MS07-042: Popis aktualizace zabezpečení pro službu Microsoft XML Core Services 4.0: 14. srpna 2007

ÚVOD
Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS07-042, který obsahuje všechny podstatné informace o této aktualizaci zabezpečení. Tyto informace zahrnují seznam souborů a možnosti nasazení. Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

 • Tato aktualizace zabezpečení se může opakovaně zobrazovat v seznamu aktualizací na webu Microsoft Update nebo Windows Update, pokud je jeden ze systémových souborů poškozený nebo pokud nebyl správně aktualizován. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  941729 Aktualizace zabezpečení pro službu Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2 (KB936181) se může opakovaně zobrazovat v seznamu aktualizací na webu Microsoft Update nebo Windows Update (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Po instalaci aktualizace zabezpečení 936181 mohou v počítači se systémem Windows Vista ve službě Microsoft XML Core Services 4.0 SP2 nastat určité problémy s kompatibilitou aplikací a se spolehlivostí. Chcete-li tyto problémy vyřešit, nainstalujte aktualizaci popsanou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  941833 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).). Je k dispozici aktualizace, která zlepšuje kompatibilitu a spolehlivost služby Microsoft XML Core Service 4.0 Service Pack 2 v počítači se systémem Windows Vista
 • Aktualizace zabezpečení 936181 pro službu Microsoft XML Core Services (MSXML) 4.0, MSXML 4.0 Service Pack 1 (SP1) a MSXML 4.0 Service Pack 2 (SP2) nepodporuje úplné odebrání služby MSXML 4.0. K této situaci dochází, protože tato verze služby MSXML se instaluje v souběžném režimu. Tento problém vyřešíte následujícím způsobem:
  1. Odeberte aktualizaci zabezpečení 936181 pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely.
  2. Ze složky %SystemRoot%\System32 odstraňte soubor Msxml4.dll.
  3. Opravte předchozí instalaci analyzátoru MSXML 4.0 pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely.
  Předchozí verze souborů Msxml4.dll a Msxml4r.dll budou obnoveny v souběžné složce a ve složce %SystemRoot%\System32.
 • Je možné, že při instalaci aktualizace zabezpečení 936181 ze služby Windows Update se zobrazí následující chybová zpráva:
  Nelze zaregistrovat knihovnu typů pro soubor c:\Windows\system32\msxml4.dll. Obraťte se na pracovníky podpory.
  Pokud k této chybě dojde, můžete dále v souboru protokolu najít údaj podobný následujícímu:
  Chyba 1911. Nelze zaregistrovat knihovnu typů pro soubor c:\Windows\system32\msxml4.dll. Obraťte se na pracovníky podpory.
  MSI (s) (20:18) [17:52:31:612]: Produkt: MSXML 4.0 SP2 (KB936181) -- Chyba 1911. Nelze zaregistrovat knihovnu typů pro soubor c:\Windows\system32\msxml4.dll. Obraťte se na pracovníky podpory.
  === Protokolování zastaveno: 11/10/2006 17:53:07 ===
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:252]: Poznámka: 1: 1708
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:260]: Produkt: MSXML 4.0 SP2 (KB936181) -- Instalace se nezdařila.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:267]: Instalační služba systému Windows nainstalovala produkt. Název produktu: MSXML 4.0 SP2 (KB936181). Verze produktu: 4.20.9839.0. Jazyk produktu: 1033. Stav chyby nebo úspěšné instalace: 1603.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:313]: Uchopen spouštěcí objekt mutex.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:319]: Vyčištění nenainstalovaných instalačních balíčků (existují-li nějaké) MSI (c) (34:20) [17:53:07:331]: Podproces MainEngineThread vrací 1603
  === Podrobné protokolování zastaveno: 11/10/2006 17:53:07 ===
  Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte aktualizaci zabezpečení ručně ze služby Stažení softwaru a potom po zobrazení chybové zprávy klepněte na tlačítko Ignorovat. Chcete-li se ujistit, že instalace proběhla úspěšně, ověřte, zda má soubor Msxml4.dll ve složce %systemroot%\System32 verzi 4.20.9848.0.
Další informace o této aktualizaci zabezpečení
 • Tato aktualizace může být nabízena opakovaně.

  Součástí různých produktů společnosti Microsoft (například systémů Windows, aplikace Internet Explorer, sady Microsoft Office nebo serveru Microsoft SQL Server) i produktů jiných společností jsou různé verze analyzátoru MSXML. Tato aktualizace vám může být nabídnuta znovu, pokud nainstalujete nový produkt nebo aktualizujete produkt, který zahrnuje jinou verzi analyzátoru MSXML, než je již v počítači.

  Další informace o různých verzích analyzátoru MSXML dostupných nebo obsažených v různých produktech společnosti Microsoft a aktualizacích softwaru získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  269238 Seznam verzí analyzátoru MSXML (XML Parser)
 • Balíček aktualizace zabezpečení 936181 je úplným instalačním balíčkem. Tento balíček lze použít k instalaci služby MSXML 4.0 SP2 do počítače, ve kterém nejsou nainstalovány žádné předchozí verze služby MSXML 4.0. Tento balíček lze také použít k aktualizaci existující instalace služby MSXML 4.0, MSXML 4.0 SP1 nebo MSXML 4.0 SP2.
 • Služby Windows Update a Microsoft Update nabízejí balíček aktualizace zabezpečení 936181 pouze v případě, že je již v počítači nainstalovaná předchozí verze služby MSXML 4.0, MSXML 4.0 SP1 nebo MSXML 4.0 SP2.
 • Služba MSXML 4.0 neobsahuje 64bitový analyzátor a ve 64bitových operačních systémech Microsoft Windows je podporována pouze v režimu Windows 64 (WOW). Proto nejsou pro tuto aktualizaci zabezpečení k dispozici balíčky pro 64bitovou službu MSXML 4.0. Chcete-li ve 64bitovém operačním systému aktualizovat 32bitový analyzátor MSXML 4.0 v režimu WOW, nainstalujte balíček pro 32bitovou službu MSXML 4.0. Pokud například chcete aktualizovat 64bitový anglický operační systém, nainstalujte balíček Msxml4-KB936181-enu.exe.
 • Chcete-li tuto aktualizaci zabezpečení nainstalovat v tichém režimu s podrobným protokolováním a bez nutnosti restartování počítače, použijte příkaz příkazového řádku podle následujícího vzoru :
  msxml4-kb936181-csy.exe /q reboot=reallysuppress /l*v c:\kb936181.log
  Podrobný protokol instalačního procesu bude umístěn v souboru, který je uveden v tomto příkazu. V tomto příkladu je tímto souborem C:\KB936181.log.
 • Pokud je soubor Msxml4.dll uzamčen, nemusí být při instalaci aktualizace zabezpečení 936181 aktualizován. Chcete-li tento problém vyřešit, odinstalujte soubor Msxml4.dll pomocí následujících příkazů:
  • MsiExec.exe /uninstall {37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F} /passive
  • Del %windir%\system32\msxml4.dll
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Vlastnosti

ID článku: 936181 - Poslední kontrola: 01/08/2009 12:55:37 - Revize: 6.0

Microsoft XML Core Services 4.0

 • kbresolve atdownload kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB936181
Váš názor