Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis aktualizace zabezpečení pro SharePoint Server 2007: 9. října 2007

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003
ÚVOD
Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS07-059. Ten obsahuje všechny podstatné informace o této aktualizaci zabezpečení pro server Microsoft Windows SharePoint Server 2007. Tyto informace zahrnují seznam souborů a možnosti nasazení.

Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu zabezpečení, navštivte následující web společnosti Microsoft: Poznámka: Spolu s instalací této aktualizace zabezpečení doporučujeme nainstalovat také aktualizaci zabezpečení pro službu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 z 9.října 2007.

Další informace o aktualizaci zabezpečení pro službu Windows SharePoint Services 3.0 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
934525 Popis aktualizace zabezpečení pro službu Windows SharePoint Services 3.0: 9. října 2007

Postup nasazení aktualizací softwaru pro SharePoint Server 2007

Společnost Microsoft doporučuje řídit se postupy uvedenými v části Nasazení aktualizací softwaru pro Office SharePoint Server 2007 ve většině scénářů nasazení. Může se jednat o nasazení na samostatných serverech i ve velkých serverových farmách.

Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Soubory ke stažení

Aktualizace zabezpečení pro Microsoft Office SharePoint Server 2007 x64 (KB937832)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=cs&FamilyID=1d319164-d133-4493-be27-1aeda62362c4
Aktualizace zabezpečení pro Microsoft Office SharePoint Server 2007 (KB937832)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=cs&FamilyID=aaea9695-f541-4c4c-9107-81ead5cfc8c9

Známé problémy

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 • Po instalaci této aktualizaci zabezpečení jsou na ovládací panel Přidat nebo odebrat programy přidány tři položky.
 • Upgradujete web služby Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 na web serveru SharePoint Server 2007. Pokud instalujete tuto aktualizaci zabezpečení během upgradu, nebude upgrade úspěšně dokončen.

  Problém vyřešíte tak, že nainstalujete SharePoint Server 2007, provedete změnu registru a spustíte Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint. Postupujte takto:
  1. Nainstalujte SharePoint Server 2007.
  2. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
  3. Klepněte na následující podklíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0\WSS
  4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku SetupType Run psconfig to run upgrade a potom klepněte na příkaz Změnit.
  5. Z pole Údaj hodnoty odstraňte hodnotu B2B_UPGRADE, zadejte do něj hodnotu SKU2SKU_UPGRADE a pak klepněte na tlačítko OK.
  6. Ukončete program Editor registru klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
  7. Spusťte Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint.
 • Při instalaci serveru SharePoint Server 2007 používáte tichý režim. Pokud během této instalace nainstalujete tuto aktualizaci zabezpečení, dojde po dokončení instalace k neočekávanému spuštění Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint.

  Chcete-li vyřešit tento problém, extrahujte tuto aktualizaci zabezpečení do složky v počítači. Poté zkopírujte soubory do složky Updates původní vydané verze programu. Po zkopírování extrahovaných souborů do daného umístění lze pomocí této složky nainstalovat vydanou verzi programu s aktualizovanou úrovní zabezpečení odpovídající této aktualizaci zabezpečení.
 • Pokud je databáze SharePoint před instalací této aktualizace zabezpečení odpojena od serveru, v aktualizaci dojde k chybě PSConfig.
 • Pokud při instalaci této aktualizace zabezpečení běží program pro vyhledávání virů, může během instalace docházet k občasným problémům. Chcete-li tyto problémy vyřešit, před instalací této aktualizace zabezpečení vypněte program pro vyhledávání virů.
 • Tato aktualizace zabezpečení zahrnuje opravy hotfix pro následující problémy. Pokud však po instalaci této aktualizace zabezpečení nainstalujete aktualizaci Service Pack pro SharePoint Server 2007, budou tyto opravy hotfix ztraceny:
  • V kolekci webů služby Windows SharePoint Services 3.0 používáte vlastní šablonu. Pokud vytváříte novou webovou stránku, po klepnutí na tlačítko Přidat webovou část nemusí být k dispozici všechny standardní webové části.
  • Při instalaci této aktualizace zabezpečení mohou být nesprávně zastaveny služby jiných výrobců. Pokud k tomu dojde, je třeba po instalaci této aktualizace zabezpečení restartovat počítač.
  • Připojíte se ke kolekci webů služby Windows SharePoint Services 3.0 nebo ke kolekci webů serveru SharePoint Server 2007. Pokud stránka obsahuje webovou část Kalendář nastavenou na zobrazení kalendáře, může se stát, že se nenačte celá stránka. K tomuto problému může dojít, pokud nemáte oprávnění ke čtení daného kalendáře.
  • Když při vyhledávání v kolekci webů serveru SharePoint Server 2007 použijete ověřování na základě formulářů, nejsou vráceny výsledky hledání. Pokud však při tomto vyhledávání použijete ověřování NTLM, výsledky vráceny jsou.
  • Když provedete postupný upgrade kolekce webů serveru Microsoft SharePoint Portal Server 2003 na SharePoint Server 2007, upgrade se nezdaří. Dále se zobrazí se chybová zpráva o neznámé chybě.
  • Máte kolekci webů, která byla upgradována na SharePoint Server 2007. Pokud adresa URL obsahuje tečku, může se stát, že při úplném procházení nedojde k indexování kolekce webů. Při přírůstkovém procházení však indexování kolekce webů proběhne podle očekávání.
  • Používáte možnost Zahrnout hodnoty ze všech mapovaných procházených vlastností. Pak přemapujete vlastnost Autor na další procházené vlastnosti. Když toto provedete, vlastnost Typ se změní na objekt vícehodnotové vlastnosti. Pokud se pak rozhodnete možnost Zahrnout hodnoty ze všech mapovaných procházených vlastností nepoužívat, vlastnost Typ se již nezmění zpět na výchozí textovou vlastnost.
  • Pokud upgradujete kolekci webů služby Windows SharePoint Services 3.0 na kolekci webů serveru SharePoint Server 2007, web se může jevit, jako by k žádnému upgradu nedošlo. Místo toho se bude kolekce webů chovat jako web služby Windows SharePoint Services 3.0.
  • Když v kolekci webů serveru SharePoint Server 2007 klepnete na stránku Profil, abyste získali klíčový indikátor výkonu (KPI), zobrazí se následující chybová zpráva:
   Nesprávná funkce (s výjimkou HRESULT:0x80070001).
  • Když se úplné procházení použije k procházení souborů PDF v kolekci webů serveru SharePoint Server 2007, procházení nemusí být dokončeno. Navíc může dojít ke zvýšení využití procesoru na 100 %. K tomuto problému dojde v případě, že v souboru PDF je vložený soubor OCN.

Požadavky

Tato aktualizace zabezpečení nemá žádné požadavky.

Informace o restartování

Může se stát, že za určitých okolností bude třeba restartovat počítač. Je-li třeba restartovat počítač, postupujte takto:
 1. Restartujte počítač.
 2. Spusťte Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint.
 3. V konzole služeb zkontrolujte, zda běží všechny služby SharePoint.
 4. V programu Správce Internetové informační služby zkontrolujte, zda běží všechny weby.

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci zabezpečení po instalaci již není možné odebrat.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos excel office security patch performance reliability update download 2007 fix
Vlastnosti

ID článku: 937832 - Poslední kontrola: 10/26/2007 12:49:00 - Revize: 3.1

Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbmoss2007postrtmfix KB937832
Váš názor