Při pokusu o instalaci aktualizace sady Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 nebo Visual Studio .NET 2002 se zobrazí chybová zpráva: Funkce, kterou chcete použít, se nachází na síťovém prostředku, který není přístupný

Příznaky
Při pokusu o instalaci aktualizace pro sadu Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft Visual Studio .NET 2003 nebo Microsoft Visual Studio .NET 2002 se může zobrazit chybová zpráva podobná následující:
Funkce, kterou chcete použít, se nachází na síťovém prostředku, který není přístupný.
Klepnutím na tlačítko OK akci opakujte, nebo zadejte do uvedeného pole jinou cestu obsahující instalační balíček Název_souboru.msi.
Příčina
Tento problém může nastat z několika příčin. Například mohou nastat následující situace.
 • Instalační program nemůže v mezipaměti Instalační služby systému Windows najít správný soubor MSI produktu.
  Po instalaci sady Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 nebo Visual Studio .NET 2002 uloží instalační program odpovídající soubor MSI do mezipaměti Instalační služby systému Windows. Na tento soubor MSI uložený v mezipaměti se odkazuje, kdykoli se produkt pokoušíte opravit nebo znovu nainstalovat nebo kdykoli instalujete aktualizaci produktu.

  V určitých případech instalační program nemůže v mezipaměti Instalační služby systému Windows najít soubor MSI. V těchto případech se instalační program pokouší najít umístění zdroje tak, že zjišťuje přítomnost instalace produktu v umístění, které instalační program použil při svém posledním spuštění. Pokud instalační program nemůže najít zdrojové umístění, zobrazí se uživateli výzva k poskytnutí instalačních médií.
 • Atributy hash souborů se neshodují.
  Aktualizace pro sadu Visual Studio jsou založené na Instalační službě systému Windows. Instalační služba systému Windows pomocí čísel verzí souborů určuje, zda soubor v počítači je starší verze a zda je nutné jej nahradit novějším souborem obsaženým v aktualizaci.

  Některé soubory, jako jsou například textové a zdrojové soubory, neobsahují čísla verzí. U těchto souborů aktualizace založená na Instalační službě systému Windows používá ke zjištění novějších souborů jinou metodu. Tato metoda pro všechny soubory, které neobsahují číslo verze, používá atribut hash. Pro všechny soubory, které neobsahují číslo verze, dojde k porovnání atributu hash souboru v počítači s atributem hash souboru v databázi Instalační služby systému Windows. Pokud se atributy hash těchto dvou souborů neshodují, pokusí se instalační program načíst soubor ze zdrojových instalačních médií.
  • Neshody atributu hash způsobené úpravami souborů v počítači
   V určitých případech uživatel může ručně upravit soubor nainstalovaný během spuštění instalačního programu. V takovém případě se může při instalaci aktualizace zobrazit výzva k poskytnutí instalačních médií pro daný produkt.

   Poznámka: Pro ruční úpravy souboru instalovaného během spuštění instalačního programu existují platné důvody. Například můžete před umístěním produktu na sdílenou síťovou položku ve vaší organizaci přidat do instalačního procesu licencované kopie sady Visual Studio kód Product Key (PID). To je vhodné, abyste nemuseli kód PID sdílet s uživateli, kteří si musí produkt nainstalovat. Tato změna se obvykle provádí v textovém souboru s názvem Setup.sdb. Po provedení takové změny se atribut hash tohoto souboru již neshoduje s atributem hash souboru, který má Instalační služba systému Windows pro tento soubor ve své databázi.
  • Neshody atributů hash souborů způsobené nesprávnými atributy hash v produktu
   Sada Visual Studio .NET 2002 a Visual Studio .NET 2003 může v databází Instalační služby systému Windows mít atributy hash, které se neshodují s atributem hash souboru instalovaného produktem.

   Další informace o tomto problému v sadě Visual Studio .NET 2002 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   939401 Při pokusu o instalaci aktualizace sady Microsoft Visual Studio .NET 2002 se zobrazí chybová zpráva: Funkce, kterou chcete použít, se nachází na síťovém prostředku, který není přístupný
   Poznámka: Článek 939401 znalostní báze Microsoft Knowledge Base se netýká sady Visual Studio 2005 ani sady Visual Studio .NET 2003.
Jak potíže obejít
Chcete-li se tomuto problému vyhnout, vložte do jednotky CD-ROM počítače instalační disk CD produktu. Nebo zadejte cestu k dostupným instalačním médiím produktu. Instalační média například mohou být na pevném disku počítače nebo ve sdílené síťové složce.

Pokud chcete aktualizaci nasadit do většího počtu počítačů, ve kterých k tomuto problému dochází, doporučujeme použít parametr příkazového řádku /addsource.

Použití parametru příkazového řádku /addsource

Nejnovější aktualizace softwaru pro sady Microsoft Visual Studio .NET 2002, Microsoft Visual Studio .NET 2003 a Microsoft Visual Studio 2005 obsahují podporu parametru příkazového řádku /addsource. Pokud se při pokusu o instalaci aktualizace uvedených produktů zobrazí chybová zpráva uvedená v části Příznaky, použijte parametr příkazového řádku /addsource. Pomocí tohoto parametru příkazového řádku můžete zadat umístění, ve kterém bude Instalační služba systému Windows vyhledávat soubory. Chcete-li použít tento parametr příkazového řádku, postupujte takto:

Krok 1: Ověřte, zda aktualizace softwaru, kterou se pokoušíte nainstalovat, podporuje parametr příkazového řádku /addsource

Postupujte tak, že pomocí jednoho z následujících přepínačů příkazového řádku otevřete dialogové okno s nápovědou k použití:
 • /?
 • /help
Pokud je instalována aktualizace podporující parametr příkazového řádku /addsource, tento parametr příkazového řádku bude uveden v dialogovém okně s nápovědou k použití.

Krok 2: Zkopírujte instalační médium nebo bitovou kopii instalace pro správce produktu Visual Studio

Zkopírujte jednu z následujících položek do složky dostupné ze všech počítačů, do kterých chcete nainstalovat aktualizaci softwaru:
 • Instalační médium produktu Visual Studio. Z instalačního média je nutné zkopírovat všechny soubory.
 • Dříve vytvořená bitová kopie instalace pro správce produktu Visual Studio
Poznámky
 • Tato složka je obvykle umístěná na síťové sdílené položce.
 • Je nutné ověřit, zda složka se soubory z instalačního média aplikace Visual Studio obsahuje soubor Vs_setup.msi. Soubor Vs_setup.msi bude později vyžadován při použití parametru příkazového řádku /addsource.
 • Pokoušíte-li ze aktualizovat aplikaci, která je součástí sady Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition, například aplikace Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition, bude možná nejprve nutné extrahovat tento produkt z obálky IExpress, abyste získali balíček Instalační služby systému Windows pro daný produkt. Toto je například nutné udělat, pokud se kopie aplikace Visual Basic 2005 Express Edition nachází v jediném souboru, například Ixpvb.exe.

  Obsah tohoto souboru extrahujte pomocí následujícího příkazu:
  Název spustitelného instalačního souboru sady Visual Studio 2005 Express Edition /C /T:"Úplná cesta ke složce pro extrahování obsahu souboru"
  Chcete-li například extrahovat obsah uvedeného souboru, použijte tento příkaz:
  ixpvb.exe /C /T:"c:\temp\vbfiles\"

Krok 3: Použijte parametr příkazového řádku /addsource

Při instalaci aktualizace softwaru použijte parametr příkazového řádku /addsource. Použijte následující syntaxi příkazu:
Název spustitelného souboru aktualizace /addsource "Cesta k balíčku Instalační služby systému Windows pro daný produkt"
Poznámka: Zástupný řetězec Cesta k balíčku Instalační služby systému Windows pro daný produkt nahraďte v příkazu cestou k balíčku Instalační služby systému Windows pro daný produkt, který jste v kroku 2 zkopírovali do složky.

Pokud aktualizace softwaru aktualizuje více edic sady Visual Studio, můžete pro každou edici sady Visual Studio upřesnit umístění jejího zdroje. Použijte více instancí parametru příkazového řádku /addsource následujícím způsobem:
Název spustitelného souboru aktualizace /addsource "Cesta k prvnímu balíčku Instalační služby systému Windows" /addsource "Cesta k druhému balíčku Instalační služby systému Windows"
Poznámka: Parametr příkazového řádku /addsource je nutné uvést jednou pro každou edici sady Visual Studio nainstalovanou v počítačích, pro kterou chcete nainstalovat aktualizaci softwaru. Pokud však aktualizujete pouze jedinou edici sady Visual Studio, parametr příkazového řádku /addsource je nutné uvést jen jednou. Takto postupujte i v případě, že aktualizace softwaru obsahuje aktualizace pro více edic sady Visual Studio.
addsource prompt source installation media vs_setup.msi msi
Vlastnosti

ID článku: 944298 - Poslední kontrola: 03/03/2008 20:39:30 - Revize: 2.1

Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1

 • kbprb kbtshoot kbexpertiseinter KB944298
Váš názor