Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis balíčku opravy hotfix aplikace Outlook 2007 pro aktualizací Service Pack 1: 28. ledna 2008

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:941275
Souhrn
Tento článek popisuje problém aplikace Microsoft Office Outlook 2007 je stanovena v balíčku opravy hotfix aktualizací Service Pack 1 pro aplikaci Outlook 2007, z 28. ledna 2008.
Tento článek popisuje následující položky o balíčku oprav hotfix:
 • Problémy, které balíčku oprav hotfix.
 • Požadavky pro instalaci balíčku oprav hotfix.
 • Zda po restartování počítače po instalaci balíčku oprav hotfix.
 • Zda je balíček opravy hotfix nahrazuje jakýkoli jiný balíček opravy hotfix.
 • Zda je nutné provedení změn v registru.
 • Soubory obsažené v balíčku oprav hotfix.
ÚVOD

Balíček oprav hotfix řeší problémy

Tato oprava hotfix řeší následující problémy:
 • 943356 Aplikace Outlook 2007 výzvu k zadání pověření při připojení k místní síti LAN pomocí karty smart card
 • 945014 Při pokusu přidat uživatelský účet služby Active Directory jako kontakt v aplikaci Outlook 2007 zobrazí chybová zpráva: "Není dostatek paměti k provedení operace"
 • 945059 Uživatel se pokusí změnit úroveň ochrany nevyžádané pošty v aplikaci Outlook 2007, úroveň ochrany nevyžádané pošty se vrátí na úroveň, která nastavíte pomocí nastavení Zásady skupiny
 • 944094 Nemůže přijmout pozvání, která je ve formátu jiného kalendáře v aplikaci Outlook 2007
 • 943354 Omezení velikosti neomezený souboru pro soubory OST v aplikaci Outlook 2007 nemůže mít, pokud omezíte velikost souboru PST
 • 941424 Při pokusu o instalaci aplikace Outlook 2007, jsou uživatelé vyzváni k instalaci programu Windows Desktop Search a tuto funkci nelze vypnout
 • 940403 Jako organizátor schůzky nemůže přijmout žádost o schůzku v aplikaci Outlook 2007, pokud používáte veřejný kalendář pro schůzku, kterou jste vytvořili
Tento balíček oprav hotfix řeší následující problémy, které nebyly dříve dokumentovány ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:
 • Zásady skupiny nastavení nelze použít ke konfiguraci nastavení aplikace Outlook Anywhere (RPC/HTTP).
 • Naplánovat schůzku a rezervovat konferenční místnosti, který používá funkce Přímá rezervace v aplikaci Outlook 2007. Pokud odstraníte žádost o schůzku a poté se pokusíte konferenční místnosti v jiné žádosti o schůzku rezervovat, konferenční místnost není vyhrazena. Dále se zobrazí následující chybová zpráva:
  conference_room_name je již zapsán stanovenou dobu. Musíte použít jiný čas nebo jiný zdroj.
 • Použití uloženého vlastního profilu MAPI (soubor PRF) obsahující adresář s Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) k vytvoření nového profilu MAPI pro e-mailového účtu v aplikaci Outlook 2007. Však po účtu je aktualizována vlastní profil, na adresář LDAP není slouží k překladu názvů.
 • Při pokusu vystavit novou položku do veřejné složky, můžete obdržet chybovou zprávu, která vás vyzve k uložení zboží. Pokud klepnete na tlačítko Ne, a poté se pokusíte zaúčtovat položky znovu, je vytvořena prázdná poznámka. A informace, které jste zadali do položky, budou ztracena.
 • Při pokusu o přístup ke sdílené složce, která je umístěna na jiný e-mailový server, můžete být vyzváni k zadání pověření. K tomuto chování dochází, přestože problém nenastane pro uživatele na stejném serveru jako sdílené složky e-mailu.
 • Při přenesení poštovní schránky do nové doménové struktury serveru Exchange, aplikace Outlook 2007 nelze připojit k serveru v této struktuře. Pokud kontrolujete soubory protokolu, zjistíte, že aplikace Outlook 2007 používá název NetBios serveru namísto úplný doménový název (FDQN).
 • Pomocí nastavení zásad, zkuste určit, jaký typ účtů, které mohou uživatelé vytvářet v aplikaci Outlook 2007. Uživatelé jsou však i nadále možné vybrat E-mail v Internetu nebo Ostatní možnosti, i když byly zakázány tyto možnosti prostřednictvím nastavení zásad.
 • Můžete obdržet e-mailové zprávy, která má razítko správné datum a čas. Datum je chybné den a čas je 12:00 dop nebo 00: 00. K tomuto chování dochází, pokud se konce carriage return/řádku (CR/LF) odděluje informace od zbytku informace záhlaví datum a čas.
 • Aplikace Outlook 2007 nebude automaticky nakonfigurována sám-li získat certifikát s/Secure/MIME (MIME) e-mailového účtu. Zprávu nelze podepsat pomocí tohoto certifikátu. Je třeba ručně nakonfigurovat aplikaci Outlook 2007 používat nový certifikát s/MIME.

  Tato oprava vyžaduje informace registru jej aktivovat. Další podrobnosti v části "Informace registru".
 • Nastavit Delegát může zobrazit mé soukromé položky Aplikace Outlook 2007 nastavení tak, aby e-mailového účtu delegáta, můžete zobrazit obsah soukromé složky. Při přenesení účtu elektronické pošty a e-mailový účet delegáta na nový server, delegát nemůže zobrazit obsah soukromé složky, kterou jste vytvořili viditelné je. Navíc zjistíte, že Delegát může zobrazit mé soukromé položky nastavení této stejné soukromé složky nebyl změněn.
 • Nastavit Delegát přijímá kopie zpráv na schůzkách posílány mně Aplikace Outlook 2007 nastavení e-mailového účtu delegáta, mohli získat kopie zpráv o schůzkách e-mailu. Při přenesení účtu elektronické pošty a e-mailový účet delegáta na nový server, delegát přijímá již tyto e-mailové zprávy. Však Delegát přijímá kopie zpráv na schůzkách posílány mně stále je povoleno nastavení.
 • Při pokusu o knize konferenční místnosti pro schůzky, přestože neexistují žádné schůzky, které jsou pro dané místnosti zapsán současně obdržet následující zprávu:
  Conference_room_ # je již zapsán stanovenou dobu. Musíte použít jiný čas nebo jiný zdroj.
  K tomuto problému dochází při konferenční místnosti byl dříve zapsán pro jiné schůzky současně, a pak byla schůzka zrušena. K tomuto problému dochází i v případě, že oznámení o zrušené schůzky byla odeslána zdroji konferenční místnosti. Konferenční místnost zdroj nepotvrdí zrušení.
 • Připojení sdílené kalendáře aplikace Outlook 2007. Po některých v čase Vlastní kalendáře seznam, sdílený kalendář políčko není zaškrtnuto. Pokud políčko sdílený kalendář, obdržíte jednu z následujících chybových zpráv.

  Chybová zpráva 1
  Rozhraní zasílání zpráv vrátilo neznámou chybu. Pokud potíže potrvají, restartujte aplikaci Outlook.
  Chybová zpráva 2
  Rozhraní zasílání zpráv došlo k chybě. Pokud potíže potrvají, restartujte aplikaci Outlook.
  Tento problém lze vyřešit restartování aplikace Outlook 2007.
 • Používáte-li kombinaci kláves SHIFT + DELETE k odstranění složky, která obsahuje podsložky, složku okamžitě odstraněna. A není zobrazena výzva k odstranění složek schválit.
 • Použijete-li v režimu s mezipamětí aplikace Outlook 2007, které odstraníte ze složek pošty při přístupu k účtu pomocí aplikace Outlook Web Access nezobrazí položky v Odstraněné položky složka. Tyto položky zůstávají v online Odstraněné položky složky a položky nejsou synchronizovány do mezipaměti verzi složky.
 • Vytvoření obslužné rutiny události pro ApplicationEvents_11_Event události v objektovém modelu aplikace Outlook 2007. Po spuštění obslužné rutiny události otázky společného jazykového modulu runtime (CLR) dotaz IProvideClassInfo. To způsobí, že prozrazený odkaz na RenItem v RenItemWeakDispatch::QueryInterface a rozhraní dotaz vrátí existující rozhraní NO_INTERFACE.
 • Po klepnutí na hypertextový odkaz ve zprávě se zobrazí následující upozornění:
  Sada Microsoft Office zjistila potenciální problémy zabezpečení. Toto umístění může nebezpečné.
  Pokud klepnete na tlačítko Ano Chcete-li pokračovat, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Přístup byl odepřen
  K tomuto problému dochází, pokud adresa URL hypertextového odkazu ve zprávě je také následující:
  BLOKOVANÉ::
 • Synchronizace aplikace Outlook 2007 filtry již filtrovat položky podle kategorie, přestože je stále k dispozici, pro veřejné a soukromé složky. Pokud tuto volbu filtru je aktivní, žádné položky složky budou synchronizovány do složek OST.
 • Aplikace Outlook 2007 může načíst doplněk při spuštění aplikace Outlook 2007.

  K tomuto problému dochází, pokud jsou nastaveny hodnoty následujícího klíče registru:

  Klíč registru
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\FormRegions\IPM.Poznámka:
  Hodnoty
  • UMMailCompose
  • UMMailPreview
  • UMMailRead
  • UMMailRead2
 • Při vytváření makra, které používá Včera v % nebo Dnes v % funkce během jeho provádění, datum, kdy je vrácena podle těchto dvou funkcí změní na jiné datum.

  K tomuto problému dochází z důvodu způsobu výpočtu data buď Včera v % nebo Dnes v % funkce. Změna je založena na aktuální časové pásmo počítače nastaveno. Větší úpravy pro koordinovaný světový čas (UTC nebo greenwichský střední čas), tím rychleji se datum změní. Časové pásmo pro úpravy-4 hodin UTC změní datum každých šest iterací Včera v % funkce nebo Dnes v % funkce. Časové pásmo s úprava-8 hodin UTC změní vrácená data každých tří iterací.
 • Účastníka do řady schůzek odmítne schůzku z druhé řady. Organizátor schůzky, obdrží oznámení od účastníka, je oznámení pro první zasedání řady místo schůzky, který nastane později v řadě schůzek.
 • Při pokusu o uložení e-mailovou zprávu, která obsahuje formátování HTML a obrazy, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
  Úložiště zpráv dosáhl maximální velikosti. Chcete-li omezit množství dat v tomto zásobníku zpráv, vyberte položky, které již nepotřebujete, a trvale (SHIFT + DEL) je odstranit.
  Pokusíte-li ověřit, že úložiště zpráv dosáhl maximální velikosti, zjistíte, že máte stále více než dostatek místa, která je k dispozici v úložišti zpráv.

  K tomuto problému může dojít, pokud jste obdrželi e-mailu, který obsahuje chybně formátovaná kódu HTML. Tento kód HTML může způsobit, že aplikace Outlook 2007 nesprávně zvýšit chybu, která označuje, že úložiště zpráv dosáhl maximální velikosti.
 • Obdržíte odpověď na zprávu a zpráva obsahuje přílohu s názvem "winmail.dat." A přílohu nelze otevřít.

  K tomuto problému dochází, pokud referenční pole v záhlaví zprávy přesahuje 1 000 bajtů. Chcete-li aktivovat tuto opravu, musíte přidat data registru v klientovi aplikace Outlook. Další podrobnosti v části "Informace registru".
 • Obdržíte-li zprávu, která je obsažena ve vlastním formuláři v aplikaci Outlook 2007 a využívá vlastní ikony zobrazí ve složce Doručená pošta. Při odpovídání na formulář, vlastní ikona se změní na standardní ikona pro zprávy.
 • E-mailového účtu je delegát jiného e-mailového účtu. Zobrazí upozornění, že schůzka byla zrušena. Informační panel pro zrušení schůzky však oznámení, neznamená, zda byla schůzka pro váš účet nebo účet, pro který jsou delegáta. Naopak obdržíte oznámení schůzky, na informačním panelu má název, který se podobá následující:
  Přijaté pro delegate_account
  V tomto příkladu delegate_account je název účtu, pro který jsou delegáta.
 • Obdržíte žádost o schůzku v aplikaci Outlook 2007. Při otevření žádosti nemůže přijmout žádost. Váš účet se zobrazí jako organizátor schůzky a ve stavovém řádku se zobrazí následující zpráva:
  Jako organizátor schůzky není nutné reagovat na schůzku.
  K tomuto problému dochází, když je žádost o schůzku odeslané z e-mailového účtu v aplikaci Lotus Notes a organizátora adresa SMTP obsahuje lomítko pro označení (/).
 • Vytvořit řadu reoccurring událostí v aplikaci Outlook 2007 a těla schůzky delší než 8 KB. Jeden výskyt potom přesuňte na nové datum a čas. Když otevřete tento jediný výskyt těla schůzky je prázdné.
 • Obdržíte-li e-mailové zprávy v aplikaci Outlook 2007 a zpráva obsahuje přílohu zástupce. Poklepete-li přílohu, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Program použitý k vytvoření tohoto objektu je MailMsgAtt. Tento program není nainstalován v počítači.

  Chcete-li tento objekt upravit, musíte nainstalovat program, který lze otevřít objekt.
 • Ke svému účtu v aplikaci Outlook 2007 můžete přidat delegáta, spravovat kalendář událostí aplikace. Je vytvořena řada reoccurring událostí a jsou zaslány pozvánky. Později jeden z řady výskytů změněno a je odeslána tuto výjimku. Organizátor schůzky pro organizátor nebo účastník může provádět tuto změnu. Potom výjimku z řady událostí, reoccurring se zrušuje. Organizátor schůzky delegát organizátor nebo účastník může být osoba, která odstraní výjimku. Potom Organizátor schůzky delegát organizátor nebo účastník zobrazení e-mailu výjimka byla generována výjimka v okamžiku vytvoření.

  Pokud organizátor schůzky, delegát organizátor nebo účastník recenze e-mail výjimku, výjimka vrácena kalendář pro jeden z těchto osob.
 • Nové sady Office Outlook soubor osobních složek (PST) je vytvořit v osobních složkách. Potom přesuňte novou složku do složky poštovní schránky. Po přesunutí nové složky klepněte na složku pravým tlačítkem myši a klepněte na tlačítko Vlastnosti. Na Popis pole obsahuje poškozenými znaky. Tím dochází, pouze pokud jste ponechali Popis pole je prázdné, než je přesunuta do složky poštovní schránky.
 • Vytvoření aplikace, která používá MAPIToMIMEStm Funkce rozhraní API IConverterSession a používá aplikaci CCSF_INCLUDE_BCC funkce a ujistěte se, že se zachovají informace SKRYTÁ ve zprávách. Však při použití této aplikace spolu s aplikací Outlook 2007 informace SKRYTÁ oddělen od zpráv převedení na formát MIME.
 • Máte diskusní vývěsku na webu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Tuto diskusní vývěsku má výstrahy, které jsou nakonfigurovány pro vás a pro jiné osoby. Pokud nové diskuse je zaúčtována do diskusní vývěsky, oznámení účtování odeslána vám a jiná osoba. Pokud tato osoba otevře zprávu a klepne buď Zobrazení discussion_thread_title nebo Zobrazení discussion_board_nameAplikace outlook 2007 přestane reagovat.
  Po instalaci opravy hotfix v tomto článku, jsou v aplikaci Outlook objevují následující příznaky:
  • Aplikace Outlook již přestane reagovat při pokusu o připojení k seznamu služby SharePoint.
  • Místo toho se vrací aplikace Outlook došlo k chybě odesílání a přijímání:
   Úkol "sharepoint" ohlásil chybu (0x800401F3): Neznámá chyba 0x800401F3
   Nakonec tento problém vyřešíte tak, že nedochází k potížím buď potíže s připojením seznamu služby SharePoint k aplikaci Outlook, nainstalujte opravu hotfix podle tohoto článku, jakož i následující opravu hotfix serveru SharePoint:
   968857 Popis balíčku oprav hotfix pro službu Windows SharePoint Services 3.0 (Sts.msp): 28. dubna 2009
 • Zadáte-li alias pro příjemce e-mailu, může trvat delší dobu k naplnění pole Adresa příjemce úplný název aplikace Outlook 2007.

  K tomuto problému dochází v případě, že je v počítači spuštěn antivirový program. Antivirový program může ovlivňovat vyhledávání často používané aliasů.
 • Obdržíte e-mailovou zprávu obsahující návrh zprávy jako přílohu. Poklepáním na přílohu ji otevřete. Aplikace Outlook 2007 dojde k chybě při pokusu o otevření přílohy zprávy koncept.

  Tento problém nastává, když konceptu zprávy používá formát RTF.
 • Obdržíte podepsané e-mailové zprávy. Potom postupujte takto:
  1. Otevřete zprávu a klepněte na tlačítko Podpis ikona.
  2. Klepnutím na tlačítko Podrobnosti zkontrolovat vlastnosti zprávy.
  3. V zobrazení Podrobnosti vlastnost zprávy klepnete na tlačítko Podepisující osoba, a klepněte na tlačítko Zobrazení podrobností.
  4. V Podpis Dialogové okno, klepněte Podrobnosti na kartě.
  V tomto případě zhroucení aplikace Outlook 2007 po klepnutí Podrobnosti na kartě.
 • Po připojení k doméně pomocí aplikace Outlook 2007, můžete pokusit zjistit, zda jiný uživatel v doméně je volný nebo zaneprázdněn. Pokud to uděláte, zobrazí se následující upozornění:
  Výstraha zabezpečení
  Certificate_Web_site_address

  Informace, které si s tímto serverem nelze zobrazit ani upravit jiní. Je však potíže s certifikátem zabezpečení serveru.

  Certifikát zabezpečení byl vydán společností, které jste se rozhodli důvěřovat. Zobrazte certifikát, který chcete určit, zda chcete důvěryhodnost certifikačního úřadu.

  Datum certifikátu zabezpečení je platné.

  Certifikát zabezpečení má platný název.

  Chcete pokračovat?
  Tento problém nastává i v případě, že doména je důvěryhodný zdroj, například domény služby Active Directory directory service, která slouží jako doménu pro Exchange Server.
 • Při zobrazení "volný" čas schůzky aplikace Outlook 2007 ukazuje, že čas zahájení schůzky je o hodinu později než čas skutečného zahájení schůzky.

  K tomuto problému dochází v případě, že jeden z účastníků má poštovní schránku na serveru se systémem Microsoft Exchange Server 2003 a poštovní schránka je umístěna na serveru se systémem Exchange Server 2007. Navíc k tomuto problému dochází pouze událostí a schůzek, které byly naplánovány po 4. listopadu 2007.
Další informace

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je k dispozici od společnosti Microsoft. Tato oprava hotfix je však určena pouze problém popsaný v tomto článku. Použití této opravy hotfix pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud není přísně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Pokud je oprava hotfix je k dispozici ke stažení, je sekce "Hotfix stažení k dispozici" v horní části tohoto článku. Pokud tento oddíl není uveden, obraťte se na podporu a služby zákazníkům společnosti, jak získat opravu hotfix.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo řešení potíží je vyžadován, pravděpodobně vytvořit samostatnou žádost. Výdaje na technickou podporu se bude u dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit určitou konkrétní opravy hotfix. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům společnosti Microsoft a podpoře nebo vytvořit zvláštní požadavek na službu navštivte následující Web společnosti Microsoft: Poznámka: "Hotfix stažení k dispozici" formulář zobrazí jazyky, pro které je oprava hotfix je k dispozici. Pokud váš jazyk není uveden, je to, protože oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Požadavky

Následující seznam obsahuje požadavky pro balíček opravy hotfix:
 • Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, musí být Microsoft Office suite 2007 Service Pack 1 (SP1) nebo verzi 2007 v počítači nainstalovaná aktualizace Microsoft Office suite.

  Poznámka: Pokud v počítači je nainstalována aktualizace zabezpečení KB946983 z 11. března 2008, použijete-li tuto opravu hotfix obdržet zprávu "tuto opravu již byla použita". Chcete-li ověřit, zda odpovídají verze nainstalovaného souboru, naleznete v části "Informace o souborech". Oprava hotfix popsaná v KB941275 a aktualizace zabezpečení popsaná v KB946983 obsahují identické soubory a změny pro aplikaci Outlook. Pokud byla buď oprava hotfix nainstalována, nelze nainstalovat další opravy hotfix a opravy hotfix není nutné instalovat.

  Další informace o získání nejnovější Office 2007 service pack získáte v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  936982Popis aktualizace Microsoft Office suite 2007 Service Pack 1

Informace o restartování

Není nutné restartovat počítač po instalaci této opravy hotfix.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix není nahrazena žádnou novější opravou.

Informace o registru

Chcete-li použít tento balíček oprav hotfix, musíte vytvořit klíč registru nebo upravit klíč registru.

Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které informace o úpravě registru. Však mohou nastat závažné problémy při nesprávných úpravách registru. Proto se ujistěte, opatrně postupujte takto. Pro zvýšení ochrany před úpravami je nutné zálohujte registr. Můžete pak obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows

Aplikace Outlook 2007 nebude automaticky nakonfigurována sám-li získat certifikát s/Secure/MIME (MIME) e-mailového účtu.

Chcete-li povolit balíčku opravy hotfix aktualizací Service Pack 1 pro tento problém, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Preferences
 3. V Upravit příkaz Novýa klepněte na tlačítko Hodnota DWORD.
 4. Typ SecurityAlwaysShowButtons, a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. V Upravit nabídky, klepněte na tlačítko Upravit.
 6. Zadejte hodnotu 1 a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete Editor registru
Obdržíte odpověď na zprávu a zpráva obsahuje přílohu s názvem "winmail.dat." A přílohu nelze otevřít.

Chcete-li povolit balíčku opravy hotfix aktualizací Service Pack 1 pro tento problém, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\Mail
 3. V Upravit příkaz Novýa klepněte na tlačítko Hodnota DWORD.
 4. Typ ReferencesMaxLengthInBytes, a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. V Upravit nabídky, klepněte na tlačítko Upravit.
 6. Zadejte následující šestnáctkovou hodnotu, která odpovídá 1 000 (desítkově) a potom klepněte na tlačítko OK:
  3E8
 7. Ukončete Editor registru
Aplikace Outlook 2007 výzvu k zadání pověření při připojení k místní síti LAN pomocí čipové karty (943356)

Chcete-li povolit balíčku opravy hotfix aktualizací Service Pack 1 pro tento problém, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC
 3. V Upravit příkaz Novýa klepněte na tlačítko Hodnota DWORD.
 4. Typ VistaPkgErrorNotAuthErr, a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. V Upravit nabídky, klepněte na tlačítko Upravit.
 6. Zadejte hodnotu 0 a pak klepněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete Editor registru
Nemůže přijmout pozvání, která je ve formátu jiného kalendáře v aplikaci Outlook 2007 (944094)

Chcete-li povolit balíčku opravy hotfix aktualizací Service Pack 1 pro tento problém, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\Calendar
 3. V Upravit příkaz Novýa klepněte na tlačítko Hodnota DWORD.
 4. Typ ExtractOrganizedMeetings, a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. V Upravit nabídky, klepněte na tlačítko Upravit.
 6. Zadejte hodnotu 1 a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete Editor registru
Jako organizátor schůzky nemůže přijmout žádost o schůzku v aplikaci Outlook 2007, pokud používáte veřejný kalendář pro schůzku, kterou jste vytvořili (940403)

Chcete-li povolit balíčku opravy hotfix aktualizací Service Pack 1 pro tento problém, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\Calendar
 3. V Upravit příkaz Novýa klepněte na tlačítko Hodnota DWORD.
 4. Typ ExtractOrganizedMeetings, a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. V Upravit nabídky, klepněte na tlačítko Upravit.
 6. Zadejte hodnotu 1 a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete Editor registru
Při pokusu přidat uživatelský účet služby Active Directory jako kontakt v aplikaci Outlook 2007 zobrazí chybová zpráva: "Není dostatek paměti k provedení operace" (945014)

Chcete-li povolit balíčku opravy hotfix aktualizací Service Pack 1 pro tento problém, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
 3. V Upravit příkaz Novýa klepněte na tlačítko Hodnota DWORD.
 4. Typ StripCertsNotValidForMail, a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. V Upravit nabídky, klepněte na tlačítko Upravit.
 6. Zadejte hodnotu 1 a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete Editor registru
Omezení velikosti neomezený souboru pro soubory OST v aplikaci Outlook 2007 nemůže mít, pokud omezíte velikost souboru PST (943354)

Po instalaci opravy hotfix můžete řídit nezávisle velikosti souborů PST a OST souborů. Nastavit MaxLargeFileSize DWORD omezit omezení velikosti souboru OST. Nastavit WarnLargeFileSize DWORD omezit maximální velikost souboru PST.

Použijte hodnoty do následujících oblastí:

Název: MaxLargeFileSize
Typ: REG_DWORDRozsah: 0x00000001 – 0x00005000 20
Výchozí hodnota: 0x00005000 20 480 (20 GB)
Název: WarnLargeFileSize
Typ: REG_DWORDRozsah: 0x00000000 – 0x00005000 20
Výchozí hodnota: 0x00004C00 19 456 (19 GB)
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ regedita klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte a klepněte na následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PST
 3. Klepněte na tlačítko MaxLargeFileSize.
 4. V Upravit nabídky, klepněte na tlačítko Upravit.
 5. Zadejte velikost souboru OST maximální hodnotu a klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte na tlačítko WarnLargeFileSize.
 7. V Upravit nabídky, klepněte na tlačítko Upravit.
 8. Zadejte velikost souboru PST maximální hodnotu a klepněte na tlačítko OK.
 9. Ukončete Editor registru

Informace o souboru

Tato oprava hotfix nesmí obsahovat všechny soubory, které jsou nutné pro úplnou aktualizaci produktu na nejnovější verzi. Tato oprava hotfix obsahuje pouze soubory, které jsou nutné k opravě problémů, které jsou uvedeny v tomto článku.

Globální verze tohoto balíčku oprav hotfix používá balíček Instalační služba Microsoft Windows Installer k instalaci balíčku oprav hotfix. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaný světový čas (UTC) v následující tabulce. Při zobrazení informací o souboru, datum převedeno na místní čas. Pomocí vyhledat rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete Časové pásmo Karta v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Informace o stahování
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Office-kb941275-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6300.500013,238,03229. Ledna – 200809: 55x 86
Informace o souborech MSP Instalační služba Microsoft Windows Installer

Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Outlook.mspNení k dispozici14,201,34428. Ledna-200818: 14Není k dispozici
Po instalaci opravy hotfix globální verze této opravy hotfix má atributy souborů nebo novější atributy souborů, které jsou uvedeny v následující tabulce:
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatforma
Contab32.dll12.0.6300.5000136,23213-Dec-200707: 56x 86
Dlgsetp.dll12.0.6300.500090,14407-Dec-200708: 04x 86
Emsmdb32.dll12.0.6300.50001,540,71213-Dec-200707: 56x 86
Exsec32.dll12.0.6300.5000394,75213-Dec-200707: 56x 86
Mimedir.dll12.0.6300.5000342,03207-Dec-200708: 04x 86
Mspst32.dll12.0.6300.50001,112,16013-Dec-200707: 56x 86
Olmapi32.dll12.0.6300.50002,950,70413-Dec-200707: 56x 86
Omsmain.dll12.0.6300.5000663,08813-Dec-200709: 40x 86
Omsxp32.dll12.0.6300.5000195,13613-Dec-200709: 40x 86
Outlmime.dll12.0.6300.5000599,62413-Dec-200707: 56x 86
Outlook.exe12.0.6300.500012,829,21613-Dec-200707: 56x 86
Outlph.dll12.0.6300.5000180,80013-Dec-200707: 56x 86
Outlvbs.dll12.0.6300.500060,44807-Dec-200708: 05x 86
Pstprx32.dll12.0.6300.5000415,76807-Dec-200708: 05x 86
Nástroj Scanpst.exe12.0.6300.500040,52007-Dec-200708: 05x 86
Scnpst32.dll12.0.6300.5000265,81607-Dec-200708: 05x 86
Scnpst64.dll12.0.6300.5000275,55207-Dec-200708: 05x 86
Další poznámky
 • Další informace o instalaci této opravy hotfix naleznete v souboru Readme.txt, který je součástí balíčku oprav hotfix.
 • Další informace o terminologii aktualizace softwaru klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
 • Produkty třetích stran popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, předpokládanou ani týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.
Odkazy
Další informace o dalších změn registru klepněte na tlačítko naleznete v následujících článcích znalostní báze společnosti Microsoft:
944094Nemůže přijmout pozvání, která je ve formátu jiného kalendáře v aplikaci Outlook 2007
943354 Omezení velikosti neomezený souboru pro soubory OST v aplikaci Outlook 2007 nemůže mít, pokud omezíte velikost souboru PST
941424 Při pokusu o instalaci aplikace Outlook 2007, jsou uživatelé vyzváni k instalaci programu Windows Desktop Search a tuto funkci nelze vypnout
940403 Jako organizátor schůzky nemůže přijmout žádost o schůzku v aplikaci Outlook 2007, pokud používáte veřejný kalendář pro schůzku, kterou jste vytvořili
outlook2007 outlook2k7 aplikace Outlook 12 ol2007 ol2k7 ol12 moss

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 941275 - Poslední kontrola: 05/22/2011 13:54:00 - Revize: 10.0

Microsoft Office Outlook 2007

 • kbautohotfix kbhotfixserver kboffice2007presp2fix kboffice2007postrtmfix kbcalendar kbemail kbexpertiseinter kbtshoot kbhotfixrollup kbfix kbqfe kbmt KB941275 KbMtcs
Váš názor
Asimov.clickstreamTracker.init(); ocale-picker-link" ms.title="Čeština (Česká republika)" href="javascript:function smcLanguageSelector() { return undefined; } smcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Čeština (Česká republika)‎
mp;t=">?DI=4050&did=1&t=">id=1&t=">pt" async=""> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" >>ow.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); 1&t=">