Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak určit verzi aplikace nainstalované 2007 Office language pack

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:945598
ÚVOD
Tento článek popisuje, jak určit verzi nainstalované jazykové sady Microsoft Office 2007.
Další informace
Jak zjistit verzi aplikace nainstalované 2007 Office language pack, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Použijte ovládací Panel

Poznámka: Instalace 2007 Office language pack se zobrazí pouze v ovládacím panelu, pokud po hlavní 2007 je nainstalována jazyková sada instalace systému Office.

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003

Ke zjištění verze nainstalované jazykové sady a určit, zda jsou nainstalované balíčky aktualizací nebo služby, pro jazykovou sadu, použijte Přidat nebo odebrat programy funkce v Ovládacích panelech. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Chcete-li zjistit verzi nainstalované jazykové sady, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Spustita klepněte na tlačítko Ovládací panely.
  2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat programy.
  3. Klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat programy.
  4. V seznamu aktuálně nainstalovaných programů klepněte na tlačítko 2007 Office language pack.
  5. Klepněte Klepnutím sem zobrazíte informace o podpoře Propojte ke zjištění verze nainstalované jazykové sady.
 2. Chcete-li zkontrolovat aktualizace nebo nainstalované aktualizace service Pack nainstalované jazykové sady, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Spustita klepněte na tlačítko Ovládací panely.
  2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat programy.
  3. Klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat programy.
  4. Klepnutím vyberte Zobrazit aktualizace Zaškrtávací políčko.
  5. V seznamu aktuálně nainstalovaných programů vyhledejte 2007 Office language pack. Všechny nainstalované aktualizace nebo aktualizace service Pack pro jazykové sady jsou uvedeny pod jazykovou sadu.

Systém Windows Vista, Windows 7 nebo Windows Server 2008

Ke zjištění verze nainstalované jazykové sady a určit, zda jsou nainstalované balíčky aktualizací nebo služby, pro jazykovou sadu, použijte Programy funkce v Ovládacích panelech. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Chcete-li zjistit verzi nainstalované jazykové sady, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Spustit Tlačítko Starta klepněte na tlačítko Ovládací panely.
  2. Klepněte na tlačítko Programy.
  3. Klepněte na tlačítko Programy a funkce.
  4. V seznamu aktuálně nainstalovaných programů klepněte na tlačítko 2007 Office language pack.
  5. Klepněte na tlačítko Uspořádat, přejděte na příkaz Rozloženía klepněte na tlačítko Podokno Podrobnosti.
  6. Zkontrolovat Podokno Podrobnosti v dolní části Programy a funkce Chcete-li zobrazit okno ke zjištění verze nainstalované jazykové sady.
 2. Chcete-li zkontrolovat aktualizace nebo nainstalované aktualizace service Pack nainstalované jazykové sady, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Spustit Tlačítko Starta klepněte na tlačítko Ovládací panely.
  2. Klepněte na tlačítko Programy.
  3. Klepněte na tlačítko Programy a funkce.
  4. V Úkoly podokno, klepněte na tlačítko Zobrazit nainstalované aktualizace.
  5. Všechny nainstalované aktualizace nebo aktualizace service Pack pro jazykové sady jsou uvedeny pod jazykovou sadu.

Metoda 2: Použití pro skript aplikace Microsoft Visual Basic

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo předpokládané. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu. Však nemohou tyto příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků.
Chcete-li určit informace language pack verze zavedení systému Office 2007, můžete vzorek jazyka Visual Basic pro aplikace skript, který je k dispozici v této metodě. Ukázkový skript jazyka Visual Basic dotazy Instalační služba Windows Installer program poskytnout verzi nainstalované produkty.

Zda jazyková verze aktualizací Service pack nasazena jazykovou sadu zkopírováním souborů language pack do programu, který byl instalován zdrojový obraz, je nutné použít skript jazyka Visual Basic.

Pokud jste zkopírovali soubory language pack do složky aktualizace Microsoft Office Enterprise 2007 zdrojového obrazu, například třeba použít tuto metodu. Důvodem je, že jazyková nainstalované tímto způsobem nejsou uvedeny samostatně v Přidat nebo odebrat programy funkce v Ovládacích panelech.

Chcete-li zjistit informace o verzi pro nainstalované jazykové sady pomocí skriptu jazyka Visual Basic, postupujte takto:
 1. Spusťte program Poznámkový blok.
 2. Zkopírujte a vložte následující skript jazyka Visual Basic vzorku do programu Poznámkový blok.
  Set oWI = CreateObject("WindowsInstaller.Installer")For Each prod In oWI.Products  If UCase(Right(prod, 7)) = "0FF1CE}" Then _      sOutput = sOutput & prod & vbTab & _               oWI.ProductInfo(prod, "VersionString") & vbTab & _               oWI.ProductInfo(prod, "ProductName") & vbCrLfNextwscript.echo sOutput
 3. V Soubor nabídky, klepněte na tlačítko Uložit. Uložte skript do textového souboru s názvem "Off2007Ver.vbs" a ukončete Poznámkový blok.
 4. Poklepejte na soubor Off2007Ver.vbs.

  V závislosti na počtu 2007 Office programy a jazykových sad, které jsou nainstalovány, ukázkový skript jazyka Visual Basic může vytvořit dlouhý seznam, který se zobrazí v dialogovém okně při spuštění skriptu. Chcete-li usnadnit prohlížení informací o verzi, doporučujeme použít příkaz příkazového řádku k vytvoření textového souboru výstupu, který obsahuje informace o verzi.

  Chcete-li vytvořit soubor výstupního textu, postupujte takto:
  1. Použijte jeden z následujících postupů:
   • V systému Windows XP klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ cmd v Otevřít pole a pak klepněte na tlačítko OK.
   • V systému Windows Vista klepněte na tlačítko Spustit Tlačítko Start, klepněte na tlačítko Všechny programy, klepněte na tlačítko Příslušenství, klepněte pravým tlačítkem myši Příkazový řádeka klepněte na tlačítko Spustit jako správce.
  2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
   Cscript.exe cesta1\Off2007Ver.vbs > cesta2\Off2007Ver.txt
   Poznámka: V tomto příkazu cesta1 a cesta2 jsou zástupné symboly pro složku obsahující soubor Off2007Ver.vbs a složku, do které chcete uložit soubor Off2007Ver.txt, respektive cesty.
Language pack informace o verzi je k dispozici ve vzorku skript jazyka Visual Basic obsahuje identifikátoru GUID kódu produktu v prvním sloupci postupovat podle verze produktu a podle názvu produktu.

Následující informace je příkladem language pack informace o verzi poskytuje ukázkový skript jazyka Visual Basic:
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office Enterprise 2007{90120000-0051-0000-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office Visio Professional 2007{90120000-00A1-0410-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Italian) 2007{90120000-00A1-0401-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Arabic) 2007{90120000-00A1-0411-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Japanese) 2007{90120000-00A1-0402-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Bulgarian) 2007{90120000-00A1-0412-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Korean) 2007{90120000-00A1-0422-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Ukrainian) 2007{90120000-00A1-0413-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007{90120000-00A1-0404-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Chinese (Traditional)) 2007{90120000-00A1-0804-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Chinese (Simplified)) 2007{90120000-00A1-0C04-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Chinese (Traditional)) 2007{90120000-00A1-0414-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Norwegian (Bokm†l)) 2007{90120000-00A1-0424-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Slovenian) 2007{90120000-00A1-0405-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Czech) 2007
Další informace o schématu číslování pro kódy produktů GUID sady systému Office 2007, programy a nástroje klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
928516Popis schématu číslování pro kódy produktů GUID sady systému Office 2007 a programy
Další informace o nasazení více jazyků v systému Office 2007, naleznete v tématu "Vlastní vícejazyčného nasazení systému Office 2007" 2007 Office Resource Kit. Chcete-li to provést, naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet: Další informace o tom, jak zjistit, která verze 2007 je nainstalován produkt sady Office, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
928116Určení nainstalované verze produktu systému Office 2007
office2007 office2k7 office12 off2007 off2k7 off12 access2007 access2k7 access12 acc2007 acc2k7 acc12 excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 infopath2007 infopath2k7 infopath12 inf2007 inf2k7 inf12 onenote2007 onenote2k7 onenote12 on2007 on2k7 on12 outlook2007 outlook2k7 aplikace Outlook 12 ol2007 ol2k7 ol12 powerpoint2007 powerpoint2k7 powerpoint12 ppt2007 ppt2k7 ppt12 project2007 project2k7 project12 prj2007 prj2k7 prj12 publisher2007 publisher2k7 publisher12 pub2007 pub2k7 pub12 spd2007 spd2k7 spd12 visio2007 visio2k7 visio12 vso2007 vso2k7 vso12 word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 945598 - Poslední kontrola: 05/22/2011 14:29:00 - Revize: 3.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Language Pack 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Multi-Language Pack 2007

 • kbmui kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB945598 KbMtcs
Váš názor
html>