أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Při pokusu o spuštění značek HREF rozhraní .NET Framework 1.0 tak, aby ukazovaly na spravovanou spustitelnou aplikaci nebo na ovládací prvek, se aplikace nebo prvek nespustí

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Předpokládejme následující situaci. Pokoušíte se spustit značky HREF rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 tak, aby ukazovaly na spravovanou spustitelnou aplikaci (EXE) nebo na ovládací prvek. Pokoušíte se spustit značky HREF ze zóny Internet nebo Intranet. V této situaci se aplikace nebo ovládací prvek nespustí.

Poznámka: Máte-li v počítači nainstalovanou novější verzi rozhraní .NET Framework, spravovaná spustitelná aplikace nebo ovládací prvek se může spustit. Ovládací prvky se vždy spustí v poslední kompatibilní verzi rozhraní .NET Framework, která je nainstalovaná v počítači. (Například ovládací prvky sestavené v rozhraní .NET Framework 1.0 se vždy spustí v rozhraní .NET Framework 1.1 a .NET Framework 2.0.) Spravované spustitelné aplikace se v novější kompatibilní verzi rozhraní .NET Framework spustí v případě, že rozhraní, v němž byly tyto aplikace sestaveny, není v počítači dostupné. (Například aplikace sestavené v rozhraní .NET Framework 1.0 se spustí v rozhraní .NET Framework 1.1 a .NET Framework 2.0.)

Poznámka: Spravované spustitelné aplikace jsou označovány také jako aplikace typu No-Touch Deployment nebo Zero-Impact Deployment.
Příčina
K tomuto problému dochází, protože spravované spustitelné aplikace nebo ovládací prvky mohou obsahovat nedůvěryhodný kód. Rozhraní .NET Framework 1.0 ve výchozím nastavení neumožňuje spouštět spravované spustitelné aplikace ani ovládací prvky.
Jak potíže obejít
Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Tento postup proto nedoporučujeme. Společnost Microsoft poskytuje tyto informace proto, že s jejich pomocí lze popsaný postup implementovat podle vlastního uvážení. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí.

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:

Metoda 1: Přidejte webový server obsahující spravovanou spustitelnou aplikaci nebo ovládací prvek do zóny Důvěryhodné servery.

Metoda 2: V případě spravovaných spustitelných aplikací upgradujte aplikaci, aby používala technologii ClickOnce rozhraní .NET Framework 2.0, a poté do počítače nainstalujte rozhraní .NET Framework 2.0 nebo novější verzi. Další informace o nasazení technologie ClickOnce naleznete na následujícím webu MSDN (Microsoft Developer Network): Metoda 3: V případě ovládacích prvků nainstalujte do počítače rozhraní .NET Framework 2.0 nebo novější verzi. Ovládací prvky budou běžet v rozhraní .NET Framework 2.0 nebo novější verzi.

Metoda 4: Nakonfigurujte počítač, aby internetové aplikace mohly běžet v rozhraní .NET Framework verze 1.0. Postupujte následujícím způsobem:
  1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
  3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
  4. Zadejte EnableIEAssembliesV1.0 a stiskněte klávesu ENTER.
  5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit.
  6. Zadejte hodnotu 1 a klepněte na tlačítko OK.
  7. Ukončete program Editor registru.
Poznámka: Zóna Internet je ve výchozím nastavení pro rozhraní .NET Framework 1.0 zakázána prostřednictvím zásad zabezpečení přístupu ke kódu. Bude proto zřejmě nutné povolit zónu Internet v zásadách zabezpečení přístupu ke kódu. Navíc bude zřejmě nutné použít jednu z uvedených metod, aby se aplikace nebo ovládací prvky ze zóny Internet v počítači spouštěly správně.
خصائص

رقم الموضوع: 936597 - آخر مراجعة: 12/03/2007 18:57:00 - المراجعة: 1.3

Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0

  • kbtshoot kbbug kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB936597
تعليقات