Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Aktualizace ochrany Postranního panelu systému Windows pro systém Windows Vista

Souhrn
Tento článek dokumentuje aktualizaci ochrany Postranního panelu systému Windows, která byla vytvořena pro Postranní panel systému Windows Vista. Aktualizace umožňuje Postrannímu panelu systému Windows vykonávat následující činnosti:
 • Panel může generovat jedinečné identifikátory pro všechny miniaplikace, které se spouštějí na Postranním panelu systému Windows.
 • Panel může pomocí služby Windows Update od společnosti Microsoft přijímat seznam známých miniaplikací obsahujících chyby zabezpečení.
 • Panel může zabránit spuštění miniaplikace na Postranním panelu systému Windows, pokud byla v miniaplikaci zjištěna chyba zabezpečení.
 • Panel může zabránit instalaci miniaplikace, pokud byla v miniaplikaci zjištěna chyba zabezpečení.
Seznam známých miniaplikací s chybou zabezpečení je vydáván společností Microsoft na webu služby Windows Update v aktualizaci ochrany Postranního panelu systému Windows. Tato aktualizace zabrání instalaci miniaplikací s chybou zabezpečení, případně zabrání spuštění již nainstalované miniaplikace.

Další informace o nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Vista naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
935791 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Vista
Další informace

Chování systému s nainstalovanou aktualizací ochrany Postranního panelu systému Windows při instalaci miniaplikace

Dříve, když se uživatel pokusil nainstalovat miniaplikaci z webu, zobrazilo se jedno z následujících dialogových oken, v závislosti na tom, zda byl vydavatel miniaplikace identifikovatelný.

 Obrázek 1: Dialogové okno instalace pro miniaplikace s neznámým vydavatelem
Obrázek 1: Dialogové okno instalace pro miniaplikace s neznámým vydavatelem

 Obrázek 2: Dialogové okno instalace pro miniaplikace se známým vydavatelem
Obrázek 2: Dialogové okno instalace pro miniaplikace se známým vydavatelem

Po instalaci aktualizace se při pokusu uživatele nainstalovat z webu miniaplikaci s chybou zabezpečení, která je blokována ochranou Postranního panelu systému Windows, zobrazí také následující dialogové okno:

 Obrázek 3: Zablokovaná miniaplikace
Obrázek 3: Zablokovaná miniaplikace

Toto dialogové okno informuje uživatele, že miniaplikace byla zablokována, protože pro počítač znamená bezpečnostní riziko.

Část Další informace v dialogovém okně Zabezpečení postranního panelu systému Windows

ČástDalší informace v dialogovém okně Zabezpečení postranního panelu systému Windows obsahuje následující pole:
 • Více informací
  Poskytuje odkaz na tento článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB).
 • Podpora
  Poskytuje odkaz na článek KB, který informuje, kde získat aktualizovanou (zabezpečenou) miniaplikaci.

Chování systému s nainstalovanou aktualizací ochrany Postranního panelu systému Windows při spuštění miniaplikace

Pokud miniaplikace již běží, ochrana Postranního panelu systému Windows ji zastaví. Ochrana Postranního panelu systému Windows dále zabrání opětovnému spuštění této miniaplikace. Při zablokování miniaplikace se zobrazí dialogové okno, které o této skutečnosti informuje uživatele. Pokud při instalaci aktualizace ochrany Postranního panelu systému Windows miniaplikace neběží, bude zablokováno její spuštění v budoucnu.

 Obrázek 4: Dialogové okno, které se zobrazí při zablokování spuštěné miniaplikace.
Obrázek 4: Dialogové okno, které se zobrazí při zablokování spuštěné miniaplikace.

Je-li zablokována instalace nebo spuštění miniaplikace, je uživateli v následujícím dialogovém okně Galerie miniaplikací oznámeno, že miniaplikaci nelze nadále spouštět:

 Obrázek 5: Galerie miniaplikací zobrazující zablokovanou miniaplikaci
Obrázek 5: Galerie miniaplikací zobrazující zablokovanou miniaplikaci
 • Ikona miniaplikace je v okně Galerie miniaplikací nedostupná. Tato nedostupná (šedá) ikona je umístěná na stejném místě, kde byla ikona této miniaplikace dříve.
 • Přejede-li uživatel ukazatelem myši přes ikonu miniaplikace, zobrazí se popis s informací, že miniaplikace představuje bezpečnostní riziko.
 • Šedé ikony nelze přetáhnout.
 • Klepne-li uživatel na ikonu miniaplikace jednou nebo vícekrát, nastanou následující události:
  • Část s podrobnostmi okna Galerie miniaplikací se rozbalí (pokud je sbalená).
  • V oblasti podrobností okna Galerie miniaplikací se výrazně zobrazí stejný popis. Popis informuje, že miniaplikace představuje bezpečnostní riziko.
  • V okně Galerie miniaplikací se zobrazí název miniaplikace a ikona bezpečnostního rizika systému Windows Vista, jak je ukázáno na obrázku 5.
Další informace o aktualizaci ochrany Postranního panelu systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
943411 Informační zpravodaj zabezpečení společnosti Microsoft: Aktualizace pro zlepšení ochrany Postranního panelu systému Windows
Vlastnosti

ID článku: 941411 - Poslední kontrola: 08/08/2008 15:28:57 - Revize: 2.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

 • kbvistasp1fix kbinfo kbexpertiseinter kbhowto kbgraphxlink KB941411
Váš názor