Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Poradce při potížích s chybovými zprávami Stop, které mohou nastat při pokusu nainstalovat systém Windows Vista

Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifické potíže. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně počítače.
Souhrn
Tento článek pojednává o chybových zprávách Stop, které se mohou zobrazit při pokusu o instalaci systému Windows Vista. Popisuje možné příčiny jednotlivých chybových zpráv Stop. Nabízí také postupy řešení jednotlivých problémů.
ÚVOD
Tento článek popisuje několik chybových zpráv Stop, které se mohou zobrazit během instalace systému Windows Vista. Pojednává také o možných příčinách těchto chybových zpráv a o postupech řešení problému.

Zobrazí-li se během instalace systému Windows Vista chybová zpráva Stop, je důležité zjistit o ní co nejvíce informací a zdokumentovat je. Kód chyby a její parametry mohou pomoci při určení vhodného postupu řešení potíží a relevantních zdrojů informací.
Další informace
Při instalaci systému Windows Vista se může zobrazit některá z následujících chybových zpráv Stop.

Poznámka: Pokud chybová zpráva Stop není uvedena v seznamu a je možné spustit počítač, spusťte diagnostický nástroj MSDT (Microsoft System Diagnostics Tool), který o dané chybové zprávě Stop shromáždí informace.

Stop: 0x0000007B

Chybová zpráva Stop: 0x0000007B znamená, že systém Windows Vista nebo Instalační program systému Windows Vista nemá přístup na pevný disk obsahující spouštěcí soubory systému Windows Vista. K této chybě Stop obvykle dochází, když systém Windows Vista nemůže nalézt kompatibilní ovladač pro řadič disku. Může nastat například tehdy, když systém Windows Vista nemůže najít kompatibilní ovladač pro řadič RAID.

Chybová zpráva se také může zobrazit, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
 • Pevný disk je vadný.
 • Kabeláž pevného disku je vadná nebo chybně zapojená.
 • Počítač je nakažený virem ve spouštěcím sektoru.
 • Systém BIOS počítače nebo firmware řadiče disku nejsou kompatibilní se systémem Windows Vista.
 • Hlavní spouštěcí záznam je právě používán jiným programem.
Zobrazí-li se tato zpráva během čisté instalace systému Windows Vista, obvykle to znamená, že systém Windows Vista neobsahuje kompatibilní ovladač pro zařízení řadiče disku. Tento problém lze vyřešit tím, že během instalace systému Windows Vista poskytnete kompatibilní ovladač. Postupujte takto:
 1. V jiném počítači nebo v konfiguraci s možností spouštění dvou operačních systémů stáhněte kompatibilní ovladač pro zařízení řadiče disku.
 2. Po stažení uložte ovladač na optický disk nebo na vyměnitelnou jednotku USB.

  Poznámka: V konfiguraci s možností spouštění dvou operačních systémů lze ovladač uložit i na místní pevný disk.
 3. Z disku DVD se systémem Windows Vista spusťte Instalační program systému Windows Vista.
 4. Po zobrazení výzvy k výběru disku, na který se má systém Windows Vista nainstalovat, vyberte možnost Načíst ovladač.
 5. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
Zobrazí-li se tato zpráva při pokusu o upgrade počítače na systém Windows Vista, obvykle to také znamená, že systém Windows Vista neobsahuje kompatibilní ovladač pro zařízení řadiče disku. Znamená to však také, že ovladač používaný v předchozím operačním systému není kompatibilní se systémem Windows Vista. Nelze jej tudíž překompilovat a migrovat do systému Windows Vista.

Zobrazí-li se tato chybová zpráva Stop při pokusu restartovat systém Windows Vista během instalace systému, použijte následující postup:
 1. Restartujte počítač.
 2. Vraťte se k předchozímu nainstalovanému operačnímu systému.
 3. Od výrobce řadiče disku zjistěte informace o daném problému. Nejsou-li k dispozici žádné další informace, stáhněte a nainstalujte nejnovější dostupný ovladač.
 4. Opakujte pokus o upgrade na systém Windows Vista.

  Poznámka: Pokud problém přetrvává, proveďte čistou instalaci systému Windows Vista a použijte funkci Načíst ovladač popsanou dříve v této části.

Stop: 0x000000A5

Chybová zpráva „Stop: 0x000000A5“ obvykle znamená, že systém BIOS počítače není kompatibilní se standardem rozhraní ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), který je podporován v systému Windows Vista. K této chybě však může dojít také proto, že hardware počítače, periferní zařízení nebo jejich ovladače nejsou kompatibilní se systémem Windows Vista.

Zobrazí-li se při instalaci systému Windows Vista tato chybová zpráva, použijte následující postup:
 1. Restartujte počítač.
 2. Vraťte se k předchozímu nainstalovanému operačnímu systému.
 3. Obraťte se na výrobce počítače a zjistěte, jak získat a nainstalovat aktualizaci systému BIOS.
 4. Odpojte veškerá externí hardwarová zařízení připojená k počítači. Dále odeberte nebo odpojte veškerý hardware, pro který výrobce vašeho počítače neposkytuje podporu.
 5. Opakujte pokus o upgrade na systém Windows Vista. Zobrazí-li se chybová zpráva Stop: 0x0000007B během upgradu, obraťte se na výrobce počítače. Podaří-li se provést upgrade na systém Windows Vista, problém se pravděpodobně týkal hardwaru nebo softwaru, který byl nainstalován v předchozím operačním systému.

Stop: 0x0000000A nebo Stop: 0x000000D1

Při pokusu nainstalovat systém Windows Vista se může zobrazit jedna z následujících chybových zpráv Stop:
STOP 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP 0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení se nedoporučuje, jsou ale poskytnuty informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí.

Zobrazí-li se při pokusu o upgrade počítače na systém Windows Vista chybová zpráva Stop: 0x0000000A nebo Stop: 0x000000D1, postupujte následujícím způsobem:
 1. Restartujte počítač.
 2. Vraťte se k předchozímu nainstalovanému operačnímu systému.
 3. Pomocí nástroje Poradce pro upgrade na systém Windows Vista zkontrolujte známé problémy.
 4. Odpojte veškerá externí hardwarová zařízení připojená k počítači. Dále odeberte nebo odpojte veškerý hardware, pro který výrobce vašeho počítače neposkytuje podporu. Odeberte také hardware, který byl nainstalován poslední dobou.
 5. Zobrazí-li se některá z těchto chybových zpráv během první fáze instalace upgradu, použijte následující postup:
  1. V předchozím operačním systému aktualizujte nainstalované antivirové a antispywarové programy a potom jejich pomocí prověřte počítač.

   Poznámka: Zjistíte-li jakýkoli problém, doporučujeme provést čistou instalaci systému Windows Vista.
  2. Po dokončení kontroly přítomnosti virů či spywaru v předchozím operačním systému odinstalujte veškerý antivirový a antispywarový software.
  3. Obraťte se na výrobce počítače a informujte se o známých problémech systému Windows Vista s kompatibilitou a o způsobu, jak získat a nainstalovat aktualizaci systému BIOS.
 6. Opakujte pokus o upgrade na systém Windows Vista.
Zobrazí-li se některá z těchto zpráv během instalace systému Windows Vista po restartování počítače, problém může být způsoben ovladači z předchozího operačního systému, které byly migrovány do systému Windows Vista. Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod, která je vhodná pro danou situaci.
Metoda 1: Upgrade ze systému Microsoft Windows XP na systém Windows Vista
 1. V nabídce Start vyberte příkaz Spustit, zadejte příkaz Cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  cd \windows\inf
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  Ren oem*.inf oem*.old
 4. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  exit
 5. Odpojte veškerá externí hardwarová zařízení připojená k počítači. Dále odeberte nebo odpojte veškerý hardware, pro který výrobce vašeho počítače neposkytuje podporu. Odeberte také hardware, který byl nainstalován poslední dobou.
 6. Opakujte pokus o upgrade na systém Windows Vista.
Metoda 2: Upgrade na jinou verzi systému Windows Vista
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a potom klepněte na příkaz Správce úloh.
 2. Klepněte na příkaz Soubor, dále na příkaz Nová úloha (spustit), zadejte příkaz Msinfo32 a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. Poklepejte na položku Programové prostředí a dále poklepejte na položku Podepsané ovladače.
 4. Klepněte na sloupec Název souboru s příponou INF.
 5. Poznamenejte si všechna zařízení, jejichž název souboru s příponou INF začíná znaky „oem“. Tato zařízení používají ovladače, které nejsou součástí systému Windows Vista.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a potom klepněte na příkaz Správce úloh.
 7. Klepněte na tlačítko Soubor, potom na příkaz Nová úloha (spustit), zadejte příkaz Devmgmt.msc a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka:Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtůJestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
 8. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Zobrazit skrytá zařízení.
 9. Klepněte pravým tlačítkem myši na každé zařízení, které jste zjistili v kroku 5, klepněte na příkaz Odinstalovat, zaškrtněte políčko Odstranit software ovladače tohoto zařízení a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Zařízení nezakazujte. Je-li zařízení zakázáno, jeho ovladač bude během instalace systému Windows Vista migrován.
 10. Opakujte pokus o upgrade na systém Windows Vista.

Stop: 0x0000000A nebo Stop: 0x000000D1

Zobrazí-li se během čisté instalace systému Windows Vista chybová zpráva Stop: 0x0000000A“nebo Stop: 0x000000D1, postupujte takto:
 1. Odpojte veškerá externí hardwarová zařízení připojená k počítači. Dále odeberte nebo odpojte veškerý hardware, pro který výrobce vašeho počítače neposkytuje podporu. Odeberte také hardware, který byl nainstalován poslední dobou.
 2. Obraťte se na výrobce počítače a informujte se o známých problémech systému Windows Vista s kompatibilitou a o způsobu, jak získat a nainstalovat aktualizaci systému BIOS.
 3. Vyhledejte související problémy na Internetu. Podívejte se také do znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
 4. Spusťte nástroj pro diagnostiku paměti.

Stop: 0x0000007E nebo Stop: 0x0000008E

Při pokusu nainstalovat systém Windows Vista se může zobrazit jedna z následujících chybových zpráv Stop:
STOP 0x0000007E SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
STOP 0x0000008E KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Chybová zpráva Stop: 0x0000007E nebo „Stop: 0x0000008E obvykle znamená, že v některé součásti běžící v režimu jádra (například v ovladači) došlo k chybě, kterou vestavěná obslužná rutina chyb systému Windows nedokáže odstranit.

Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení se nedoporučuje, jsou ale poskytnuty informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí.

Při řešení potíží, kdy se zobrazuje některá z těchto chybových zpráv, použijte následující postup:
 1. Restartujte počítač.
 2. Vraťte se k předchozímu nainstalovanému operačnímu systému.
 3. Pomocí nástroje Poradce pro upgrade na systém Windows Vista zkontrolujte známé problémy.
 4. Odpojte veškerá externí hardwarová zařízení připojená k počítači. Dále odeberte nebo odpojte veškerý hardware, pro který výrobce vašeho počítače neposkytuje podporu. Odeberte také hardware, který byl nainstalován poslední dobou.
 5. Zobrazí-li se některá z těchto chybových zpráv během první fáze instalace upgradu, použijte následující postup:
  1. V předchozím operačním systému aktualizujte nainstalované antivirové a antispywarové programy a potom jejich pomocí prověřte počítač.

   Poznámka: Zjistíte-li jakýkoli problém, doporučujeme provést čistou instalaci systému Windows Vista.
  2. Po dokončení kontroly přítomnosti virů či spywaru v předchozím operačním systému odinstalujte veškeré antivirové a antispywarové programy.
  3. Obraťte se na výrobce počítače a informujte se o známých problémech systému Windows Vista s kompatibilitou a o způsobu, jak získat a nainstalovat aktualizaci systému BIOS.
 6. Opakujte pokus o upgrade na systém Windows Vista.
Zobrazí-li se některá z těchto zpráv během instalace systému Windows Vista po restartování počítače, problém může být způsoben ovladači z předchozího operačního systému, které byly migrovány do systému Windows Vista. Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod, která je vhodná pro danou situaci.
Metoda 1: Upgrade ze systému Windows XP na systém Windows Vista
 1. V nabídce Start vyberte příkaz Spustit, zadejte příkaz Cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  cd \windows\inf
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  Ren oem*.inf oem*.old
 4. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  exit
 5. Odpojte veškerá externí hardwarová zařízení připojená k počítači. Dále odeberte nebo odpojte veškerý hardware, pro který výrobce vašeho počítače neposkytuje podporu. Odeberte také hardware, který byl nainstalován poslední dobou.
 6. Opakujte pokus o upgrade na systém Windows Vista.
Metoda 2: Upgrade na jinou verzi systému Windows Vista
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a potom klepněte na příkaz Správce úloh.
 2. Klepněte na příkaz Soubor, dále na příkaz Nová úloha (spustit), zadejte příkaz Msinfo32 a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. Poklepejte na položku Programové prostředí a dále poklepejte na položku Podepsané ovladače.
 4. Klepněte na sloupec Název souboru s příponou INF.
 5. Poznamenejte si všechna zařízení, jejichž název souboru s příponou INF začíná znaky „oem“. Tato zařízení používají ovladače, které nejsou součástí systému Windows Vista.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a potom klepněte na příkaz Správce úloh.
 7. Klepněte na tlačítko Soubor, potom na příkaz Nová úloha (spustit), zadejte příkaz Devmgmt.msc a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka:Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtůJestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko Pokračovat.
 8. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Zobrazit skrytá zařízení.
 9. Klepněte pravým tlačítkem myši na každé zařízení, které jste zjistili v kroku 5, klepněte na příkaz Odinstalovat, zaškrtněte políčko Odstranit software ovladače tohoto zařízení a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Zařízení nezakazujte. Je-li zařízení zakázáno, jeho ovladač bude během instalace systému Windows Vista migrován.
 10. Opakujte pokus o upgrade na systém Windows Vista.

Stop: 0x00000024

Chybová zpráva Stop: 0x00000024 se zobrazí, když v systému Windows Vista dojde k neodstranitelné chybě při pokusu o přístup k oddílu NTFS nebo k některému svazku pevného disku. Chybová zpráva Stop: 0x00000024 se obvykle zobrazí během instalace systému Windows Vista, pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:
 • Systém souborů nebo struktura oddílu jsou poškozeny.
 • Je problém s kompatibilitou ovladače. Může jej způsobovat například ovladač systému souborů pro antivirový program nebo pro jiný nástroj.
Chcete-li vyřešit problém se zobrazením chybové zprávy Stop: 0x00000024 během upgradu na systém Windows Vista, použijte některou z následujících metod (podle situace):

Upozornění: Před implementací jakékoli z následujících metod doporučujeme provést úplné zálohování systému.
Metoda 1: Spuštění nástroje CHKDSK
Nástroj CHKDSK (Chkdsk.exe) spustíte následujícím způsobem:
 1. Pomocí disku DVD se systémem Windows Vista spusťte počítač v prostředí Windows Recovery (WinRE). Další informace o spuštění prostředí Windows Recovery naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. V prostředí WinRE otevřete příkazový řádek. Postupujte takto:
  1. Na obrazovce Instalace systému Windows vyberte požadované možnosti pro nastavení Instalovaný jazyk, Formát času a měny a Klávesnice nebo metoda vstupu a klepněte na tlačítko Další.
  2. Klepněte na položku Opravit tento počítač.
  3. Klepněte na instalaci systému Vista, kterou chcete opravit, a poté klepněte na tlačítko Další.

   Poznámka: Na možnost Načíst ovladače klepněte pouze tehdy, je-li třeba načíst ovladač pro přístup na pevný disk.
  4. Klepněte na možnost Příkazový řádek.
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  chkdsk jednotka: /r
  Poznámka: Jednotka v tomto příkazu představuje pevný disk, kam chcete nainstalovat systém Windows Vista.
 4. Pokud program Chkdsk.exe nenajde a neopraví žádné chyby na pevném disku, kam chcete nainstalovat systém Windows, spusťte jej pro všechny ostatní pevné disky se systémem souborů NTFS v počítači. Chcete-li prověřit všechny oddíly nakonfigurované v počítači, postupujte takto:
  1. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
   Diskpart
  2. Na řádku DISKPART zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
   List vol
   Poznamenejte si informace o pevném disku, které se zobrazí.
  3. Na řádku DISKPART zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
   exit
  4. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
   exit
Metoda 2: Kontrola problémů s ovladači
Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení se nedoporučuje, jsou ale poskytnuty informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí.

Provádíte-li upgrade na systém Windows Vista, postupujte takto:
 1. Nainstalujte aktualizované ovladače řadiče disku.
 2. Odinstalujte veškeré antivirové, antispywarové i zálohovací programy, které sledují změny v systému souborů.
 3. Opakujte pokus o upgrade na systém Windows Vista.
Metoda 3: Provedení čisté instalace systému Windows Vista
Pokud i nadále nelze upgradovat počítač na systém Windows Vista, zřejmě bude třeba provést čistou instalaci systému Windows Vista. Chcete-li provést čistou instalaci systému Windows Vista, vložte disk DVD se systémem Windows Vista do jednotky DVD a restartujte počítač. Po zobrazení výzvy spusťte počítač pomocí disku DVD se systémem Windows Vista.

Když provádíte čistou instalaci systému Windows Vista, systém Vista lze zkušebně nainstalovat do aktuálního aktivního oddílu. Proběhne-li instalace úspěšně, příčinou problému byly pravděpodobně ovladače nainstalované v předchozí instalaci. Rozhodnete-li se nainstalovat systém Windows Vista do aktuálního aktivního oddílu systému Windows, můžete migrovat soubory ze složky Windows.old a pak používat stávající instalaci. Bude však nutné přeinstalovat všechny programy nainstalované v předchozí instalaci sytému Windows.

Další možností je znovu vytvořit oddíly na pevném disku, zformátovat je a potom nainstalovat systém Windows Vista. Chcete-li znovu vytvořit oddíly a zformátovat pevný disk, postupujte takto:

Upozornění: Doporučujeme nejprve provést úplnou zálohu systému. Tento postup odebere všechny soubory ze všech oddílů.
 1. Odpojte veškeré externí pevné disky.
 2. Pomocí disku DVD se systémem Windows Vista spusťte počítač v prostředí Windows Recovery (WinRE). Další informace o spuštění prostředí Windows Recovery naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 3. V prostředí WinRE otevřete příkazový řádek. Postupujte takto:
  1. Na obrazovce Instalace systému Windows vyberte požadované možnosti pro nastavení Instalovaný jazyk, Formát času a měny a Klávesnice nebo metoda vstupu a klepněte na tlačítko Další.
  2. Klepněte na položku Opravit tento počítač.
  3. Klepněte na instalaci systému Vista, kterou chcete opravit, a poté klepněte na tlačítko Další.

   Poznámka: Na možnost Načíst ovladače klepněte pouze tehdy, je-li třeba načíst ovladač pro přístup na pevný disk.
  4. Klepněte na možnost Příkazový řádek.
 4. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  diskpart
 5. Na řádek DISKPART zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  list disk
  Poznamenejte si všechny pevné disky uvedené v seznamu.
 6. Zadáním následujícího příkazu na řádek DISKPART vyberte první pevný disk a stiskněte klávesu ENTER:
  sel disk 0
 7. Zadáním následujícího příkazu na řádek DISKPART zobrazte informace o jednotlivých discích a stiskněte klávesu ENTER:
  det disk
  Poznamenejte si svazky na každém disku.
 8. Kroky 6 a 7 opakujte pro každý disk uvedený v seznamu vytvořeném v kroku 5.
 9. Na řádku DISKPART zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  exit
 10. Pomocí příkazu dir prověřte svazek, který obsahuje stávající instalaci systému Windows. Pro každý svazek uvedený v seznamu, který jste zobrazili provedením kroků 5 až 8, použijte následující postup:
  1. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
   jednotka
   Poznámka: Jednotka v tomto příkazu představuje svazek, který si přejete prověřit. Zadejte například C:
  2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
   dir
 11. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  diskpart
 12. Na řádku DISKPART zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  sel disk číslo
  Poznámka: V tomto příkazu číslo představuje číslo svazku, v němž chcete znovu vytvořit oddíly.
 13. Na řádku DISKPART zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  clean
 14. Na řádku DISKPART zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  create partition primary
 15. Na řádku DISKPART zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  active
 16. Na řádku DISKPART zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  format
 17. Na řádku DISKPART zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  exit
Odkazy
Další informace o nástroji Microsoft Support Diagnostic Tool naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
926079 Nejčastější dotazy týkající se nástroje Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT)
Další informace o řešení problémů s chybami Stop 0x0000007B v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
324103 Odstraňování potíží s chybami Stop 0x0000007B v systému Windows XP
Další informace o řešení problémů s chybami Stop 0x000000A5 při instalaci systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314830 Chyba Stop 0x000000A5 při instalaci systému Windows XP
Další informace o chybách Stop 0x0000000A při pokusu o instalaci systému Windows Vista v počítači s více než 3 GB paměti RAM naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
929777 Při pokusu o instalaci systému Windows Vista do počítače, který používá více než 3 GB paměti RAM, se zobrazí chybová zpráva: STOP 0x0000000A (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o chybových zprávách Stop 0x50 při instalaci systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
171003 Chybová zpráva Stop 0x50 během instalace systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o chybové zprávě Činnost systému byla obnovena po závažné chybě naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
316424 Chybová zpráva: Činnost systému byla obnovena po závažné chybě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o chybách STOP 0x0000007F naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
137539 Obecné příčiny chyby STOP 0x0000007F
Další informace o problémech po instalaci či aktualizaci ovladače zařízení v systému Windows Vista naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
927525 Po instalaci zařízení nebo aktualizaci ovladače zařízení se systém Windows Vista nemusí spustit
Další informace o problémech při pokusu o spuštění systému Windows Vista naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
925810 Při pokusu spustit systém Windows Vista dojde k zobrazení chyby Stop nebo počítač přestane reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 935806 - Poslední kontrola: 09/24/2011 21:32:00 - Revize: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbexpertiseadvanced kbprb kbtshoot kbinfo KB935806
Váš názor