Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Používáte-li v počítači se systémem Windows Vista program Windows Mail, může se stát, že zprávy zůstávají ve složce Pošta k odeslání

Příznaky
V počítači se systémem Windows Vista může při práci s programem Windows Mail dojít k tomu, že některé zprávy zůstávají ve složce Pošta k odeslání. Tyto zprávy nejde odeslat ani odstranit. Navíc jste při každém ukončení programu upozorněni, že ve složce Pošta k odeslání jsou neodeslané zprávy.
Příčina
K tomuto problému dochází v případě, že před odstraněním zpráv ze složky Pošta k odeslání programem Windows Mail, jsou pro tyto zprávy nepřístupné položky proudu.
Řešení
Tyto potíže lze odstranit pomocí následující aktualizace. Použijete-li tuto aktualizaci, můžete odstranit zprávy, které zůstaly ve složce Pošta k odeslání.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že zprávy jsou odstraněny trvale, je třeba je odeslat znovu.
Řešení

Informace o aktualizaci

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Windows Vista, 32bitové verze

StáhnoutStáhnout balíček 941090

Windows Vista, 64bitové verze

StáhnoutStáhnout balíček 941090

Datum vydání: 28. srpna 2007

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace může být nutné restartovat program Windows Mail.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádné jiné aktualizace.

Informace týkající se registru

Není potřeba provádět žádné změny registru.

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Windows Vista, 32bitové verze
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Update.mumNelze použít17763. 8. 200720:15Nelze použít
X86_ab2677544a02eeb8ac2652b3dca3383f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_b40f5a7f01c4031f.manifestNelze použít7013. 8. 200720:15Nelze použít
X86_microsoft-windows-mail-core-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_56ef0f0741670c18.manifestNelze použít712873. 8. 200720:15Nelze použít
Msoe.dll6.0.6000.2065316143363. 8. 200717:33x86
Msoeres.dll6.0.6000.2065328369922. 8. 200723:52x86
Windows Vista, 64bitové verze
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Amd64_12d7cef0e2171e5ebaa6af3bbdea9e9a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_29c05c346038853c.manifestNelze použít10503. 8. 200720:15Nelze použít
Amd64_microsoft-windows-mail-core-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_b30daa8af9c47d4e.manifestNelze použít713753. 8. 200720:20Nelze použít
Update.mumNelze použít20053. 8. 200720:15Nelze použít
Msoe.dll6.0.6000.2065320787203. 8. 200719:03x64
Msoeres.dll6.0.6000.2065328369923. 8. 200700:04x64
Jak potíže obejít
Pokud tento problém přetrvává i po aktualizaci, použijte některou z následujících dvou metod.

Důležité: Tyto metody zahrnují kroky, které přímo kopírují nebo odstraňují soubor používaný programem Windows Mail. Pokud změníte soubor nebo složku omylem, může se stát, že data zprávy budou vymazána. Pokud k tomu dojde, je třeba znovu sestavit úložiště zpráv nebo složku programu Windows Mail. Akci provádíte na vlastní odpovědnost.

Tento problém vyřešíte tak, že znovu sestavíte úložiště zpráv nebo složku programu Windows Mail. Když znovu sestavíte úložiště zpráv, kterým je databáze programu Windows Mail, mohou být načteny pouze zprávy, které neobsahují chyby.

Metoda 1: Nové sestavení úložiště zpráv programu Windows Mail

Chcete-li znovu sestavit úložiště a provést úplné obnovení, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a do pole Zahájit hledání zadejte umístění zpráv. Umístění zpráv zkontrolujete takto:
  1. Spusťte program Windows Mail.
  2. Klepněte na nabídku Nástroje a na příkaz Možnosti.
  3. V dialogovém okně Možnosti klepněte na kartu Upřesnit a pak klepněte na tlačítko Údržba.
  4. V dialogovém okně Údržba klepněte na tlačítko Složka úložiště.
  5. V dialogovém okně Umístění úložiště klepněte pravým tlačítkem myši do pole Úložiště vašich zpráv je umístěno v následující složce a pak klepněte na příkaz Vybrat vše.
  6. Po vybrání řetězce klepněte pravým tlačítkem myši do pole Úložiště vašich zpráv je umístěno v následující složce a pak klepněte na příkaz Kopírovat.
  7. Pomocí tlačítek Storno nebo Zavřít zavřete všechna dialogová okna.
  8. Ukončete program Windows Mail.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši do pole Zahájit hledání, klepněte na příkaz Vložit a pak stiskněte klávesu ENTER.
 3. V otevřené složce klepněte pravým tlačítkem myši na soubor WindowsMail.MSMessageStore a pak stiskněte klávesu DELETE.
 4. Otevřete složku Backup a potom složku new.
 5. Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberte všechny soubory a pak stiskněte klávesu DELETE.
 6. Zavřete všechny složky.
 7. Spusťte program Windows Mail a vytvoří se nová databáze úložiště zpráv.
Soubor úložiště zpráv bude při dalším spuštění programu Windows Mail úspěšně opraven.

Poznámka: Pokud se zobrazí následující chybová zpráva a soubor WindowsMail.MSMessageStore nelze odstranit, spusťte systém Windows Vista v nouzovém režimu a soubor odstraňte pomocí metody 1:
Akci nelze dokončit, protože soubor je otevřený v jiném programu. Zavřete soubor a opakujte akci.
Nouzový režim se používá za účelem diagnostikování. Systém Windows Vista se spustí s omezenými funkcemi. Při spuštění počítače bude načtena minimální sada ovladačů, takže obrazovka bude v režimu VGA (rozlišení 640x480). Ikony a okna budou větší než obvykle.

Chcete-li spustit počítač se systémem Windows Vista v nouzovém režimu, postupujte takto:
 1. Vypněte systém Windows Vista.
 2. Zapněte počítač a při jeho spouštění opakovaně stiskněte klávesu F8. Zobrazí se okno Rozšířené možnosti spuštění.
 3. Pomocí kláves se šipkami ([↑]、[↓]) vyberte položku Nouzový režim a pak stiskněte klávesu ENTER.
 4. Až se zobrazí okno pro výběr uživatele, přihlaste se do systému prostřednictvím svého uživatelského účtu.

Metoda 2: Opětovné sestavení složky programu Windows Mail

Pokud problém nevyřeší opětovné sestavení databáze, sestavte znovu složku programu Windows Mail. Postupujte takto:
 1. Ukončete program Windows Mail.
 2. Zkontrolujte a zkopírujte Umístění úložiště programu Windows Mail. Umístění úložiště zkontrolujte podle kroku 1 ve výše uvedené metodě 1 (Nové sestavení úložiště zpráv programu Windows Mail).
 3. Klepněte na tlačítko Start a vložte cestu k umístění z pole Umístění úložiště programu Windows Mail, umístěte kurzor na konec vloženého řetězce a stisknutím klávesy BACKSPACE odstraňte následující řetězce.

  Windows Mail
  Složka Windows Mail je ve výchozím nastavení umístěná ve složce C:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Local\Microsoft\WindowsMail.
 4. Stisknutím klávesy Enter složku otevřete.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Windows Mail a pak klepněte na příkaz Přejmenovat.
 6. Za název složky vložte slovo old. Název složky se změní na:

  Windows Mailold
 7. Spusťte program Windows Mail, zkontrolujte, zda byla automaticky vytvořena složka Windows Mail, a pak program ukončete.

  Poznámka: Je-li nová složka Windows Mail komprimovaná, je třeba ji dekomprimovat.
 8. Poklepejte na složku Windows Mailold (krok 6) a otevřete ji.
 9. Poklepejte na složku Local Folder, zkopírujte následující soubor a vložte jej do složky Local Folder v nové složce Windows Mail.

  account{xxxxxxxxxxxxx}.oeaccount

  Znaky xxxxxxxxxxxxx budou čísla či písmena.
 10. Pokud se ve složce Windows Mailold nacházejí následující složky, zkopírujte je do nové složky Windows Mail.
  • Stationery
  • Komunity společnosti Microsoft
 11. Zavřete všechny složky a importujte zprávy v programu Windows Mail. Při importu zpráv postupujte takto:
  1. Spusťte program Windows Mail.
  2. Klepněte na nabídku Soubor, přejděte na podnabídku Importovat a pak klepněte na příkaz Zprávy.
  3. V okně Výběr programu klepněte na položku Microsoft Windows Mail 7 a pak klepněte na tlačítko Další.
  4. Klepněte na tlačítko Procházet, vyberte umístění složky Windows Mailold z kroku 6 a klepněte na tlačítko Další.
  5. V okně Vyhledat složku klepněte na položku Všechny složky a pak klepněte na tlačítko Další.
  6. Klepněte na tlačítko Dokončit a zprávy budou importovány do složky Importovaná složka.
 12. Uložte zprávy z původní doručené pošty importované do složky Importovaná složka do složky Místní složky. Můžete vybrat jakékoli zprávy z doručené pošty a přesunout je do libovolné složky.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace o programu Windows Mail naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 941090 - Poslední kontrola: 10/10/2011 01:11:00 - Revize: 4.0

Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Mail, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Basic

 • kbvistasp1fix atdownload kbexpertisebeginner kbfix kbqfe KB941090
Váš názor