Popis aktualizace Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1

Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci Service Pack pro Pomocníka pro tisk kalendáře aplikace Microsoft Office Outlook 2007. Tento článek obsahuje informace o způsobu získání této aktualizace Service Pack a o tom, jak lze získat seznam problémů, které jsou touto aktualizací Service Pack odstraněny. Tento článek také obsahuje informace o problémech, které se mohou objevit při instalaci aktualizace Service Pack. Dále tento článek obsahuje informace o tom, jak určit, zda je tato aktualizace Service Pack nainstalovaná.
ÚVOD
Aktualizace Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1 (SP1) přináší významná vylepšení v oblasti zabezpečení, stability a výkonu. Některé opravy zahrnuté v aktualizaci Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 SP1 byly vydány již dříve v samostatných aktualizacích. Aktualizace Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 SP1 spojuje dříve vydané opravy do jediné aktualizace.
Další informace

Seznam ke stažení obsahující problémy, které tato aktualizace Service Pack řeší

K dispozici je sešit aplikace Microsoft Excel, který obsahuje seznam problémů vyřešených v aktualizaci Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 SP1.

Poznámka: Sešit je v anglickém jazyce. Nebude přeložen do jiných jazyků.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls.

Datum vydání: 11. prosince 2007

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Podrobnosti o aktualizaci Service Pack

Problémy opravené v aktualizaci Service Pack

Tato aktualizace Service Pack řeší následující problémy, které nebyly dříve zdokumentovány ve článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
Při výběru data je na místě měsíce zobrazen zdvojený čínský znak
Když pomocí čínské (Tchaj-wan) verze Pomocníka pro tisk kalendáře aplikace Outlook 2007 přidáte zobrazení měsíce, zobrazí se místo měsíce zdvojený čínský znak.
Pomocník pro tisk kalendáře aplikace Outlook 2007 nesprávně načte čínské zdrojové řetězce
Když spustíte čínskou (Hongkong) verzi Pomocníka pro tisk kalendáře aplikace Outlook 2007, nenačte Pomocník pro tisk kalendáře správně čínské (Hongkong) zdrojové řetězce. Řetězce se zobrazí v angličtině.

Známé problémy

942101 Při pokusu o instalaci kteréhokoli z balíčků aktualizace Office 2007 Service Pack 1 do počítače se systémem Windows XP Service Pack 2 se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
942995 Po instalaci aktualizace Service Pack pro systém Office 2007 nebo aktualizace systému Office 2007 se neočekávaně zobrazí výzva k restartování počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Bulletiny zabezpečení související s touto aktualizací Service Pack

Aktualizace Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 souvisí s bulletinem zabezpečení popsaným v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base číslo 934062. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
934062 Popis aktualizace zabezpečení pro systém Office 2007: 8. května 2007

Podrobné informace o instalaci

Získání a instalace aktualizace Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1

Pokyny k instalaci a informace o strategiích při nasazení aktualizace Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 jsou k dispozici na webu služby Stažení softwaru společnosti Microsoft. Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci Service Pack, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci Service Pack není možné odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy. Chcete-li odebrat aktualizaci Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1, je třeba odinstalovat produkt Pomocník pro tisk kalendáře aplikace Outlook 2007. Poté znovu nainstalujte Pomocníka pro tisk kalendáře aplikace Outlook 2007 z originálního disku CD produktu.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
873125 Nelze odebrat aktualizace Service Pack pro produkty Office 2003 a Office 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Jak zjistit, zda je aktualizace Service Pack nainstalovaná

Tato aktualizace Service Pack obsahuje soubory, jejichž verze jsou uvedeny v následující tabulce.
CPAOSP1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Mso.dll12.0.6213.1000
Offinter.dll12.0.6211.1000
Offintxc.dll12.0.6211.1000
Xcalexe12.0.6212.1000
Xcalouta.dll12.0.6211.1000
Jestliže již v počítači máte tyto soubory s vyšší verzí, než je uvedena v tabulce, není nutné tuto aktualizaci Service Pack instalovat.

Pokud chcete zjistit, zda jsou nainstalovány soubory uvedené v tabulce, postupujte následovně:
  1. Spusťte Průvodce vyhledáváním. To provedete tak, že klepnete na tlačítko Start a pak klepnete na příkaz Hledat.

    Poznámka: Pokud se spustí program Místní vyhledávání, klepněte na odkaz Klepnutím sem spustíte Průvodce vyhledáváním.
  2. V okně Výsledky hledání klepněte v podokně Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
  3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Hledat.
  4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na nalezený soubor a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
  5. Na kartě Obecné a na kartě Verze prozkoumejte vlastnosti nainstalovaného souboru.
Další informace o určení nainstalované verze sady systému Office 2007 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
928116 Určení nainstalované verze produktu systému Office 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Informace pro správce o souborech MSP

Tato aktualizace Service Pack pro správce je poskytována ve formě úplného souboru Instalační služby systému Microsoft Windows (soubor s příponou MSP). Tento soubor je zabalen do samorozbalujícího spustitelného souboru. V této aktualizaci Service Pack je distribuován soubor s příponou MSP uvedený v následující tabulce.
Název souboruPopis
CPAOSP1-en-us.mspAnglická verze aktualizace Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1

Informace pro správce o přeinstalaci určitých součástí

Jestliže provedete aktualizaci instalačního umístění pro správu a v klientských počítačích přepíšete soubory uložené v mezipaměti a přeinstalujete aktualizaci Průvodce pro tisk kalendáře aplikace Outlook 2007, můžete použít příkaz obsahující parametr REINSTALL=[seznam funkcí]. Tento parametr určuje, zda chcete z bitové kopie instalace pro správce přeinstalovat určité součásti aktualizace Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1. V případě aktualizace Calendar Printing Assistant for Outlook 2007 SP1 použijte pro parametr [seznam funkcí] následující hodnotu.
REINSTALL=ALL
Podrobné pokyny, jak distribuovat aktualizace produktů pro systém Microsoft Office 2007, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Středisko Office System TechCenter obsahuje nejnovější aktualizace pro správce a zdroje týkající se strategií jejich nasazení pro všechny verze systému Microsoft Office. Další informace o středisku Office System TechCenter naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 937157 - Poslední kontrola: 12/18/2007 15:50:01 - Revize: 2.3

Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1

  • kbgetsp kbupdate kbfix kbtshoot kbdownload atdownload KB937157
Váš názor