Popis aktualizace SharePoint Designer 2007 Service Pack 1

Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci Service Pack pro aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Tento článek obsahuje informace o způsobu získání této aktualizace Service Pack a o tom, jak lze získat seznam problémů, které jsou aktualizací Service Pack odstraněny. Článek dále obsahuje informace o problémech, k nimž může dojít při instalaci aktualizace Service Pack, a o tom, jak zjistit, zda je aktualizace Service Pack nainstalovaná.
ÚVOD
Aktualizace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 1 (SP1) obsahuje významná vylepšení v oblasti zabezpečení, stability a výkonu. Některé opravy zahrnuté v aktualizaci SharePoint Designer 2007 SP1 byly vydány již dříve v samostatných aktualizacích. Aktualizace SharePoint Designer 2007 SP1 spojuje tyto dříve vydané opravy do jedné aktualizace.
Další informace

Seznam ke stažení obsahující problémy vyřešené touto aktualizací Service Pack

K dispozici je sešit aplikace Microsoft Excel, který obsahuje seznam problémů aplikace SharePoint Designer 2007 vyřešených v aktualizaci SharePoint Designer 2007 SP1.

Poznámka: Sešit je v anglickém jazyce. Nebude přeložen do jiných jazyků.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček 2007 Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls.

StáhnoutStáhnout balíček Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls.

Datum vydání: 11. prosince 2007

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Problémy vyřešené touto aktualizací Service Pack

Aktualizace SharePoint Designer 2007 SP1 řeší následující problémy, které dosud nebyly zdokumentovány ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:

Pole v aplikaci SharePoint Designer 2007 nelze aktualizovat, je-li formát data webu nastaven na DD/MM/RR

Předpokládejme následující situaci. Formát data webu v aplikaci SharePoint Designer 2007 je nastaven na DD/MM/RR. V řádku DataFormWebPart je navíc pole data. V této situaci nelze v řádku DataFormWebPart aktualizovat ostatní pole. Pokud má den měsíce číslo menší nebo rovno dvanácti, je do databáze uloženo chybné datum. Pokud má den měsíce číslo větší než dvanáct, zobrazí se chybová zpráva.

Bulletiny zabezpečení spojené s touto aktualizací Service Pack

Aktualizace SharePoint Designer 2007 SP1 řeší problémy popsané v následujících bulletinech zabezpečení společnosti Microsoft:
936960 Popis aktualizace zabezpečení pro systém Microsoft Office 2007: 14. srpna 2007
936514 Popis aktualizace zabezpečení pro systém Office 2007 a sadu Compatibility Pack pro systém Office 2007: 10. července 2007
934062 Popis aktualizace zabezpečení pro systém Office 2007: 8. května 2007

Dříve vydané aktualizace zahrnuté v této aktualizaci Service Pack

Aktualizace SharePoint Designer 2007 SP1 zahrnuje následující dříve vydané aktualizace:
934391 Popis aktualizace pro aplikace systému Office 2007: 18. května 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
934393 Popis aktualizace pro systém Office 2007: 8. května 2007 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
932080 Popis aktualizace pro aplikace systému Office 2007: 9. dubna 2007

Známé problémy

Známé problémy, k nimž dochází při instalaci této aktualizace Service Pack

942101 Při pokusu o instalaci kteréhokoli z balíčků aktualizace Office 2007 Service Pack 1 do počítače se systémem Windows XP Service Pack 2 se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Známé problémy, k nimž může dojít po instalaci této aktualizace Service Pack

942995 Po instalaci aktualizace Service Pack pro systém Office 2007 nebo aktualizace systému Office 2007 se neočekávaně zobrazí výzva k restartování počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Podrobné informace o instalaci

Získání a instalace aktualizace SharePoint Designer 2007 SP1

Aktualizace SharePoint Designer 2007 SP1 je k dispozici na webu služby Stažení softwaru. Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci Service Pack a získat pokyny k instalaci a strategie nasazení, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Jak získat a nainstalovat aktualizaci SharePoint Designer Language Pack 2007 SP1

Používáte-li sadu SharePoint Designer Language Pack 2007, je třeba pro zajištění úplné funkčnosti aplikace SharePoint Designer 2007 nainstalovat aktualizaci Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 1 (SP1). Chcete-li stáhnout aktualizaci SharePoint Designer Language Pack 2007 SP1, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Informace o odebrání

Tuto aktualizaci Service Pack nelze odebrat pomocí položky Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely. Chcete-li aktualizaci SharePoint Designer 2007 SP1 z počítače odebrat, je třeba odebrat aplikaci SharePoint Designer 2007. Poté znovu nainstalujte aplikaci SharePoint Designer 2007 pomocí původního disku CD produktu. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
873125 Aktualizace Service Pack pro produkty sady Office 2003 nebo systému Office 2007 nelze odebrat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Jak zjistit, zda je nainstalovaná aktualizace Service Pack pro aplikaci SharePoint Designer 2007

Tato aktualizace Service Pack obsahuje soubory s následujícími vlastnostmi.
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Proofsp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
SharePointDesignerMUIsp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Atl80.dll8.0.50727.762
Esetup.dll12.0.6212.1000
Html32.cnv2006.1200.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
SharePointDesignerWWsp1.msp
Název souboruVerze souboru
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Apex.eftxNelze použít
Apex.thmxNelze použít
Atl80.dll8.0.50727.762
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Colorscheme_apex.xmlNelze použít
Colorscheme_concourse.xmlNelze použít
Concourse.eftxNelze použít
Concourse.thmxNelze použít
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Fontscheme_apex.xmlNelze použít
Fontscheme_concourse.xmlNelze použít
Form.dll12.0.6211.1000
Fpcutl.dll12.0.6211.1000
Fpeditax.dll12.0.6211.1000
Fpnse.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Fpwel.dll12.0.6211.1000
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Leawsdc.dll12.0.6028.0
Lfcmp13u.dll13.0.0.87
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Spdesign.exe12.0.6211.1000
Stslist.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Wrd12cnv.dll12.0.6212.1000
Wrd12exe.exe12.0.6211.1000
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000

Jak zjistit, zda je nainstalovaná aktualizace Service Pack pro sadu SharePoint Designer Language Pack 2007

Tato aktualizace Service Pack obsahuje soubory s následujícími vlastnostmi.
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Proofsp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
SharePointDesignerMUIsp1-en-us.msp
Název souboruVerze souboru
Atl80.dll8.0.50727.762
Esetup.dll12.0.6212.1000
Html32.cnv2006.1200.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Poznámka: Pokud je v počítači nainstalovaná novější verze těchto souborů, není třeba tuto aktualizaci Service Pack instalovat.

Chcete-li určit, zda jsou tyto soubory nainstalovány, postupujte takto:
  1. Spusťte Průvodce vyhledáváním. To provedete tak, že klepnete na tlačítko Start a pak klepnete na příkaz Hledat.

    Poznámka: Pokud se spustí program Místní vyhledávání, klepněte na odkaz Klepnutím sem spustíte Průvodce vyhledáváním.
  2. V okně Výsledky hledání klepněte v podokně Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
  3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Hledat.
  4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na nalezený soubor a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
  5. Na kartě Obecné a na kartě Verze prozkoumejte vlastnosti souboru nainstalovaného v počítači.

Informace pro správce o souborech MSP

SharePoint Designer 2007 SP1

Tato aktualizace Service Pack pro správce je poskytována ve formě úplného souboru Instalační služby systému Microsoft Windows (soubor s příponou MSP). Soubor MSP je zabalen do samorozbalovacího spustitelného souboru.

V aktualizaci SharePoint Designer 2007 SP1 jsou distribuovány následující soubory MSP.
Název souboruPopis
Clientsharedmuisp1-en-us.mspUrčeno pro sadu SharePoint Designer Language Pack 2007
Office64wwsp1.mspUrčeno pro aplikaci SharePoint Designer 2007
Proofsp1-en-us.mspUrčeno pro aplikaci SharePoint Designer 2007
Sharepointdesignermuisp1-en-us.mspUrčeno pro aktualizaci SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 1
Sharepointdesignerwwsp1.mspUrčeno pro aktualizaci SharePoint Designer 2007 Service Pack 1

SharePoint Designer Language Pack 2007 SP1

Tato aktualizace Service Pack pro správce je poskytována ve formě úplného souboru Instalační služby systému Microsoft Windows (soubor s příponou MSP). Soubor MSP je zabalen do samorozbalovacího spustitelného souboru.

V aktualizaci SharePoint Designer Language Pack 2007 SP1 jsou distribuovány následující soubory MSP.
Název souboruPopis
Clientsharedmuisp1-en-us.mspUrčeno pro sadu SharePoint Designer Language Pack 2007
Proofsp1-en-us.mspUrčeno pro sadu SharePoint Designer Language Pack 2007
Sharepointdesignermuisp1-en-us.mspUrčeno pro aktualizaci SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 1

Funkce pro správce umožňující přeinstalaci určitých součástí

Jestliže provedete aktualizaci instalačního bodu pro správu a v klientských počítačích přepíšete soubory uložené v mezipaměti a přeinstalujete aplikaci SharePoint Designer 2007, můžete použít příkaz obsahující parametr REINSTALL=[seznam funkcí]. Tento parametr určuje, zda chcete přeinstalovat určité součásti aplikace SharePoint Designer 2007 z bitové kopie instalace pro správce. V případě aktualizace SharePoint Designer 2007 SP1 použijte pro parametr [seznam funkcí] následující hodnotu:
REINSTALL=ALL
Podrobné pokyny, jak distribuovat aktualizace produktů pro systém Microsoft Office 2007, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Středisko Office System TechCenter obsahuje nejnovější aktualizace pro správce a zdroje týkající se strategií jejich nasazení pro všechny verze systému Office. Další informace o středisku Office System TechCenter naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 937162 - Poslední kontrola: 12/18/2007 15:50:01 - Revize: 2.3

Microsoft Office SharePoint Designer 2007

  • kbgetsp atdownload kbexpertisebeginner kbtshoot kbdownload kbupdate kbfix KB937162
Váš názor