Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Po instalaci aktualizace Windows Server 2003 SP2 nebo sady Scalable Networking Pack do počítače se systémem Windows Server 2003 může docházet k problémům se sítí

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Po instalaci aktualizace Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo sady Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack do počítače se systémem Windows Server 2003 může docházet k mnoha problémům se sítí.

Můžete zaznamenat jeden nebo více následujících příznaků:
 • Když se k serveru pokusíte připojit pomocí připojení VPN, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Chyba 800: Připojení nelze navázat.
 • K serveru se nelze připojit pomocí protokolu RDP (Remote Desktop Protocol).
 • Z počítače v místní síti se nelze připojit ke sdíleným složkám na serveru.
 • K doméně nelze připojit klientský počítač.
 • Z počítače s aplikací Microsoft Outlook se nelze připojit k serveru Microsoft Exchange Server.
 • K webům umístěným na serveru nebo v Internetu se lze připojit pouze pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer). K webu, který nepoužívá šifrování SSL, se nelze připojit.
 • Síť je pomalá.
 • Nelze vytvořit odchozí připojení FTP ze serveru.
 • Dochází k selhání služby serveru DHCP.
 • Přihlášení klientů k doméně je pomalé.
 • U klientů s překladem adres (NAT), kteří se nachází za serverem Windows SBS 2003, občas dochází k selhání připojení.
 • Dochází k občasnému selhání komunikace pomocí protokolu RPC.
 • Klienti nakonfigurovaní jako klienti SecureNat se nemohou připojit k Internetu.
 • Někteří klienti s aplikací Outlook se nemohou připojit k serveru Exchange.
 • Nelze úspěšně spustit Průvodce konfigurací e-mailu a připojení k Internetu.
 • Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server blokuje komunikaci pomocí protokolu RPC.
 • Klienti nemohou navštívit web http://companyweb.
 • Nelze procházet virtuální adresáře Internetové informační služby (IIS).
Příčina
Příčinou tohoto problému je problém s překladem adres (NAT) v systému Windows Server 2003. Tento problém se projeví, pokud na síťovém adaptéru, který splňuje specifikaci NDIS 5.2 nebo pozdější verzi této specifikace, povolíte jednu z následujících funkcí:
 • škálování na straně příjmu,
 • snižování zátěže protokolu TCP/IP.
Aktualizace Windows Server 2003 SP2 a sada Windows Server 2003 Scalable Networking Pack obsahují funkce k implementaci stavového a bezstavového snižování zátěže. Funkce snižování zátěže zrychluje sadu síťových protokolů systému Windows. Aktualizace síťových služeb, která je součástí aktualizace Windows Server 2003 SP2 a sady Windows Server 2003 Scalable Networking Pack, obsahuje následující funkce:
 • přesměrování zpracování protokolu TCP,
 • škálování na straně příjmu,
 • přímý přístup do paměti ze sítě (NetDMA).
Při povoleném škálování na straně příjmu dochází k problému s překladem adres (NAT). Po instalaci aktualizace Windows Server 2003 SP2 nebo sady Windows Server 2003 Scalable Networking Pack do počítače proto dochází k problémům popsaným v části Příznaky.
Řešení
Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček 948496

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Pokud používáte Windows Small Business Server 2003 s aktualizací Windows Server 2003 Service Pack 2, můžete tuto aktualizaci získat z webu Microsoft Update. Chcete-li tuto aktualizaci Service Pack stáhnout z webu Microsoft Update, navštivte následující web společnosti Microsoft: Poznámka: Aktualizace opsaná v tomto článku může také vyřešit problémy, které mohou nastat v systému Windows Server 2003 Compute Cluster po instalaci aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 2 sady Scalable Networking Pack.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte takto:

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003

Krok 1: Nainstalujte nejnovější aktualizace pro Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004

Pokud v systému Windows Server 2003 používáte ISA Server 2004, nainstalujte nejnovější aktualizace serveru ISA Server 2004. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
930414 K dispozici je kumulativní aktualizace pro počítače se servery ISA Server 2004 Standard Edition a Windows Small Business Server 2003 Premium Edition (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Krok 2: Aktualizujte ovladače síťových adaptérů

Kontaktuje výrobce síťového adaptéru nebo výrobce OEM počítače a informujte se, zda je k dispozici aktualizovaný ovladač síťového adaptéru. Je třeba mít ovladače kompatibilní se specifikací NDIS 5.2 nebo s novější verzí této specifikace. Pokud k problému uvedenému v tomto článku dochází i po instalaci nejnovějšího ovladače síťového adaptéru, přejděte ke kroku 3 – zakázání škálování na straně příjmu.

Informace o kontaktování výrobců počítačového hardwaru naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A-K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L-P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q-Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Krok 3: Zakažte škálování na straně příjmu

Zakažte na serveru škálování na straně příjmu. Použijte některou z následujících metod:

Metoda 1: Zakázání škálování na straně příjmu úpravou vlastností síťového adaptéru

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz ncpa.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na síťový adaptér a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na tlačítko Konfigurovat a potom na kartu Upřesnit.
 4. V seznamu Vlastnost klepněte na položku Receive Side Scaling (Škálování na straně příjmu), v rozevíracím seznamu Hodnota klepněte na položku Disable (Zakázat) a pak klepněte na tlačítko OK.
 5. Kroky 2 až 4 opakujte pro každý objekt síťového adaptéru.

Metoda 2: Zakázání škálování na straně příjmu pomocí úpravy registru

 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Pokud položka registru EnableRSS neexistuje, vytvořte ji. Postupujte takto:
  1. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
  2. Do pole Nová hodnota #1 zadejte řetězec EnableRSS a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Klepněte pravým tlačítkem na položku EnableRSS a klepněte na příkaz Změnit.
 5. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 (nula) a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. Ukončete program Editor registru.

Krok 4: Zakažte podporu snižování zátěže

 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku EnableTCPA a pak klepněte na příkaz Změnit.

  Poznámka: Pokud položka registru EnableTCPA neexistuje, vytvořte ji. Postupujte takto:
  1. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
  2. Do pole Nová hodnota #1 zadejte řetězec EnableTCPA a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 (nula) a pak klepněte na tlačítko OK.
 5. Ukončete program Editor registru.
 6. Restartujte počítač.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace o řešení problémů se sítí, ke kterým může docházet se serverem Windows Small Business Server 2003, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
904946 Dochází k občasnému selhání komunikace mezi počítači se systémy Windows XP nebo Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
912222 Vydání sady Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
927695 V systému Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 2 nelze hostovat připojení TCP, pokud je zapnuto škálování na straně příjmu
Další informace o sadě Windows Server 2003 Scalable Networking Pack naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o tomto problému serveru Windows Small Business Server naleznete na následujícím blogu společnosti Microsoft:
KB912222, 948496, 92769, 5EnableRSS, RSS chimney, Scalable Networking Pack (SNP), Firewall, RPC_S_CALL_FAILED_DNE, RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE,VPN, SecureNat/Nat
Vlastnosti

ID článku: 936594 - Poslední kontrola: 05/21/2008 15:51:19 - Revize: 7.4

Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbtshoot kberrmsg kbprb KB936594
Váš názor