsoft Office 2007
Informace o kompatibilitě klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook se systémem Windows Vista a 2007 odkazují na klienta Microsoft CRM pro Outlook Compatibility sady Office. Kumulativní aktualizace 1 pro zjednodušenou verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM a japonské verze balíčky klienta Microsoft Dynamics CRM obsahují opravy pro klienta Microsoft CRM pro Outlook Compatibility, pokud je již nainstalován klient.

Stáhnout klienta Microsoft CRM pro Outlook Compatibility na následujícím webu společnosti Microsoft:

Klíč problémy vyřešené v kumulativní aktualizaci 1 pro zjednodušenou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 a pro japonskou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0

Tato kumulativní aktualizace obsahuje opravy pro problémy klíče, které jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
912210Sníží výkon systému bez ohledu na velikost souboru sady dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
913462Mřížka entit naplněna pomaleji, než očekáváte při přesunutí vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
923387Při zobrazení sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "System.web.Services.Protocols.SoapException: funkce:" sestavy historie snímky "není podporováno v tomto vydání služeb zpráv."
925780Zprostředkovatel adresáře klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook může trvat několik hodin k synchronizaci, pokud existuje mnoho záznamů v entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
925874Je k dispozici aktualizace pro změny letního času v roce 2007 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
926811Aplikace Outlook přestává reagovat při přiřadit jednu nebo více úloh jinému uživateli v přenosném počítači klienta Microsoft CRM pro Outlook
927854Při pokusu o načtení formulářů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 dochází ke snížení výkonu
929488Při připojení souboru DOCX k záznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Chyba uložit souboru"
929804Název souboru sešitu aplikace Excel mohou obsahovat nečitelné znaky při použití funkce "Exportovat do listu aplikace Excel" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
931270Chybová zpráva při použití klienta Microsoft CRM pro aplikace Microsoft Office Outlook: aplikace Microsoft Office Outlook došlo k problému a třeba ji ukončit. Omlouváme se za nepříjemnosti "
932984Jak provést změny letního času 2007 pomocí Průvodce aktualizací časových pásem pro Microsoft Dynamics CRM 3.0

Komplexní problémy vyřešené v kumulativní aktualizaci 1 pro zjednodušenou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 a pro japonskou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0

Tato kumulativní aktualizace obsahuje opravy pro komplexní problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
894183Při implementaci události volání PreCreate pro entitu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Server nemohl přečíst požadavek"
911520E-mailové aktivity nejsou automaticky odeslány příjemcům při distribuci e-mailové aktivity kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
912153Při vytváření odezvy činnosti zpracování kampaně nebo aktivity zpracování služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM pole není automaticky naplněna s původní název účtu
912210Sníží výkon systému bez ohledu na velikost souboru sady dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
912324Při pokusu o vytvoření e-mailové zprávy ze šablony programově v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Název entity XML neplatná"
913462Mřížka entit naplněna pomaleji, než očekáváte při přesunutí vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
915757Při přijetí aktivity z fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 se vlastník aktivity nezmění na uživatelský účet
917324Splatnosti čas změněn na 12: 00 uložení nové aktivity následné úlohy v Asistent formuláře v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
917348Vztah nelze konfigurovat v dialogovém okně "Vztahů: účet na účet" Microsoft Dynamics CRM 3.0
918477Funkce SetFocus nezobrazí fungovat očekávaným způsobem v aplikaci Microsoft CRM
919152Událost při změně pole ve formuláři nedojde očekávaným způsobem při použití asistenta formulářů k dokončení pole v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
919354Po instalaci opravy hotfix 912153 nelze vytvořit následné aktivity z formuláře aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
920763Některé sloupce v zobrazení seznamu zobrazit nesprávná data hodnoty, pokud tyto sloupce mají podobné názvy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
921290Při použití asistenta formulářů vyberte hodnotu pro vyhledávací pole v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 může fokus zůstat ve vyhledávacím poli
923387Při zobrazení sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "System.web.Services.Protocols.SoapException: funkce:" sestavy historie snímky "není podporováno v tomto vydání služeb zpráv."
924309Změny záznamů Fronta a produkt se neprojeví, po změně těchto záznamů offline v přenosném počítači klienta Microsoft CRM pro Outlook
925780Zprostředkovatel adresáře klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook může trvat několik hodin k synchronizaci, pokud existuje mnoho záznamů v entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
925874Je k dispozici aktualizace pro změny letního času v roce 2007 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
926811Aplikace Outlook přestává reagovat při přiřadit jednu nebo více úloh jinému uživateli v přenosném počítači klienta Microsoft CRM pro Outlook
927854Při pokusu o načtení formulářů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 dochází ke snížení výkonu
929082Je k dispozici aktualizace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro západní Austrálie letní čas zkušební
929488Při připojení souboru DOCX k záznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Chyba uložit souboru"
929804Název souboru sešitu aplikace Excel mohou obsahovat nečitelné znaky při použití funkce "Exportovat do listu aplikace Excel" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
931270Chybová zpráva při použití klienta Microsoft CRM pro aplikace Microsoft Office Outlook: aplikace Microsoft Office Outlook došlo k problému a třeba ji ukončit. Omlouváme se za nepříjemnosti "
932984Jak provést změny letního času 2007 pomocí Průvodce aktualizací časových pásem pro Microsoft Dynamics CRM 3.0

Hotfix a aktualizace, které je třeba ručně povolit nebo ručně konfigurovat

Kumulativní aktualizace 1 pro zjednodušenou verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM a japonské verze aplikace Microsoft Dynamics CRM obsahuje opravy hotfix a aktualizace jste ručně povolit nebo ručně nakonfigurovat. Tyto opravy hotfix a tyto aktualizace jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
911520E-mailové aktivity nejsou automaticky odeslány příjemcům při distribuci e-mailové aktivity kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
925780Zprostředkovatel adresáře klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook může trvat několik hodin k synchronizaci, pokud existuje mnoho záznamů v entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0

Jak získat kumulativní aktualizaci 1 pro zjednodušenou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0 a pro japonskou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0

Server Microsoft Dynamics CRM 3.0

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

DownloadDownload the CRM3.0-KB931270-Server-CHS.exe package now.

Datum vydání: 23. července 2007

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

DownloadDownload the CRM3.0-KB931270-Client-CHS.exe package now.

Datum vydání: 23. července 2007

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Jak získat kumulativní aktualizaci 1 pro japonskou verzi Microsoft Dynamics CRM 3.0

Server Microsoft Dynamics CRM 3.0

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

DownloadDownload the CRM3.0-KB935730-Server-JPN.exe package now.

Datum vydání: 23. července 2007

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

DownloadDownload the CRM3.0-KB935730-Client-JPN.exe package now.

Datum vydání: 23. července 2007

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Musíte mít nainstalován instalací této kumulativní aktualizace Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Požadavek na restartování

Pokud budete vyzváni, restartujte počítač po instalaci této kumulativní aktualizace.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze této kumulativní aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v položce datum a čas v ovládacím.

Server Microsoft Dynamics CRM

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
Action.jsNelze použít25,65724. 5. 200700: 13Nelze použítNelze použít
Blank.aspxNelze použít9824. 5. 200700: 13Nelze použítNelze použít
Category_followup.HTCNelze použít6,96124. 5. 200700: 13Nelze použítNelze použít
Crmrichclientsync.dll3.0.5469.11403,142,50424. 5. 200701: 41MD5: 14CC52CFD7F26E6780C9D5C3CCE32571
SHA1: 915369E0E89D816F5EE97AA437A3E7ABDA3905BC
X86
Editfilter.aspxNelze použít2,73324. 5. 200700: 13Nelze použítNelze použít
Frequencycontrol.HTCNelze použít14,76024. 5. 200700: 13Nelze použítNelze použít
Glo_glossary.htmNelze použít99,86223. 5. 200722: 10Nelze použítNelze použít
Help_toc.XMLNelze použít64,33923. 5. 200722: 10Nelze použítNelze použít
How_rpt_controlaccess.htmNelze použít32,08323. 5. 200722: 10Nelze použítNelze použít
How_rpt_generate.htmNelze použít33,97523. 5. 200722: 10Nelze použítNelze použít
How_rpt_organize.htmNelze použít21,60923. 5. 200722: 10Nelze použítNelze použít
Img.lu.HTCNelze použít18,11624. 5. 200700: 13Nelze použítNelze použít
Microsoft.CRM.Application.Components.Core.dll3.0.5469.1140292,20024. 5. 200701: 38MD5: FB0159F9E1DC7A109CC2E083818B6C76
SHA1: BD62871C5E2990345F88EA5D7BD8F4EDBC66CA69
X86
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5469.1140746,85624. 5. 200701: 38MD5: DCC1DA642A0ECFB8F0833A68542AEC9F
SHA1: 9AB9DA81763D45D8615F8E6D2C422D66ADA18242
X86
Microsoft.CRM.Application.Components.Strings.Resources.dll3.0.5469.1141709,99220. 6. 200721: 03MD5: A299F472D816161E2738572CF8050043
SHA1: 8A2F296E0E280BEC1CEECBB6FBB7C54260AA7222
X86
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5469.1140980,32824. 5. 200701: 38MD5: 4CDA85F39A010B28A080405E5ECF8B73
SHA1: 355A01F3F4CD725FF1A9521E2EC6CC0934CB91A3
X86
Microsoft.CRM.dll3.0.5469.1140382,31224. 5. 200701: 38MD5: 70929D8F79A3ADD8F428A191CCF47A60
SHA1: B63AA8EC5153C74D517D36E4919338C6B0DA4318
X86
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5469.1140320,87224. 5. 200701: 38MD5: D654F48DE58EAB368FF1916E256004D0
SHA1: E7C205C77D05785DF40FBFE17D824EC220C75CE4
X86
Microsoft.CRM.Platform.proxy.dll3.0.5469.11401,221,99224. 5. 200701: 38MD5: EC34F2554A1118494C8E75A714910736
SHA1: F90C38167669A0D61749F5ED03749114FF3B0E51
X86
Microsoft.CRM.Reports.reportschedule.dll3.0.5469.114099,68824. 5. 200701: 37MD5: 34149B2819799452B1C22F7E24437619
SHA1: 098F03AF4FF020B85C871F742D4CB511108E5B56
X86
Microsoft.CRM.Reports.reportschedule.Resources.dll3.0.5469.114029,03224. 5. 200701: 37MD5: 02B73584D997AB703EA66002F4D87C3C
SHA1: DEEC817A4220C14F17462291B1DBC0D84A1B7C61
X86
Microsoft.CRM.se.timezonesettings.exe3.0.5469.1140410,98424. 5. 200701: 38MD5: B8964E4362F80A0CECCE5EBA3518EA65
SHA1: 6E4389FD3F8458935C12BA9F13FB81CFCC61CDD4
X86
Microsoft.CRM.se.timezoneupdate.AdminTool.dll3.0.5469.1140673,12824. 5. 200701: 37MD5: BA9E87C100D2C554774FC6C12E4ACEA0
SHA1: 048F3B0B93993F7297D95D2A20DDA576C3C0263F
X86
Microsoft.CRM.se.timezoneupdate.TimeZoneUpdatePatch.exe3.0.5469.114016,23224. 5. 200701: 38MD5: 72920C0086B2640BA6C2EF19491BA55D
SHA1: A4A454987B3C1EAC168E21EE71CC4485AD677114
X86
Microsoft.CRM.Tools.workflowlibrary.dll3.0.5469.1140275,81624. 5. 200701: 38MD5: F823BF70EF6E67E802B52660D0AA485F
SHA1: BDB104061572AB375638B3851406ED894E729D82
X86
Microsoft.CRM.Tools.workflowlibrary.Resources.dll3.0.5469.114157 34418. 6. 200721: 38MD5: 3FFF3E5E20C8F1161D1D76060A6B6639
SHA1: 6F9C6545F32D529C9E6D8AB06F039C5F1AFB5C9C
X86
Microsoft.crm.webservices.dll3.0.5469.1140456,04024. 5. 200701: 37MD5: 4F95BD1E2F781DA8D69A8E84E5F5FC27
SHA1: BEDC389487875DCA5D45C087B427CE6837CB986D
X86
Mscrm30manageaccountandcontactparentrelationships.exe3.0.5469.114071,01624. 5. 200701: 38MD5: 63CC9DD3B927BE9E93A002A69680481C
SHA1: 9D2C5F2D715FEE7C2CDC83D8EF46F6B15ECD89D4
X86
Parametercontrol.HTCNelze použít2,20024. 5. 200700: 13Nelze použítNelze použít
Pkgutil.cmdNelze použít11329. Březen 200720: 18Nelze použítNelze použít
Print_dlg.aspxNelze použít8,64424. 5. 200700: 13Nelze použítNelze použít
Relatedinformation.HTCNelze použít8,60724. 5. 200700: 13Nelze použítNelze použít
Scheduleservice.asmxNelze použít12924. 5. 200700: 13Nelze použítNelze použít
Schedulewizard.aspxNelze použít29,52224. 5. 200700: 13Nelze použítNelze použít
Schedulewizard.cssNelze použít1,61424. 5. 200700: 13Nelze použítNelze použít
Select.HTCNelze použít15,25124. 5. 200700: 13Nelze použítNelze použít
Table.dtm.HTCNelze použít13,28824. 5. 200700: 13Nelze použítNelze použít
Ug_addon_overview.htmNelze použít2,14123. 5. 200722: 10Nelze použítNelze použít
Ug_addon_rptschedwizard.htmNelze použít4,37023. 5. 200722: 10Nelze použítNelze použít
Ug_rpt_customize.htmNelze použít11,13923. 5. 200722: 10Nelze použítNelze použít
Ug_rpt_overview.htmNelze použít8,21623. 5. 200722: 10Nelze použítNelze použít
Ug_wel_docoverview.htmNelze použít7,58023. 5. 200722: 10Nelze použítNelze použít
Ui_rpt_report_list.htmNelze použít35,80123. 5. 200722: 10Nelze použítNelze použít
Glo_glossary.htmNelze použít99,86223. 5. 200722: 10Nelze použítNelze použít
Help_toc.XMLNelze použít64,33923. 5. 200722: 11Nelze použítNelze použít
How_rpt_controlaccess.htmNelze použít32,08323. 5. 200722: 10Nelze použítNelze použít
How_rpt_generate.htmNelze použít33,97523. 5. 200722: 10Nelze použítNelze použít
How_rpt_organize.htmNelze použít21,60923. 5. 200722: 10Nelze použítNelze použít
Ug_addon_overview.htmNelze použít2,14123. 5. 200722: 11Nelze použítNelze použít
Ug_addon_rptschedwizard.htmNelze použít4,37023. 5. 200722: 11Nelze použítNelze použít
Ug_rpt_customize.htmNelze použít11,13923. 5. 200722: 11Nelze použítNelze použít
Ug_rpt_overview.htmNelze použít8,21623. 5. 200722: 11Nelze použítNelze použít
Ug_wel_docoverview.htmNelze použít7,58023. 5. 200722: 11Nelze použítNelze použít
Ui_rpt_report_list.htmNelze použít35,80123. 5. 200722: 11Nelze použítNelze použít
Microsoft.CRM.dll3.0.5469.1375,56022 Únor 200620: 29MD5: 32B5D5634AF407468FDB851D8374F405
SHA1: 10752425716796138AF913E5E984916541E05C05
X86
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5469.1318,21622 Únor 200620: 29MD5: 296BDDADA26816CC1CE5A02E472C0B9D
SHA1: D22583AA3262B5B0864E5990533DFE0BA9913D08
X86
Microsoft.CRM.Platform.proxy.dll3.0.5469.11,219,33622 Únor 200620: 29MD5: 90263B491D20856CA060F9A913524149
SHA1: AFAB27902C31E12627111150C467FAA2051DE574
X86
Crmdbhotfix.dll3.0.5469.1129105,83229. Březen 200708: 25MD5: 378FEC05192824668E5C66D5242D2DB2
SHA1: A57569D2A94AA1E0B13F6EEB8099BA518D3C9224
X86
Kb925874_client.dll3.0.5469.1140122,72824. 5. 200701: 41MD5: 88142D608E42C123BE9FDE1B975FC192
SHA1: C7E42AC1D460DE38B8811A5D119838657C9ACD66
X86

Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
Action.jsNelze použít25,65724. 5. 200700: 15Nelze použítNelze použít
Blank.aspxNelze použít9824. 5. 200700: 15Nelze použítNelze použít
Category_followup.HTCNelze použít6,96124. 5. 200700: 15Nelze použítNelze použít
Crmaddin.dll3.0.5469.11401,180,00824. 5. 200701: 41MD5: 4E19F197B3DA25038036DCF3D427FD15
SHA1: 9A71D5C143CE513FCD398DE29039B957E88341E0
X86
Img.lu.HTCNelze použít18,11624. 5. 200700: 15Nelze použítNelze použít
Microsoft.CRM.Application.Components.Core.dll3.0.5469.1140296,29624. 5. 200701: 38MD5: 29C64F45EB1A2C50FA10890EF68DC9CE
SHA1: 32CA8541AB493B945847FE04E91AAE1F2B19024B
X86
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5469.1140746,85624. 5. 200701: 39MD5: BC55FB724F33699CEC06A3D50401CADD
SHA1: FC7D9FF1DD13C9378CB12B41484755E18A791875
X86
Microsoft.CRM.Application.Components.Strings.Resources.dll3.0.5469.1141709,99220. 6. 200721: 03MD5: CBC3907D8C585E99EB99627E24E3B669
SHA1: 72140687D0939DF99117F9DC0246622338C11639
X86
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5469.1140742,76024. 5. 200701: 38MD5: D5CE92478180AA5146F5BC3CA6FF282D
SHA1: A2F0A622EAFD508F9E9C6740EE15C3BB50A17CC5
X86
Microsoft.CRM.dll3.0.5469.1140382,31224. 5. 200701: 38MD5: 0B4D6EF3F8B3D0484951A2B5283626BA
SHA1: CC5ED3D15AAE35ECA0B69760CC08195B7BB9BDAF
X86
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5469.1140320,87224. 5. 200701: 38MD5: E420E703151DF335BD93EA6F3B5AD5BF
SHA1: 44E746535AA751254AD940A0C2D6CCD943C0CC4B
X86
Pkgutil.cmdNelze použít11329. Březen 200720: 18Nelze použítNelze použít
Print_dlg.aspxNelze použít8,64424. 5. 200700: 15Nelze použítNelze použít
Relatedinformation.HTCNelze použít8,60724. 5. 200700: 15Nelze použítNelze použít
Select.HTCNelze použít15,25124. 5. 200700: 15Nelze použítNelze použít
Syncqueue.dll3.0.5469.1140395,62424. 5. 200701: 41MD5: 43BE9E46A088D46CBE316C263528EDF9
SHA1: E12F4CE8B2259D04CD27642917A4061F74A4EA5C
X86
Table.dtm.HTCNelze použít13,28824. 5. 200700: 15Nelze použítNelze použít
Microsoft.CRM.dll3.0.5469.1375,57622 Únor 200621: 10MD5: 38CC62543491CDB39E5867181B0FC70E
SHA1: B5633A310DEFC973FDFFB2006B4D9FB84FC9A777
X86
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5469.1318,23222 Únor 200621: 10MD5: C7A7679574C004E5000D8D0D31E891C5
SHA1: 668BBF3061EF48932114BB9B20DB7563EA8B6597
X86

Aktualizace kompatibility klientů Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
V3icclientpatch30.mspNelze použít1,015,80812. Července 200701: 06Nelze použítNelze použít
Blank.aspxNelze použít9824. 5. 200700: 16Nelze použítNelze použít
Microsoft.CRM.Application.Components.Core.dll3.0.5469.1140296,29624. 5. 200701: 37MD5: ED262F1A8CE164A51EE31C264B7286E2
SHA1: 2F1F24AABC5FD7D6DF539824D3931A004E834E88
X86
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5469.1140746,85624. 5. 200701: 38MD5: E085B2447C40AD0DF6AB6DC9DABBAEF6
SHA1: 717F2F35E864E67CB0623D381ACC5930C7BFA539
X86
Microsoft.CRM.Application.Components.Strings.Resources.dll3.0.5469.1141709,99220. 6. 200721: 03MD5: 3270FF9AC86871C7ED347D79BA9D86B8
SHA1: D435016877B64283C14B78DA91FBC26011F810EC
X86
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5469.1140742,76024. 5. 200701: 38MD5: 7A1AAC35F7F88949C7DA7E3570C2F0B9
SHA1: 5C2918BA63DE6364E91AE3A31F8A0BFC1F06F2A8
X86
Microsoft.CRM.dll3.0.5469.1140382,31224. 5. 200701: 37MD5: A8DB808872C674D9BFF8AD18F9C96D33
SHA1: 1C220D73C600669645AC011FB36475CCCD4E6B1E
X86
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5469.1140320,87224. 5. 200701: 37MD5: ED2515B110C94271ABE273DD16DDD073
SHA1: 426B387A1224AC90E53FA12922B427D4CEDF980B
X86
Print_dlg.aspxNelze použít8,64424. 5. 200700: 15Nelze použítNelze použít
Syncqueue.dll3.0.5469.1140395,62424. 5. 200701: 41MD5: 54B5C09898407DA3ED402AC481A59AD4
SHA1: C07CE961E8DC34069A2A5C23588B4D5DA71975C1
X86
V3iclightclientpatch30.mspNelze použít540,16012. Července 200701: 04Nelze použítNelze použít
Microsoft.CRM.Application.Components.Core.dll3.0.5469.1140296,29624. 5. 200701: 37MD5: ED262F1A8CE164A51EE31C264B7286E2
SHA1: 2F1F24AABC5FD7D6DF539824D3931A004E834E88
X86
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5469.1140746,85624. 5. 200701: 38MD5: E085B2447C40AD0DF6AB6DC9DABBAEF6
SHA1: 717F2F35E864E67CB0623D381ACC5930C7BFA539
X86
Microsoft.CRM.Application.Components.Strings.Resources.dll3.0.5469.1141709,99220. 6. 200721: 03MD5: 3270FF9AC86871C7ED347D79BA9D86B8
SHA1: D435016877B64283C14B78DA91FBC26011F810EC
X86
Microsoft.CRM.dll3.0.5469.1140382,31224. 5. 200701: 37MD5: A8DB808872C674D9BFF8AD18F9C96D33
SHA1: 1C220D73C600669645AC011FB36475CCCD4E6B1E
X86
Další informace

Známé problémy

Programy jiných výrobců

Pokud jste nainstalovali program jiného výrobce, který registruje soubor Microsoft.CRM.MetadataService.dll globální mezipaměť sestavení (GAC) (GAC), může dojít po instalaci této kumulativní aktualizace problém v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Tento problém může docházet k uložení entity nebo atributu nebo aktualizaci entity nebo atributu. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
934690Při uložení nebo aktualizaci entity nebo atributu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: „ došlo k chybě. Další informace od vašeho správce systému"

Export a import úprav

Pokud jsou vlastní nastavení exportována ze serveru Microsoft Dynamics CRM, který má kumulativní aktualizace nainstalována, nemůžete importovat vlastní úpravy serveru Microsoft Dynamics CRM, který nemá stejné kumulativní aktualizace nainstalována. Pokud se pokusíte importovat úpravy tímto způsobem, zobrazí se následující chybová zpráva:
Soubor vybraného schématu neodpovídá požadovanému formátu. Došlo k chybě ověření schématu v řádku 37977, umístěte 16.
Proto je nutné ověřit, oba servery mají stejné kumulativní aktualizace nainstalována při přenosu vlastních nastavení mezi dvěma servery.
Odkazy
Další informace o terminologii používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
887283Standardy používání názvů u balíčků oprav hotfix a aktualizací softwaru aplikace Microsoft Business Solutions CRM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 935730 - Poslední kontrola: 01/16/2015 15:58:35 - Revize: 1.5

Microsoft CRM 3.0, Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kberrmsg atdownload kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner KB935730 KbMtcs
Váš názor