Řešení potíží s kódy chyb při aktivaci multilicence v systémech Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Vista

ÚVOD
Pokud se pokusíte pomocí aktivačního kódu MAK (Multiple Activation Key) nebo Služby správy klíčů (KMS) provést aktivaci multilicence v jednom či více počítačích se systémem Windows 7, Windows Server 2008 nebo Windows Vista, mohou se zobrazit chybové zprávy obsahující specifické kódy chyb. V tomto článku naleznete postupy řešení těchto chyb.
Další informace
Kód chybyChybová zprávaTyp aktivaceMožná příčinaKroky při odstraňování potíží
0xC004C001
Aktivační server zjistil, že zadaný kód Product Key je neplatný. MAK Byl nalezen neplatný kód MAK. Ověřte, zda daným klíčem je klíč MAK poskytnutý společností Microsoft. Se žádostí o ověření platnosti aktivačního kódu MAK se obraťte na telefonické centrum aktivace produktů společnosti Microsoft.
0xC004C003
Aktivační server zjistil, že zadaný kód Product Key je zablokován.MAKKód MAK je na aktivačním serveru blokován.Se žádostí o získání nového kódu MAK a instalaci/aktivaci systému se obraťte na telefonické centrum aktivace produktů společnosti Microsoft.
0xC004C008
Aktivační server zjistil, že zadaný kód Product Key nelze použít.KMSByl překročen limit aktivace klíče Služby správy klíčů.Klíče hostitele Služby správy klíčů umožňují až 10 aktivací v šesti různých počítačích. Jsou-li třeba další aktivace, obraťte se na telefonické centrum aktivace produktů společnosti Microsoft.
0xC004B100
Aktivační server zjistil, že počítač nelze aktivovat.MAKK tomuto problému může dojít v případě, že aktivační kód MAK není podporován. Chcete-li tento problém vyřešit, ověřte, zda byl jako kód MAK použit aktivační kód MAK poskytnutý společností Microsoft. Se žádostí o ověření platnosti aktivačního kódu MAK se obraťte na telefonické centrum aktivace produktů.
0xC004C020
Aktivační server oznámil, že byl překročen limit verze DMAK.MAKByl překročen limit aktivace aktivačního kódu MAK.Aktivační kódy MAK mají záměrně omezený počet aktivací. Kontaktujte telefonické centrum aktivace produktů společnosti Microsoft.
0xC004C021
Aktivační server oznámil, že byl překročen limit rozšíření DMAK.MAKByl překročen limit aktivace aktivačního kódu MAK.Aktivační kódy MAK mají záměrně omezený počet aktivací. Kontaktujte telefonické centrum aktivace produktů společnosti Microsoft.
0xC004F009
Služba Ochrana softwaru oznámila, že období odkladu vypršelo.MAKObdobí odkladu vypršelo ještě před aktivací systému. Systém je nyní ve stavu Upozornění.Informace naleznete v části Zkušenosti uživatelů.
0xC004F00F
Server služby SLS oznámil, že vazba identifikátorů hardwaru je mimo úroveň tolerance. Klient MAK/KMS / hostitel KMSV systému se změnil hardware nebo byly aktualizovány ovladače.MAK: Znovu aktivujte systém během období odkladu mimo toleranci pomocí aktivace online nebo aktivace přes telefon.KMS: Restartujte, nebo spusťte slmgr.vbs /ato.
0xC004F014
Služba Ochrana softwaru oznámila, že kód Product Key není k dispozici.Klient MAK/KMSV počítači nejsou nainstalovány žádné kódy Product Key.Nainstalujte kód Product Key MAK nebo nainstalujte instalační klíč Služby správy klíčů, který je uložen v souboru \sources\pid.txt na instalačním médiu.
0xC004F02C
Služba Ochrana softwaru oznámila, že formát dat pro aktivaci offline je nesprávný.Klient MAK/KMSSystém zjistil, že data zadaná během telefonické aktivace nejsou platná.Ověřte, zda je správně zadán identifikátor CID.
0xC004F035
Význam tohoto kódu je následující: Služba Ochrana softwaru oznámila, že počítač nemohl být aktivován pomocí kódu Product Key multilicence... Text chyby je správný, ale není jednoznačný. Tato chyba udává, že v počítači chybí značka Windows v systému BIOS, která je poskytována u systémů OEM jako indikace, že počítač je dodáván s oprávněnou edicí systému Windows, což je požadavek pro aktivaci klientů Služby správy klíčů. Chyba: Neplatný klíč multilicence Aby bylo možné produkt aktivovat, musíte vyměnit kód Product Key za platný aktivační kód MAK nebo instalační kód. Pro tuto edici musíte mít opravňující licenci na operační systém a licenci pro upgrade na multilicenční program nebo plnou licenci na prodejní verzi systému Windows 7. JAKÁKOLI JINÁ INSTALACE TOHOTO SOFTWARU JE PORUŠENÍM SMLOUVY A PŘÍSLUŠNÝCH AUTORSKÝCH PRÁV.Klient KMS / hostitel KMSMultilicenční edice systému Windows 7 mají licenci pouze pro upgrade. Instalace operačního systému využívajícího multilicenci do počítače bez nainstalovaného oprávněného operačního systému není podporována.Nainstalujte opravňující verzi operačního systému společnosti Microsoft a pak ji aktivujte pomocí kódu MAK.
0xC004F038
Služba Ochrana softwaru oznámila, že počítač nemohl být aktivován. Počet oznámený Službou pro správu klíčů je nedostatečný. Obraťte se na správce systému.Klient KMSPočet v hostiteli Služby správy klíčů není dostatečně vysoký. Počet ve Službě správy klíčů musí být ≥5 pro server systému Windows a ≥25 pro klienta systému Windows.K aktivaci je vyžadováno více počítačů ve fondu Služby správy klíčů pro klienty Služby správy klíčů. Spuštěním nástroje Slmgr.vbs /dli získáte aktuální počet v hostiteli Služby správy počítačů.
0xC004F039
Služba Ochrana softwaru oznámila, že počítač nemohl být aktivován. Není povolena Služba pro správu klíčů.Klient KMSK této chybě dochází v případě, že požadavek Služby správy klíčů nebyl zodpovězen.Zkontrolujte síťové připojení mezi daným klientem a hostitelem Služby správy klíčů. Ověřte, zda port TCP 1688 (výchozí) není blokován branou firewall nebo jinak filtrován.
0xC004F041
Služba Ochrana softwaru zjistila, že Služba pro správu klíčů není aktivována. Služba pro správu klíčů musí být aktivována.Klient KMSPříčina Hostitel Služby správy klíčů není aktivován.Aktivujte hostitele Služby správy klíčů pomocí aktivace online nebo aktivace přes telefon.
0xC004F042
Služba Ochrana softwaru určila, že zadanou Službu pro správu klíčů nelze použít. Klient KMSDošlo k neshodě mezi klientem a hostitelem Služby správy klíčů.K této chybě dochází, když klient Služby správy klíčů kontaktuje hostitele Služby správy klíčů, která nemůže aktivovat software klienta. To je běžné ve smíšených prostředích, která obsahují například hostitele Služby správy klíčů specifické pro aplikace a operační systémy.
0xC004F050
Služba Ochrana softwaru oznámila, že kód Product Key je neplatný.KMS, klient KMS, MAKTato situace může být způsobena překlepem v klíči Služby správy klíčů nebo zadáním beta klíče KMS ve finální verzi operačního systému.Nainstalujte příslušný klíč Služby správy klíčů do odpovídající verze systému Windows. Ověřte jeho zadání. Pokud klíč zkopírujete a poté vložíte, ujistěte se, že v klíči nedošlo k záměně dlouhých pomlček za krátké.
0xC004F051
Služba Ochrana softwaru oznámila, že kód Product Key je blokován.MAK/KMSKód Product key na aktivačním serveru je blokován společností Microsoft.Získejte nový kód MAK/KMS, nainstalujte jej v systému a potom proveďte aktivaci.
0xC004F064
Služba Ochrana softwaru oznámila, že poskytnutá lhůta pro neoriginální systém skončila.MAKNástroje WAT (Windows Activation Tools) určily, že tento systém není pravý. Další informace naleznete v průvodci aktivací multilicencí.
0xC004F065
Služba Ochrana softwaru oznámila, že aplikace je spuštěná v rámci platné poskytnuté lhůty pro neoriginální systém.Klient MAK/KMSNástroje WAT (Windows Activation Tools) určily, že tento systém není pravý. Systém bude během poskytnuté lhůty pro neoriginální systém pokračovat v práci.Získejte a poté nainstalujte originální kód Product Key a pak v době poskytnuté lhůty aktivujte systém. Jinak po skončení poskytnuté lhůty odkladu systém přejde do režimu omezené funkčnosti z důvodu neoriginálního systému.
0xC004F06C
Služba Ochrana softwaru oznámila, že počítač nemohl být aktivován. Služba pro správu klíčů zjistila, že časové razítko požadavku není platné.Klient KMSSystémový čas v klientském počítači se příliš liší od času v hostiteli Služby správy klíčů.Časová synchronizace je pro zabezpečení systému a sítě velmi důležitá z mnoha důvodů. Tyto potíže vyřešíte změnou systémového času v klientském počítači tak, aby byl synchronizován se Službou správy klíčů. K synchronizaci se doporučuje využít zdroj času protokolu NTP (Network Time Protocol) nebo službu Active Directory Domain Services. Tyto potíže využívají čas UTP a nezávisí na výběru časového pásma.
0x80070005
Přístup byl odepřen. Požadovaná akce vyžaduje oprávnění na vyšší úrovni.Klient KMS / MAK / hostitel KMSNástroj Řízení uživatelských účtů neumožňuje spuštění aktivačních procesů z příkazového řádku bez zvýšených oprávnění.Spusťte slmgr.vbs z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku cmd.exe a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce.
0x8007232A
Na serveru DNS došlo k chybě.Hostitel KMSV systému dochází k potížím se sítí nebo službou DNS.Vyřešte potíže se sítí a službou DNS.
0x8007232B
Název DNS neexistuje.Klient KMSKlient Služby správy klíčů nenalezl záznamy KMS SRV v systému DNS. Pokud hostitel Služby správy klíčů v síti neexistuje, měl by být nainstalován kód MAK.Potvrďte, zda byl nainstalován hostitel Služby správy klíčů a je povoleno publikování systému DNS. Pokud systém DNS není k dispozici, odkažte klienta Služby správy klíčů na hostitele Služby správy klíčů pomocí nástroje slmgr.vbs /skms <název_hostitele_Služby_správy_klíčů>.Volitelně můžete získat a nainstalovat kód MAK. Pak proveďte aktivaci systému. Nakonec vyřešte potíže se službou DNS.
0x800706BA
Server RPC není k dispozici.Klient KMSV hostiteli Služby správy klíčů není nakonfigurováno nastavení brány firewall nebo jsou záznamy DNS SRV zastaralé.Ověřte, zda je v hostitelském počítači Služby správy klíčů výjimka brány firewall Služby pro správu klíčů. Přesvědčte se, zda záznamy SRV odkazují na platného hostitele Služby správy klíčů. Vyřešte potíže s připojeními k síti.
0x8007251D
Pro dotaz DNS nebyly nalezeny žádné záznamy.Klient KMSKlient Služby správy klíčů nenalezl záznamy KMS SRV v systému DNS.Vyřešte potíže s připojením k síti a službou DNS.
0xC004F074
Služba Ochrana softwaru oznámila, že počítač nemohl být aktivován. Nelze kontaktovat žádnou Službu pro správu klíčů. Další informace naleznete v protokolu událostí aplikace.Klient KMSVšechny systémy hostitele Služby správy klíčů vrátily chybu.Vyřešte chyby pro každé ID 12288 události přidružené k pokusu o aktivaci.
0x8004FE21
V tomto počítači není spuštěn pravý systém Windows.Klient MAK/KMSTento problém může nastat z několika příčin. Nejpravděpodobnější příčinou je, že v počítačích s edicemi systému Windows, které nejsou licencovány pro další jazykové sady, byly nainstalovány jazykové sady (MUI). (Poznámka: Toto není nutně indikace neoprávněného zásahu. Některé aplikace mohou instalovat podporu pro více jazyků i v případě, že daná edice systému Windows není pro tyto jazykové sady licencována.) K těmto potížím může rovněž dojít, pokud byl systém Windows upraven malwarem tak, aby umožňoval instalaci dodatečných funkcí. K tomuto problému může dojít, jsou-li poškozeny určité systémové soubory.Chcete-li tento problém vyřešit, je třeba přeinstalovat operační systém.
0x80092328
0x80092328 Název DNS neexistuje.Klient KMSK tomuto problému může dojít, pokud klient Služby správy klíčů nemůže v systému DNS najít záznamy o prostředku SRV Služby správy klíčů.Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte podle pokynů uvedených v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: 929826 Chybová zpráva při pokusu o aktivaci systému Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 nebo Windows Server 2008: Kód 0x8007232b
winvista PA Call Center Centre volume activation error codes windows 7 win7 vista
Свойства

ИД на статията: 938450 – Последен преглед: 10/31/2013 16:58:00 – Редакция: 7.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise

  • kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto kbcip KB938450
Обратна връзка