Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Váš prohlížeč není podporovaný.

Pokud chcete používat tento web, musíte si aktualizovat prohlížeč.

Aktualizovat na nejnovější verzi Internet Exploreru

Po instalaci aktualizace Windows Server 2003 SP2 nebo sady Scalable Networking Pack do počítače se systémem Windows Server 2003 může docházet k problémům se sítí

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Po instalaci aktualizace Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo sady Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack do počítače se systémem Windows Server 2003 může docházet k mnoha problémům se sítí.

Můžete zaznamenat jeden nebo více následujících příznaků:
 • Když se k serveru pokusíte připojit pomocí připojení VPN, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Chyba 800: Připojení nelze navázat.
 • K serveru se nelze připojit pomocí protokolu RDP (Remote Desktop Protocol).
 • Z počítače v místní síti se nelze připojit ke sdíleným složkám na serveru.
 • K doméně nelze připojit klientský počítač.
 • Z počítače s aplikací Microsoft Outlook se nelze připojit k serveru Microsoft Exchange Server.
 • K webům umístěným na serveru nebo v Internetu se lze připojit pouze pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer). K webu, který nepoužívá šifrování SSL, se nelze připojit.
 • Síť je pomalá.
 • Nelze vytvořit odchozí připojení FTP ze serveru.
 • Dochází k selhání služby serveru DHCP.
 • Přihlášení klientů k doméně je pomalé.
 • U klientů s překladem adres (NAT), kteří se nachází za serverem Windows SBS 2003, občas dochází k selhání připojení.
 • Dochází k občasnému selhání komunikace pomocí protokolu RPC.
 • Klienti nakonfigurovaní jako klienti SecureNat se nemohou připojit k Internetu.
 • Někteří klienti s aplikací Outlook se nemohou připojit k serveru Exchange.
 • Nelze úspěšně spustit Průvodce konfigurací e-mailu a připojení k Internetu.
 • Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server blokuje komunikaci pomocí protokolu RPC.
 • Klienti nemohou navštívit web http://companyweb.
 • Nelze procházet virtuální adresáře Internetové informační služby (IIS).
Příčina
Příčinou tohoto problému je problém s překladem adres (NAT) v systému Windows Server 2003. Tento problém se projeví, pokud na síťovém adaptéru, který splňuje specifikaci NDIS 5.2 nebo pozdější verzi této specifikace, povolíte jednu z následujících funkcí:
 • škálování na straně příjmu,
 • snižování zátěže protokolu TCP/IP.
Aktualizace Windows Server 2003 SP2 a sada Windows Server 2003 Scalable Networking Pack obsahují funkce k implementaci stavového a bezstavového snižování zátěže. Funkce snižování zátěže zrychluje sadu síťových protokolů systému Windows. Aktualizace síťových služeb, která je součástí aktualizace Windows Server 2003 SP2 a sady Windows Server 2003 Scalable Networking Pack, obsahuje následující funkce:
 • přesměrování zpracování protokolu TCP,
 • škálování na straně příjmu,
 • přímý přístup do paměti ze sítě (NetDMA).
Při povoleném škálování na straně příjmu dochází k problému s překladem adres (NAT). Po instalaci aktualizace Windows Server 2003 SP2 nebo sady Windows Server 2003 Scalable Networking Pack do počítače proto dochází k problémům popsaným v části Příznaky.
Řešení
Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček 948496

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Pokud používáte Windows Small Business Server 2003 s aktualizací Windows Server 2003 Service Pack 2, můžete tuto aktualizaci získat z webu Microsoft Update. Chcete-li tuto aktualizaci Service Pack stáhnout z webu Microsoft Update, navštivte následující web společnosti Microsoft: Poznámka: Aktualizace opsaná v tomto článku může také vyřešit problémy, které mohou nastat v systému Windows Server 2003 Compute Cluster po instalaci aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 2 sady Scalable Networking Pack.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003

Krok 1: Nainstalujte nejnovější aktualizace pro Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004

Pokud v systému Windows Server 2003 používáte ISA Server 2004, nainstalujte nejnovější aktualizace serveru ISA Server 2004. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
930414 K dispozici je kumulativní aktualizace pro počítače se servery ISA Server 2004 Standard Edition a Windows Small Business Server 2003 Premium Edition (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Krok 2: Aktualizujte ovladače síťových adaptérů

Kontaktuje výrobce síťového adaptéru nebo výrobce OEM počítače a informujte se, zda je k dispozici aktualizovaný ovladač síťového adaptéru. Je třeba mít ovladače kompatibilní se specifikací NDIS 5.2 nebo s novější verzí této specifikace. Pokud k problému uvedenému v tomto článku dochází i po instalaci nejnovějšího ovladače síťového adaptéru, přejděte ke kroku 3 – zakázání škálování na straně příjmu.

Informace o kontaktování výrobců počítačového hardwaru naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A-K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L-P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q-Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Krok 3: Zakažte škálování na straně příjmu

Zakažte na serveru škálování na straně příjmu. Použijte některou z následujících metod:

Metoda 1: Zakázání škálování na straně příjmu úpravou vlastností síťového adaptéru

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz ncpa.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na síťový adaptér a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na tlačítko Konfigurovat a potom na kartu Upřesnit.
 4. V seznamu Vlastnost klepněte na položku Receive Side Scaling (Škálování na straně příjmu), v rozevíracím seznamu Hodnota klepněte na položku Disable (Zakázat) a pak klepněte na tlačítko OK.
 5. Kroky 2 až 4 opakujte pro každý objekt síťového adaptéru.

Metoda 2: Zakázání škálování na straně příjmu pomocí úpravy registru

 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Pokud položka registru EnableRSS neexistuje, vytvořte ji. Postupujte takto:
  1. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
  2. Do pole Nová hodnota #1 zadejte řetězec EnableRSS a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Klepněte pravým tlačítkem na položku EnableRSS a klepněte na příkaz Změnit.
 5. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 (nula) a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. Ukončete program Editor registru.

Krok 4: Zakažte podporu snižování zátěže

 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku EnableTCPA a pak klepněte na příkaz Změnit.

  Poznámka: Pokud položka registru EnableTCPA neexistuje, vytvořte ji. Postupujte takto:
  1. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
  2. Do pole Nová hodnota #1 zadejte řetězec EnableTCPA a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 (nula) a pak klepněte na tlačítko OK.
 5. Ukončete program Editor registru.
 6. Restartujte počítač.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace o řešení problémů se sítí, ke kterým může docházet se serverem Windows Small Business Server 2003, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
904946 Dochází k občasnému selhání komunikace mezi počítači se systémy Windows XP nebo Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
912222 Vydání sady Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
927695 V systému Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 2 nelze hostovat připojení TCP, pokud je zapnuto škálování na straně příjmu
Další informace o sadě Windows Server 2003 Scalable Networking Pack naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o tomto problému serveru Windows Small Business Server naleznete na následujícím blogu společnosti Microsoft:
KB912222, 948496, 92769, 5EnableRSS, RSS chimney, Scalable Networking Pack (SNP), Firewall, RPC_S_CALL_FAILED_DNE, RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE,VPN, SecureNat/Nat
Vlastnosti

ID článku: 936594 - Poslední kontrola: 05/21/2008 15:51:19 - Revize: 7.4

 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • kbtshoot kberrmsg kbprb KB936594
Váš názor
0&did=1&t="> did=1&t=">y>.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); >