Při pokusu o instalaci opravy hotfix nebo aktualizace se zobrazí chybová zpráva 9002, že Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) nelze nainstalovat z důvodu nainstalovaných oprav hotfix a máte je odebrat a nainstalovat znovu

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003
Příznaky
Při pokusu o instalaci opravy hotfix nebo aktualizace se zobrazí chybová zpráva podobná následující:
Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again. (Chyba 9002. Nelze nainstalovat opravu Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx), protože je nainstalovaná jedna nebo více oprav hotfix. Odeberte je a opakujte akci.)
Tato chybová zpráva se může zobrazit při pokusu o instalaci opravy hotfix nebo aktualizace pro následující produkty:
 • Microsoft .NET Framework 1.1 nebo .NET Framework 1.0,
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 nebo Visual Studio .NET 2002.
Příčina
K tomuto problému může dojít z následujících důvodů:
 • Nainstalovali jste oddělenou opravu hotfix pro daný produkt.

  Oddělená oprava hotfix je oprava nebo aktualizace, která nebude zahrnuta do aktualizace Service Pack nebo vydané verze produktu. Tento druh opravy má vyřešit konkrétní problém, který má zákazník s produktem. Tato oprava však není vhodná pro všeobecné použití.
 • Nainstalovali jste aktualizaci, která záměrně brání instalaci opravy hotfix nebo aktualizace.

  Některé aktualizace z technických důvodů (závislosti mezi aktualizacemi) záměrně blokují další aktualizace.
Jak potíže obejít
Tento problém vyřešíte pomocí jedné z následujících metod.

Metoda 1

Odeberte opravu hotfix nebo aktualizaci, která blokuje opravu hotfix či aktualizaci, kterou se pokoušíte nainstalovat.

Opravu hotfix nebo aktualizaci můžete obvykle odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy. Opravu hotfix nebo aktualizaci, kterou máte odebrat, určíte takto:
 1. U opravy hotfix nebo aktualizace, kterou nemůžete nainstalovat, otevřete protokol souboru Instalační služby systému Windows (MSI). Pokud protokol nemáte, nebo ho nemůžete najít, zkuste opravu hotfix nebo aktualizaci nainstalovat znovu pomocí tohoto příkazu:
  název_opravy_hotfix_nebo_aktualizace.exe /L:název_protokolu.log
 2. V souboru s protokolem, který jste našli nebo vytvořili v kroku 1, vyhledejte řádek obsahující podobný text:
  DDPatch:M937058.BlockingPatches=U822550;U832138;U8321381031;U842936;U883661;U8321381036
  Čísla označují blokující opravy hotfix nebo aktualizace. Před čísly je vždy uvedeno písmeno U nebo M.

  Pokud v protokolu nemůžete najít žádné blokující opravy hotfix nebo aktualizace, přejděte ke kroku 4.
 3. Pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy odeberte veškeré opravy hotfix a aktualizace uvedené v seznamu, který jste vyhledali v kroku 2. Pak zkuste znovu nainstalovat opravu hotfix či aktualizaci, s jejíž instalací jste měli předtím problémy.
 4. Pokud v protokolu nemůžete najít žádné blokující opravy hotfix či aktualizace, podívejte se na seznam na ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy a určete, jakou opravu hotfix či aktualizaci je třeba odebrat. Postupujte takto:
  1. Otevřete ovládací panel Přidat nebo odebrat programy.
  2. Vyhledejte všechny uvedené opravy hotfix a aktualizace týkající se produktu, který chcete aktualizovat.
  3. Odeberte opravu hotfix či aktualizaci, která byla nainstalována jako poslední. Pokud jste nainstalovali více oprav hotfix a aktualizací a nevíte, která oprava hotfix či aktualizace byla nainstalována jako poslední, můžete začít odebráním opravy či aktualizace s nejvyšším číslem.
  4. Po odebrání opravy hotfix či aktualizace zkuste nainstalovat opravu či aktualizaci, se kterou jste předtím měli problém. Pokud problém i nadále přetrvává, opakujte krok c a odeberte další opravu hotfix či aktualizaci. Pak zkuste znovu nainstalovat opravu hotfix či aktualizaci, s jejíž instalací jste měli předtím problém.
  Poznámka: Může se stát, že než se vám podaří požadovanou opravu hotfix či aktualizaci úspěšně nainstalovat, bude třeba krok c zopakovat pro několik oprav či aktualizací.

Metoda 2

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí programu Editor registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Odeberte položku registru, která signalizuje přítomnost blokující opravy hotfix či aktualizace. V následující tabulce jsou uvedeny klíče registru pro produkty uvedené v části Příznaky.
Číslo Produkt Klíč registru
1 Microsoft .NET Framework 1.0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.0
2 Microsoft .NET Framework 1.1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.1
3 Microsoft Visual Studio .NET 2002
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.0
4 Microsoft Visual Studio .NET 2003
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.1
Položku registru, která signalizuje přítomnost blokující opravy hotfix či aktualizace, odeberete takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz Regedit.exe a klepněte na tlačítko OK.
 2. Podle produktu, k němuž se vztahuje oprava hotfix či aktualizace, kterou chcete nainstalovat, určete v uvedené tabulce příslušný klíč registru.
 3. V programu Editor registru vyhledejte příslušný klíč registru.
 4. Vyhledejte položku registru odpovídající blokující opravě hotfix či aktualizaci. Postup určení blokující opravy hotfix či aktualizace, u níž je třeba odstranit položku registru, je uveden v krocích 1 a 2 metody 1.
  • Příklad 1:
   Pokoušíte se nainstalovat aktualizaci 937058 pro produkt Microsoft Visual Studio .NET 2003. Tato aktualizace je ale blokována dříve nainstalovanou aktualizací 842936. V tomto případě musíte vyhledat jeden z těchto klíčů registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.1\M842936

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.1\U842936
  • Příklad 2:
   Pokoušíte se nainstalovat aktualizaci 928367 pro rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0. Tato aktualizace je ale blokována dříve nainstalovanou aktualizací 886906. V tomto případě musíte vyhledat jeden z těchto klíčů registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.0\M886906

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.0\U886906
 5. Až najdete příslušný klíč registru, klepněte na danou položku registru pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Odstranit. Klepněte pravým tlačítkem myši například na položku M842936.
 6. Ukončete program Editor registru.
Další informace o dříve nainstalované oddělené opravě hotfix nebo o aktualizaci blokované dříve nainstalovanou opravou hotfix či aktualizací vám poskytne technická podpora společnosti Microsoft. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 942380 - Poslední kontrola: 12/03/2007 18:59:07 - Revize: 1.4

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition

 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbsecurity kbbug kbpubtypekc KB942380
Váš názor