Projekt 2007 trvá déle, než bylo očekáváno přidat nové hodnoty vyhledávací tabulky

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

939163
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Přidáte více hodnot vyhledávací tabulky, který je použit kód osnovy, Microsoft Office Project 2007 trvá déle, než bylo očekáváno přidat nové hodnoty. V některých případech může trvat pět k 10 časy déle přidat nové hodnoty.
Příčina
K tomuto problému dochází, protože Project 2007 hledá duplicitní hodnoty ve vyhledávací tabulce. Zvětšování větší vyhledávací tabulky Project 2007 trvá déle vyhledat duplicitní hodnoty v tabulce jako přidat nové hodnoty.
ŘEŠENÍ
Tento problém vyřešit použitím balíček opravy hotfix Project 2007: 17. června 2007.

Jak získat opravu hotfix

Tento problém je vyřešen v balíček Hotfix Project 2007, které je datem 17. června 2007. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
938889Popis balíčku opravy hotfix Project 2007: 17. června 2007

Po instalaci opravy hotfix je třeba změnit hodnotu registru DontCheckDuplicateLT. Jste nám můžete automaticky nastavit hodnotu registru, přejděte k části "Fix it for me". Pokud dáváte přednost potíže vyřešit ručně sami, přejděte k části "Let me fix it myself".
Automatická oprava
Poznámka: je třeba nainstalovat opravu hotfix popisovanou v části Řešení nad před pokračováním.

Tento problém vyřešit automaticky, klepněte na odkaz opravit tento problém. Potom klepněte na příkaz Spustit v dialogovém okně Stažení souboru a postupujte podle kroků v tomto průvodci.Poznámka: Tento průvodce může být v angličtině pouze; však Automatická oprava funguje také pro jiné jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud nejste v počítači, dochází k problému, automatickou opravu můžete uložit na jednotku flash nebo na disk CD a potom můžete spustit v počítači, kde dochází k problému.

Nyní přejděte "Did this fix the problem?" oddíl.
Opravit si sám
Poznámka: je třeba nainstalovat opravu hotfix popisovanou v části Řešení nad před pokračováním.

Upozornění Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Project 2007 zabránit v hledání duplicitních hodnot vyhledávací tabulky, přidejte položku registru DontCheckDuplicateLT a nastavte její hodnotu na 1. Postupujte takto.
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\MS Project\
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWord.
 4. Zadejte DontCheckDuplicateLT a stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy klepněte na tlačítko změnit.
 6. Zadejte 1 a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete program Editor registru
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Byly potíže vyřešeny?
Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud není problém opraven, můžete contact support.
fixit fix it

Upozornění: Tento článek byl přeložen automaticky

Vlastnosti

ID článku: 939163 - Poslední kontrola: 01/16/2015 02:28:12 - Revize: 3.0

 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbbug kbmsifixme kbfixme kbpubtypekc kbhotfixrollup kbfix KB939163 KbMtcs
Váš názor