Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Oprava: Chybová zpráva při klientská aplikace, která je integrována v rozhraní .NET Framework 2.0 odešle požadavek na server se systémem Windows Communication Foundation: "HTTP/1.1 500 Vnitřní chyba serveru"

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:939670
Příznaky
Když klientská aplikace, která je integrována v rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 odešle požadavek na server se systémem Windows Communication Foundation (WCF), server vrátí chybovou zprávu HTTP 500 podobná následující:
Chyba HTTP v 1.1 500 Internal Server Content-Length: 0
Tento problém nastane v případě splnění následujících podmínek:
 • Server obdrží požadavek HTTP a server vrátí výsledky jako jednoduché staré XML (POX).
 • Požadavek aplikace klient odešle hlavičku hostitele nepoužívá.
Příčina
K tomuto problému dochází, protože server používá k popisu příchozí požadavek z aplikace klienta objektu HttpListenerRequest. Při požadavku nepoužívá záhlaví hostitele, vrácená hodnota objekt URI v HttpListenerRequest objektu je hodnota NULL.
Řešení

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft nyní nabízí podporovanou opravu hotfix. Ta je však určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu použijte pouze u systémů, ve kterých dochází k popsanému problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud není použití tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack pro rozhraní .NET Framework 2.0, který obsahuje tuto opravu hotfix.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb podpory zákazníků společnosti a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu:Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci.

Požadavky

Musíte mít nainstalován tuto opravu hotfix rozhraní .NET Framework 2.0.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix není třeba počítač restartovat.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava Hotfix nenahrazuje žádné další opravy Hotfix.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v položce datum a čas v ovládacím.
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Microsoft.jscript.dll8.0.50727.898749,56828-VI-200719: 30X86
System.dll2.0.50727.8982,940,92828-VI-200719: 30X86
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Informace v zásobníku volání

Když nastane tento problém je generován následující zásobník volání:
0:003> reax=50df29ec ebx=00fbf87c ecx=00000000 edx=013e0a84 esi=013fbfc4 edi=013fbfc4eip=5088566b esp=00fbf790 ebp=00fbf7c8 iopl=0     nv up ei pl nz na pe nccs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000       efl=00010206System_ServiceModel_ni!System.ServiceModel.Channels.BaseUriWithWildcard.GetHashCode()+0x7:5088566b 3909      cmp   dword ptr [ecx],ecx ds:0023:00000000=????????0:003> kpL500ChildEBP RetAddr 00fbf7c8 508855a8 System_ServiceModel_ni!System.ServiceModel.Channels.BaseUriWithWildcard.GetHashCode(<HRESULT 0x80004001>)+0x700fbf7c8 50929c15 System_ServiceModel_ni!System.ServiceModel.Channels.BaseUriWithWildcard.Equals(<HRESULT 0x80004001>)+0x2800fbf7c8 5092ae80 System_ServiceModel_ni!System.ServiceModel.Channels.MruCache`2[[System.__Canon, mscorlib],[System.__Canon, mscorlib]].TryGetValue(<HRESULT 0x80004001>)+0x3500fbf7ec 5092af47 System_ServiceModel_ni!System.ServiceModel.Channels.UriPrefixTable`1[[System.__Canon, mscorlib]].TryCacheLookup(<HRESULT 0x80004001>)+0x2c00fbf82c 508e6e54 System_ServiceModel_ni!System.ServiceModel.Channels.UriPrefixTable`1[[System.__Canon, mscorlib]].TryLookupUri(<HRESULT 0x80004001>)+0x5700fbf868 50912ee8 System_ServiceModel_ni!System.ServiceModel.Channels.HttpTransportManager.TryLookupUri(<HRESULT 0x80004001>)+0xb000fbf8a0 7a571b3d System_ServiceModel_ni!System.ServiceModel.Channels.SharedHttpTransportManager.SelectAuthenticationScheme(<HRESULT 0x80004001>)+0x3c00fbfa58 7a5bd6ae System_ni!System.Net.HttpListener.HandleAuthentication(<HRESULT 0x80004001>)+0x2c500fbfa98 793d6ac4 System_ni!System.Net.ListenerAsyncResult.WaitCallback(<HRESULT 0x80004001>)+0xca00fbfab8 79e88f63 mscorlib_ni!System.Threading._IOCompletionCallback.PerformIOCompletionCallback(<HRESULT 0x80004001>)+0x6800fbfacc 79e88ee4 mscorwks!CallDescrWorker(unsigned long pSrcEnd = 0xfbfc80, unsigned long numStackSlots = 1, unsigned long pArgumentRegisters = 0xfbfc74, unsigned long fpRetSize = 0, unsigned long pTarget = 0x793d6a5c)+0x3300fbfb4c 79f20212 mscorwks!CallDescrWorkerWithHandler(void * pSrcEnd = 0x00fbfc80, unsigned int numStackSlots = 1, struct ArgumentRegisters * pArgumentRegisters = 0x00fbfc74, unsigned int fpReturnSize = 0, void * pTarget = 0x793d6a5c, int fCriticalCall = 0)+0xa300fbfb6c 79f201bc mscorwks!DispatchCallBody(unsigned long * pSrc = 0x00fbfc7c, unsigned long numStackSlotsToCopy = 1, unsigned long * pRegisterArgs = 0x00fbfc74, unsigned int64 uRegTypeMap = 0, void * pvRetBuff = 0x00000000, unsigned int64 cbRetBuff = 0, unsigned int fpRetSize = 0, unsigned char * pTargetAddress = 0x793d6a5c "U???")+0x1e00fbfbd0 79f2024b mscorwks!DispatchCallDebuggerWrapper(unsigned long * pSrc = 0x00fbfc7c, unsigned long numStackSlotsToCopy = 1, unsigned long * pRegisterArgs = 0x00fbfc74, unsigned int64 uRegTypeMap = 0, void * pvRetBuff = 0x00000000, unsigned int64 cbRetBuff = 0, unsigned int fpRetSize = 0, unsigned char * pTargetAddress = 0x793d6a5c "U???", class ContextTransitionFrame * pFrame = 0x00000000)+0x3d00fbfc04 7a07bebf mscorwks!DispatchCallNoEH(unsigned long * pSrc = 0x00fbfc7c, unsigned long numStackSlotsToCopy = 1, unsigned long * pRegisterArgs = 0x00fbfc74, unsigned int64 uRegTypeMap = 0, void * pvRetBuff = 0x00000000, unsigned int64 cbRetBuff = 0, unsigned int fpRetSize = 0, unsigned char * pTargetAddress = 0x793d6a5c "U???")+0x5100fbfcac 79ecb4a4 mscorwks!BindIoCompletionCallBack_Worker(void * args = 0x013d4920)+0x12300fbfcbc 79ecb442 mscorwks!ManagedThreadBase_DispatchInner(struct ManagedThreadCallState * pCallState = 0x79ecb364)+0x4d00fbfd50 79ecb364 mscorwks!ManagedThreadBase_DispatchMiddle(struct ManagedThreadCallState * pCallState = 0x00fbfd98)+0xb000fbfd8c 7a0e1b7e mscorwks!ManagedThreadBase_DispatchOuter(struct ManagedThreadCallState * pCallState = 0x00fbfd98)+0x6d00fbfdb4 7a0e1bab mscorwks!ManagedThreadBase_FullTransitionWithAD(struct ADID pAppDomain = struct ADID, <function> * pTarget = 0x7a07bdfe, void * args = 0x00fbfdec, UnhandledExceptionLocation filterType = ThreadPoolThread (4))+0x2500fbfdc8 7a07c031 mscorwks!ManagedThreadBase::ThreadPool(struct ADID pAppDomain = struct ADID, <function> * pTarget = 0x00000000, void * args = 0x00000244)+0x1300fbfe1c 7a07c063 mscorwks!BindIoCompletionCallbackStubEx(unsigned long ErrorCode = 0, unsigned long numBytesTransferred = 0x244, struct _OVERLAPPED * lpOverlapped = 0x013d494c, int setStack = 1)+0x8c00fbfe30 79f2f3b0 mscorwks!BindIoCompletionCallbackStub(unsigned long ErrorCode = 0x880b220, unsigned long numBytesTransferred = 1, struct _OVERLAPPED * lpOverlapped = 0x00fbfc48)+0x1300fbfe94 79ecb00b mscorwks!ThreadpoolMgr::CompletionPortThreadStart(void * lpArgs = 0x0880b220)+0x40600fbffb8 77e6608b mscorwks!Thread::intermediateThreadProc(void * arg = 0x001aa600)+0x4900fbffec 00000000 kernel32!BaseThreadStart(<function> * lpStartAddress = 0x79ecafc5, void * lpParameter = 0x001aa600)+0x34

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 939670 - Poslední kontrola: 07/18/2007 21:07:02 - Revize: 1.0

Microsoft .NET Framework 2.0

 • kbmt kbfix kbexpertiseadvanced kbpubtypekc kbqfe kbhotfixserver KB939670 KbMtcs
Váš názor
ne;" onerror="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='true';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" onload="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">