Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Dochází k obnovení předchozí verze sdíleného souboru při odinstalaci dříve nainstalované aktualizace pro jednu edici či SKU jakékoli verze aplikace Visual Studio v počítači, ve kterém je nainstalováno více edic či SKU jakékoli verze aplikace Visual Studio

Příznaky
Předpokládejme následující situaci:
  • Nainstalujete aktualizaci do počítače, ve kterém je nainstalováno více edic či SKU jakékoli verze aplikace Microsoft Visual Studio.
  • Tato aktualizace aktualizuje sdílené soubory a použije se pro všechny SKU.
  • Později odinstalujete aktualizaci pro jednu edici nebo SKU pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.
V této situaci se aktualizace odinstaluje pouze pro tuto jednu edici nebo SKU. Dojde však k obnovení předchozí verze sdílených souborů. Tento proces vyvolává v počítači stav potenciální zranitelnosti.
Příčina
Důvodem těchto potíží je problém s obálkou odinstalace aktualizace.

Aktualizace pro všechny verze aplikace Visual Studio mají inteligentní obálku instalace aktualizace. Pokud instalujete aktualizaci, která je potenciálně použitelná pro více edic či SKU aplikace Visual Studio, obálka aktualizace zkontroluje, zda je v počítači současně nainstalováno více SKU aplikace Visual Studio. (Obálkač aktualizace například zkontroluje, zda jsou v počítači nainstalovány SKU pro edici Visual Studio 2005 Professional Edition a pro edici Visual Studio 2005 Team Edition. V takovém případě obálka aktualizace nainstaluje aktualizaci pouze jednou. Obálka aktualizace však přidá metadata do seznamu Aktuálně nainstalované programy na ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy. Označí tak, že aktualizace je samostatně nainstalovaná pro každou příslušnou SKU. Zda se jedná o tento případ, lze ověřit na ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy. Na panelu uvidíte, že aktualizace byla nainstalována samostatně pod každou příslušnou SKU, které se aktualizace týká.

Dojde-li později k odinstalaci aktualizace pouze pro jedinou SKU, metadata aktualizace příslušné SKU jsou odstraněna a obnoví se předchozí verze příslušných souborů. K obnovení předchozí verze souborů dojde i v případě, že jsou sdíleny několika SKU. To je způsobeno chybou v Instalační službě systému Windows. V důsledku této chyby Instalační služba systému Windows nevede záznam o počtu aktualizací, které odkazují na jednotlivé sdílené soubory. Jedná-li se o aktualizaci zabezpečení, může toto chování vyvolat stav zranitelnosti počítače vůči dané chybě zabezpečení.

Tento problém se vyskytuje u všech aktualizací, které se mohou týkat více SKU všech verzí aplikace Visual Studio.
Jak potíže obejít
Nechcete-li počítač vystavovat ohrožení, ujistěte se, zda je aktualizace nainstalovaná pro všechny příslušné SKU aplikace Visual studio a zda nedošlo k odinstalaci této aktualizace pouze pro jednu SKU. Zda se jedná o tento případ, lze ověřit na ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy.

Zákazníci dále mohou prostřednictvím webu Microsoft Update získat aktualizace pro aplikaci Microsoft Visual Studio 2005. Doporučujeme vybrat příjem aktualizací pro aplikaci Visual Studio prostřednictvím služby Microsoft Update. Pokud se pro tuto volbu rozhodnete, budou vám pokaždé nabízeny aktualizace pro aplikaci Visual Studio 2005. Aktualizace vám budou nabízeny i v případě, že již došlo k instalaci aktualizace pro více edic či SKU aplikace Visual Studio 2005 a následné odinstalaci této aktualizace pouze pro jednu SKU. Chcete-li snížit riziko ohrožení počítače po odinstalaci aktualizace zabezpečení pro aplikaci Visual Studio 2005, je uvedený postup nejlepším řešením.

Poznámka: Aktualizace pro aplikaci Visual Studio 2005 jsou dostupné na webu Microsoft Update. Aktualizace pro aplikace Microsoft Visual Studio .NET 2003 a Microsoft Visual Studio .NET 2002 na webu Microsoft Update dostupné nejsou. Aktualizace určené pro tyto verze aplikace Visual Studio je nutné stáhnout z webu služby Stažení softwaru a poté ručně nainstalovat.
Další informace
Chcete-li navštívit web Microsoft Update, klepněte na následující odkaz:
security update bulletin Visual Studio VS uninstall multiple edition SKU shared file rollback
Vlastnosti

ID článku: 939043 - Poslední kontrola: 10/31/2007 05:39:48 - Revize: 1.2

Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer

  • kbtshoot kbexpertiseinter kbsecurity kbbug kbpubtypekc KB939043
Váš názor