Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Chybová zpráva při návštěvě webu, který je umístěn ve službě IIS 7.0: "HTTP Chyba 500.19 – vnitřní chyba serveru"

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 942055
Příznaky
Máte web, který je hostován v Internetové informační službě (IIS) 7.0. Při návštěvě webu ve webovém prohlížeči zobrazí chybová zpráva podobná některé z následujících akcí:
Chybová zpráva 1
Chyba serveru v aplikaci"název aplikace"
Chyba protokolu HTTP 500.19 – Vnitřní chyba serveru
HRESULT: 0X8007000D
Popis HRESULT
Požadovanou stránku nelze získat přístup, protože související konfigurační data stránky je neplatný.
Chybová zpráva 2
Chyba serveru v aplikaci"název aplikace"
Chyba protokolu HTTP 500.19 – Vnitřní chyba serveru
HRESULT: 0x80070005
Popis HRESULT
Požadovanou stránku nelze získat přístup, protože související konfigurační data stránky je neplatný.
Chybová zpráva 3
Chyba serveru v aplikaci"název aplikace"
Chyba protokolu HTTP 500.19 – Vnitřní chyba serveru
HRESULT: 0X800700B7
Popis HResult
Požadovanou stránku nelze získat přístup, protože související konfigurační data stránky je neplatný.
Chybová zpráva 4
Chyba serveru v aplikaci"název aplikace"
Chyba protokolu HTTP 500.19 – Vnitřní chyba serveru
HRESULT: 0X8007007E
Popis HResult
Požadovanou stránku nelze získat přístup, protože související konfigurační data stránky je neplatný.
Chybová zpráva 5
Chyba serveru v aplikaci"název aplikace"
Chyba protokolu HTTP 500.19 – Vnitřní chyba serveru
HRESULT: 0X800700C1
Popis HRESULT
Požadovanou stránku nelze získat přístup, protože související konfigurační data stránky je neplatný.
Chybová zpráva 6
Chyba serveru v aplikaci"název aplikace"
Chyba protokolu HTTP 500.19 – Vnitřní chyba serveru
HRESULT: 0X800700B7
Popis HRESULT
Požadovanou stránku nelze získat přístup, protože související konfigurační data stránky je neplatný.
Chybová zpráva 7
Chyba serveru v aplikaci"název aplikace"
Chyba protokolu HTTP 500.19 – Vnitřní chyba serveru
HRESULT: 0X8007010B
Popis HRESULT
Požadovanou stránku nelze získat přístup, protože související konfigurační data stránky je neplatný.
Chybová zpráva 8
Chyba serveru v aplikaci"název aplikace"
Chyba protokolu HTTP 500.19 – Vnitřní chyba serveru
HRESULT: 0X8007052E
Popis HRESULT
Požadovanou stránku nelze získat přístup, protože související konfigurační data stránky je neplatný.
Chybová zpráva 9
Chyba serveru v aplikaci"název aplikace"
Chyba protokolu HTTP 500.19 – Vnitřní chyba serveru
HRESULT: 0X80070021
Popis HRESULT
Požadovanou stránku nelze získat přístup, protože související konfigurační data stránky je neplatný.
Příčina

Příčinou chybová zpráva 1

K tomuto problému dochází, protože soubor ApplicationHost.config nebo v souboru Web.config obsahuje chybný prvek XML. Tento problém vyřešíte podle postupu v části Řešení č. 1.

Příčinou chybová zpráva 2

K tomuto problému dochází z některého z následujících důvodů:
 • Používáte Internetovou informační službu 7.0 v počítači se systémem Windows Vista. Dále nakonfigurujte webový server používat pro přístup do vzdálené sdílené složky Universal Naming Convention (UNC) ověřování UNC Passthrough.
 • Skupiny IIS_IUSRS nemá příslušná oprávnění k souboru ApplicationHost.config, v souboru Web.config nebo adresářů virtuální/aplikace služby IIS.
Problém vyřešíte podle postupu v části Řešení č. 2.

Příčinou chybová zpráva 3

K tomuto problému dochází, protože soubor ApplicationHost.config má duplicitní položku pro následující kód.
<add accessType="Allow" users="*" />
Chcete-li vyřešit tento problém, přejděte k tématu Řešení 3.

Příčinou chybová zpráva 4

K tomuto problému dochází, protože soubor ApplicationHost.config nebo v souboru Web.config odkazuje na modulu nebo knihovny DLL, který je neplatný nebo neexistuje. Chcete-li vyřešit tento problém, naleznete v tématu Řešení 4.

Příčinou chybová zpráva 5

K tomuto problému může dojít, pokud je jiný než u fondu aplikací, který je hostitelem aplikace modulu zadaného počtu bitů. Například se pokouší načíst 32bitové komponenty do fondu 64bitových aplikací. Tento problém může také dojít, pokud zadaný modul je poškozen.

Příčinou chybová zpráva 6

Tomuto problému může dojít, pokud existuje duplicitní položka pro zadaný konfigurační oddíl nastavení na vyšší úrovni v hierarchii konfigurace (například v souboru web.config nadřazeného webu nebo složky nebo souboru applicationHost.config). Chybová zpráva, sám zdůrazňuje, že umístění duplicitní položku nebo položky.

Příčinou chybová zpráva 7

K tomuto problému může dojít, pokud obsahu zadaný adresář není přístupný.

Příčiny chybové zprávy 8

Výchozí identity procesu ve službě IIS 7.0 nemá dostatečná oprávnění k otevření souboru Web.config do vzdálené sdílené složky.

Příčiny chybové zprávy 9

Tomuto problému může dojít, pokud se zadanou část souboru konfigurace služby IIS je uzamčen v konfiguraci vyšší úrovně.
Řešení

Řešení 1

Odstranění poškozených element XML ze souboru ApplicationHost.config nebo ze souboru Web.config.

Řešení 2

Chcete-li vyřešit tento problém, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1

Nekonfigurujte webu použít ověřování UNC Passthrough pro přístup k vzdálené sdílené složky UNC. Místo toho zadejte uživatelský účet, který má příslušná oprávnění pro přístup k vzdálené sdílené složky UNC.

Metoda 2

Udělte oprávnění ke čtení do skupiny IIS_IUSRS souboru ApplicationHost.config nebo soubor Web.config. Postupujte následujícím způsobem
 1. V Průzkumníkovi Windows vyhledejte složku obsahující soubor ApplicationHost.config, který je spojen s webem nebo vyhledejte virtuální adresáře nebo adresáře aplikace obsahující soubor Web.config, který je spojen s webem.

  Poznámka: Soubor Web.config nemusí být ve virtuální adresáře nebo adresáře aplikace ve službě IIS. I v této situaci je třeba tento postup.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku obsahující soubor ApplicationHost.config, orright-klepněte na tlačítko virtuální nebo adresářů aplikací, které mohou containthe souboru Web.config.
 3. Klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Klepněte na kartu zabezpečení a potom klepněte na tlačítko Upravit.
 5. Klepněte na tlačítko Přidat.
 6. Do pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte název_počítače\IIS_IUSRS, klepněte na tlačítko Kontrola jmena potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Název_počítače je zástupný symbol pro název počítače.
 7. Klepnutím zaškrtněte políčko Číst a potom klepněte na tlačítko OK.
 8. V dialogovém okněVlastnostisložky klepněte na tlačítkoOK.

  Poznámka: Zkontrolujte že vlastnosti dané složky jsou zděděny soubor ApplicationHost.config a Web.config tak, aby IIS_IUSRS má oprávnění ke čtení pro všechny soubory.

Řešení 3

V souboru ApplicationHost.config odstraňte duplicitní položku pro ověřovací pravidlo. Postupujte následujícím způsobem
 1. Klepněte na tlačítko Spustit, typ Program Poznámkový blok do pole Zahájit hledání zadejte Poznámkový blokklepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Spustit jako správce.

  Poznámka: Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo klepněte na tlačítko pokračovat.
 2. V nabídce soubor klepněte na příkaz Otevřít, zadejte %windir%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config do pole název souboru a klepněte na tlačítko Otevřít.
 3. V souboru ApplicationHost.config odstraňte duplicitní položku, která se podobá následující kód.
  <add accessType="Allow" users="*" />

Řešení 4

V souboru ApplicationHost.config nebo v souboru Web.config vyhledejte odkaz na modul nebo DLL odkaz, který je neplatný a opravit odkaz. Pro určení, který odkaz na modul je chybný, povolte trasování chybných požadavků a potom zkuste problém opakovat.

Řešení 5

Ověřte, zda je modul určený počet bitů stejné jako hostující fond aplikací a ujistěte se, zda není poškozený modul.

Řešení 6

Zkontrolujte zadaný konfigurační soubor a porovnejte ji s jeho nadřazený applicationHost.config nebo web.config soubory vyhledat duplicitní položky navržené tak, že se chybová zpráva. Odeberte duplicitní položky nebo vytvořit položku jedinečný.

Řešení 7

Ověřte, zda cesta k souboru existuje, se správně nazývá, má správné nastavení oprávnění na úrovni souborů a odkazuje na platný systém typ souboru. Pokud si nejste jisti, co je cesta k souboru, použijte nástroj Sledování procesu nebo trasování nezdařených žádostí k jeho určení.

Řešení 8

Chcete-li vyřešit tento problém, naleznete v následujícím článku:
934515 Zobrazí chybová zpráva při pokusu o zobrazení webové stránky z webového serveru, který používá předávací ověření v Internetová informační služba 7.0

Řešení 9

Chcete-li vyřešit tento problém, odemknout zadaný oddíl nebo ho použít na dané úrovni. Další informace o zamykání konfigurace naleznete v následujícím článku:

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 942055 - Poslední kontrola: 03/11/2014 01:30:00 - Revize: 9.0

Microsoft Internet Information Services 7.0

 • kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB942055 KbMtcs
Váš názor
l>