Přehled změn programu pro místní vyhledávání v aktualizaci Windows Vista Service Pack 1

ÚVOD
Společnost Microsoft vydala aktualizaci systému Windows Vista, která obsahuje následující změny:
 • přidává změny do programu pro místní vyhledávání,
 • umožňuje integraci vyhledávacích aplikací jiných výrobců do systému Windows.
Aktualizace obsahuje nový protokol pro volání výchozí aplikace pro místní vyhledávání.

Článek popisuje aktualizace platformy a uživatelského rozhraní zahrnuté v aktualizaci Windows Vista Service Pack 1 (SP1).
Další informace
Důležité: Informace v tomto článku se týkají pouze systému Windows Vista s aktualizací Service Pack 1.

Aktualizace platformy

Protokol vyhledávání je zamýšlen jako protokol pro volání výchozí aplikace pro místní vyhledávání. Výchozí aplikace může být Průzkumník služby Hledání systému Windows nebo aplikace jiného výrobce.

Další informace o protokolu vyhledávání a jeho syntaxi naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Vyvíjíte-li aplikaci, která má využívat nebo rozšiřovat možnosti konkrétní aplikace pro místní vyhledávání, neměli byste být závislí pouze na tomto protokolu vyhledávání. Tento protokol vyhledávání může vlastnit (mít přiřazen) řada aplikací. Nelze tedy zaručit, že v daném okamžiku bude protokol vlastnictvím právě cílové aplikace pro místní vyhledávání. Místo toho použijte soukromý protokol vyhledávání definovaný cílovou aplikací pro místní vyhledávání. Podobně aplikace pro místní vyhledávání zamýšlené jako platforma pro aplikace jiných výrobců by měly podporovat oba tyto protokoly: protokol vyhledávání (systémový) a vlastní protokol dané aplikace.

Poznámka: Protokol vyhledávání nenahrazuje proprietární protokol „search-ms“. Aplikace mohou nadále používat protokol „search-ms“ ke spuštění Průzkumníka služby Hledání systému Windows, případně pro tichý dotaz na indexovací nástroj služby Hledání systému Windows.

Výchozí aplikace místního vyhledávání pro protokol vyhledávání je řízena prostřednictvím Ovládacích panelů. Chcete-li zobrazit nebo změnit výchozí program pro protokol vyhledávání, použijte některou z následujících metod.

Přidružení protokolu vyhledávání k programu:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Výchozí programy.
 2. Klepněte na odkaz Přidružit typ souboru nebo protokol k programu.
 3. Vyberte protokol vyhledávání a poté klepněte na tlačítko Změnit program.
 4. Vyberte program, který chcete používat jako výchozí pro obsluhu protokolu vyhledávání, a klepněte na tlačítko OK.
Nastavení výchozího programu pro protokol vyhledávání
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Výchozí programy.
 2. Klepněte na odkaz Nastavit výchozí programy.
 3. Vyberte aplikaci, kterou chcete používat jako výchozí program, a klepněte na položku Vybrat výchozí nastavení tohoto programu.
 4. Vyberte protokol vyhledávání a poté klepněte na tlačítko Uložit.

Aktualizace uživatelského rozhraní

Společnost Microsoft aktualizovala prvky uživatelského rozhraní uvedené v následující tabulce.
Prvek uživatelského rozhraníAktualizace
Ovládací panelyV dialogovém okně Přidružit typ souboru nebo protokol k programu je v seznamu Protokoly uveden i protokol vyhledávání.
Ovládací panelyV dialogovém okně Nastavit výchozí programy lze vybrat i program Průzkumník služby Hledání systému Windows.
Ovládací panelyDialogové okno Možnosti indexování obsahuje tlačítko Pozastavit. Když klepnete na tlačítko Pozastavit, indexovací nástroj služby Hledání systému Windows zastaví indexování nového obsahu na 15 minut.
Nabídka StartMožnost Hledat na pravé straně nabídky Start je odebrána.
Nabídka StartMožnost Zobrazit všechny výsledky je změněna na Hledat všude.
Nabídka StartMožnost Hledat všude předává parametry vyhledávání zadané do textového pole výchozí aplikaci pro vyhledávání. Používá přitom syntaxi protokolu vyhledávání. Další informace o syntaxi protokolu vyhledávání naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Vstupní body protokolu vyhledávání

Tato aktualizace nastavuje mnoho hlavních vstupních bodů vyhledávání v systému Windows Vista, aby používaly nový protokol vyhledávání. Nový protokol vyhledávání volá výchozí aplikaci pro místní vyhledávání. Tyto vstupní body zahrnují následující:
 • Stisknutím kombinace kláves Logo Windows + F se spustí výchozí aplikace pro protokol vyhledávání.
 • Když klepněte na tlačítko Start a stisknete klávesu F3, spustí program Průzkumník Windows výchozí aplikaci pro protokol vyhledávání.
 • Když v programu Průzkumník Windows stisknete kombinaci kláves CTRL + F, spustí se výchozí aplikace pro protokol vyhledávání.
 • Hned po spuštění vyhledávání se v programu Průzkumník Windows na panelu nástrojů zobrazí možnost Hledat všude. Klepnutím na tuto možnost se spustí výchozí aplikace pro protokol vyhledávání.
 • Nadále není možné klepnout pravým tlačítkem myši na možnost Hledat ve všech kontejnerech.
Vlastnosti

ID článku: 941946 - Poslední kontrola: 04/16/2008 13:27:45 - Revize: 1.3

Windows Vista Service Pack 1

 • kbinfo kbhowto KB941946
Váš názor