Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Když odeberete některé aktualizace zabezpečení rozhraní .NET Framework 1.1 nebo NET. Framework 1.0, vrátí se verze souboru zpět na verzi nainstalovanou poslední aktualizací Service Pack

Příznaky
Předpokládejme následující situaci. V počítači je nainstalované rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 nebo Microsoft .NET Framework 1.0. Poté odeberete jednu z aktualizací zabezpečení popsaných v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  • 928366 Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní .NET Framework 1.1 pro systémy Windows XP a Windows 2000: 10. července 2007
  • 929729 Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní .NET Framework 1,1 pro systém Windows Vista: 10. července 2007
  • 928367 Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní .NET Framework 1.0 pro systémy Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000: 10. července 2007
V tomto scénáři je verze souboru rozhraní .NET Framework vrácena zpět na verzi souboru nainstalovanou poslední aktualizací Service Pack. Dále lze přeinstalovat pouze aktualizaci, která již byla dříve nainstalována, nebo novější aktualizaci. Starší aktualizaci nelze nainstalovat.
Příčina
K tomuto chování dochází, protože aktualizace rozhraní .NET Framework 1.1. a .NET Framework 1.0 byly původně navrženy tak, aby fungovaly s Instalační službou systému Windows 2.0. Aktualizace rozhraní .NET Framework 1.1 a .NET Framework 1.0 nebyly navrženy tak, aby fungovaly s Instalační službou systému Windows 3.0.

Poznámka: Instalační služba systému Windows 3.0 není podporována na starších platformách, jako jsou například operační systémy Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows 95.

Instalační služba systému Windows 2.0 má omezení. Instalační služba systému Windows 2.0 nativně nepodporuje odebírání aktualizací. Aby bylo možné obejít toto omezení, byla do aktualizací rozhraní .NET Framework 1.1 a .NET Framework 1.0 zabudována vlastní funkce pro odebrání.

Vlastní funkce pro odebrání funguje takto. Aktualizace nese kromě datového souboru MSP i takzvanou „antiopravu“. Když je spustitelnému souboru obálky aktualizace zadán příslušný příkaz pro odebrání, nainstaluje obálka tuto antiopravu. Antioprava je ve skutečnosti druhou aktualizací. Ta obsahuje poslední známou funkční verzi každého souboru obsaženého v datovém souboru MSP. Tato verze je poslední základní verze. Tato verze obvykle pochází z nejnovější aktualizace Service Pack, pokud taková existuje. Proto po odebrání aktualizace pro rozhraní .NET Framework 1.1 nebo .NET Framework 1.0 občas není verze souboru vrácena zpět na předchozí verzi. Verze souboru může být vrácena zpět na verzi souboru nainstalovanou poslední aktualizací Service Pack.

Předpokládejme následující situaci. K dispozici jsou dvě aktualizace rozhraní .NET Framework 1.0 Service Pack 3. První je aktualizace KB886906. Verze souboru této aktualizace je 1.0.3705.6021. Druhá je aktualizace KB928367. Verze souboru této aktualizace je 1.0.3705.6060.

Následující tabulka popisuje průběh tohoto scénáře, když nainstalujete a poté odeberete aktualizace.
KrokAkcePředchozí verze souboruNová verze souboru
1Nainstalujete aktualizaci .NET Framework 1.0 Service Pack 3.Nelze použít1.0.3705.6018
2Nainstalujete aktualizaci KB886906. Toto je první (starší) aktualizace.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Nainstalujete aktualizaci KB928367. Toto je druhá (novější) aktualizace.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Odeberete aktualizaci KB928367. Toto je druhá (novější) aktualizace.1.0.3705.60601.0.3705.6018
Tento scénář ukazuje, že po odebrání druhé aktualizace není podle očekávání verze souboru rozhraní .NET Framework 1.0 vrácena zpět na verzi souboru z první aktualizace. Verze rozhraní .NET Framework 1.0 je místo toho vrácena zpět na základní verzi. (Základní verze je verze souboru obsažená v aktualizaci .NET Framework 1.0 Service Pack 3.)
Řešení
Společnost Microsoft vydala nástroj Uninstall Cleanup Tool, který toto chování opravuje. Tento nástroj byste měli použít, pokud odeberete některou z aktualizací zabezpečení uvedených v části Příznaky.

Chcete-li získat nástroj Uninstall Cleanup Tool, navštivte následující web služby Stažení softwaru: Po spuštění nástroje Uninstall Cleanup Tool je počítač vrácen zpět do posledního známého funkčního stavu. Poté můžete znovu nainstalovat dřívější aktualizaci.

Následující tabulka popisuje, co se děje po instalaci a následném odebrání aktualizací. Tabulka také popisuje, jak nástroj Uninstall Cleanup Tool opraví toto chování.
KrokAkcePředchozí verze souboruNová verze souboru
1Nainstalujete aktualizaci .NET Framework 1.0 Service Pack 3.Nelze použít1.0.3705.6018
2Nainstalujete aktualizaci KB886906. Toto je první (starší) aktualizace. 1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Nainstalujete aktualizaci KB928367. Toto je druhá (novější) aktualizace.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Odeberete aktualizaci KB928367. Toto je druhá (novější) aktualizace.1.0.3705.60601.0.3705.6018
5Stáhnete a spustíte nástroj Uninstall Cleanup Tool.1.0.3705.60601.0.3705.6018
6Znovu nainstalujete aktualizaci KB886906. Toto je první (starší) aktualizace.1.0.3705.60181.0.3705.6021
Následující tabulka popisuje aktualizaci, kterou je třeba znovu nainstalovat, pokud odeberete některou z aktualizací uvedených v části Příznaky.
Verze rozhraní .NET FrameworkOdebraná aktualizaceAktualizace, kterou je nutné přeinstalovat
.NET Framework 1.1 Service Pack 1
928366 Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní .NET Framework 1.1 pro systémy Windows XP a Windows 2000: 10. července 2007
886903 Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 s aktualizací Service Pack 1
.NET Framework 1.1 Service Pack 1
929729 Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní .NET Framework 1,1 pro systém Windows Vista: 10. července 2007
886903 Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 s aktualizací Service Pack 1
.NET Framework 1.0 Service Pack 3
928367 Popis aktualizace zabezpečení pro rozhraní .NET Framework 1.0 pro systémy Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000: 10. července 2007
886906 Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 s aktualizací Service Pack 3
Po odebrání některé z nových aktualizací a před instalací starší aktualizace je třeba zde popsaným způsobem spustit nástroj Uninstall Cleanup Tool. Tento proces je nutné zopakovat při každém odebrání aktualizace zabezpečení. To znamená, že je nutné spustit nástroj Uninstall Cleanup Tool a poté nainstalovat starší aktualizaci pokaždé, když odeberete aktualizaci zabezpečení.

Poznámka: Když spustíte nástroj Uninstall Cleanup Tool, není nainstalován do počítače. Nástroj provede v počítači potřebné vyčištění a poté se ukončí.
Další informace
Další informace o problémech, které nastanou po odebrání aktualizace po instalaci více aktualizací, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
938244 Po odebrání aktualizace rozhraní .NET Framework 1.0 nebo NET. Framework 1.1 se verze souboru vrátí zpět na verzi nainstalovanou poslední aktualizací Service Pack
security update uninstall remove .NET Framework 1.0 1.1 rollback uninstall MSI Windows Installer 2.0 2.x limitation anti-patch file version Service Pack SP baseline
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 939160 - Poslední kontrola: 10/14/2011 12:43:00 - Revize: 1.0

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

  • kbupdateissue kbuninstall kbinstallation kbupdate kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB939160
Váš názor