Jak ručně odebrat Accounting Professional 2008 nebo účetní Express 2008 a SQL Server 2005

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:945462
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756Zálohování a obnovení registru v systému Windows
Úvod
Tento článek popisuje, jak ručně odebrat následující programy:
 • Microsoft Office Accounting Professional 2008 nebo Office účtování Express 2008
 • Microsoft SQL Server 2005
Další informace
Upozornění Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Tyto programy ručně odebrat, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: V počítači se systémem Windows XP

 1. Ukončete všechny programy.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz appwiz.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 3. V okně "Přidat nebo odebrat programy" klepněte na tlačítko Microsoft Office Accounting 2008 a potom klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.
 4. V okně Průvodce instalací Microsoft Office Accounting 2008 klepněte na tlačítko Odebrat a potom klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou vybrány políčko Microsoft Office Accounting 2008 a políčko Microsoft_SQL_Server 2005 Express (MSSMLBIZ). Označuje, že tyto programy budou odebrány.
 5. Klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Odebrat.
 6. Klepnutím zaškrtněte políčko Microsoft Office Small Business Connectivity Components a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

  Poznámka: SQL Server 2005 používat pro ostatní programy, neprovádějte kroky 7 až 9.
 7. Klepnutím zaškrtněte políčko Microsoft SQL Server Native Client a poté klepněte na tlačítko Odebrat.
 8. Klepnutím zaškrtněte políčko Microsoft SQL Server instalační soubory podpory (angličtina) a potom klepněte na tlačítko Odebrat.
 9. Klepnutím vyberte Microsoft SQL Server VSS Writer zaškrtávací políčko a klepněte na tlačítko Odebrat.
 10. Vyhledejte C:\Documents and Settings\All Users\Sdílené dokumenty adresáře a potom odstranit složku "Sdílené společnosti".
 11. Vyhledejte adresář C:\Documents and Settings\ User_name \Dokumenty dokumenty a odstranit složku "Small Business Accounting".
 12. Opakujte krok 11 pro každý název uživatele.

  Poznámka: Složky "Small Business Accounting" pravděpodobně neexistuje.
 13. C:\Program Files\Microsoft Small Business vyhledejte adresář a potom odstraňte následující složky:
  • Office Accounting 2008
  • Doplňky sady Office Accounting 2008
  • Malé obchodní zavaděče
 14. Vyhledejte adresáře C:\Program Files\Microsoft SQL Server a potom vyhledejte složku MSSQL. x. Poté postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pouze pro účetní 2008 Professional nebo pro účetní Express 2008 používáte SQL Server, klepněte pravým tlačítkem myši na složku Microsoft SQL Server a klepněte na příkaz Odstranit.
  • Pokud použít jiné programy SQL Server nebo pokud si nejste jisti, zda použít jiné programy SQL Server, musíte odstranit odpovídající složku. Chcete-li zjistit, které složce musí být odstraněny, postupujte takto:
   1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
   2. Vyhledejte následující podklíč registru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSMLBIZ\Setup
   3. Poznamenejte si hodnotu x v položce registru SQLPath v pravém podokně. Tato hodnota označuje složku je nutné odstranit.
   4. Správnou složku odstranit, klepněte pravým tlačítkem myši na složku MSSQL x a klepněte na příkaz Odstranit.
  Poznámka:x je zástupný symbol pro skutečný číselnou hodnotu.
 15. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 16. Vyhledejte následující podklíče registru a odstraňte následující podklíče registru:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Small Business
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Small Business Management
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Small Business Accounting\3.0
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Small Business Accounting Addins\3.0
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Small Business Accounting\InstalledVersions


   Poznámka: Pokud máte dřívější verze Professional účetní nebo účetní Express nainstalována, vyhledejte podklíč registru
   3.0
   klepněte pravým tlačítkem myši
   3.0
   podklíč registru a klepněte na příkaz Odstranit.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSMLBIZ

Metoda 2: V počítači se systémem Windows Vista

 1. Ukončete všechny programy.
 2. Klepněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte appwiz.cpl a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Microsoft Office Accounting 2008 klepněte na tlačítko Odinstalovat nebo změnit a potom klepněte na tlačítko pokračovat.
 4. V okně Průvodce instalací Microsoft Office Accounting 2008 klepněte na tlačítko Odebrat a potom klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou vybrány políčko Microsoft Office Accounting 2008 a políčko Microsoft_SQL_Server 2005 Express (MSSMLBIZ). Označuje, že tyto programy budou odebrány.
 5. Klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Odebrat.
 6. Klepnutím zaškrtněte políčko Microsoft Office Small Business Connectivity Components a potom klepněte na tlačítko odinstalovat.

  Poznámka: SQL Server 2005 používat pro ostatní programy, neprovádějte kroky 7 až 9.
 7. Klepnutím zaškrtněte políčko Microsoft SQL Server Native Client a poté klepněte na tlačítko odinstalovat.
 8. Klepnutím zaškrtněte políčko Microsoft SQL Server instalační soubory podpory (angličtina) a potom klepněte na tlačítko odinstalovat.
 9. Klepnutím vyberte Microsoft SQL Server VSS Writer zaškrtávací políčko a potom klepněte na příkaz odinstalovat.
 10. Vyhledejte adresář C:\Users\Public\Documents a odstranit složku "Sdílené společnosti".
 11. Vyhledejte adresář \Documents C:\Users\ User_name a odstranit složku "Small Business Accounting".
 12. Opakujte krok 11 pro každý název uživatele.

  Poznámka: Složky "Small Business Accounting" pravděpodobně neexistuje.
 13. C:\Program Files\Microsoft Small Business vyhledejte adresář a potom odstraňte následující složky:
  • Office Accounting 2008
  • Doplňky sady Office Accounting 2008
  • Malé obchodní zavaděče
 14. Vyhledejte adresáře C:\Program Files\Microsoft SQL Server a potom vyhledejte složku MSSQL. x. Poté postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pouze pro účetní 2008 Professional nebo pro účetní Express 2008 používáte SQL Server, klepněte pravým tlačítkem myši na složku Microsoft SQL Server a klepněte na příkaz Odstranit.
  • Pokud použít jiné programy SQL Server nebo pokud si nejste jisti, zda použít jiné programy SQL Server, musíte odstranit odpovídající složku. Chcete-li zjistit, které složce musí být odstraněny, postupujte takto:
   1. Klepněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte regedit a stiskněte klávesu ENTER.
   2. Vyhledejte následující podklíč registru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSMLBIZ\Setup
   3. Poznamenejte si hodnotu x v položce registru SQLPath v pravém podokně. Tato hodnota označuje složku je nutné odstranit.
   4. Správnou složku odstranit, klepněte pravým tlačítkem myši na složku MSSQL x a klepněte na příkaz Odstranit.
  Poznámka:x je zástupný symbol pro skutečný číselnou hodnotu.
 15. Klepněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte regedit a stiskněte klávesu ENTER.
 16. Vyhledejte následující podklíče registru a odstraňte následující podklíče registru:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Small Business
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Small Business Management
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Small Business Accounting\3.0
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Small Business Accounting Addins\3.0
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Small Business Accounting\InstalledVersions


   Poznámka: Pokud máte dřívější verze Professional účetní nebo účetní Express nainstalována, vyhledejte podklíč registru
   3.0
   klepněte pravým tlačítkem myši
   3.0
   podklíč registru a klepněte na příkaz Odstranit.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSMLBIZ
Poznámka: Pokud se zobrazí následující chybová zpráva při pokusu odinstalovat Accounting Professional 2008 nebo účetní Express 2008, použijte jednu z metod v části "Další informace":
Nepodařilo se odebrat následující produktu Microsoft Office Accounting instalace
MOA

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 945462 - Poslední kontrola: 01/16/2015 02:15:42 - Revize: 2.0

Microsoft Office Accounting Express 2008, Microsoft Office Accounting Professional 2008

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter KB945462 KbMtcs
Váš názor