Sie sind zurzeit offline. Es wird auf die erneute Herstellung einer Internetverbindung gewartet.

Na serveru se systémem Windows Server 2008 nemusí být možné spustit Terminálovou službu

Příznaky
Na serveru se systémem Windows Server 2008 nemusí být možné spustit Terminálovou službu.

K tomuto chování dochází obvykle po upgradu starší verze operačního systému Windows na systém Windows Server 2008. K tomuto chování může dojít například po upgradu systému Windows Server 2003 na systém Windows Server 2008.

Pokud dochází k tomuto chování, mohou být do systémového protokolu zaznamenány události podobné následujícím:

Název protokolu: Systém
Zdroj: Microsoft-Windows-DistributedCOM
Datum: datum čas
ID události: 10005
Kategorie úlohy: Žádná
Úroveň: Chyba
Klíčová slova: Klasické
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: Název_počítače
Popis: Služba DCOM zjistila chybu 1297 při pokusu o spuštění služby TermService s argumenty za účelem spuštění serveru: {F9A874B6-F8A8-4D73-B5A8-AB610816828B}

Název protokolu: Systém
Zdroj: LSM
Datum: datum čas
ID události: 1048
Kategorie úlohy: Žádná
Úroveň: Chyba
Klíčová slova: Klasické
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: Název_počítače
Popis: Spuštění Terminálové služby se nezdařilo. Příslušný kód stavu je %1. Oprávnění, které tato služba vyžaduje, aby správně fungovala, v konfiguraci účtu služby neexistuje.

Pomocí modulů snap-in Services.msc a Secpol.msc, které jsou součástí konzoly MMC (Microsoft Management Console), můžete zobrazit konfiguraci služby a účtu.

Příčina
K tomuto chování dochází, protože účtu NETWORK SERVICE nejsou přiřazena následující uživatelská práva:
 • Upravit příděly paměti pro proces (SeIncreaseQuotaPrivilege)
 • Generovat audity zabezpečení (SeAuditPrivilege)
 • Nahradit token úrovně procesu (SeAssignPrimaryTokenPrivilege)
Poznámka: Stejné příznaky se mohou vyskytnout u kterékoli služby, která je nakonfigurovaná ke spouštění pomocí účtu NETWORK SERVICE.
Řešení
Chcete-li toto chování vyřešit, udělte účtu NETWORK SERVICE uživatelská práva popsaná v části Příčina.

Poznámka: Platná uživatelská práva v počítači můžete zobrazit pomocí modulu snap-in Secpol.msc konzoly MMC.

Pokud server není doménovým řadičem, použijte metodu 1 nebo metodu 2. Pokud server doménovým řadičem je, použijte metodu 3 nebo metodu 4.

Metoda 1: Udělení uživatelských práv v nastavení Místních zásad zabezpečení

Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit, zadejte příkaz Secpol.msc a klepněte na tlačítko OK.
 2. V konzole Místní zásady zabezpečení rozbalte položku Místní zásady a pak klepněte na položku Přiřazení uživatelských práv.
 3. Poklepejte na uživatelské právo Upravit příděly paměti pro proces.
 4. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na tlačítko Přidat uživatele nebo skupinu.
 5. V dialogovém okně Vyberte uživatele, počítače nebo skupiny zadejte do pole Zadejte názvy objektů k výběru text NETWORK SERVICE a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na tlačítko OK.
 7. Opakujte kroky 3 až 6 pro uživatelská práva Generovat audity zabezpečení a Nahradit token úrovně procesu.
 8. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz Gpupdate a pak klepněte na tlačítko OK.

Metoda 2: Udělení uživatelských práv v objektu zásad skupiny, který se vztahuje na členské servery

Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz Gpmc.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. V konzole Správa zásad skupiny rozbalte položky Doménová struktura: Název_domény, Domény, Název_domény a Objekty zásad skupiny, klepněte pravým tlačítkem myši na objekt zásad skupiny použitý na členské servery a pak klepněte na příkaz Upravit.
 3. V konzole Editor pro správu zásad skupiny rozbalte položky Konfigurace počítače, Zásady, Nastavení systému Windows, Nastavení zabezpečení, Místní zásady a pak klepněte na položku Přiřazení uživatelských práv.
 4. Poklepejte na uživatelské právo Upravit příděly paměti pro proces.
 5. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na tlačítko Přidat uživatele nebo skupinu.
 6. V dialogovém okně Přidat uživatele nebo skupinu zadejte do pole Jména uživatelů a názvy skupin text NETWORK SERVICE a pak klepněte na tlačítko OK.
 7. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na tlačítko OK.
 8. Opakováním kroků 4 až 7 přidejte účet NETWORK SERVICE k uživatelským právům Generovat audity zabezpečení a Nahradit token úrovně procesu.
 9. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz Gpupdate a pak klepněte na tlačítko OK.

Metoda 3: Udělení uživatelských práv v nastavení Zásady skupiny

Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz Gpmc.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. V konzole Správa zásad skupiny rozbalte položky Doménová struktura: Název_domény, Domény, Název_domény a Objekty zásad skupiny, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Výchozí zásada řadičů domény a pak klepněte na příkaz Upravit.
 3. V konzole Editor pro správu zásad skupiny rozbalte položky Konfigurace počítače, Zásady, Nastavení systému Windows, Nastavení zabezpečení, Místní zásady a pak klepněte na položku Přiřazení uživatelských práv.
 4. Poklepejte na uživatelské právo Upravit příděly paměti pro proces.
 5. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na tlačítko Přidat uživatele nebo skupinu.
 6. V dialogovém okně Přidat uživatele nebo skupinu zadejte do pole Jména uživatelů a názvy skupin text NETWORK SERVICE a pak klepněte na tlačítko OK.
 7. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na tlačítko OK.
 8. Opakováním kroků 4 až 7 přidejte účet NETWORK SERVICE k uživatelským právům Generovat audity zabezpečení a Nahradit token úrovně procesu.
 9. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz Gpupdate a pak klepněte na tlačítko OK.

Metoda 4: Aktualizace souboru GptTmpl.inf

Postupujte takto:
 1. V libovolném textovém editoru, například v programu Poznámkový blok, otevřete soubor GptTmpl.inf.

  Poznámka: Soubor GptTmpl.inf se nachází v následující složce:
  %systemroot%\SYSVOL\domain\Policies\{6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04fB984F9}\MACHINE\Microsoft\Windows NT\SecEdit
 2. Aktualizujte uživatelská práva na následující výchozí nastavení:
  SeIncreaseQuotaPrivilege = *S-1-5-19,*S-1-5-20,*S-1-5-32-544
  SeAuditPrivilege = *S-1-5-19,*S-1-5-20
  SeAssignPrimaryTokenPrivilege =*S-1-5-19,*S-1-5-20
 3. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz Gpupdate a pak klepněte na tlačítko OK.
Prohlášení
Toto chování je záměrné.
Další informace
Ve výchozím nastavení se v systémech Windows 2000 Server a Windows Server 2003 spustí Terminálová služba pomocí účtu Místní systém. V systému Windows Server 2008 se Terminálová služba spustí pomocí účtu NETWORK SERVICE. Důvodem je zvýšení zabezpečení. Pokud účtu NETWORK SERVICE neudělíte uživatelská práva popsaná v části Příčina, nemůže se Terminálová služba spustit.

Pokud ve výchozích zásadách řadičů domény tato uživatelská práva účtu NETWORK SERVICE odeberete, nelze Terminálovou službu spustit v řadičích domény se systémem Windows Server 2008. Lze ji ale spustit v řadičích domény se systémy Windows 2000 Server nebo Windows Server 2003.

Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
245207 Jak určit názvy a významy práv NTRIGHTS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
243330 Známé identifikátory zabezpečení v operačních systémech Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Eigenschaften

Artikelnummer: 946399 – Letzte Überarbeitung: 03/19/2008 23:19:42 – Revision: 2.0

Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter

 • kbtermserv kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB946399
Feedback