Popis aktualizace, která řeší problém ve službě Windows SharePoint Services 3.0, kdy položky používající pole datumu a času jsou posunuté o jednu hodinu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:939809
Úvod
Tento článek popisuje aktualizaci softwaru (TZMOVE), která řeší problém Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, které položky použít Datum a čas v polích jsou vypnutí o jednu hodinu.

Tento problém nastane, pokud je jeden nebo více následujících podmínek jsou pravdivé:
 • Nainstalujte aktualizaci softwaru služby SharePoint Services 3.0, která upravuje období letní čas (DST) definice časové pásmo v souboru timezone.xml.
 • Ruční aktualizace období DST definice časové pásmo v souboru timezone.xml.
Další informace
Aktualizace softwaru je k dispozici tento problém řeší.
Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
DownloadDownload the Update for Windows SharePoint Services 3.0 (KB941422) package now.Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky na instalaci

 • Službou SharePoint 3.0 je požadováno pro instalaci této aktualizace softwaru.
 • Pokud ručně aktualizován soubor timezone.xml namísto instalace aktualizace softwaru službou SharePoint musí dokumentu datum změny souboru, před instalací této aktualizace softwaru.
 • Skutečné datum upravené souboru timezone.xml je vyžadován. Toto datum při použití parametru –update před –date YYYYMMDD musí zahrnovat.
 • Pokud jste nainstalovali aktualizaci softwaru, který soubor timezone.xml aktualizován po instalaci služby SharePoint Services 3.0, musíte určit název Změna LETNÍHO.

  Poznámka: To provést, naleznete v článku příslušné v databáze Microsoft Knowledge Base pro aktualizace softwaru.

  Tento název musí obsahovat při použití parametru –name name, který je popsán v části "Syntaxe příkazu".
 • Pokud jste nainstalovali aktualizaci softwaru, který soubor timezone.xml aktualizován po instalaci služby SharePoint Services 3.0, je nutné určit datum instalace aktualizace. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Ovládací panely a poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
  2. V horní části dialogového okna Přidat nebo odebrat programy klepněte na políčko Zobrazit aktualizace.
  3. Ve skupinovém rámečku Službou SharePoint vyhledejte aktualizaci pro službu Windows SharePoint Services (KB ######).
  4. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy prozkoumejte instalované na sloupec. Tento sloupec obsahuje datum instalace souboru timezone.xml. Musíte zahrnout toto datum použít parametr –update před –date YYYYMMDD popsaný v části "Syntaxe příkazů".

Jak nainstalovat aktualizaci softwaru

 1. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor WSSv3-kb939809-fullfile-x 86-glb.exe nebo souboru WSSv3-kb939809-fullfile-x 64-glb.exe a potom postupujte podle pokynů.
 2. Změnit složku, ze kterého jste extrahovali soubory.
 3. Poklepejte na soubor EXE nainstalujte aktualizaci.
 4. Opakujte kroky 1 až 3 na každý server v serverové farmě je spuštěna služba SharePoint Services 3.0.

Jak spustit příkaz stsadm.exe

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu domény, který má oprávnění správce serveru a v počítačích se systémem Microsoft SQL Server se službou Windows SharePoint Services.

  Nebo můžete použít účet domény, který má oprávnění pro správu na webovém serveru a, které má role Security Administrator a databáze programu. Tento účet by měl mít přístup k databázi pro všechny databáze službou SharePoint SQL Server.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy v následujícím pořadí. Každý příkaz potvrďte stisknutím klávesy ENTER:
  CD /d %programfiles% \Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\BIN
  <name>stsadm.exe –o tzmove –name –update <název> před –dateYYYYMMDD
Datum poslední aktualizace je požadována. Toto datum určuje rozsah dat by měl cílový nástroj. Tento příkaz upraví položky, pro které platí následující podmínky:
 • Na položku upravené datum padne před datum zadané v příkazovém řádku.
 • Položky hodnot data a času spadají nové DST období v roce zboží pochází nejprve do efekt a nad rámec.
Tento příkaz neupraví všechny položky, pro které platí následující podmínky:
 • Na položku upravené datum spadá za datum zadané v příkazovém řádku.
 • Položky hodnot data a času spadají nové DST období v letech před období DST nejprve do efekt pochází.

Definice

 • Budoucí data: Tato data se skládá z položek, které obsahují hodnot data a času, které se vyskytují v nové DST období v období DST pochází nejprve do efekt a za rok.
 • Posledních dat: Tato data se skládá z položek obsahovat hodnot data a času, které se vyskytují v nové DST období v letech před období DST nejprve do efekt pochází.

Syntaxe příkazu

Syntaxe příkazů je následující:
stsadm.exe –o tzmove –name name –update < před –dateYYYYMMDD všechny >
stsadm.exe –o tzmove –name name –clear
Příklady použití příkazů jsou následující:
 • stsadm –o tzmove –name name –update před - datum YYYYMMDD

  Tento příkaz aktualizuje budoucí data před YYYYMMDD byl změněn. V tomto příkazu YYYYMMDD je datum, které určíte.
 • stsadm –o tzmove –name name –update všechny

  Tento příkaz aktualizuje budoucí data.
 • stsadm –o tzmove –name name –clear

  Tento příkaz vymaže příznak na časové pásmo.
Důležité:
 • Před instalací této aktualizace ujistěte, že můžete zálohovat data. Nelze vrátit zpět změny provedené po spuštění této aktualizace softwaru.
 • Před spuštěním této aktualizace je třeba určit, zda byl změněn soubor timezone.xml. Tento soubor byl asi upraven při instalaci aktualizace Další software. Nebo soubor může byly upraveny ručně.
 • Při zadání –update před –date YYYYMMDD položky, které byly vytvořeny na YYYYMMDD nejsou aktualizovány. Aktualizovat položky, které byly vytvořeny nebo změněny YYYYMMDD, musíte zadat Datum - aktualizace před - YYYYMMDD + 1 pro změny projevily.
 • Při spuštění této aktualizace softwaru jsou aktualizovány pouze položky budoucí data. Data v minulosti položky nejsou aktualizovány. Tyto položky zůstanou hodinu vypnout. V některých případech může být tyto položky jeden den vypnout.
 • Pokud aktualizován soubor timezone.xml během nové období DST pouze datum čas hodnot budoucí data a jsou aktualizovány. "Vytvořené na" data a "změněno na „ budoucí dat nejsou aktualizovány.
 • Tato aktualizace starších verzí položky neaktualizuje.
 • Pole Datum nebo časové pole, které má hodnotu, která spadá do okna mezi nové DST období a staré období DST pravděpodobně dokumentu není běžný seznam zboží.

  V tomto případě Pokud dokument je rezervován při spuštění nástroje, správně aktualizovanou hodnotu je přepsána starou hodnotu při kontrole zboží.
 • Pokud obnovení databáze byla zálohována před spustili nástroj musí spustit nástroj na obnovenou databázi.

Ukázkové scénáře

 • Dříve nainstalovali aktualizace, změněny období DST definice časové pásmo, musíte spustit následující příkaz Aktualizovat budoucí data položky:
  stsadm –o tzmove –name name –update před YYYYMMDD –date
  Poznámka: V tomto příkazu YYYYMMDD je datum, na které intalled jste aktualizaci změněn čas zóny definice.
 • Pokud jste nenainstalovali aktualizaci a změněn soubor timezone.xml, musíte spustit následující příkaz Aktualizovat budoucí data položky:
  stsadm –o tzmove –name <name>YYYYMMDD datum –update před -
  Poznámky
  • V tomto příkazu YYYYMMDD je datum změny souboru timezone.xml.
  • Pokud ručně aktualizován soubor timezone.xml namísto instalace aktualizace musí dokumentu datum změny souboru, před instalací této aktualizace softwaru.
 • Pokud nebyla nainstalována aktualizace, změněny období DST definice časové pásmo, musíte spustit následující příkaz Aktualizovat budoucí data položky:
  stsadm -o tzmove - název name - aktualizace všech
  V tomto příkazu je aktualizován všechny budoucí data.
 • Pokud období DST definice časové pásmo je změněno znovu po spuštění příkazu, není při spusťte znovu příkaz předchozí data obnovena. V takovém případě musí před opětovným spuštěním příkazu spusťte následující příkaz:
  Stsadm –o tzmove –name name - vymazat
  Tento postup vymaže interní příznaky, které jsou nastaveny příkazu a umožňuje dat znovu změněn.

Nejčastější dotazy

Co se stane, pokud lze ručně aktualizován soubor timezone.xml?

Tato aktualizace softwaru poskytuje možnost pro zahrnout upravené datum jako argument příkazového řádku. Tento postup zabrání aktualizaci položek, které byly upraveny po změněn soubor timezone.xml.

Provede nástroj Stsadm.exe dvojité změnit data, které byly dříve změněny ručně?

Není-li data byly upraveny po změněn soubor timezone.xml a datum změny souboru timezone.xml zadaný v příkazovém řádku stsadm -o tzmove.

Však Pokud budoucí dat je datum a datum byl ručně změněn před datum zadané v příkazovém řádku stsadm -o tzmove datum je změněn znovu.
Odkazy
Další informace o období DST definice časové pásmo v službou SharePoint aktualizovat ručně klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
888253Jak konfigurovat informace o časovém pásmu v službou SharePoint změnou souboru timezone.xml
Čas oblasti WSS WSSv3 MOSS

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 939809 - Poslední kontrola: 11/22/2007 05:31:37 - Revize: 2.1

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbmt atdownload kbhowto kbinfo kbexpertiseinter KB939809 KbMtcs
Váš názor