Způsob použití diagnostických trasování v produktu System Center Operations Manager 2007 a v produktu System Center Essentials

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:942864
Důležité Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756Zálohování a obnovení registru v systému Windows
Úvod
Tento článek popisuje způsob použití diagnostických trasování, Microsoft System Center Essentials do roku 2010, System Center Operations Manager 2007 a Microsoft System Center Essentials 2007.

Důležité Doporučujeme provést trasování diagnostiky pouze ve spojení s zástupce zákaznické podpory služby (CSS). Doporučujeme toto, protože generované stopy obsahují informace o kontextu textový trasovací zprávy. Však v System Center Operations Manager 2007 a Microsoft System Center Essentials 2007 se tyto informace trasování není v lidských čitelném formátu. Zástupce Microsoft CSS po převodu stopy, lidských čitelného textu je k dispozici. Tento text však obsahuje pouze nízké úrovně informace, jako jsou například názvy souborů zdrojového kódu, umístění, zdrojový kód funkce a návratové kódy. Tyto informace mohou být užitečné, pokud budete muset složitý problém vyřešit.

V System Center Essentials 2010 dodávány System Center Essentials 2007 Service Pack 1 (SP1), System Center Operations Manager 2007 s aktualizací SP1 a novějších verzích, Trasovací zprávy jsou soubory (TMF), které umožňují převod binární trasovací soubory na text. Však důrazně doporučujeme provést diagnostiku vysledovávání pouze v případě, že je požadováno a pouze s konzultací zástupce společnosti Microsoft.
Další informace
System Center Operations Manager 2007 a System Center Essentials 2007 implementovat trasování diagnostické metody, která se liší od předchozích verzí aplikace Microsoft Operations Manager. Této nové metody sledování vytvoří binární soubory, do které chcete ukládat trasovací informace. Protože této nové metody trasování je implementována na úrovni jádra systému Windows, je vysoce efektivní a ji může protokolovat desítky tisíc trasovacích zpráv za sekundu.

Následující informace popisuje nástroje, které jsou k dispozici na spuštění a zastavení trasování, pokud jste vyzváni k tomu zástupce Microsoft CSS. Následující informace také popisuje nové funkce, které je poskytnuto v roce 2010 System Center Essentials, System Center Essentials 2007 SP1, System Center Operations Manager 2007 SP1 a novějších verzích.

Umístění nástroje Sledování

Instalační složku pro každou roli jako roli Agent, role správce serveru nebo brány role, obsahuje složku s názvem nástroje. Následující soubory jsou umístěny ve složce nástroje:
 • StartTracing.cmd
 • StopTracing.cmd
 • TracelogSM.exe
 • TracingGuidsBid.txt
 • TracingGuidsUI.txt
 • TracingGuidsNative.txt
 • TracingReadMe.txt
System Center Essentials 2010 System Center Essentials 2007 SP1 a System Center Operations Manager 2007 SP1 zavést následující dodatky:
 • FormatTracing.cmd
 • ViewRealtimeTracing.cmd
 • TraceFmtSM.exe
 • OpsMgrTraceTMF.cab
 • Default.TMF
 • System.TMF

Chcete-li spustit trasování

Poznámka: V produktu System Center Essentials 2010, System Center Essentials 2007 SP1, System Center Operations Manager 2007 SP1 a novějších verzích trasování je automaticky spuštěno na roli Agent i roli Management Server. Trasování bude používat pouze výstup chyb. Binární trasovací soubory jsou zapisovány do složky \Temp\OpsMgrTrace SystemDrive. Dříve, než je úroveň trasování pro výstup trasování může být změněn, musí být zastavena první trasování.

Chcete-li spustit diagnostický trasování, postupujte takto:
 1. V počítači, na které chcete spustit trasování, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit zadejte příkaz cmd a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku přejděte do adresáře nástroje pomocí příkazu cd. Zadejte příslušný příkaz z následujícího seznamu a stiskněte klávesu ENTER.
  System Center Essentials do roku 2010:
  CD-\Program Files\System Essentials\Tools Centrum

  System Center Essentials 2007:
  CD-\Program Files\System 2007\Tools Center Essentials

  System Center Operations Manager 2007:
  cd\Program 2007\Tools Files\System Center Operations Manager
 3. Zadejte StartTracing LEVEL a stiskněte klávesu ENTER. V tomto příkazu nahraďte LEVEL požadovanou úroveň trasování. Určení úrovně trasování je nutné použít velká písmena. Jsou k dispozici následující úrovně:
  • CHYBA
  • WRN
  • Informace
  • VER
  Například zadejte StartTracing WRN.
Když spustíte trasování, výstup trasování je zapsán na následující binární soubory:
 • MOMTraceNative.etl
 • MOMTraceBID.etl
 • MOMTraceUI.etl
Tyto soubory jsou umístěny ve složce \Temp SystemDrive.

Poznámka: V produktu System Center Essentials 2010, System Center Essentials 2007 SP1, System Center Operations Manager 2007 SP1 a novějších verzích jsou soubory trasování (ETL) umístěný ve složce \Temp\OpsMgrTrace SystemDrive.

Chcete-li zastavit trasování

Chcete-li zastavit trasování diagnostiky, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku přejděte do adresáře nástroje pomocí příkazu cd. Zadejte příslušný příkaz z následujícího seznamu a stiskněte klávesu ENTER.
  System Center Essentials do roku 2010:
  CD-\Program Files\System Essentials\Tools Centrum

  System Center Essentials 2007:
  CD-\Program Files\System 2007\Tools Center Essentials

  System Center Operations Manager 2007:
  cd\Program 2007\Tools Files\System Center Operations Manager
 3. Zadejte StopTracing.cmd a stiskněte klávesu ENTER.
Po zastavení trasování diagnostiky můžete odeslat ETL soubory ve složce \Temp SystemDrive zástupce Microsoft CSS, se kterým pracujete.

Poznámka: V produktu System Center Essentials 2010, System Center Essentials 2007 SP1, System Center Operations Manager 2007 SP1 a novějších verzích trasovací soubory jsou umístěny ve složce \Temp\OpsMgrTrace SystemDrive. Protože TMFs jsou dodány s aktualizací SP1 a v roce 2010 System Center Essentials, je možné převést stopy bez nutnosti ETL soubory odeslat společnosti Microsoft.

Převést existující stopy na formátu textu v roce 2010 System Center Essentials, System Center Essentials 2007 SP1, System Center Operations Manager 2007 SP1 a novějších verzích

Chcete-li převést existující trasovací soubory trasování text, bude nutné zastavit trasování nejprve pomocí příkazu StopTracing.cmd.

Poznámka: Informace v rámci převedené trasování jsou velmi nízké úrovni podrobností (úroveň ladění). Převedené stopy proto vyžadují znalost zdrojový kód a součásti, která je právě sledována. Doporučujeme, aby trasování převod provést pouze v případě, že je vyžadovaná zástupce Microsoft CSS.
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku přejděte do adresáře nástroje pomocí příkazu cd. Zadejte příslušný příkaz z následujícího seznamu a stiskněte klávesu ENTER.
  System Center Essentials do roku 2010:
  CD-\Program Files\System Essentials\Tools Centrum

  System Center Essentials 2007:
  CD-\Program Files\System 2007\Tools Center Essentials

  System Center Operations Manager 2007:
  cd\Program 2007\Tools Files\System Center Operations Manager
 3. Zadejte FormatTracing.cmd a stiskněte klávesu ENTER.
Při prvním provedení příkazu FormatTracing.cmd trasovacích souborů, které jsou nutné převést stopy jsou extrahovány do složky Manager\Tools\TMF Center Operations SystemDrive \Program Files\System. Dávkový soubor FormatTracing.cmd poté výčet každý soubor trasování (*.etl) ve složce \Temp\OpsMgrTrace SystemDrive. Potom nástroj TraceFMTSM.exe převede soubory na text. Výstup textu je zapsán do souboru s příponou LOG ve složce \Temp\OpsMgrTrace SystemDrive se stejným názvem. Souhrn (.sum) souboru také zapsána do stejného umístění pro každý soubor, který je převeden. Tento soubor, podrobnosti každé zprávy události trasování převedeny.

Zobrazení převést trasování souborů v System Center Essentials 2010, System Center Essentials 2007 SP1, System Center Operations Manager 2007 SP1 a novější verze

Trasovací soubory, které jsou převáděny na text pomocí FormatTracing.cmd dávkový soubor lze zobrazit pomocí textového editoru, jako je například Poznámkový blok. Ve výchozím nastavení v roce 2010 Center Essentials, System Center Essentials 2007 SP1, System Center Operations Manager 2007 SP1 a novějších verzích trasovací soubory jsou umístěny ve složce \Temp\OpsMgrTrace SystemDrive.

Trasování čas spuštění je standardně zapnutá, v roce 2010 System Center Essentials, System Center Essentials 2007 SP1, System Center Operations Manager 2007 SP1 a novějších verzích

V typické instalaci kořenový Server Management (RMS) tři relací trasování začít při spuštění služby HealthService. Ve výchozím nastavení se provádí pouze chybová trasování. Málo informace jsou zapisovány do trasovacích souborů. Výchozí umístění souboru trasování a názvy, které jsou vytvořeny jsou následující:
SložkyNázev souboruPopis
\Temp\OpsMgrTrace system driveTracingGuidsBID.etlVýstup trasování pro spravované součásti kódu
\Temp\OpsMgrTrace system driveTracingGuidsNative.etlVýstup trasování pro komponenty nativního kódu
\Temp\OpsMgrTrace system driveTracingGuidsUI.etlVýstup trasování pro řízené kódu uživatelského rozhraní (UI OpsMgr)
Každá relace je povolen s Cyklický trasovací a má maximální velikost 100 megabajtů (MB). Velikost souboru typické ETL ETL nově vytvořeného souboru je 16 kilobajtů (KB).

Poznámka: Přestože správce role operací, jako je například role Agent neobsahuje spravované nebo uživatelské rozhraní trasování zprávy tři výchozí soubory trasování ETL vytvoří ve výchozím nastavení při spuštění služby HealthService. Žádná relace trasování jsou ve výchozím nastavení spuštěna na roli pouze uživatelské rozhraní.

Jak zakázat trasování spouštěcí času v roce 2010 System Center Essentials, System Center Essentials 2007 SP1 a System Center Operations Manager 2007 SP1

Upozornění Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Tři zprostředkovatelů trasování jsou spuštěny automaticky na všechny role, která obsahuje HealthService službu. Trasovací soubory jsou zapisovány do složky \Temp\OpsmgrTrace SystemDrive. Obvykle bude ETL soubory v této složce, zejména pro malé Agent roli. Však RMS role, pokud bude nefunkční, Správce instalace operace jeden nebo více těchto souborů může potenciálně růst konfigurované maximální velikosti 100 MB. Tyto soubory patří následující:
 • TracingGuidsBid.etl
 • TracingGuidsNative.etl
 • TracingGuidsUI.etl
 • předchozí ETL soubory
Máte-li zakázat trasování úrovně ladění z důvodu velikosti malé spouštěcí oddíl, můžete přidat hodnotu registru k počítači, ve kterém je spuštěn Management Server role nebo agent roli, na kterém chcete zakázat trasování. Postupujte takto.

Poznámka: Pokud trasování je zakázáno, může to ovlivnit budoucí odstraňování Operations Manager, protože veškeré informace nízké úrovně trasování budou ztraceny. Budoucí opravy hotfix, aktualizace service Pack nebo v aktualizací produktů mohou odebrání položky registru a povolit trasování znovu. Ve výchozím nastavení tento klíč registru neexistuje. Výchozí sledování je k dispozici, pokud odeberete tento klíč registru nebo změňte jeho hodnotu na 0.
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  Operace Manager\3.0\ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft
 3. Vytvořte podklíč s názvem trasování.
 4. V podokně Podrobnosti vytvořit hodnotu REG_DWORD s názvem DisableAutoTracing.
 5. V poli Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a klepněte na tlačítko OK.
 6. Ukončete program Editor registru.
Pokud spuštěním dávkového souboru StopTracing.cmd ve složce Nástroje, bude ukončena relace trasování Operations Manager. ETL soubory ve složce \Temp\OpsmgrTrace SystemDrive lze odstranit, pokud je již nebudete potřebovat k opětovnému získání místa na disku.

Jak přesunout výchozí umístění výstupního souboru trasování v roce 2010 System Center Essentials, System Center Essentials 2007 SP1, System Center Operations Manager 2007 SP1 a novějších verzích

Pokud Operations Manager Server, role nebo agent role je nainstalována v počítači, je-li prostor spouštěcí oddíl omezený, budete muset přesunout výchozí umístění souborů trasování (*.etl). Postupujte takto:
 1. Vytvořit novou složku na místním disku, který má dostatečnou kapacitu, aby house soubory. Tři výchozí trasovací soubory na maximálně 100 MB a tři dříve používali trasovací soubory na maximálně 100 MB se rovná celkové trasovací soubor kapacitou 600 MB.
 2. Nastavit alespoň následující oprávnění NTFS ke složce SYSTEM = úplné řízení, Administrators = Úplné řízení.
 3. Vyhledejte a otevřete dávkového souboru StartTracing.cmd ve složce operace/Essentials a nástroje pro správu instalace. Pomocí textového editoru, jako je například Poznámkový blok.
 4. V dávkovém souboru StartTracing.cmd vyhledejte příkazu SET OpsMgrTracePath. \Temp\OpsMgrTrace SystemDrive výchozí hodnotu nahraďte cestu k novému umístění. Pokud cesta obsahuje mezeru, vymezení cestu značkami řeči (").
 5. Uložit změny do souboru StartTracing.cmd.
 6. Chcete-li spustit trasování do nové složky, spusťte dávkový soubor StopTracing.cmd. Potom spusťte dávkový soubor StartTracing.cmd. Po spuštění dávkového souboru StartTracing.cmd, následující soubory zapsány do nové složky:
  • TracingGuidsBid.etl
  • TracingGuidsNative.etl
  • TracingGuidsUI.etl
 7. Před použitím příkazu FormatTracing.cmd stopy převést na text, je třeba upravit příkaz FormatTracing.cmd změnit proměnné OpsMgrTracePath tak, aby nová složka souboru trasování.
Budoucí opravy hotfix, aktualizace service Pack nebo aktualizace produktu může změnit soubory ve složce Nástroje. Tím se změní funkce zpět na výchozí funkce. Doporučujeme zkontrolovat další změny po provedení aktualizace.

Jak zobrazit sledování v reálném čase v System Center Essentials 2010 System Center Essentials 2007 SP1, System Center Operations Manager 2007 SP1 a novějších verzích

Doporučujeme použít dávkový soubor ViewRealTimeTracing.cmd zobrazení stopy v reálném čase v provozním prostředí bez poradenství z Microsoft šablony stylů CSS. Zobrazení stopy v reálném čase, zvláště když použijete nastavení úrovně trasování informací nebo nastavení úrovně trasování Verbose mohou vážně ovlivnit výkon serveru.

Při prvním spuštění souboru ViewRealTimeTracing.cmd trasovacích souborů, které jsou nutné převést trasování jsou extrahovány do složky Manager\Tools\TMF Center Operations SystemDrive \Program Files\System. Dávkový soubor ViewRealTimeTracing.cmd poté vytvoří výčet každý definiční soubor relace trasování (Tools\TracingGuids * txt) ve složce Nástroje. Potom samostatnou instanci TraceFmtSM je spuštěn v okně Příkazový řádek. Výstup trasování relací pro stopy spravováno nativní a spravované uživatelské rozhraní je výstup do každé okno.

Dávkový soubor ViewRealTimeTracing.cmd přijímá parametr příkazového řádku jedné, volitelné (- ods). Zadání tohoto parametru dále výstupní data trasování do ladicího programu.
Odkazy
Informace o diagnostických trasování v produktu System Center Operations Manager 2007 a v produktu System Center Essentials 2007 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Vyhledejte na následujícím:
Trasování událostí pro systém Windows

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 942864 - Poslední kontrola: 05/06/2010 20:56:24 - Revize: 4.0

Microsoft System Center Essentials 2010, Microsoft System Center Operations Manager 2007, Microsoft System Center Essentials 2007

 • kbmt kbhowto kbinfo KB942864 KbMtcs
Váš názor