Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Aplikace Internet Explorer zvyšuje omezení počtu souborů cookie na doménu z 20 na 50

ÚVOD
Tento článek popisuje zvýšení omezení počtu souborů cookie aplikace Internet Explorer na doménu z 20 na 50.

Ve výchozím nastavení může aplikace Internet Explorer ukládat pro každou doménu maximálně 20 souborů cookie. Pokud server v doméně odešle klientskému počítači více než 20 souborů cookie, prohlížeč v klientském počítači automaticky zahodí některé staré soubory cookie.

Každý soubor cookie se skládá z jedné dvojice názvu a hodnoty. Za touto dvojicí mohou následovat dvojice atributů a hodnot oddělené středníky.
Další informace
Toto omezení bylo zvýšeno za účelem zjednodušení vývoje a hostování webových aplikací v doménách, které musí používat velké množství souborů cookie. Instalací aktualizace 937143 zvýšíte počet souborů cookie, které může aplikace Internet Explorer pro každou doménu ukládat, z 20 na 50.Další informace o této aktualizaci naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
937143 MS07-045: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
Po dokončení instalace této aktualizace zůstanou následující dvě omezení nezměněna:
  • Vlastnost document.cookie může v klientském počítači načíst pouze 4 096 bajtů souboru cookie. Pokud je řetězec souboru cookie delší než 4 096 bajtů, vrátí vlastnost prázdný řetězec.
  • Aplikace Internet Explorer a rozhraní Wininet API protokolu HTTP ignorují hlavičku Set-Cookie, pokud její délka přesahuje 5 118 bajtů.
Z důvodu funkčnosti a výkonu doporučujeme používat co nejmenší počet souborů cookie a velikost souborů by měla být co nejmenší. Aplikace by navíc měla být schopna vyřešit ztrátu souboru cookie.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306070 Omezení počtu a velikosti souborů cookie v aplikaci Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 941495 - Poslední kontrola: 09/03/2007 12:14:32 - Revize: 2.1

Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.01

  • kbexpertiseinter kbhowto kbinfo KB941495
Váš názor