Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

V případě použití vlastnosti System.TimeZone v systému Windows Vista v časovém pásmu Jeruzalém je čas během letního času nesprávně posunutý o jednu hodinu

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Používáte-li rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 v systému Windows Vista, vlastnost DateTime.Now může zobrazovat výsledky, které jsou o jednu hodinu nesprávné. Tento problém nastane v případě splnění následujících podmínek:
  • Systém Windows Vista je nakonfigurován pro použití časového pásma Jeruzalém.
  • V měsíci dochází k přechodu letního času.
V roce 2007 například vlastnost DateTime.Now nesprávně hlásí začátek letního času o pět dnů dříve (25. března namísto 30. března). Vlastnost DateTime.Now bude navíc hlásit konec letního času o 14 dnů později (30. září namísto 16. září).

Aplikace rozhraní .NET Framework, například aplikace Windows Media Center, které běží v systému Windows Vista, budou proto během těchto období v časovém pásmu Jeruzalém mít čas o hodinu posunutý.
Příčina
K tomuto problému dochází, protože systém Windows Vista má pro časové pásmo Jeruzalém nadefinovaná pravidla časového pásma s pevným datem. Vlastnost System.TimeZone.CurrentTimeZone nepracuje s pravidly s pevným datem správně. Vlastnost System.TimeZone.CurrentTimeZone předpokládá, že všechna data přechodu jsou zadaná jako plovoucí (relativní) časy. Vlastnost System.TimeZone.CurrentTimeZone například předpokládá, že datum přechodu bude v následujícím formátu:
N-tý den_v_týdnu v měsíci
Poznámka: Časové pásmo Jeruzalém je v systému Windows Vista jediným pásmem, které používá pravidla s pevným datem.
Řešení
Tato aktualizace je licencována v rámci podmínek licenční smlouvy systému Windows Vista.

Informace o aktualizaci

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Windows Vista, 32bitové verze

StáhnoutStáhnout balíček KB940716

Windows Vista, 64bitové verze

StáhnoutStáhnout balíček KB940716

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Tuto aktualizaci je možné instalovat do počítače, ve kterém je nainstalované rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace není nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádnou další aktualizaci.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 940716 - Poslední kontrola: 01/16/2015 09:45:40 - Revize: 1.8

Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business

  • kbnosurvey kbarchive kbvistasp1fix kbbug atdownload kbwinvistapostrtmfix kbfix kbqfe kbpubtypekc KB940716
Váš názor