Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis aktualizace prostředí MOICE (Microsoft Office Isolated Conversion Environment) pro sadu Microsoft Office Compatibility Pack pro formáty souborů aplikací Word, Excel a PowerPoint 2007

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
ÚVOD
Prostředí MOICE, které je součástí sady Microsoft Office Compatibility Pack pro formáty souborů aplikací Word, Excel a PowerPoint 2007, slouží k bezpečnějšímu otevírání binárních formátů souborů aplikací Word, Excel a PowerPoint.
Další informace
Chcete-li pomocí chránit svůj počítač před ohrožením, neotvírejte soubory z příloh neočekávaných e-mailových zpráv. Také neotvírejte soubory z příloh e-mailových zpráv, které pochází od neznámých osob.

Je-li nutné přílohy otevřít, použijte prostředí MOICE ke snížení bezpečnostního hrozby. Prostředí MOICE pomáhá snížit účinnost útoků, které pochází z binárních formátů souborů aplikací Word, Excel a PowerPoint. Prostředí MOICE použijte, pokud máte podezření, že jste cílem útoku, a nemáte aktualizaci softwaru, která by odstranila využitou chybu zabezpečení.

Prostředí MOICE používá systémové převaděče systému Microsoft Office 2007 k převádění binárních dokumentů systému Office do formátu Office Open XML. Tento proces pomáhá eliminovat možné hrozby, které by mohly existovat při otevření dokumentu v binárním formátu. Prostředí MOICE navíc převádí příchozí soubory v izolovaném prostředí. To pomáhá chránit počítač proti možné hrozbě.

Poznámka: Použití prostředí MOICE je podporováno pouze spolu se sadou Microsoft Office 2003 nebo se sadami systému Office 2007. Prostředí MOICE není podporováno pro žádnou jinou verzi produktu Microsoft Office.

Prostředí MOICE v současnosti podporuje následující formáty dokumentů:
 • DOC
 • PPT
 • POT
 • PPS
 • XLS
 • XLT
 • XLA

Instalace prostředí MOICE

Požadavky

 • Chcete-li nainstalovat prostředí MOICE, je třeba mít nainstalovanou sadu Office 2003 nebo sadu systému Office 2007.
 • Také je třeba mít nainstalovanou sadu Microsoft Office Compatibility Pack pro formáty souborů aplikace Word, Excel a PowerPoint 2007.

  Na webu služby Stažení softwaru společnosti Microsoft je k dispozici ke stažení následující soubor:

  Ke staženíStáhnout balíček FileFormatConverters.exe
 • Prostředí MOICE vyžaduje instalaci všech aktualizací doporučených pro všechny aplikace systému Office. Navštivte web Microsoft Update a nainstalujte všechny doporučené aktualizace:

Instalace prostředí MOICE

Chcete-li nainstalovat prostředí MOICE, navštivte web Microsoft Update a nainstalujte všechny doporučené aktualizace: Nainstalujte také aktualizace popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

934391 Popis aktualizace pro aplikace systému Office 2007: 18. května 2007 (934391) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
934390 Popis aktualizace pro aplikace systému Office 2007: 18. května 2007 (934390) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
934395 Popis aktualizace pro aplikace systému Office 2007: 18. května 2007 (934395) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Povolení prostředí MOICE

Chcete-li používat prostředí MOICE, je třeba je nastavit jako registrovanou obslužnou rutinu daného formátu dokumentu. Chcete-li povolit nebo zakázat prostředí MOICE pro jednotlivé podporované formáty dokumentů, je třeba spustit příslušný příkaz. Příkazy lze spustit následujícími způsoby:
 • Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz a pak klepněte na tlačítko OK.
 • Zadejte příkaz na příkazovém řádku.
 • Spusťte příkazy v dávkovém souboru.
 • Prosaďte příkazy pomocí zásad skupiny.

  Poznámka: Metodu zásad skupiny musí dokončit správce.
Následující tabulka popisuje příkazy pro povolení nebo zakázání prostředí MOICE pro podporované formáty dokumentů:
Přípona názvu souboru podporovaného formátu dokumentuPříkaz pro povolení prostředí MOICE jako registrované obslužné rutinyPříkaz pro zakázání prostředí MOICE jako registrované obslužné rutiny
DOCASSOC .doc=oice.word.documentASSOC .doc=Word.Document.8
XLSASSOC .XLS=oice.excel.sheet ASSOC .xls=Excel.Sheet.8
XLTASSOC .XLT=oice.excel.templateASSOC .xlt=Excel.Template
XLAASSOC .XLA=oice.excel.addinASSOC .xla=Excel.Addin
PPTASSOC .PPT=oice.powerpoint.showASSOC .ppt=PowerPoint.Show.8
POTASSOC .POT=oice.powerpoint.templateASSOC .pot=PowerPoint.Template.8
PPSASSOC .PPS=oice.powerpoint.slideshowASSOC .pps=PowerPoint.SlideShow.8
Poznámka: Po upgradu sady Microsoft Office 2003 na novější verzi může být nutné obnovit přidružení přípon pomocí příkazů popsaných v tabulce.

Po povolení prostředí MOICE pro určitý typ souboru se prostředí pokusí ověří každý soubor tohoto typu při prvním otevření souboru. Dojde-li k chybě, zobrazí se chybová zpráva.

Doporučená metoda nasazení

Kromě používání prostředí MOICE doporučujeme změnit nastavení registru, aby se zabránilo otevírání souborů, které chcete předat prostředí MOICE.

Další informace o změně nastavení registru tak, aby se neotevíraly soubory PPT, POX a PPS, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
922847 Při pokusu o otevření či uložení typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v aplikaci PowerPoint 2007 nebo PowerPoint 2003 se zobrazí chybová zpráva
Další informace o změně nastavení registru tak, aby se neotevíraly soubory DOC, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
922849 Při pokusu o otevření či uložení typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v aplikaci Word 2007 nebo Word 2003 se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o tom, jak změnit nastavení registrů tak, aby se neotvíraly soubory XLS, XLT a XLA, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
922848 Při pokusu o otevření či uložení typu souboru blokovaného nastavením zásad registru v aplikaci Excel 2007 nebo Excel 2003 se zobrazí chybová zpráva

Problémy, které mohou nastat při používání prostředí MOICE

 • Ve výchozím nastavení prostředí MOICE zastaví pokus o převedení souboru, trvá-li proces déle než 45 sekund. Chcete-li upravit hodnotu tohoto časového limitu, postupujte takto.

  Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz Regedit a klepněte na tlačítko OK.
  2. Rozbalte následující podklíč registru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\OICE
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku OICE, přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
  4. Zadejte název MaxConvTime a potom stisknutím klávesy ENTER potvrďte název nové hodnoty.
  5. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku MaxConvTime a potom klepněte na příkaz Změnit.
  6. Do pole Údaj hodnoty zadejte požadovanou hodnotu časového limitu a klepněte na tlačítko OK. (Hodnota časového limitu je zde v milisekundách.)
  7. Ukončete program Editor registru.
 • Prostředí MOICE nelze použít k otevření prezentace aplikace PowerPoint, která byla vytvořena pomocí aplikace Microsoft PowerPoint 97 nebo starší verze.
 • Když budete chtít uložit soubor převedený prostředím MOICE, jeho výchozí umístění pro uložení je %temp%. Složka %temp% je také výchozí složkou pro otevírání souborů.
 • Každý, kdo má přístup k počítači, může zobrazit soubory ve složce %temp%.
 • Když převedete soubor pomocí prostředí MOICE, převedený soubor se uloží do složky %temp%. Převedený soubor nebude po zavření odstraněn ze složky %temp%. Je-li soubor otevřen vícekrát, je i vícekrát převeden. Také se do složky %temp% uloží více než jedna kopie souboru. Pokud jste provedli změny v první kopii dokumentu, druhá kopie dokumentu nebude tyto změny obsahovat.
 • Ve výchozím nastavení se po dokončení převodu prostředím MOICE spustí příslušná aplikace. Následně je otevřen převedený dokument. Nechcete-li, aby se spouštěla příslušná aplikace, použijte při zadání příkazu prostředí MOICE příznak –noapp. Příznak –noapp je vhodné použít, když chcete dokončit dávkový převod.

  Další informace o dávkových převodech naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Při převodu prezentace aplikace PowerPoint, která obsahuje inteligentní značky, pomocí prostředí MOICE jsou tyto inteligentní značky odstraněny (z výsledku).
 • Při převodu souborů, které obsahují makra, pomocí prostředí MOICE jsou tato makra z výsledných souborů odstraněna.
 • Když otevřete soubor pomocí odkazu, který je umístěný v souboru převedeném prostředím MOICE, propojený soubor nebude převeden prostředím MOICE.
 • Nelze převést vložené dokumenty.
 • Nelze převést dokumenty používající funkce správy práv.
 • Nelze převést dokumenty používající hesla.
 • Převádíte-li soubory systému Office pomocí prostředí MOICE, nelze použít funkci serveru Microsoft SharePoint Upravit dokument v aplikaci Microsoft Office název aplikace.
Vlastnosti

ID článku: 935865 - Poslední kontrola: 10/31/2007 04:09:04 - Revize: 1.5

Microsoft Office Home Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007

 • kbhowto kbinfo KB935865
Váš názor