Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Popis aktualizace Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 a aktualizace Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 Service Pack 1

Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizace Service Pack pro službu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 a pro sadu Windows SharePoint Services Language Pack 3.0. Tento článek obsahuje informace o způsobu získání těchto aktualizací Service Pack a o tom, jak lze získat seznam problémů, které jsou aktualizacemi Service Pack odstraněny. Článek dále obsahuje informace o problémech, k nimž může dojít při instalaci aktualizací Service Pack, a o tom, jak zjistit, zda jsou aktualizace Service Pack nainstalované.
ÚVOD
Aktualizace Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (SP1) a aktualizace Microsoft Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 Service Pack 1 (SP1) obsahují významná vylepšení zabezpečení, stability a výkonu. Některé opravy zahrnuté do aktualizace Windows SharePoint Services 3.0 SP1 a do aktualizace Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 byly dříve vydány jako samostatné aktualizace.
Další informace

Seznam ke stažení obsahující problémy řešené touto aktualizací Service Pack

K dispozici je sešit aplikace Microsoft Excel, který obsahuje seznam problémů ve službě Windows SharePoint Services 3.0 a v sadě Microsoft Windows SharePoint Services Language Pack 3.0, které jsou vyřešeny v aktualizacích Windows SharePoint Services 3.0 SP1 a Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1.

Poznámka: Sešit je v anglickém jazyce. Nebude přeložen do jiných jazyků.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček WindowsSharePointService30_Changes_all.xls

Datum vydání: 11. prosince 2007

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Seznam problémů řešených touto aktualizací Service Pack

Aktualizace Windows SharePoint Services 3.0 SP1 a Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 řeší problémy popsané v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
942388 Problémy ve službě Windows SharePoint Services 3.0 vyřešené v aktualizaci Windows SharePoint 3.0 Services Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Známé problémy

Známé problémy, k nimž dochází při instalaci této aktualizace Service Pack

942101 Při pokusu o instalaci kteréhokoli z balíčků aktualizace Office 2007 Service Pack 1 do počítače se systémem Windows XP Service Pack 2 se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
942618 Přepínače příkazového řádku /log a /passive nefungují očekávaným způsobem při spuštění instalačního balíčku, který obsahuje služby Windows SharePoint Services 3.0 a Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
942621 Při instalaci serverů systému Microsoft Office 2007 nebo služby Windows SharePoint Services 3.0 v tichém režimu a současné instalaci aktualizace Service Pack, aktualizace nebo opravy hotfix dojde k neočekávanému spuštění Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Při instalaci aktualizace Windows SharePoint Services 3.0 SP1 budou ztraceny následující opravy hotfix, které byly zahrnuty v aktualizaci zabezpečení z října 2007:
 • Přejmenujete kolekci webů služby Windows SharePoint Services 3.0. Přidáte-li do kolekce webů nového uživatele, uvítací e-mailová zpráva doručená novému uživateli obsahuje starý název webu.
 • Použijete nástroj Application Definition Designer pro import modelu databáze nástroje Business Data Catalog Definition Editor (nástroj BDC) sady SDK pro server Microsoft Office SharePoint Server 2007. Po importu modelu databáze je připojovací řetězec databáze prázdný.
 • Při spuštění programu SPWriter.exe dochází k jeho neočekávanému ukončení. Zobrazí se chybová zpráva modulu Oleaut32.dll. Tento problém vyřešila oprava hotfix, která přesunula funkci GetTimeZoneMoveParameters() na konec modulu Owssvr.dll.
 • Provedete migraci uživatelských účtů do nové kolekce webů pomocí nástroje příkazového řádku Stsadmin.exe. Při procházení nové kolekce webů se v protokolu Aplikace zobrazí chyby událostí 6482 a 6875. Tento problém může nastat, pokud má uživatel ve službě Windows SharePoint Services 3.0 neplatný identifikátor zabezpečení SID.
 • V kolekci webů služby Windows SharePoint Services 3.0 používáte vlastní šablonu. Pokud vytváříte novou webovou stránku, po klepnutí na tlačítko Přidat webovou část nemusí být k dispozici všechny standardní webové části.
 • Při instalaci této aktualizace zabezpečení mohou být nesprávně zastaveny služby jiných výrobců. Pokud k tomu dojde, je třeba po instalaci této aktualizace zabezpečení restartovat počítač.
 • Připojíte se ke kolekci webů služby Windows SharePoint Services 3.0. Pokud stránka obsahuje webovou část Kalendář nastavenou na zobrazení kalendáře, může se stát, že se nenačte celá stránka. K tomuto problému může dojít, pokud nemáte oprávnění ke čtení daného kalendáře.

Známé problémy, k nimž může dojít po instalaci této aktualizace Service Pack

942619 Po instalaci aktualizace Windows SharePoint Services 3.0 SP1 je do protokolu Aplikace na serveru zaznamenána událost, že uživatel, skupina nebo role WSS_Content_Application_Pools již v aktuální databázi existuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
942995 Po instalaci aktualizace Service Pack pro systém Office 2007 nebo aktualizace systému Office 2007 se neočekávaně zobrazí výzva k restartování počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
944447 Po instalaci aktualizace Office System Servers 2007 SP1 nebo aktualizace Windows SharePoint Services 3.0 SP1 na server s nainstalovaným programem Foxit PDF IFilter nejsou indexovány typy dokumentů PDF (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Podrobné informace o instalaci

Jak získat a nainstalovat aktualizace Service Pack

Aktualizace SharePoint Services 3.0 SP1 a aktualizace Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 jsou k dispozici na webu služby Stažení softwaru. Chcete-li stáhnout tyto aktualizace Service Pack a získat pokyny k instalaci a strategie nasazení, navštivte následující weby společnosti Microsoft:
Aktualizace Windows SharePoint Services 3.0 SP1, 32bitová a 64bitová verze
Aktualizace Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, 32bitová verze
Aktualizace Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, 64bitová verze
Pokud instalujete službu Windows SharePoint Services 3.0 poprvé namísto upgradu stávající instalace na aktualizaci Windows SharePoint Services 3.0 SP1, můžete stáhnout následující soubory. Tyto soubory obsahují původní soubory služby Windows SharePoint Services 3.0 a soubory aktualizace Windows SharePoint Services 3.0 SP1.
Služba Windows SharePoint Services 3.0 s aktualizací Windows SharePoint Services 3.0 SP1
Služba Windows SharePoint Services 3.0 s aktualizací Windows SharePoint Services 3.0 SP1, 64bitová verze

Jak lze zjistit, zda je aktualizace Service Pack nainstalovaná

Tyto aktualizace Service Pack obsahují soubory, jejichž verze jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Poznámka: Pokud je v počítači nainstalovaná novější verze souborů uvedených v těchto tabulkách, není třeba tuto aktualizaci Service Pack instalovat.

Chcete zjistit, zda jsou soubory uvedené v tabulce již nainstalované, postupujte takto:
 1. Spusťte Průvodce vyhledáváním. To provedete tak, že klepnete na tlačítko Start a pak klepnete na příkaz Hledat.

  Poznámka: Pokud se spustí program Místní vyhledávání, klepněte na odkaz Klepnutím sem spustíte Průvodce vyhledáváním.
 2. V okně Výsledky hledání klepněte v podokně Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na nalezený soubor a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Obecné a na kartě Verze prozkoumejte vlastnosti souboru nainstalovaného v počítači.
Windows SharePoint Services 3.0 SP1, 32bitová a 64bitová verze
Stswwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nlhtml.dll2006.822.6211.1000
Offfilt.dll2006.911.6213.1000
Offprsx.dll12.0.6212.1000
Oisimg.dll12.0.6211.1000
Onetnative.dll12.0.6211.1000
Onetutil.dll12.0.6219.1000
Owssvr.dll12.0.6219.1000
Owstimer.exe12.0.6211.1000
Prescan.exe12.0.6211.1000
Pscintl.dll12.0.6211.1000
Psconfig.exe12.0.6217.1000
Psconfigui.exe12.0.6217.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6211.1000
Spwriter.exe12.0.6211.1000
Stsadm.exe12.0.6217.1000
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.Administration.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6211.1000
Stsmmc.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6219.1000
Microsoft.SharePoint.intl.dll12.0.6211.1000
Stssoap.dll12.0.6211.1000
Stswel.dll12.0.6219.1000
Stswfacb.dll12.0.6211.1000
Stswfact.dll12.0.6211.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Traceman.exe12.0.6211.1000
Wrapinst.exe12.0.6217.1000
Microsoft.SharePoint.Search.Intl.dll12.0.6211.1000
Wssadmop.dll12.0.6211.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Xmlfiltr.dll2006.822.6211.1000
Při instalaci souboru Stswwsp1.msp jsou dále nainstalovány následující soubory:
Cfgupddl.sqlConfigdb.sqlConfigup.sqlDmslstschema_xml
Docexflt.xmlFldswss.xmlImnidle.pngImnidlebusy.png
Imnidlebusyoof.pngImnidleoof.pngImnon.pngImnonoof.png
Schema.xml_discussSchema.xml_doclibSchema.xml_webtempSchema.xml_wplib
Sigcfg.cerSigcfg.dllSigcfg.sqlSigsdb.cer
Sigsdb.dllSigsdb.sqlSigstore.cerSigstore.dll
Sigstore.sqlStore.sqlStoreup.sqlStoupddl.sql
Timezone.xmlWss.search.sqlWss.search.up.sqlWss.spsearch.asmx
Wss.xsd
Wsswwsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Poznámka:32bitová a 64bitová verze aktualizace Windows SharePoint Services 3.0 SP1 obsahují také následující soubor MSP, který je obsažen v balíčcích 32bitové a 64bitové verze aktualizace Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1:
 • Wssmuisp1-en-us.msp
Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, 32bitová a 64bitová verze
Wsslpksp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Wssmuisp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Bform.jsNelze použít
Core.jsNelze použít
Form.jsNelze použít
Init.jsNelze použít
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Ows.jsNelze použít
Wss.intl.res.dll12.0.6211.1000
Wss.search.oob.sqlNelze použít

Informace pro správce o souborech MSP

Aktualizace Windows SharePoint Services 3.0 SP1 a aktualizace Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 jsou poskytovány ve formě úplných souborů Instalační služby systému Microsoft Windows (soubor s příponou MSP). Soubory MSP jsou zabaleny do samorozbalovacího spustitelného souboru. V těchto aktualizacích Service Pack jsou distribuovány následující soubory MSP.
Název souboruPopis
Stswwsp1.mspUrčeno pro službu Windows SharePoint Services 3.0
Wsswwsp1.mspUrčeno pro službu Windows SharePoint Services 3.0
Wsslpksp1-en-us.mspUrčeno pro sadu Windows SharePoint Services Language Pack 3.0
Wssmuisp1-en-us.mspUrčeno pro sadu Windows SharePoint Services Language Pack 3.0
wss3 wss30 wss3.0 windows sharepoint services 3.0 office security patch performance reliability update download 2007 fix
Egenskaber

Artikel-id: 936988 – Seneste udgave 12/18/2007 15:50:01 – Udgave 2.1

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbtshoot kbexpertiseinter atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936988
Feedback