Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis aktualizací Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 a Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 1

Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci Service Pack pro servery Microsoft Office 2007 a pro sadu Microsoft Office Servers Language Pack. Tento článek obsahuje informace o způsobu získání těchto aktualizací Service Pack a o tom, jak lze získat seznam problémů, které jsou těmito aktualizacemi Service Pack odstraněny.

Článek dále obsahuje informace o problémech, k nimž může dojít při instalaci aktualizací Service Pack, a o tom, jak zjistit, zda jsou aktualizace Service Pack nainstalované.
ÚVOD
Aktualizace Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 (SP1) a Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 1 (SP1) poskytují významná vylepšení zabezpečení, stability a výkonu. Některé opravy zahrnuté do aktualizací Microsoft Office Servers 2007 SP1 a Microsoft Office Servers Language Pack 2007 SP1 byly dříve vydány jako samostatné aktualizace.

Podrobné informace o aktualizaci Service Pack

Seznam ke stažení obsahující problémy, které tato aktualizace Service Pack řeší

K dispozici je sešit aplikace Microsoft Excel, který obsahuje seznam problémů v serverech Microsoft Office 2007 a v sadě Microsoft Office Servers Language Pack 2007, které jsou vyřešeny aktualizacemi Microsoft Office Servers 2007 SP1 a Microsoft Office Servers Language Pack 2007 SP1.

Poznámka: Sešit je v anglickém jazyce. Nebude přeložen do jiných jazyků.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:


StáhnoutStáhnout balíček 2007 Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls.

Datum vydání: 11. prosince 2007

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Seznam problémů vyřešených touto aktualizací Service Pack

Aktualizace Microsoft Office Servers 2007 SP1 a Microsoft Office Servers Language Pack 2007 SP1 řeší problémy, které jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942383 Problémy v aplikaci Groove 2007 vyřešené aktualizací Microsoft Office Suites 2007 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
942387 Problémy serveru Project Server 2007 vyřešené aktualizací Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
942390 Popis problémů serveru SharePoint Server 2007 vyřešených aktualizací Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Bulletiny zabezpečení související s touto aktualizací Service Pack

Aktualizace Microsoft Office Servers 2007 SP1 a Microsoft Office Servers Language Pack 2007 SP1 jsou spojeny s následujícím bulletinem zabezpečení:
936227 MS06-042: Chyba zabezpečení ve službě Microsoft XML Core Services by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu

Známé problémy

942101 Při pokusu o instalaci kteréhokoli z balíčků aktualizace Office 2007 Service Pack 1 do počítače se systémem Windows XP Service Pack 2 se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
942118 Po instalaci aktualizace Service Pack pro aplikaci Office Groove 2007 nebo aktualizace aplikace Office Groove 2007 se zobrazí výzva k restartování počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
942618 Přepínače příkazového řádku /log a /passive nefungují očekávaným způsobem při spuštění instalačního balíčku, který obsahuje služby Windows SharePoint Services 3.0 a Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
942619 Po instalaci aktualizace Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 je do protokolu Aplikace na serveru zaznamenána událost, že uživatel, skupina nebo role WSS_Content_Application_Pools již v aktuální databázi existuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
942620 Při pokusu nainstalovat aktualizaci Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 do počítače bez nainstalované aktualizace Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
942621 Při instalaci serverů systému Microsoft Office 2007 nebo služby Windows SharePoint Services 3.0 v tichém režimu a současné instalaci aktualizace Service Pack, aktualizace nebo opravy hotfix dojde k neočekávanému spuštění Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
942995 Po instalaci aktualizace Service Pack pro systém Office 2007 nebo aktualizace systému Office 2007 se neočekávaně zobrazí výzva k restartování počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
943100 Nastavení omezení kolekce webů, která v počítači, v němž je spuštěný Office Server 2007 Service Pack 1, povolí pouze uživatele z určité organizační jednotky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
943102 Povolení indexace souborů XLSB a ZIP v aktualizaci Microsoft Office Server 2007 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
943105 Po instalaci aktualizace Office Server 2007 Service Pack 1 se maximální místo na disku použité na serveru dotazů nebo indexu zvětší na 2,85násobek fyzické velikosti indexu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
944446 Při instalaci aktualizace Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 do počítače, ve kterém je také nainstalovaný Project Server 2007, se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
944447 Po instalaci aktualizace Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 nebo Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 na server s nainstalovaným programem Foxit PDF IFilter nejsou indexovány typy dokumentů PDF (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Známé problémy při instalaci této aktualizace Service Pack

Do aktualizace zabezpečení z října 2007 byly zahrnuty následující opravy hotfix. Po instalaci aktualizace Microsoft Office Servers 2007 SP1 dojde ke ztrátě těchto oprav hotfix:
 • V kolekci webů služby Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 používáte vlastní šablonu. Pokud vytváříte novou webovou stránku, po klepnutí na tlačítko Přidat webovou část nemusí být k dispozici všechny standardní webové části.
 • Při instalaci této aktualizace zabezpečení mohou být nesprávně zastaveny služby jiných výrobců. Pokud k tomu dojde, je třeba po instalaci této aktualizace zabezpečení restartovat počítač.
 • Připojíte se ke kolekci webů služby Windows SharePoint Services 3.0 nebo ke kolekci webů serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007. Pokud stránka obsahuje webovou část Kalendář nastavenou na zobrazení kalendáře, může se stát, že se nenačte celá stránka. K tomuto problému může dojít, pokud nemáte oprávnění ke čtení daného kalendáře.
 • Když při vyhledávání v kolekci webů serveru SharePoint Server 2007 použijete ověřování na základě formulářů, nejsou vráceny výsledky hledání. Pokud však při tomto vyhledávání použijete ověřování NTLM, výsledky vráceny jsou.
 • Když provedete postupný upgrade kolekce webů serveru Microsoft SharePoint Portal Server 2003 na SharePoint Server 2007, upgrade se nezdaří. Dále se zobrazí se chybová zpráva o neznámé chybě.
 • Máte kolekci webů, která byla upgradována na SharePoint Server 2007. Pokud adresa URL obsahuje tečku, může se stát, že při úplném procházení nedojde k indexování kolekce webů. Při přírůstkovém procházení však indexování kolekce webů proběhne podle očekávání.
 • Používáte možnost Zahrnout hodnoty ze všech mapovaných procházených vlastností. Pak přemapujete vlastnost Autor na další procházené vlastnosti. Když toto provedete, vlastnost Typ se změní na objekt vícehodnotové vlastnosti. Pokud se pak rozhodnete možnost Zahrnout hodnoty ze všech mapovaných procházených vlastností nepoužívat, vlastnost Typ se již nezmění zpět na výchozí textovou vlastnost.
 • Pokud upgradujete kolekci webů služby Windows SharePoint Services 3.0 na kolekci webů serveru SharePoint Server 2007, web se může jevit, jako by k žádnému upgradu nedošlo. Místo toho se bude kolekce webů chovat jako web služby Windows SharePoint Services 3.0.
 • Když v kolekci webů serveru SharePoint Server 2007 klepnete na stránku Profil, abyste získali klíčový indikátor výkonu (KPI), zobrazí se následující chybová zpráva:
  Nesprávná funkce (s výjimkou HRESULT:0x80070001).
 • Když se úplné procházení použije k procházení souborů PDF v kolekci webů serveru SharePoint Server 2007, procházení nemusí být dokončeno. Navíc může dojít ke zvýšení využití procesoru na 100 %. K tomuto problému dojde v případě, že v souboru PDF je vložený soubor OCN.

Podrobné informace o instalaci

Jak získat a nainstalovat aktualizace Service Pack

Aktualizace 2007 Microsoft Office Servers SP1 a 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1 jsou umístěné na webu služby Stažení softwaru. Chcete-li stáhnout tyto aktualizace Service Pack a získat pokyny k instalaci a hromadnému nasazení, navštivte následující weby společnosti Microsoft:
Aktualizace Microsoft Office Servers 2007 SP1, 32bitová verze a 64bitová verze
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AD59175C-AD6A-4027-8C2F-DB25322F791B&displaylang=cs
Aktualizace Microsoft Office Servers Language Pack 2007 SP1, 32bitová verze
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3A6C26FD-0BEB-40D5-8CBA-15164FAAB150&displaylang=cs
Aktualizace Microsoft Office Servers Language Pack 2007 SP1, 64bitová verze
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=56681742-7D2C-4A6F-9178-DACD32AADC6C&displaylang=cs

Postup nasazení aktualizací Service Pack

Další informace o instalaci aktualizací Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 a Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
945013 Postup nasazení aktualizací Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 a Office Server Language Pack 2007 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Jak lze zjistit, zda jsou aktualizace Service Pack nainstalované

Tato aktualizace Service Pack obsahuje soubory, jejichž verze jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Poznámka: Jestliže již v počítači máte tyto soubory s vyšší verzí, než je uvedena v tabulkách, není nutné tyto aktualizace Service Pack instalovat.

Pokud chcete zjistit, zda jsou nainstalovány soubory uvedené v tabulkách, postupujte následovně:
 1. Spusťte Průvodce vyhledáváním. To provedete tak, že klepnete na tlačítko Start a pak klepnete na příkaz Hledat.

  Poznámka: Pokud se spustí program Místní vyhledávání, klepněte na odkaz Klepnutím sem spustíte Průvodce vyhledáváním.
 2. V okně Výsledky hledání klepněte v podokně Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na nalezený soubor a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Obecné a na kartě Verze prozkoumejte vlastnosti souboru nainstalovaného v počítači.
Microsoft Office Servers 2007 SP1, 32bitová verze
Dlcappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Microsoft.Office.Server.Conversions.Launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Server.Conversions.LoadBalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll12.0.6211.1000
Ifswfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Core.jsNelze použít
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxNelze použít
Osrchappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
BDCConnector.dll12.0.6211.1000
ChsBrkr.dll12.0.6211.1000
CHTBRKR.dll12.0.6211.1000
KorWbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll.oss12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexNelze použít
Oss.korwbrkr.lexNelze použít
Oss.search.admin.asmxNelze použít
Oss.search.global.admin.asmxNelze použít
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.11
Grcste.dll1.0.0.13
Huczlr.dll2.0.4.2
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Při instalaci souboru Osrchwfewwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apxEdtfedl.apx
Expfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apxImpfedl.apx
Mngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apxNoiseara.txt
Noiseben.txtNoisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txt
Noisecht.txtNoisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txt
Noiseeng.txtNoiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txt
Noisefra.txtNoisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txt
Noisehin.txtNoiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txt
Noisejpn.txtNoisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txt
Noiselit.txtNoisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txt
Noiseneu.txtNoisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txt
Noisepol.txtNoisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txt
Noiserom.txtNoiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txt
Noiseslo.txtNoisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txt
Noisetel.txtNoisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txt
Noiseurd.txtOss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lex
Oss.danlr.lexOss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lex
Oss.hustem.lexOss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmx
Oss.summaryresults.dwpOss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwp
Oss.wbdbase.plkOsssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apx
S2farm.apxS2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apx
Spanishdict.txtTsara.xmlTsben.xmlTsbul.xml
Tscat.xmlTschs.xmlTscht.xmlTscro.xml
Tsdeu.xmlTseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xml
Tsfin.xmlTsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xml
Tshin.xmlTsice.xmlTsind.xmlTsita.xml
Tsjpn.xmlTskan.xmlTskor.xmlTslat.xml
Tslit.xmlTsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xml
Tsneu.xmlTsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xml
Tspol.xmlTspor.xmlTsptb.xmlTspun.xml
Tsrom.xmlTsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xml
Tsschema.xmlTsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xml
Tstam.xmlTstel.xmlTstha.xmlTstur.xml
Tsukr.xmlTsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apx
Vssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Spswfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
DocXPageConverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
Při instalaci souboru Spswfewwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Atl80.dll8.0.50727.762
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslNelze použít
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Pjsrvappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Dataedit.dll.x8612.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.PI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Při instalaci souboru Osrvmuisp1-en-us.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Při instalaci souboru Pjsrvwfewwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Xlsrvwfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Ewrfind.aspxNelze použít
Ewrscripts.jsNelze použít
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Poznámka: 32bitová verze aktualizace Microsoft Office Servers 2007 SP1 obsahuje také následující soubory MSP zahrnuté v 32bitové verzi aktualizace Microsoft Office Servers Language Pack 2007 SP1:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Microsoft Office Servers 2007 SP1, 64bitová verze
Dlcappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Dlc.workflow.routing.dll12.0.6211.1000
Edbwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Edb.botservermsgs.dll4.2.1.2704
Edb.grooveaccountmgr.dll4.2.1.2704
Edb.grooveautoproxy.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfacilitator.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfactory.dll4.2.1.2704
Edb.grooveclean.exe4.2.1.2704
Edb.grooveclusterservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovecommoncomponents.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentconnector.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentupdatecontroller.dll4.2.1.2704
Edb.groovecsmviewer.exe4.2.1.2704
Edb.groovedocumentsharetool.dll4.2.1.2704
Edb.grooveeis.exe4.2.1.2704
Edb.grooveintlresource2.dll4.2.1.2704
Edb.grooveprojecttoolset.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresource.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresourceedb.dll4.2.1.2704
Edb.grooveshellextensions.dll4.2.1.2704
Edb.groovestoragemgr.dll4.2.1.2704
Edb.groovesystemservices.dll4.2.1.2704
Edb.grooveuls.dll12.0.6211.1000
Edb.grooveutil.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebplatformservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebservices.dll4.2.1.2704
Grooveaudio.dll4.2.1.2704
Groovecalendartool.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsservices.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll4.2.1.2704
Groovecomponentmgr.dll4.2.1.2704
Groovecrypto.dll4.2.1.2704
Groovedataviewertool.dll4.2.1.2704
Groovefetchservices.dll4.2.1.2704
Groovegames.dll4.2.1.2704
Groovemisc.dll4.2.1.2704
Groovenew.dll4.2.1.2704
Groovesketchtool.dll4.2.1.2704
Groovesystemmode.dll4.2.1.2704
Groovetexttools.dll4.2.1.2704
Groovetransceiver.dll4.2.1.2704
Grooveuiframework.dll4.2.1.2704
Groovewebbrowsertool2.dll4.2.1.2704
Installed.resources.xssNelze použít
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Starternotificationdescriptors.xmlNelze použít
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Emswwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Appcode.compiledNelze použít
Appcode.dll4.2.1.2703
Appglobal.asax.compiledNelze použít
Appglobal.asax.dll4.2.1.2703
Atl80.dll8.0.50727.762
Auditdbstoredproc.sqlNelze použít
Gmsdbstoredproc.sqlNelze použít
Groovemanagementserver.dll4.2.1.2705
Groovepsconfig.exe12.0.6211.1000
Groovepsconfigui.exe12.0.6211.1000
Mems.dll4.2.1.2703
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Microsoft.groovemanagementserver.ui.controls.dll4.2.1.2703
Microsoft.groovemanagementserver.ui.enhancedwebcontrols.dll4.2.1.2703
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Grswwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dbwritetest.exe12.0.0.1406
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Ffqbackup.exe12.0.0.1407
Ffqrebuild.exe12.0.0.1407
Ffqreview.exe12.0.0.1407
Groovecrypto.dll4.2.1.2703
Groovemisc.dll4.2.1.2703
Groovenew.dll4.2.1.2703
Grooverelayperfmon.dll12.0.0.1406
Groovetracing.exe12.0.4518.1007
Grooveuls.dll12.0.4518.1007
Grooveutil.dll4.2.1.2703
Metabackup.exe12.0.0.1407
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Relay.exe12.0.0.1407
Relaycfg.cpl12.0.0.1407
Relaycfgsec.dll12.0.0.1407
Relaymsgs.dll12.0.0.1406
Rqexport.exe12.0.0.1407
Rqimport.exe12.0.0.1407
Rqwritetest.exe12.0.0.1407
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Při instalaci souboru Grswwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
Db.archive.exeDb.checkpoint.exeDb.deadlock.exeDb.dump.exe
Db.load.exeDb.printlog.exeDb.recover.exeDb.stat.exe
Db.upgrade.exeDb.verify.exe
Ifswfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Core.jsNelze použít
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxNelze použít
Osrchappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexNelze použít
Oss.korwbrkr.lexNelze použít
Oss.search.admin.asmxNelze použít
Oss.search.global.admin.asmxNelze použít
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Při instalaci souboru Osrchwfewwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cformsec.acxCpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apx
Edtfedl.apxExpfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apx
Impfedl.apxMngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apx
Mssdmn.exeMssearch.exeNoiseara.txtNoiseben.txt
Noisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txtNoisecht.txt
Noisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txtNoiseeng.txt
Noiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txtNoisefra.txt
Noisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txtNoisehin.txt
Noiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txtNoisejpn.txt
Noisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txtNoiselit.txt
Noisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txtNoiseneu.txt
Noisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txtNoisepol.txt
Noisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txtNoiserom.txt
Noiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txtNoiseslo.txt
Noisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txtNoisetel.txt
Noisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txtNoiseurd.txt
Oss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lexOss.danlr.lex
Oss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lexOss.hustem.lex
Oss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmxOss.summaryresults.dwp
Oss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwpOss.wbdbase.plk
Osssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apxS2farm.apx
S2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apxSpanishdict.txt
Tsara.xmlTsben.xmlTsbul.xmlTscat.xml
Tschs.xmlTscht.xmlTscro.xmlTsdeu.xml
Tseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xmlTsfin.xml
Tsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xmlTshin.xml
Tsice.xmlTsind.xmlTsita.xmlTsjpn.xml
Tskan.xmlTskor.xmlTslat.xmlTslit.xml
Tsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xmlTsneu.xml
Tsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xmlTspol.xml
Tspor.xmlTsptb.xmlTspun.xmlTsrom.xml
Tsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xmlTsschema.xml
Tsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xmlTstam.xml
Tstel.xmlTstha.xmlTstur.xmlTsukr.xml
Tsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apxVssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Pjsrvappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Dataedit.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Mspsqservice.exe12.0.6211.1000
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlNelze použít
Prjsvr.sql.addpubsps12.sqlNelze použít
Prjsvr.sql.addpubtab12.sqlNelze použít
Prjsvr.sql.addpubvw12.sqlNelze použít
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlNelze použít
Prjsvr.sql.addsps12.sqlNelze použít
Prjsvr.sql.addversionsps12.sqlNelze použít
Prjsvr.sql.addverstab12.sqlNelze použít
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlNelze použít
Prjsvr.sql.addworksps12.sqlNelze použít
Prjsvr.sql.addworktab12.sqlNelze použít
Prjsvr.sql.delvw12.sqlNelze použít
Prjsvr.sql.initrep12.sqlNelze použít
Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Při instalaci souboru Pjsrvappwwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Při instalaci souboru Pjsrvwfewwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Spswfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Docxpageconverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
Při instalaci souboru Spswfewwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory.
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslNelze použít
Sql90.xslNelze použít
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xlsrvwfewwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Ewrfind.aspxNelze použít
Ewrscripts.jsNelze použít
Microsoft.office.excel.webui.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.webservices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Poznámka: 64bitová verze aktualizace Microsoft Office Servers 2007 SP1 obsahuje také následující soubory MSP zahrnuté v 64bitové verzi aktualizace Microsoft Office Servers Language Pack 2007 SP1:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Microsoft Office Servers Language Pack 2007 SP1, 32bitová verze
Osrchmuisp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Cssportalstyle.cssNelze použít
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Notesstp.exe12.0.6214.1000
Oss.search.data.sqlNelze použít
Microsoft.Office.Server.Search.Intl.Resources.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlNelze použít
Spsmuisp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Cssportalstyle.cssNelze použít
Editmenu.jsNelze použít
Htmledtr.jsNelze použít
Ptdlg.jsNelze použít
Sm.jsNelze použít
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Microsoft Office Servers Language Pack 2007 SP1, 64bitová verze
Osrchmuisp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Cssportalstyle.cssNelze použít
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Oss.search.data.sqlNelze použít
Oss.search.intlr.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlNelze použít
Spsmuisp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Cssportalstyle.cssNelze použít
Editmenu.jsNelze použít
Htmledtr.jsNelze použít
Ptdlg.jsNelze použít
Sm.jsNelze použít
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msolui90.rll9.0.1399.0

Informace pro správce o souborech MSP

Microsoft Office Servers 2007 SP1, 32bitová verze
Balíčky 32bitových verzí aktualizací Microsoft Office Servers 2007 SP1 a Microsoft Office Servers Language Pack 2007 SP1 jsou poskytovány ve formě úplného souboru Instalační služby systému Microsoft Windows (soubor s příponou MSP), který je zabalen do samorozbalujícího spustitelného souboru. V této aktualizaci Service Pack jsou distribuovány soubory s příponou MSP uvedené v následující tabulce.
Název souboru MSPPopis
Dlcappwwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Dlcwwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Ifswfewwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Osrchappwwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Osrchwfewwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Osrvwwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Pjsrvappwwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Pjsrvwfewwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Spswfewwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Xlsrvappwwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Xlsrvwfewwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Osrchmuisp1-en-us.mspUrčeno pro sadu Microsoft Office Servers Language Pack 2007
Spsmuisp1-en-us.mspUrčeno pro sadu Microsoft Office Servers Language Pack 2007
Xlsrvmuisp1-en-us.mspUrčeno pro sadu Microsoft Office Servers Language Pack 2007
Microsoft Office Servers 2007 SP1, 64bitová verze
Balíčky 64bitových verzí aktualizací Microsoft Office Servers 2007 SP1 a Microsoft Office Servers Language Pack 2007 SP1 jsou poskytovány ve formě úplného souboru Instalační služby systému Microsoft Windows (soubor s příponou MSP), který je zabalen do samorozbalujícího spustitelného souboru. V této aktualizaci Service Pack jsou distribuovány soubory s příponou MSP uvedené v následující tabulce.
Název souboru MSPPopis
Dlcappwwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Dlcwwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Edbwwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Emswwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Grswwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Ifswfewwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Osrchappwwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Osrchwfewwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Osrvwwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Pjsrvappwwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Pjsrvwfewwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Spswfewwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Xlsrvappwwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Xlsrvwfewwsp1.mspUrčeno pro servery Microsoft Office 2007
Osrchmuisp1-en-us.mspUrčeno pro sadu Microsoft Office Servers Language Pack 2007
Spsmuisp1-en-us.mspUrčeno pro sadu Microsoft Office Servers Language Pack 2007
Xlsrvmuisp1-en-us.mspUrčeno pro sadu Microsoft Office Servers Language Pack 2007
2007 microsoft office servers office security patch performance reliability update download 2007 fix
Vlastnosti

ID článku: 936984 - Poslední kontrola: 04/07/2008 21:30:09 - Revize: 3.0

Microsoft Office Forms Server 2007, Microsoft Office Groove Server 2007, Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Search (Enterprise Edition), Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Search (Standard Edition), 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1

 • kbgetsp kbexpertiseinter kbtshoot atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936984
Váš názor
pt>