Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Po odebrání aktualizace produktu.NET Framework 1.0, NET. Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 nebo Visual Studio .NET 2003 se verze souboru vrátí zpět na verzi nainstalovanou poslední aktualizací Service Pack

Příznaky
Předpokládejme následující situaci. Máte počítač s nainstalovaným produktem Microsoft .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 nebo Visual Studio .NET 2003. Nainstalujete více aktualizací pro rozhraní .NET Framework nebo sadu Visual Studio .NET. Potom odeberete některou z aktualizací. V této situaci je verze souboru rozhraní .NET Framework nebo sady Visual Studio .NET vrácena zpět na verzi nainstalovanou poslední aktualizací Service Pack.
Příčina
K tomuto problému dochází, protože aktualizace produktů .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 a Visual Studio .NET 2003 byly původně navrženy tak, aby fungovaly s Instalační službou systému Windows 2.0. Aktualizace nebyly navrženy tak, aby fungovaly s Instalační službou systému Windows 3.0. Instalační služba systému Windows 3.0 není podporována ve starších operačních systémech, jako je Microsoft Windows 95, Windows 98 a Windows ME.

Instalační služba systému Windows 2.0 má omezení. Služba nativně nepodporuje odebírání aktualizací. Aby bylo možné obejít toto omezení, je do aktualizací produktů .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 nebo Visual Studio .NET 2003 zabudována vlastní funkce pro odebrání.

Vlastní funkce pro odebrání funguje takto. Aktualizace nese kromě souboru s daty MSP také „antiopravu“. Je-li spustitelnému programu obálky aktualizace zadán příslušný příkaz pro odebrání, nainstaluje obálka tuto antiopravu. Antioprava je ve skutečnosti druhou aktualizací, která zahrnuje poslední známou správnou verzi souborů obsažených v datovém souboru MSP. Tato verze je poslední základní verzí, obvykle z nejnovější aktualizace Service Pack (pokud existuje). Z tohoto důvodu se po odebrání aktualizace produktu .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 nebo Visual Studio .NET 2003 verze souboru nemusí vždy vrátit zpět na předchozí verzi. Verze souboru může být vrácena zpět na verzi nainstalovanou poslední aktualizací Service Pack.

Předpokládejme následující situaci. Máte dvě aktualizace pro rozhraní .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (SP3). První z nich je aktualizace uvedená v článku 886906 znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Tato aktualizace má verzi souboru 1.0.3705.6021. Druhá je aktualizace uvedená v článku 928367 znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Tato aktualizace má verzi souboru 1.0.3705.6060.

Situaci popisuje následující tabulka.
KrokProvedená operaceVerze souboru na počátkuVerze souboru na konci
1Nainstalovali jste aktualizaci .NET Framework 1.0 SP3.Nelze použít1.0.3705.6018
2Nainstalovali jste první (starší) aktualizaci popsanou v článku 886906.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Nainstalovali jste druhou (novější) aktualizaci popsanou v článku 928367.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy odeberete druhou (novější) aktualizaci popsanou v článku 928367.1.0.3705.60601.0.3705.6018
Tato situace ukazuje, že po odebrání druhé aktualizace se rozhraní .NET Framework 1.0 nevrátí zpět na očekávanou verzi souboru z první aktualizace. Verze rozhraní .NET Framework 1.0 je místo toho vrácena zpět na základní verzi. Základní verze je verze souboru obsažená v aktualizaci .NET Framework 1.0 SP3.
Řešení
Společnost Microsoft vydala nástroj Uninstall Cleanup Tool, který opravuje problémy s chováním odinstalací těchto aktualizací. Chcete-li odinstalovat libovolnou aktualizaci pro produkt .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 nebo Visual Studio .NET 2003, doporučujeme použít nástroj Uninstall Cleanup Tool. Nezkoušejte odinstalovat aktualizaci pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:


StáhnoutStáhnout balíček nástroje Uninstall Cleanup Tool

Datum vydání: 2. listopadu 2007

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Chcete-li tento nástroj použít, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz – číslo je číslo KB aktualizace
UninstallFxVSUpdate.exe KBčíslo
Nástroj správně odinstaluje aktualizaci a vrátí počítač do očekávaného stavu, nikoliv na předchozí verzi aktualizace Service Pack. Chcete-li odinstalovat libovolné aktualizace pro produkt .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 nebo Visual Studio .NET 2003, doporučujeme použít tento nástroj. Nepoužívejte ovládací panel Přidat nebo odebrat programy k odinstalaci těchto aktualizací.

Následující tabulka popisuje situaci, kdy je aktualizace odebrána pomocí nástroje Uninstall Cleanup Tool:
KrokProvedená operaceVerze souboru na počátkuVerze souboru na konci
1Nainstalujete aktualizaci .NET Framework 1.0 SP3.Nelze použít1.0.3705.6018
2Nainstalujete první (starší) aktualizaci popsanou v článku 886906.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Nainstalujete druhou (novější) aktualizaci popsanou v článku 928367.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Pomocí nástroje Uninstall Cleanup Tool odeberete druhou (novější) aktualizaci popsanou v článku 928367.1.0.3705.60601.0.3705.6021
Tato situace ukazuje, že po odebrání druhé aktualizace pomocí nástroje Uninstall Cleanup Tool se rozhraní .NET Framework 1.0 vrátí zpět na očekávanou verzi souboru z první aktualizace.

Pomocí nástroje Uninstall Cleanup Tool je také možné vyčistit systém a vrátit ho do posledního známého funkčního stavu, i když jste již k odinstalaci aktualizace použili ovládací panel Přidat nebo odebrat programy. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:
UninstallFxVSUpdate.exe /cleanup
Chcete-li zobrazit další možnosti příkazového řádku pro tento nástroj, zadejte na příkazovém řádku příkaz:
UninstallFxVSUpdate.exe /?

Upozornění

Tento nástroj nepodporuje všechny možné variace a kombinace instalací a odinstalací více aktualizací. Nástroj není podporován v následujících situacích:
 • Je nainstalovaná aktualizace i odpovídající lokalizovaná aktualizace

  Máte nainstalovanou aktualizaci s šestimístným číslem KB, například KB123456. Pak nainstalujete i lokalizovanou verzi té samé aktualizace. V tomto případě není možné odinstalovat první aktualizaci pomocí tohoto nástroje.

  Poznámka: Lokalizovaná verze je určena čtyřmístnou příponou, která je uvedena na konci čísla KB. Příklad: KB1234561033

  Pokusíte-li se odebrat první aktualizaci pomocí jejího šestimístného čísla KB, nástroj odebere druhou aktualizaci s desetimístným číslem KB.

  Poznámka: Tento nástroj však můžete použít k odebrání druhé aktualizace s desetimístným číslem KB.
 • Byla nainstalována a později odinstalována oddělená oprava hotfix

  Předtím, než jste nainstalovali pravidelnou aktualizaci, jste ručně nainstalovali a odinstalovali oddělenou opravu hotfix. V tomto případě dojde k tomu, že při pokusu odinstalovat poslední aktualizaci nástroj Uninstall Cleanup Tool znovu nainstaluje oddělenou opravu hotfix. Dojde-li k tomuto problému, je instalace další aktualizace blokována, dokud ručně neodeberete oddělenou opravu hotfix pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.

  Poznámka: Oddělená oprava hotfix je oprava nebo aktualizace, která nebude zahrnuta do aktualizace Service Pack nebo vydané verze produktu. Tento druh opravy má vyřešit konkrétní problém, který má zákazník s produktem. Tato oprava však není vhodná pro všeobecné použití.Další informace o oddělených opravách hotfix naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  942380Při pokusu o instalaci opravy hotfix nebo aktualizace se zobrazí chybová zpráva 9002, že Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) nelze nainstalovat z důvodu nainstalovaných oprav hotfix a máte je odebrat a nainstalovat znovu
security update uninstall remove .NET Framework 1.0 1.1 rollback uninstall MSI Windows Installer 2.0 2.x limitation anti-patch file version Service Pack SP baseline
Vlastnosti

ID článku: 938244 - Poslední kontrola: 12/14/2007 22:15:59 - Revize: 2.4

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1

 • atdownload kbupdateissue kbuninstall kbinstallation kbupdate kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB938244
Váš názor
/html>