Postup při řešení běžných potíží, k nimž dojde při spuštění Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint v počítači se službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo serverem SharePoint Server 2007

ÚVOD
Tento článek popisuje postup při řešení běžných potíží, k nimž dojde při spuštění Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint v počítači se službou Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 nebo serverem Microsoft Office SharePoint Server 2007.
Další informace
Po dokončení instalace jedné z následujících aktualizací nebo aktualizací Service Pack v počítači se službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo serverem SharePoint Server 2007 bude možná třeba znovu spustit Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint (Psconfig.exe):
 • Aktualizace softwaru Windows SharePoint Services 3.0
 • Aktualizace Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack
 • Aktualizace softwaru SharePoint Server 2007
 • Aktualizace SharePoint Server 2007 Service Pack
Pokud Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint zjistí potíže, nebude dokončen. Uživatelům, kteří se pokusí navštívit web služby SharePoint, se rovněž mohou zobrazovat chyby 404. K těmto chybám bude docházet, dokud průvodce nebude úspěšně dokončen.

Chcete-li tyto potíže vyřešit, získejte následující soubory protokolu služby SharePoint:
 • PSCDiagnostics_kód_data.log
  Ve výchozím nastavení je tento soubor umístěn ve složce Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS.
 • Upgrade.log
  Ve výchozím nastavení je tento soubor umístěn ve složce Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS.

Postup při identifikaci a řešení těchto potíží

V tomto oddíle jsou uvedeny různé potíže, které mohou být zjištěny Průvodcem konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint. U každého typu potíží jsou uvedeny příznaky, které vám je pomohou identifikovat.

Soubor Web.config je jen pro čtení

Příznaky
Je-li soubor Web.config jen pro čtení, soubor Upgrade.log bude obsahovat chybovou zprávu, která je podobná následující:
[IisWebSiteSequence] [CHYBA] [10/17/2007 11:38:22 AM]: Přístup k cestě C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config byl odepřen.
Příčina
K těmto potížím dochází, je-li soubor Web.config nakonfigurován pouze pro čtení. K těmto potížím může rovněž dojít, je-li soubor Web.config uzamčen vlastním programem pro správu nebo programem pro vyhledávání virů.
Řešení
Před spuštěním Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint ověřte, zda k tomuto souboru mají všichni uživatelé přístup pro zápis. Dále ověřte, zda v dialogovém okně vlastností souboru Web.config není zaškrtnuto políčko Pouze pro čtení a zda soubor Web.config není uzamčen žádným jiným procesem.

Technologie ASP.NET je nesprávně registrována v metabázi služby IIS (Internetová informační služba)

Příznaky
Je-li technologie ASP.NET nesprávně registrována v metabázi IIS, soubor Upgrade.log bude obsahovat chybovou zprávu, která je podobná následující:
[SPIisWebSiteWssSequence] [CHYBA] [10/10/2007 10:21:25 AM]: Akce 3.0.3.0 Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPIisWebSiteWssSequence se nezdařila. [SPIisWebSiteWssSequence] [CHYBA] [10/10/2007 10:21:25 AM]: InstallAspNet 566609673 se nezdařilo. [SPIisWebSiteWssSequence] [CHYBA] [10/10/2007 10:21:25 AM]: at Microsoft.SharePoint.Upgrade.EnsureAspNetScriptMapInstalled.Upgrade() at Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPActionSequence.Upgrade()

V tomto případě je číslo mezi texty „InstallAspNet“ a „se nezdařilo“ v této zprávě identifikátorem příslušného webu služby IIS.
Příčina
K těmto potížím dochází, protože technologie ASP.NET je nesprávně registrována v metabázi IIS.
Řešení
Chcete-li tyto potíže vyřešit, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku přejděte do následující složky:
  %windir%\Microsoft.net\framework\v2.0.50727
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  aspnet_regiis.exe –s W3SVC/číslo/ROOT
  Poznámka:číslo je identifikátor příslušného webu služby IIS.
Druhou příčinou mohou být potíže s časováním ve službě pro správu služby Windows SharePoint. Chcete-li tuto příčinu odstranit, nastavte následující podklíč registru:
Software\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0\WSS\SPAdmin
Hodnota DWORD: SleepOnStart na hodnotu 20000 (desítkově).

Instance webové služby nebyla úspěšně zřízena

Příznaky
Do aplikačního protokolu v počítači se spuštěnou službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo serverem SharePoint Server 2007 je zaznamenána následující chybová zpráva:
Typ události: Chyba
Zdroj události: Windows SharePoint Services 3
Kategorie události: Topologie
ID události: 6800 Date: 10/17/2007
Čas: 8:09:40 PM
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: název_počítače
Popis: Databáze WSS_Content na serveru název_počítače\Microsoft##SSEE není přístupná z důvodu chybějících podpisů interní databáze systému Windows.

Rovněž soubor Upgrade.log obsahuje následující chybovou zprávu:
[SPServerSequence] [LADĚNÍ] [10/22/2007 7:44:21 AM]: Instance webové služby SPWebServiceInstance Parent=SPServer Name=název_počítače nebyla přidána. Stav = Zřizování
Příčina
K těmto potížím dochází, pokud počáteční zřizování instance webové služby nebylo úspěšně dokončeno. Toto chování způsobí, že při upgradu bude tato instance webové služby přeskočena.
Řešení
Chcete-li tyto potíže vyřešit, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte složku Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN.
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy ENTER:
  stsadm -o provisionservice -action stop -servicetype spwebservice -servicename ""
  stsadm -o provisionservice -action start -servicetype spwebservice -servicename ""
 4. Po spuštění služby SPWebService zadejte na příkazovém řádku následující příkaz a pak stiskněte klávesu ENTER:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Soubor Web.config nebyl nalezen

Příznaky
Soubor Upgrade.log obsahuje chybovou zprávu, která je podobná následující:
[AssemblyReferenceFixUp] [3.0.4.0] [CHYBA] [10/18/2007 11:47:40 AM]: Webová konfigurace aplikace pro web IIS (944564711) nebyla nalezena v souboru \wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config.
Příčina
K těmto potížím dochází, je-li soubor Web.config odstraněn nebo přesunut.
Řešení
Chcete-li tyto potíže vyřešit, ověřte, zda je soubor Web.config umístěn ve složce Wwwroot\Wss\VirtualDirectories\xxxx, a teprve pak spusťte Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint.

Poznámka:xxxx reprezentuje fyzické umístění virtuálního serveru pro webovou aplikaci služby SharePoint. V rámci služby IIS je fyzické umístění virtuálního serveru uvedeno v části Místní cesta na kartě Domovský adresář v dialogovém okně vlastností virtuálního serveru.

Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint není úspěšně dokončen

Příznaky
Použili jste Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint (PSConfigui.exe) k upgradu databází. Průvodce ale nebyl úspěšně dokončen. Je rovněž zaznamenána následující chybová zpráva:  
Datum a čas 8 ERR Došlo k výjimce typu Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException.
Další informace o výjimce: Došlo ke konfliktu aktualizace a akci je třeba opakovat. Objekt DiagnosticsService Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config aktualizoval Domain\User v procesu w3wp v počítači SERVER.
Další informace o konfliktu získáte v trasovacím protokolu.
Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException: Došlo ke konfliktu aktualizace a akci je třeba opakovat. Objekt DiagnosticsService Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config aktualizoval Domain\User v procesu w3wp v počítači SERVER.
Další informace o konfliktu získáte v trasovacím protokolu.

Tato zpráva je zaznamenána v následujícím souboru protokolu:
Jednotka:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\LOGS\PSCDiagnostics_Datecode
Příčina
K těmto potížím dochází kvůli zámku u objektu SPFarm. Proto Průvodce konfigurací produktů a technologií pro server SharePoint nemůže provést aktualizaci databází.
Řešení
Chcete-li tyto potíže vyřešit, vymažte obsah mezipaměti konfigurace služby Windows SharePoint Services.

Další informace o provedení instalace najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
939308Při pokusu o změnu nebo odstranění alternativního mapování přístupu ve službě Windows SharePoint Services 3.0 se zobrazí chybová zpráva: Došlo ke konfliktu aktualizace a akci je třeba opakovat

Nelze procházet web Centrální správa nebo web služby SharePoint a zobrazí se chybová zpráva Chyba serveru

Příznaky
Při pokusu o procházení webu Centrální správa nebo webu služby SharePoint se může zobrazit následující chybová zpráva:
Nebo je v aplikačním protokolu zaznamenána následující zpráva:
Typ události: Chyba
Zdroj události: Windows SharePoint Server
Kategorie události: Topologie
ID události: 5617
Popis:
Verze schématu (3.x.x.x) databáze SharePoint_AdminContent_123fda45-f456-fad5-de45-7891d2asd455 na serveru název_počítače je jiná než očekávaná verze schématu databáze (3.x.x.x) na serveru název_počítače. Připojení k této databázi z tohoto serveru byla zablokována, aby bylo zabráněno ztrátě dat. Upgradujte webový server front-end nebo databázi obsahu, aby byla zajištěna shoda těchto verzí.
Příčina
K těmto potížím může dojít, pokud se nezdaří instalace upgradu, a to buď ruční, nebo prostřednictvím služby Windows Update. Chyba instalace způsobí, že farma je v nekonzistentním stavu, který je třeba vyřešit úspěšnou operací upgradu.
Řešení
Chcete-li tyto potíže vyřešit, spusťte upgrade pomocí následujícího postupu:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující složku:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Otevřete okno příkazového řádku.
 4. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a pak stiskněte klávesu ENTER:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force
Po dokončení upgradu ověřte, zda proběhl úspěšně.

Nelze procházet web Centrální správa nebo web služby SharePoint a zobrazí se chybová zpráva HTTP 404 Nenalezeno

Příznaky
Při pokusu o procházení webu Centrální správa nebo webu služby SharePoint se může zobrazit následující chybová zpráva:
HTTP 404 Nenalezeno

Nebo je v aplikačním protokolu zaznamenána následující zpráva:

Typ události: Událost chyby
Zdroj: Windows SharePoint Services 3
Kategorie události: Topologie
ID události: 6800
Popis: Databáze WSS_Content na serveru název_počítače\Microsoft##SSEE není přístupná z důvodu chybějících podpisů interní databáze systému Windows.

Příčina
K těmto potížím může dojít, pokud instalujete opravu, a to buď ručně, nebo prostřednictvím služby Windows Update. Pokud je před zahájením upgradu k interní databázi systému Windows připojena jiná služba, služba SharePoint nemůže vytvořit připojení a dojde k chybě upgradu. To způsobí, že farma je v nekonzistentním stavu, který je třeba vyřešit úspěšnou operací upgradu.
Řešení
Chcete-li tyto potíže vyřešit, pomocí následujícího postupu restartujte službu SharePoint a dokončete upgrade:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující složku:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Pokud upgrade nebyl dokončen úspěšně, na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a po zadání každého příkazu stiskněte klávesu ENTER:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Nelze procházet web Centrální správa nebo web služby SharePoint a zobrazí se chybová zpráva Nelze se připojit ke konfigurační databázi

Příznaky
Při pokusu o procházení webu Centrální správa nebo webu služby SharePoint je v souboru Upgrade.log počítače, v němž byl spuštěn upgrade služby Windows SharePoint Services 3.0 nebo serveru SharePoint Server 2007 pomocí interní databáze systému Windows, zaznamenána následující chybová zpráva:
[SPManager] [CHYBA] [6/14/2010 12:00:00 PM]: Upgrade [SPContentDatabase Name=ShareWebDb Parent=SPDatabaseServiceInstance Name=Microsoft##SSEE] se nezdařil. [SPManager] [CHYBA] [6/14/2010 12:00:00 PM]: Databáze ShareWebDb je již otevřená a může mít vždy pouze jednoho uživatele. [SPManager] [CHYBA] [6/14/2010 12:00:00 PM]: at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(TextReader textReader, Int32 commandTimeout) at Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(String path, Int32 commandTimeout) at Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, ISqlSession isqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut) at Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut) at Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPContentDatabaseSequence.Upgrade() at Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPManager.Upgrade(Object o, Boolean bRecurse)

V souboru psconfig.log je rovněž zaznamenána následující chybová zpráva:
06/14/2010 12:00:00 1 ERR Upgrade Produktů a technologií pro server SharePoint se nezdařil. Upgrade Produktů a technologií pro server SharePoint se nezdařil. Další informace o této chybě naleznete v umístění C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\LOGS\Upgrade.log. Došlo k výjimce typu Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException. Další informace o výjimce: Příkaz upgrade je neplatný nebo došlo k chybě. Upgrade Produktů a technologií pro server SharePoint se nezdařil. Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException: Došlo k výjimce typu Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException. at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.UpgradeTask.Run() at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()

Dále může být do aplikačního protokolu zaznamenána následující chybová zpráva:

Typ události: Chyba
Zdroj události: Windows SharePoint Services 3
ID události: 3760 Kategorie události: Databáze
Popis: U instance serveru SQL Server ComputeName\Microsoft##SSEE nebyla nalezena databáze SQL SharePoint_Config_. Dále jsou uvedeny další informace o chybách ze serveru SQL Server. Nelze otevřít databázi SharePoint_Config_, kterou vyžaduje přihlášení. Přihlášení se nezdařilo.

V aplikaci Microsoft SQL Server Management Studio Express rovněž může být zaznamenána následující chybová zpráva:
Nelze zobrazit požadovaný dialog.
DALŠÍ INFORMACE: Nelze zobrazit požadovaný dialog. (Microsoft.SqlServer.Express.SqlMgmt)
Při provádění dávky nebo příkazu Transact-SQL došlo k výjimce. (Microsoft.SqlServer.Express.ConnectionInfo)
Databáze SharePoint_Config_ je již otevřená a může mít vždy pouze jednoho uživatele. (Microsoft SQL Server, chyba: 924)

Nelze se připojit ke konfigurační databázi.
Databáze SharePoint_Config_ není přístupná. (Microsoft.SqlServer.Express.ObjectExplorer)
Příčina
K těmto potížím může dojít, pokud instalujete aktualizaci, a to buď ručně, nebo prostřednictvím služby Windows Update. Pokud je před zahájením upgradu k interní databázi systému Windows připojena jiná služba, služba SharePoint nemůže vytvořit připojení a dojde k chybě upgradu. To způsobí, že farma je v nekonzistentním stavu, který je třeba vyřešit úspěšnou operací upgradu.
Řešení
Chcete-li tyto potíže vyřešit, pomocí následujícího postupu restartujte službu SharePoint a dokončete upgrade:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující složku:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Pokud upgrade nebyl dokončen úspěšně, na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a po zadání každého příkazu stiskněte klávesu ENTER:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Jste vyzváni k zadání ověření na webu služby SharePoint

Příznaky
Při pokusu o procházení webu služby SharePoint jste vyzváni k zadání ověření.
Příčina
Systém Windows Server 2003 SP1 a Windows Server 2008 obsahuje bezpečnostní funkci kontroly zpětnou smyčkou, která je určena k zabránění reflexnímu útoku na počítač. Proto se ověřování nezdaří, pokud název FQDN nebo vlastní hlavička hostitele neodpovídá názvu místního počítače.
Řešení
Chcete-li tyto potíže vyřešit, zakažte kontrolu ověření zpětnou smyčkou. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Lsa, přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Zadejte název DisableLoopbackCheck a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klikněte pravým tlačítkem na položku DisableLoopbackCheck a potom klikněte na příkaz Změnit.
 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a klikněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete program Editor registru.
 8. Restartujte počítač.
Další informace o těchto potížích naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
926642Po dokončení instalace sady Windows Server 2003 Service Pack 1 se při pokusu o místní přístup k serveru pomocí názvu FQDN nebo aliasu CNAME zobrazuje chybová zpráva Přístup byl odepřen nebo Žádný ze síťových zprostředkovatelů tuto síťovou cestu nepřijal

Jak vynutit upgrade služby Windows SharePoint Services 3.0 pomocí nástroje Psconfig.exe na příkazovém řádku

Upgrade proveďte spuštěním nástroje Psconfig.exe na příkazovém řádku. Zadejte například následující příkaz:
psconfig -cmd upgrade -inplace b2b –force
WSSv3 osconfig
Vlastnosti

ID článku: 944267 - Poslední kontrola: 07/26/2010 14:04:00 - Revize: 3.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • kbexpertiseinter kbinfo kbhowto KB944267
Váš názor