Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Informace pro pokročilé uživatele o změnách předdefinovaném účtu správce v systému Windows Vista

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:942956

Podpora pro systém Windows Vista bez jakékoli aktualizace service Pack nainstalována skončila 13. dubna 2010. Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, přesvědčte se, zda že používáte systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Další informace naleznete na této webové stránce společnosti Microsoft: Končí podpora některých verzí systému Windows

ÚVOD
Tento článek popisuje změny předdefinovaném účtu správce v systému Windows Vista.
Další informace

Pozadí

Standardně je předdefinovaný účet správce nazvaný správce. Předdefinovaný účet správce je dále přiřazeno relativní ID (RID) 500. V systému Windows Vista je výchozí typ účtu uživatele standardní uživatel. Standardní uživatel je uživatel, který má omezená práva účtu a omezené oprávnění systému Windows. Následující sekce Podrobnosti jak předdefinovaný účet správce byl změněn na lepší snížit potenciální napadení předdefinované uživatelské účty v systému Windows Vista.

Poznámka: Tyto změny budou použity pouze pro předdefinovaný účet správce, RID 500.

Chování při instalaci systému Windows Vista jako nová instalace

Ve výchozím nastavení je zakázáno předdefinovaný účet správce v nové instalaci systému Windows Vista. K tomuto chování dochází, pokud nebude přepsán výchozí chování v souboru Unattend.xml. Další informace o použití souboru Unattend.xml v systému Windows Vista navštivte následující Web společnosti Microsoft: Pokud nastavíte prvek <skipmachineoobe> na hodnotu true, přeskočit uvítání systémem Windows, je třeba vytvořit uživatelský účet nebo je nutné zadat heslo správce pomocí součásti Microsoft-Windows-Shell-Setup. Pokud ani jedno z těchto akcí nelze přihlášení k počítači Pokud restartujte počítač v nouzovém režimu.<b00></b00></skipmachineoobe>

Následující příklad kódu ukazuje, jak povolit předdefinovaný účet správce pomocí prvku <autologon> v souboru Unattend.xml. Navíc následující příklad kódu ukazuje, jak použít <skipmachineoobe> prvku.<b00></b00></skipmachineoobe></autologon>
<AutoLogon>  <Enabled>true</Enabled>  <LogonCount>9999</LogonCount>  <Username>Administrator</Username>  <Password>    <Value>""</Value>    <PlainText>true</PlainText>  </Password></AutoLogon><OOBE>  <HideEULAPage>true</HideEULAPage>  <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>  <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>  <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE></OOBE><UserAccounts>  <AdministratorPassword>    <Value>""</Value>    <PlainText>true</PlainText>  </AdministratorPassword></UserAccounts>
Poznámky
 • V souboru Unattend.xml označí <value> element heslo pro předdefinovaný účet správce. Tento příklad kódu ukazuje <value> prvku. Doporučujeme vytvořit silné heslo pro předdefinovaný účet správce. Další informace o silných heslech naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: <b00></b00></value></value>
 • Bez ohledu na stav účtu správce před spuštěním Sysprep.exe/oobe předdefinovaný účet správce, příkaz je zakázán, po dokončení instalace.

Chování při upgradu ze systému Windows XP na systém Windows Vista

Je-li předdefinovaný účet správce pouze aktivní místní účet správce při upgradu ze systému Windows XP, Windows Vista ponechá předdefinovaný účet správce povolen. Kromě toho Systém Windows Vista přepne předdefinovaný účet správce v režimu schválení správce. Režim schválení správce je součástí tohoto nástroje Řízení Uživatelských účtů. Nástroj Řízení uživatelských účtů vyžaduje, aby správce neschválí žádnou akci, která vyžaduje pověření pro správu.

Pokud platí jedna nebo více z následujících podmínek, není předdefinovaný účet správce účtu aktivní místní správce:
 • Předdefinovaný účet správce nebyl nalezen v místní správce zabezpečení účtů (SAM).
 • Předdefinovaný účet správce není členem místní skupiny Administrators.
 • Předdefinovaný účet správce je zakázáno.
 • Předdefinovaný účet správce je definována v Odepřít místní přihlášení nastavení zásad.
 • Název účtu správce je výslovně filtrovány přihlašovací obrazovka systému Windows.
Následující klíč registru určuje, zda je název uživatelského účtu výslovně filtrováno z přihlašovací obrazovka systému Windows.
Klíč registru
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList
Název hodnotyNázev_uživatelského_účtu
TypDWORD32
Hodnota dat0 = Neobsahuje se na přihlašovací obrazovce systému Windows
Jakákoli hodnota větší než 0 = zobrazit na obrazovce přihlášení k systému Windows
Poznámka: Pokud předdefinovaný účet správce výslovně definována na přihlašovací obrazovce systému Windows, Windows Vista umožňuje předdefinovaný účet správce. Kromě toho systém Windows Vista přepne předdefinovaný účet správce do režimu schválení správce. K tomuto chování dochází bez ohledu na stav aktivní místní účet správce.

Chování při spuštění počítače v nouzovém režimu

Pokud předdefinovaný účet správce je zakázána, nelze přihlášení do počítače v nouzovém režimu pomocí účtu správce, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Počítač je členem domény.
 • Existuje alespoň jeden aktivní místní účet správce.
Však můžete přihlášení k počítači pomocí libovolné aktivní místní účet správce. Nouzový režim umožňuje přihlásit se k počítači pomocí zakázáno předdefinovaný účet správce pro obnovení systému, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Neúmyslně snížení úrovně posledního místního účtu správce.
 • Neúmyslně zakážete poslední místní účet správce.
 • Neúmyslně odstraníte poslední místní účet správce.
Před restartováním počítače, vytvořte nový účet aktivní místní správce nebo obnovit starý účet aktivní místního správce.

Pokud předdefinovaný účet správce je zakázána, nelze se přihlásit k počítači, který je připojen k doméně v nouzovém režimu pomocí účtu správce. Standardně můžete se přihlásit k počítači jako člen skupiny Domain Admins vytvořit účet aktivní místní správce, pokud neexistuje účet aktivní místní správce. Pokud můžete mít nejste přihlášeni k počítači jako člen skupiny Domain Admins před, je třeba spustit počítač v možnost Nouzový režim se sítí. Musí to provést, protože pověření nejsou uloženým v mezipaměti. Poté, co je počítač odpojen od domény, se počítač vrátí chování počítače, který není připojen k doméně.

Poznámka: Ujistěte se, zda jste nevynechali žádnou uživatelská jména a hesla pro další aktivní místní správce účtů. Pokud předdefinovaný účet správce je zakázána a pokud zapomenete uživatelská jména a hesla pro ostatní účty aktivní místní správce, nemusí být možné provést další změny pro správu v počítači. Navíc je možné přihlásit se vůbec. Domácí uživatelé by tato opatření a ujistěte se, že jim není ztratíte přístup k další aktivní místní správce účtů:
 • V Ovládacích panelech pomocí Průvodce při zapomenutí hesla v Uživatelské účty Vytvoření hesla pro obnovení disku pro účty. Disketu pro resetování hesla uložte na bezpečném místě nebo vyměnitelné zařízení USB uložit na bezpečném místě.
 • Vytvořte heslům pro účty.
 • Poznámka: uživatelská jména a hesla a uživatelská jména a hesla uložte na bezpečném místě.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 942956 - Poslední kontrola: 05/22/2011 18:18:00 - Revize: 4.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

 • kbresolve kblogin kbstartup kbtshoot kbPubTypeKC kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB942956 KbMtcs
Váš názor