Služby Exchange Server není automaticky spustit na serveru globálního katalogu

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 940845
Příznaky
Po instalaci Microsoft Exchange Server 2007 nebo Microsoft Exchange Server 2010 server globálního katalogu služby Exchange Server nelze spustit. Další služby lze spustit ručně.

Z důvodu tohoto problému servery, které jsou v této konfiguraci může trvat dlouhou dobu vypnout.

Navíc následující události jsou zaznamenány v protokolu aplikace a lze zobrazit pomocí prohlížeče událostí:
 • ID události: 1005
  Zdroj: MSExchangeSA
  Kategorie: Obecné
  Typ: Chyba
  Popis: Neočekávaná chyba místní úřad zabezpečení nemůže být kontaktován ID ne: došlo k 80090304 Microsoft Exchange System Attendant.
 • ID události: 2601
  Zdroj: MSExchange ADAccess
  Kategorie: Obecné
  Typ: upozornění
  Popis: Zpracování MSEXCHANGEADTOPOLOGY (PID = 1624). Při inicializaci vzdáleného volání procedur (RPC) pro službu Microsoft Exchange Active Directory Topology, Exchange nelze načíst identifikátor SID pro účet <WKGUID=DC1301662F547445B9C490A52961F8FC,CN=Microsoft exchange,cn="Services,CN=Configuration,...">- Kód chyby = 80040934. Služba Microsoft Exchange Active Directory Topology bude pokračovat spuštění s omezenými oprávněními.</WKGUID=DC1301662F547445B9C490A52961F8FC,CN=Microsoft>
 • ID události: 1121
  Zdroj: MSExchangeIS
  Kategorie: Obecné
  Typ: Chyba
  Popis: Chyba 0x96e připojení k služba Microsoft Active Directory.
 • ID události: 5000
  Zdroj: MSExchangeIS
  Kategorie: Obecné
  Typ: Chyba
  Popis: Nelze inicializovat službu Microsoft Exchange Information Store. -Došlo k chybě 0x96e.
Poznámka: Nejnovější verze Microsoft Exchange Server existuje menší závislost na Microsoft Exchange System Attendant. Například služba Microsoft Exchange Information Store již závisí na Microsoft Exchange System Attendant. Proto příznaky popsané v tomto článku se může lišit od příznaků, které nastanou v dřívější verzi aplikace Microsoft Exchange Server.

Příčina
Tomuto problému může dojít, pokud řadič domény služby a jiné služby Exchange Server závislé na nezahájili zcela Pokud Exchange Server 2007 nebo Exchange Server 2010 se pokusí spustit. Exchange Server závisí na dalších službách před jeho zahájením.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Ručně spustit služby

Pokud systém Windows informuje o tom, že došlo k potížím při pokusu o spuštění služby Exchange Server, můžete spustit ručně všechny požadované služby Exchange Server. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Přihlásit k postiženému serveru.
 2. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, zadejte Services.msca potom klepněte na tlačítko OK.
 3. V podokně Výsledky hledání služby Microsoft Exchange.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na službu a potom klepněte na tlačítko Restartovat.
 5. Opakujte kroky 3 a 4 pro všechny služby serveru Exchange nelze spustit.

  Kopie obrazovky služeb
Poznámky
 • Monitorovací software také zjistí, zda není spuštěn Exchange Server.
 • Na serveru, který používá vhodné nepřerušitelného zdroje napájení (UPS) jsou restartování obvykle dohlížel správce.
 • Rizika, které způsobí další výpadky patří bezobslužné restartování nebo restartování, vytvořených pomocí jiných zaměstnanců.

Metoda 2: Změna závislosti

Tuto metodu použijte, pokud služby Exchange Server není závislá na jiných službách Exchange Server, které závisí přímo na přihlašovací služba Netlogon a služby LSASS. Tuto metodu lze použít ke změně závislostí služby Exchange Server tak, aby se nesnažil začít, dokud spuštění závislých služeb.

Zde je snadné opravy

Chcete-li změnit závislostí, klepněte na tlačítko Stáhnout . V dialogovém okně Stažení souboru klepněte na tlačítko Spustit nebo Otevříta postupujte podle kroků v Průvodci snadno opravit.
 • Tento průvodce může být pouze v angličtině. Nicméně, automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud nejste v počítači, který má problém, řešení snadno opravit uložit na jednotku flash nebo na disk CD a spusťte jej v počítači, který má problém.

Opravit sám

Snadná oprava 50328
Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows
 • Závislostí sami na serveru se systémem Windows Server 2008, můžete změnit hodnoty v následující tabulce určit příslušné hodnoty pro závislosti.
  Cesta registruRegistr subkey(Multi_SZ)Hodnota registru
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA
  DependOnServiceProtokol událostí, RPCSS, LanmanWorkstation, LanmanServer, služba Netlogon
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADTopology
  DependOnServiceSlužba Netlogon
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS
  DependOnServiceSlužba Netlogon
 • Závislostí sami na serveru se systémem Windows Server 2003, můžete změnit hodnoty v následující tabulce určit hodnoty přečtěte příslušnou pro závislosti.
  Cesta registruRegistr subkey(Multi_SZ)Hodnota registru
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA
  DependOnServiceProtokol událostí, NtLmSsp RPCSS, LanmanWorkstation, LanmanServer, služba Netlogon
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADTopology
  DependOnServiceSlužba Netlogon
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS
  DependOnServiceSlužba Netlogon
Poznámka: Pokud nelze spustit žádné služby systému Windows, Exchange Server se nespustí. Tato metoda nebude problém vyřešen, pokud nelze spustit žádné služby systému Windows. Nicméně tato metoda by měly snížit čas, který je nutný k vypnutí serveru.


Metoda 3: Použití BootPause Chcete-li odložit spuštění Exchange Server

Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. Při nesprávné úpravě registru mohou nastat závažné problémy Proto se ujistěte, že budete opatrně postupovat podle těchto kroků Pro zvýšení ochrany před úpravou zálohujte registr. Pokud dojde k potížím, pak můžete registr obnovit ze zálohy. Pro další informace o zálohování a obnovení registru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows


Zpoždění spuštění Exchange Server pomocí položky registru BootPause. Chcete-li to provést, přidejte následující podklíč registru zpoždění spuštění služby Microsoft Exchange System Attendant na ohrožený server.
Cesta registruPodklíč registru (DWORD)Hodnota registru (desetinné číslo, je hodnota v sekundách)
HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters
BootPause 120
Poznámka: Doporučujeme použít 120 jako výchozí hodnotu při řešení tohoto problému. Můžete však zjistit, že tato hodnota není vhodná pro prostředí. Můžete snížit tuto hodnotu zkrátit zpoždění pro Microsoft Exchange System Attendant spustit nebo může zvýšit tuto hodnotu prodloužíte zpoždění v závislosti na požadavcích.

Také bude pravděpodobně nutné nastavit další služby Exchange Server závisí na Microsoft Exchange System Attendant. Pokud nenastavíte jiné služby Exchange Server závisí na Microsoft Exchange System Attendant, se nezdaří také ostatní služby Exchange Server přístup k adresáři. Služby závislé na Microsoft Exchange System Attendant by mohlo vést k jiným službám vypnutí po restartování služby Microsoft Exchange System Attendant. Následujícím příkladu položka registru ukazuje, jak nastavit jiné služby Exchange Server závisí na Microsoft Exchange System Attendant.
Cesta registruPodklíč registru (Multi_SZ)Hodnota registru
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADTopology
DependOnServiceMSExchangeSA
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS
DependOnServiceMSExchangeSA

Metoda 4: Nastavte Microsoft Exchange System Attendant a dalších služeb, automatické restartování

Všechny služby lze nakonfigurovat automatické restartování. Pokud služba selže několikrát, umožní služba pokračovat v restartování sám.

Pokud nemáte software pro sledování nebo sledování protokolů událostí, problém na serveru bude nadále docházet k. V tomto případě tato metoda nevyřeší problém. Navíc bude stále zaznamenány chyby. Však se nakonec spustí služby Exchange Server.

Chcete-li nakonfigurovat na automatické restartování služeb Exchange Server, přejděte "Zde je snadné opravy"sekce. Pokud chcete nakonfigurovat služby Exchange Server sami, přejděte "Opravit sám"sekce.

Zde je jednoduchý oprava: Konfigurace služby Exchange Server.

Chcete-li tento problém vyřešit automaticky, klepněte Stáhnout tlačítko. Klepněte na tlačítko Spustit nebo Open v dialogovém okně Stažení souboru pole a postupujte podle pokynů v Průvodci snadno opravit.
 • Tento průvodce může být pouze v angličtině. Nicméně, automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud nejste v počítači, který má problém, uložit řešení snadno opravit ovladač flash nebo disku CD a spusťte jej v počítači, který má potíže.
Opravit sám

Snadná oprava 50329

Chcete-li konfigurovat službu automaticky restartovat, postupujte takto:
 1. Otevřete vlastnosti SystemAttendant Microsoft Exchange v modulu snap-in služby konzoly MMC.
 2. Klepněte na tlačítko obnovení.
 3. V poli První selhání klepnutím na tlačítkoRestartovat službu restartujte službu na firstfailure.
 4. Zadejte do pole Po restartování služby3 tak, aby služba se restartuje po třech minutách.
 5. Opakujte kroky 1 až 4 pro každý thatdoes Exchange Server služba nespustí.

  Poznámka: Není nutné změnit některé novější služby Exchange Server. Služba Microsoft Exchange Transport obsahuje například restartlogic.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Další informace
I po provedení kroků v tomto článku, pravděpodobně stále nastaveno jiné služby Exchange Server závisí na Microsoft Exchange System Attendant, jak je znázorněno v následujícím příkladu.
Cesta registruPodklíč registru (Multi_SZ) Hodnota registru
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADTopology
DependOnServiceMSExchangeSA
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS
DependOnService MSExchangeSA
Upozornění:
 • Pokud nenastavíte jiné služby Exchange Server závisí na Microsoft Exchange System Attendant, nezdaří se také ostatní služby Exchange Server přístup k adresáři.
 • Služby závislé na Microsoft Exchange System Attendant by mohlo vést k jiným službám vypnutí po restartování služby Microsoft Exchange System Attendant.
Exchange Server došlo k tomuto problému od Microsoft Exchange 2000 Server. Obecně nedoporučujeme, spustit Exchange Server na serveru, který používá služba Active Directory Domain Services nebo služby Active Directory adresářové služby. Však jsme protože Chápeme, že je někdy nutné podporovat tuto konfiguraci.

Tento problém přetrvává v Exchange Server 2007 a Exchange Server 2010. Některé novější služby, jako je služba Microsoft Exchange Transport mají vestavěné řešení tohoto problému. Proces opravy tohoto problému pro starší služby je však velmi složité. Věříme, že k minimalizaci tohoto problému v budoucích verzích Exchange Server.

Další informace o události ID 1005 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
318431 Je zaznamenána chybová zpráva události ID 1005 a Microsoft System Attendant nereaguje.
automatickou opravu

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 940845 - Poslední kontrola: 10/29/2015 03:20:00 - Revize: 8.0

Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Windows Small Business Server 2008 Premium, Windows Small Business Server 2008 Standard

 • kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmt KB940845 KbMtcs
Váš názor