Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při pokusu o instalaci aktualizace sady Microsoft Visual Studio .NET 2002 se zobrazí chybová zpráva: Funkce, kterou chcete použít, se nachází na síťovém prostředku, který není přístupný

Příznaky
Když se pokusíte nainstalovat aktualizaci pro sadu Microsoft Visual Studio .NET 2002, zobrazí se chybová zpráva podobná následující:
Funkce, kterou chcete použít, se nachází na síťovém prostředku, který není přístupný.
Klepnutím na tlačítko OK akci opakujte, nebo zadejte do uvedeného pole jinou cestu obsahující instalační balíček Název_souboru.msi.
Příčina
Aktualizace pro sadu Visual Studio jsou založené na Instalační službě systému Windows. Instalační služba systému Windows pomocí čísel verzí souborů určuje, zda soubor v počítači je starší verze a zda je nutné jej nahradit novějším souborem obsaženým v aktualizaci.

Některé soubory, jako jsou například textové a zdrojové soubory, neobsahují čísla verzí. U těchto souborů aktualizace založená na Instalační službě systému Windows používá ke zjištění novějších souborů jinou metodu. Tato metoda pro všechny soubory, které neobsahují číslo verze, používá atribut hash. Pro všechny soubory, které neobsahují číslo verze, dojde k porovnání atributu hash souboru v počítači s atributem hash souboru v databázi Instalační služby systému Windows. Pokud se atributy hash těchto dvou souborů neshodují, pokusí se instalační program načíst soubor ze zdrojových instalačních médií.
Jak potíže obejít
Chcete-li se tomuto problému vyhnout, vložte do jednotky CD-ROM počítače instalační disk CD produktu. Nebo zadejte cestu k dostupným instalačním médiím produktu. Instalační média například mohou být na pevném disku počítače nebo ve sdílené síťové složce.

Parametr příkazového řádku /addsource

Chcete-li aktualizaci nasadit do mnoha počítačů, ve kterých může dojít k tomuto problému, doporučujeme použít parametr příkazového řádku /addsource (je-li k dispozici).

Nástroj File Hash Delete Tool pro sadu Visual Studio .NET 2002

Pokud používáte sadu Visual Studio .NET 2002 a platí jedna z následujících podmínek, můžete tento problém vyřešit pomocí nástroje File Hash Delete Tool.
  • Nemáte k dispozici zdrojová instalační média.
  • Aktualizace softwaru, kterou se pokoušíte nainstalovat, nepodporuje parametr příkazového řádku /addsource.
Společnost Microsoft vydala nástroj File Hash Delete Tool pro sadu Visual Studio .NET 2002. Tento nástroj odstraní v počítači u všech souborů, které neobsahují číslo verze, atributy hash souboru z databáze Instalační služby systému Windows. Při pokusu nainstalovat aktualizaci pro sadu Visual Studio .NET 2002 po spuštění tohoto nástroje již Instalační služba systému Windows nerozezná rozdíl mezi atributy hash souboru. Nebudete tudíž nadále vyzýváni k vložení zdrojových instalačních médií.

Důležité: Po spuštění tohoto nástroje jsou všechny atributy hash souborů sady Visual Studio .NET 2002, které neobsahují číslo verze, trvale odstraněny. Tuto operaci nelze vrátit zpět. Jakmile odstraníte atributy hash souboru, nemůžete již opravovat soubory, které neobsahují číslo verze, v instalovaných souborech produktu. Proto poškodí-li se v počítači soubor, který neobsahuje číslo verze, je nutné produkt zcela odebrat a nainstalovat ho znovu. Měli byste tudíž pečlivě zvážit výhody a nevýhody, než se rozhodnete použít tento nástroj.

Pokud usoudíte, že použití tohoto nástroje je vhodné pro danou situaci, využijte k získání nástroje File Hash Delete Tool pro sadu Visual Studio .NET 2002 následující informace.Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček nástroje File Hash Delete Tool.

Datum vydání: 5. listopadu 2007

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Poznámka: Nástroj File Hash Delete Tool byl navržen pouze pro použití se sadou Visual Studio .NET 2002.
Další informace
Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
944298 Při pokusu o instalaci aktualizace sady Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 nebo Visual Studio .NET 2002 se zobrazí chybová zpráva: Funkce, kterou chcete použít, se nachází na síťovém prostředku, který není přístupný
service pack SP1 prompt mismatchoverwrite overwritten
Vlastnosti

ID článku: 939401 - Poslední kontrola: 03/03/2008 20:39:18 - Revize: 2.1

Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition

  • kbqfe atdownload kbfix kbexpertiseinter kberrmsg KB939401
Váš názor
/html>