Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Je k dispozici kumulativní aktualizace 1 pro Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:935731
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Úvod
Tento článek popisuje podrobnosti o kumulativní aktualizaci 1 pro Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb. Tento článek také uvádí opravy hotfix a aktualizace zahrnuté v této kumulativní aktualizaci.
Další informace

Sestavit čísla a názvy souborů

Číslo sestavení kumulativní aktualizace 1 pro Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb je 3.0.5300.1561. Toto číslo sestavení je číslo sestavení klienta Microsoft CRM aplikace Microsoft Office Outlook. Toto číslo sestavení je také číslo sestavení serveru Microsoft Dynamics CRM. Názvy souborů balíčků kumulativních aktualizací jsou následující:
  • CRM3.0PE - KB935731 - server-ENU .exe
  • CRM3.0PE - KB935731 - Client-ENU .exe
Poznámka:ENU zastupuje zkratku jazykové verze, které stáhnout.

Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb

Kumulativní aktualizace 1 pro Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb obsahuje některé opravy zahrnuté v kumulativní aktualizaci 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a v kumulativní aktualizaci 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0. Opravy zahrnuté v této kumulativní aktualizaci jsou často požadované opravy. Další informace o kumulativní aktualizaci 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
922815Kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je k dispozici
Další informace o kumulativní aktualizaci 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
927751Kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 je k dispozici

Informace o odinstalaci

Nemůžete odebrat kumulativní aktualizaci 1 pro Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb. Proto je nutné zálohovat následující databáze před instalací této kumulativní aktualizaci:
  • OrganizationName_MSCRM
  • OrganizationName_METABASE

H otfixes, že k dispozici po instalaci kumulativní aktualizace 1 pro Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb

Tato kumulativní aktualizace vytváří nový kód účaří. Proto musíte mít kumulativní aktualizace 1 pro Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb nainstalovány před instalací opravy hotfix, že k dispozici become.

Nástroje "řešení letní čas"

Kumulativní aktualizace 1 pro Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro zprostředkovatelů obsahuje "letní čas řešení" nástroje, které jsou popsány v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 925874 a 932984 článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
925874Je k dispozici aktualizace pro změny letního času v roce 2007 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
932984Jak provést změny letního času 2007 pomocí Průvodce aktualizací časových pásem pro Microsoft Dynamics CRM 3.0
Pokud jste nespustili Průvodce Microsoft Dynamics CRM 3.0 aktualizaci časových pásem, která je popsána v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 932984, doporučujeme spustit tohoto průvodce. Potom, pokud entity Microsoft Dynamics CRM obsahují datová razítka nebo časová razítka obsahují, tyto entity správně upraven pro letní čas.

Pro aplikace Microsoft Office Outlook aktualizaci kompatibility klienta Microsoft CRM

Kumulativní aktualizace 1 pro Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb je kompatibilní s pro aplikace Microsoft Office Outlook aktualizaci kompatibility klienta Microsoft CRM. Tato kumulativní aktualizace však neposkytuje kompatibilitu mezi klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook a následující produkty:
  • Windows Vista
  • Sady Microsoft Office 2007
Informace o kompatibilitě klienta Microsoft CRM pro aplikaci Outlook se systémem Windows Vista a 2007 odkazují na klienta Microsoft CRM pro Outlook Compatibility sady Office. Kumulativní aktualizace 1 pro Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro balíčky klienta zprostředkovatelů obsahují opravy pro klienta Microsoft CRM pro Outlook Compatibility, pokud je již nainstalován klient.

Stáhnout klienta Microsoft CRM pro Outlook Compatibility na následujícím webu společnosti Microsoft:

Klíčové problémy vyřešené v kumulativní aktualizaci 1 pro Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb

Tato kumulativní aktualizace obsahuje opravy pro problémy klíče, které jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
910242Při pokusu o odeslání nebo převedení e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft CRM 3.0 se zobrazí chybové zprávy
913462Mřížka entit naplněna pomaleji, než očekáváte při přesunutí vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
913468Při pokusu o spuštění klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: "Došlo chybě k načítání funkcí aplikace Microsoft CRM"
918990Dochází k prodlevám a snížení výkonu po změnit role zabezpečení nebo po importu souboru vlastního nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
921065Internetová informační služba přestane reagovat na serveru Microsoft Dynamics CRM 3.0
921235Dochází k prodlevám a snížení výkonu při opětovné přiřazení záznamů jednoho uživatele jinému uživateli v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
921540Po odpojení počítače se systémem Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb chybová zpráva: "došlo k chybě k načítání funkcí aplikace Microsoft CRM"
925874Je k dispozici aktualizace pro změny letního času v roce 2007 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
926811Aplikace Outlook přestává reagovat při přiřadit jednu nebo více úloh jinému uživateli v přenosném počítači klienta Microsoft CRM pro Outlook
927854Při pokusu o načtení formulářů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 dochází ke snížení výkonu
928272Aplikace Outlook ukončí neočekávaně při příkaz "Přejít offline" v přenosném počítači klienta Microsoft CRM pro Outlook
929488Při připojení souboru DOCX k záznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Chyba uložit souboru"
931270Chybová zpráva při použití klienta Microsoft CRM pro aplikace Microsoft Office Outlook: aplikace Microsoft Office Outlook došlo k problému a třeba ji ukončit. Omlouváme se za nepříjemnosti "
932984Jak provést změny letního času 2007 pomocí Průvodce aktualizací časových pásem pro Microsoft Dynamics CRM 3.0

Komplexní problémy vyřešené v kumulativní aktualizaci 1 pro Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb

Tato kumulativní aktualizace obsahuje opravy pro komplexní problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
910242Při pokusu o odeslání nebo převedení e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft CRM 3.0 se zobrazí chybové zprávy
910836Uložit a může být chybějící tlačítka Storno a části formuláře entit mohou být nepřístupné při můžete hromadně úpravy záznamů entit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
911022Nelze omezit uživatelé z tisk dat v aplikaci Microsoft CRM 3.0 nebo export dat z aplikace Microsoft CRM 3.0 do aplikace Excel
911318Při pokusu o export dat do aplikace Excel z aplikace Microsoft Dynamics CRM se zobrazí chybová zpráva: "Problémy během načítání"
911520E-mailové aktivity nejsou automaticky odeslány příjemcům při distribuci e-mailové aktivity kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
911986Může obsahovat řádku Předmět e-mailové aktivity "&" "<",">", nebo „ ""v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
912061Při používání rozšířeného hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nejsou k dispozici jako kritéria vyhledávání některých polí
912815Kritéria filtru v poli Vlastník ve vlastním zobrazení jsou nahrazeny "Zadejte hodnotu" po upgradu z aplikace Microsoft CRM 1.2 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
913418Export členů marketingový seznam nefiltruje aktuální marketingového seznamu při použití funkce "Exportovat do listu aplikace Excel" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
913462Mřížka entit naplněna pomaleji, než očekáváte při přesunutí vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
913468Při pokusu o spuštění klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: "Došlo chybě k načítání funkcí aplikace Microsoft CRM"
913645Pole "Účet Parent" a "Nadřazený zákazník" jsou k dispozici při pokusu o hromadnou úpravu mnoha záznamů kontaktů nebo v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 mnoho záznamů klientů
914160Chybová zpráva při pokusu o sloučení obchodních vztahů, kontaktů nebo zájemců se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0: "přihlášený uživatel nemá příslušná bezpečnostní oprávnění k zobrazení těchto záznamů nebo k provedení konkrétní akce"
915046Kód "XML DynamicEntity", vytvořit pomocí formuláře příležitosti se liší od kódu "XML DynamicEntity", vytvořit pomocí formuláře "Marketingové seznam" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
915487Při pokusu o sloučení záznamů se v aplikaci Microsoft CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "přihlášený uživatel nemá dostatečná oprávnění k provedení požadované akce"
916637V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 provedete rozšířené hledání vlastností a podmínek obsahujících speciální znaky chybová zpráva: „ došlo k chybě. Další informace získáte od správce systému. Kód chyby: není k dispozici „
917822Aktivita, která má datum splatnosti v minulosti může být nalezeno při hledání pro nadcházející aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
918108Při přepnutí do offline režimu u klientského přenosného počítače se spuštěnou aplikací Microsoft Dynamics CRM 3.0 se zobrazí chybová zpráva: Přesunutí dat pro entitu se nezdařilo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
918115Při pokusu o import souboru vlastního nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "že vybraný soubor vlastního nastavení neodpovídá schématu souboru vlastního nastavení požadována"
918465Při pokusu o sloučení obchodních vztahů nebo kontaktů v aplikaci Microsoft CRM 3.0 se zobrazí chybová zpráva
918990Dochází k prodlevám a snížení výkonu po změnit role zabezpečení nebo po importu souboru vlastního nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
919480Mapování entit mezi vlastní entitou a entitou smlouvy nefungují očekávaným Microsoft Dynamics CRM 3.0
920135Chybová zpráva při pokusu o import vlastního nastavení do Microsoft Dynamics CRM 3.0: "že vybraný soubor vlastního nastavení neodpovídá schématu souboru vlastního nastavení požadována"
920815Při použití funkce "Odeslat přímý E-mail" v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 nelze odeslat e-mailové zprávy z jiného uživatelského účtu
920859Při odeslání e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k objektu Microsoft CRM nebo provedení požadované operace"
921065Internetová informační služba přestane reagovat na serveru Microsoft Dynamics CRM 3.0
921235Dochází k prodlevám a snížení výkonu při opětovné přiřazení záznamů jednoho uživatele jinému uživateli v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0
921540Po odpojení počítače se systémem Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb chybová zpráva: "došlo k chybě k načítání funkcí aplikace Microsoft CRM"
922766Nelze použít vlastní aplikace používající samostatném fondu aplikací v Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb
924896Chybová zpráva při pokusu o výběr druhého řádku v editoru zobrazení ve funkci Rozšířené hledání nebo ve funkci vlastní nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Oprávnění odepřen"
925539Po ztrátě připojení k síti nelze použít offline data laptop klienta Microsoft Dynamics CRM pro Outlook
925874Je k dispozici aktualizace pro změny letního času v roce 2007 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
926811Aplikace Outlook přestává reagovat při přiřadit jednu nebo více úloh jinému uživateli v přenosném počítači klienta Microsoft CRM pro Outlook
927667Import úprav webové stránky není ukončena očekávaným způsobem při pokusu o import vlastních nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 po instalaci aplikace Internet Explorer 7
927854Při pokusu o načtení formulářů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 dochází ke snížení výkonu
928272Aplikace Outlook ukončí neočekávaně při příkaz "Přejít offline" v přenosném počítači klienta Microsoft CRM pro Outlook
929082Je k dispozici aktualizace Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro západní Austrálie letní čas zkušební
929488Při připojení souboru DOCX k záznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: "Chyba uložit souboru"
931270Chybová zpráva při použití klienta Microsoft CRM pro aplikace Microsoft Office Outlook: aplikace Microsoft Office Outlook došlo k problému a třeba ji ukončit. Omlouváme se za nepříjemnosti "
932984Jak provést změny letního času 2007 pomocí Průvodce aktualizací časových pásem pro Microsoft Dynamics CRM 3.0

Hotfix a aktualizace, které je třeba ručně povolit nebo ručně konfigurovat

Kumulativní aktualizace 1 pro Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro zprostředkovatelů obsahuje opravy hotfix a aktualizace jste ručně povolit nebo ručně nakonfigurovat. Tyto opravy hotfix a tyto aktualizace jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
911022Nelze omezit uživatelé z tisk dat v aplikaci Microsoft CRM 3.0 nebo export dat z aplikace Microsoft CRM 3.0 do aplikace Excel
921540Po odpojení počítače se systémem Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb chybová zpráva: "došlo k chybě k načítání funkcí aplikace Microsoft CRM"

Jak získat kumulativní aktualizaci 1 pro Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb

Server Microsoft Dynamics CRM 3.0

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
DownloadDownload the CRM3.0PE-KB935731-Server-ENU.exe package now.Datum vydání: 17. srpna 2007

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
DownloadDownload the CRM3.0PE-KB935731-Client-ENU.exe package now.Datum vydání: 17. srpna 2007

Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Musíte mít Dynamics CRM 3.0 Professional Edition pro poskytovatele služeb k instalaci této kumulativní aktualizace nainstalována.

Požadavek na restartování

Pokud budete vyzváni, restartujte počítač po instalaci této kumulativní aktualizace.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze této kumulativní aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v položce datum a čas v ovládacím.

Server Microsoft Dynamics CRM

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
Action.jsNelze použít25,65730. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Appgrid.htcNelze použít11,81730. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Blank.aspxNelze použít9830. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Crmauthfilter.dll3.0.5745.107484,84011-VI-200717: 19MD5: 0A583DEB75AD44A4C891AD9BB3E9EA97
SHA1: A979E7847EB9562B32DEAA5F082084E1C1FE3513
X86
Crmcache.dll3.0.5745.1074300,90411-VI-200717: 19MD5: 09D335742A4C813EC736ED3F02BA955F
SHA1: 77A2ADD033ABA7C64B2B294939D003050E4DC3D9
X86
Crmmetadatacache.dll3.0.5745.1074204,13611-VI-200717: 19MD5: 641CCF430E1382FD25420C8AA8CC07B9
SHA1: 8BDD7312C5ADB3264A7C1572A958F0B44FACDB74
X86
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5745.10743,395,43211-VI-200717: 20MD5: 1965B07C01B38A24CA6660CBDC992908
SHA1: 0F6F73A58924DD036DCF572BFBC591BB73192202
X86
Crmobjectmodel.dll3.0.5745.10746,730,08811-VI-200717: 20MD5: C5E1C5AA7DBD10BEA77912FF398894B3
SHA1: 4F1EFFEB153AF4430BD3E0879E19DB8E1313A6EF
X86
Crmsecurity.dll3.0.5745.1074767,33611-VI-200717: 19MD5: FF0BA6670EC3FCE0D4260B10FE83A3F5
SHA1: 0F4CE682B93456E0CF3C0EA22E4A8557D88E3178
X86
Crmworkflowservice.exe3.0.5745.10743,870,56811-VI-200717: 19MD5: 321B61B186B7631F7C4F9619BA2352E3
SHA1: 39A1125AD9FAEE9F22960F3D3B7AD2DA57BC5B89
X86
Customizations.xsdNelze použít54,25930. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Edit.aspxNelze použít7,81530. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Fileupload.jsNelze použít1,40530. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Manageattribute.aspxNelze použít12,75630. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Manageattribute.jsNelze použít15,52030. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5745.1074689,51211-VI-200717: 11MD5: 7F66EAD78298AE531FE45EC9329887E9
SHA1: B8A93CED98C9D408DA138EADF3075EAE580FEF88
X86
Microsoft.CRM.Application.Components.Core.dll3.0.5745.1074288,10411-VI-200717: 10MD5: 07958006BE4146301ED25E66F8EF3A71
SHA1: 96B3EF1C6C02EDBFC69E0D84C54F7EECCB03E988
X86
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5745.107491,49611-VI-200717: 11MD5: 43E751ADD5F07CE61EF6D65537EB51B3
SHA1: 2958329F961DF614B0E6CB0CDFFF091199E009AC
X86
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5745.1074726,37611-VI-200717: 10MD5: 3B21E1E251D8BD7E8B130020E9F7B706
SHA1: 568BF0A47C5E552353F063957C0D79262596E9CD
X86
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5745.1074222,56811-VI-200717: 11MD5: E85F263FEE9E8470D7F1AA7A92CFD25B
SHA1: 6EDC0BB3651549568CC942C6CC5D261BAD826505
X86
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5745.1074968,04011-VI-200717: 10MD5: F4CDCA61543DE782F595C65EEB1D891F
SHA1: 864944099BAA4A4EA3EE70856AE98D8C8460EB55
X86
Microsoft.CRM.dll3.0.5745.1074394,60011-VI-200717: 10MD5: 9AAE7119C096EE000FB8CF3DE357B018
SHA1: BA990C05C4EE92C8721D6CF782743BA3A91E598F
X86
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5745.1074161,12811-VI-200717: 10MD5: CC7EEF0076A0DC1EAB5A5E431D84389C
SHA1: 87A2815F1C8764CE545795FD3767BBB26EDE14C6
X86
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5745.1074320,87211-VI-200717: 10MD5: 758AE53E1D307F438690C6389D442ED6
SHA1:B6CEC5D135DEAA7A6862F4D59AA6B2F6C7D9F3BD
X86
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5745.1074247,14411-VI-200717: 10MD5: BFA9A1CBB9946D627872D5ACCB1EB64A
SHA1: B3F88D8195AB9D2A2AB2846B5BF0C319883358E1
X86
Microsoft.CRM.se.timezonesettings.exe3.0.5745.1074410,98411-VI-200717: 10MD5: 43B44572FC235C31630B62119B660D20
SHA1: 120EF8ECE99406FC1DF7933317BA14D0EEE5D793
X86
Microsoft.CRM.se.timezoneupdate.AdminTool.dll3.0.5745.1074673,12811-VI-200717: 09MD5: 485D89B4A438A2B4915C479CED8C040F
SHA1: 1E8CF048BCFB580CBD2F4970AF71D6BDCE306288
X86
Microsoft.CRM.se.timezoneupdate.TimeZoneUpdatePatch.exe3.0.5745.107416,23211-VI-200717: 09MD5: 81EC2E7DF8609BC04A5E2F8506C5D1B0
SHA1: DF4AB80FE0187A3C233990750F802C59AEF5FBA0
X86
Microsoft.CRM.Tools.workflowlibrary.dll3.0.5745.1074275,81611-VI-200717: 10MD5: F4AC62CC374FE3178056C7B6A3BDD830
SHA1: 3248487145C37E69B61CCF22D141E15507B9EDD1
X86
Mscrmfastreassign.exe3.0.5745.107475,11211-VI-200717: 10MD5: 7595C1583119E03DC97451D893116C38
SHA1: E4863BC32FECA079FC7A02ACD4ADAA9212F66574
X86
Pkgutil.cmdNelze použít11323. března 200716: 25Nelze použítNelze použít
Popupmenu.jsNelze použít5,04330. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Print_dlg.aspxNelze použít8,81630. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Syscustutil.jsNelze použít5,83130. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Systemsettings.aspxNelze použít33,17130. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Util.jsNelze použít20,38130. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5745.1074161,12811-VI-200717: 11MD5: 06B8B8B9A39ABCEA476E8AE06B625CCF
SHA1: 5C23ABA733DEB2DFFA88D9AF9356E85F372F40B6
X86
Microsoft.CRM.dll3.0.5745.0383,75224. 2. 200612: 31MD5: 956EF6C278D9B3A7246989B088D6411C
SHA1: D051FE2DF71530AF4A193D11EE27A81141CACA3B
X86
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5745.0318,21624. 2. 200612: 31MD5: 1C4D268459612382298B2751F1179F7D
SHA1: C69D47C3FD2008C69C8676429A477784D23EE3A3
X86
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5745.0244,48824. 2. 200612: 31MD5: 1BD5A83F2F3225FC3F2532A9FD377A70
SHA1: 75462B48CEC27CF79A33E1EDA8265EE8717AA321
X86
Crmdbhotfix.dll3.0.5300.1605105,83228. Březen 200710: 45MD5: 03EE950503E9BD7425B1702308403C6C
SHA1: 6AE59976526A289FB9D1454846AFBF90210CE11E
X86
Kb918990_client.dll3.0.5745.107469,48011-VI-200717: 17MD5: 1458DA96D010CD2B6E62D155337841EA
SHA1: FE6D217FB3A54BB31D157EA75822A8C76F3FC551
X86
Kb925874_client.dll3.0.5745.1074122,72811-VI-200717: 17MD5: C54BAA3D0612B9F1C03CADB3C0F05F22
SHA1: 5E714AD361AEDCB8ECF41389254BFD225C4222C6
X86

Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
Action.jsNelze použít25,65730. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Appgrid.htcNelze použít11,81730. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Blank.aspxNelze použít9830. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Crmaddin.dll3.0.5745.10741,182,05611-VI-200717: 20MD5: F2442F2EFB32591DDA003EB690E532FD
SHA1: B9C1BB8E70604FE006FBE9D0B75A935534698C47
X86
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5745.10743,395,43211-VI-200717: 20MD5: 597AE09AEDF27D6647F14064E9BAB8FD
SHA1: D9342367D6B7CB55B5980B9FFDC1F9A6D0D6BC3A
X86
Crmobjectmodel.dll3.0.5745.10746,730,08811-VI-200717: 20MD5: A9F6130E132F3B32567404CC8F3E9C03
SHA1: 041809F5BCA8F475C16F8CBD71DA68DC6E2F372C
X86
Edit.aspxNelze použít7,81530. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5745.1074599,40011-VI-200717: 10MD5: 9C5FBFD8D66958A5D12334605D1A8F7B
SHA1: 72C8A661A3524B73452CFB3326D42F314EBAF3CB
X86
Microsoft.CRM.Application.Components.Core.dll3.0.5745.1074292,20011-VI-200717: 10MD5: 047C4BA1F80FEF4ECCCE4AA4913E3B69
SHA1: 3F0A8EFF470AD9B0BD93EC1C09262341DE3CA20B
X86
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5745.107491,49611-VI-200717: 10MD5: E59E0A270A1FF768A1266EB34B8CD638
SHA1: 82DC52BE3573149879055CE2D0A22BE1DB7E84B1
X86
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5745.1074726,37611-VI-200717: 10MD5: 49B6582DA55EBEE0E3BC7CE8A2E844C8
SHA1: 9AB28976B0C0ADAAB3DD5C6BFB1452552F7AF71A
X86
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5745.1074222,56811-VI-200717: 10MD5: 8CA1290DA44C2C238C26015791CA188A
SHA1: 9BF6B9ED0024F0D45C66736490A6D8B04BA4B4EA
X86
Microsoft.CRM.Application.Outlook.offlinesync.dll3.0.5745.107483,30411-VI-200717: 10MD5: 48DC27706A635AD566BDD3F7C6D0B586
SHA1: 367261419013ADEDBF167787AC685AA29873B150
X86
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5745.1074738,66411-VI-200717: 10MD5: EA05AB0AE94BC3BA3E917648A9BD861D
SHA1: CE556ABB0FEAAF3DDA7DCD63AA2A52B7A42FB8EC
X86
Microsoft.CRM.dll3.0.5745.1074394,60011-VI-200717: 10MD5: 0D206EF3AA78AAC61A93007B8DB74110
SHA1: ABBC4D6D786FA1D1FE24DE7A047D2FC26327EF6E
X86
Pkgutil.cmdNelze použít11323. března 200716: 25Nelze použítNelze použít
Popupmenu.jsNelze použít5,04330. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Print_dlg.aspxNelze použít8,81630. 5. 200701: 38Nelze použítNelze použít
Syncqueue.dll3.0.5745.1074395,62411-VI-200717: 19MD5: FA8462AFDD6A337E814C92E65B70E93C
SHA1: D37FD0D70B3593E77D2080157891731F89B33288
X86
Microsoft.CRM.dll3.0.5745.0383,76824. 2. 200612: 34MD5: F6DA7BADC72FB3ABCAFF47D443E5AB5F
SHA1: A990A488A0567AE0ACE92C7A3A23A29A47562D5A
X86

Aktualizace kompatibility klientů Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasHodnoty hashPlatforma
V3splacclientpatch30.mspNelze použít975,87213. Července 200723: 33Nelze použítNelze použít
Blank.aspxNelze použít9830. 5. 200701: 39Nelze použítNelze použít
Crmaddin.dll3.0.5745.10741,210,21611-VI-200717: 20MD5: 36747AEEB870E206B0985A30B69BE03A
SHA1: 93923180C7DE57D2929B362D61D1B9929F6B2117
X86
Microsoft.CRM.Application.Components.Core.dll3.0.5745.1074292,20011-VI-200717: 11MD5: 6F97F95686252188D4F69B849F017599
SHA1: 76E8E2734877C3F51D8E3B97B6939E0F4F6D0B36
X86
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5745.1074726,37611-VI-200717: 12MD5: 1A6DCC775E7056379F128E65A231C4A8
SHA1: 63C80F60AD8D2685EA8485587523858E68824D60
X86
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5745.1074738,66411-VI-200717: 12MD5: 85AD2F82B89C719E656246AAD78C3868
SHA1: C0BD4C2565EC415E1C7AD43EE5EBE2B00E229F8F
X86
Microsoft.CRM.dll3.0.5745.1074394,60011-VI-200717: 12MD5: 1768613CD9718B94B77DEA5F8A63E2F4
SHA1: A8DDD0CE4B5696F15F121A1FA4E5E7521C716C88
X86
V3splaclightclientpatch30.mspNelze použít764,41613. Července 200723: 27Nelze použítNelze použít
Crmaddin.dll3.0.5745.10741,210,21611-VI-200717: 20MD5: 36747AEEB870E206B0985A30B69BE03A
SHA1: 93923180C7DE57D2929B362D61D1B9929F6B2117
X86
Microsoft.CRM.Application.Components.Core.dll3.0.5745.1074292,20011-VI-200717: 11MD5: 6F97F95686252188D4F69B849F017599
SHA1: 76E8E2734877C3F51D8E3B97B6939E0F4F6D0B36
X86
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5745.1074726,37611-VI-200717: 12MD5: 1A6DCC775E7056379F128E65A231C4A8
SHA1: 63C80F60AD8D2685EA8485587523858E68824D60
X86
Microsoft.CRM.dll3.0.5745.1074394,60011-VI-200717: 12MD5: 1768613CD9718B94B77DEA5F8A63E2F4
SHA1: A8DDD0CE4B5696F15F121A1FA4E5E7521C716C88
X86
Další informace

Známé problémy

Programy jiných výrobců

Pokud jste nainstalovali program jiného výrobce, který registruje soubor Microsoft.CRM.MetadataService.dll globální mezipaměť sestavení (GAC) (GAC), může dojít po instalaci této kumulativní aktualizace problém v aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Tento problém může dojít, pokud uložení entity nebo atributu nebo aktualizaci entity nebo atributu. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
934690Při uložení nebo aktualizaci entity nebo atributu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 zobrazí chybová zpráva: „ došlo k chybě. Další informace od vašeho správce systému"

Export úprav a importu vlastních nastavení

Pokud exportovat vlastní úpravy ze serveru Microsoft Dynamics CRM, který má nainstalována kumulativní aktualizace nelze importovat tyto úpravy na serveru Microsoft Dynamics CRM, který nemá stejné kumulativní aktualizace nainstalována. Pokud se pokusíte importovat úpravy tímto způsobem, zobrazí se následující chybová zpráva:
Soubor vybraného schématu neodpovídá požadovanému formátu. Došlo k chybě ověření schématu v řádku 37977, umístěte 16.
Proto je nutné ověřit, oba servery mají stejné kumulativní aktualizace nainstalována při přenosu vlastních nastavení mezi dvěma servery.
Odkazy
Další informace o terminologii používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
887283Standardy používání názvů u balíčků oprav hotfix a aktualizací softwaru aplikace Microsoft Business Solutions CRM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 935731 - Poslední kontrola: 01/16/2015 02:03:05 - Revize: 1.2

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers, Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kberrmsg atdownload kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner KB935731 KbMtcs
Váš názor