Pokyny pro migraci dat cestovního profilu uživatele do systému Windows Vista nebo Windows Server 2008

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Tento článek popisuje pokyny pro migraci dat cestovního profilu uživatele do systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 v prostředí služby Active Directory z následujících operačních systémů:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
Tento článek také popisuje dvě metody migrace dat cestovního profilu uživatele do systému Windows Vista nebo Windows Server 2008.
Další informace
Obecně platí, že profily uživatele, které vytvoříte v systému Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003, a profily uživatele vytvořené pro uživatele v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 nejsou navzájem kompatibilní. Tyto profily nejsou kompatibilní z důvodu rozdílů ve struktuře profilu uživatele. V systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 však můžete používat stejná data, která jsou k dispozici v cestovním profilu uživatele v systému Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003.

Tento článek popisuje dvě metody, které umožňují sdílení dat cestovního profilu uživatele systému Windows XP nebo Windows Server 2003 v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008. Tyto metody migrují data cestovního profilu do nového formátu profilu uživatele verze 2, který je možné používat v počítačích se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008.

Metoda 1: Použití nástroje Migrace profilu uživatele k migraci dat profilu do nového formátu (pouze v systému Windows Vista)

Použití nástroje Migrace profilu uživatele (USMT) doporučujeme v následujících situacích:
 • Nepoužíváte cestovní profily uživatele ani přesměrování složek.
 • Chcete umožnit obsáhlejší migraci dat profilů uživatele ze systémů s operačním systémem Windows 2000 nebo Windows XP do systémů s operačním systémem Windows Vista.
Poznámka: Nástroj Migrace profilu uživatele nefunguje v systému Windows Server 2008.

Nástroj Migrace profilu uživatele nabízí širokou škálu vlastní nastaveních a obsahuje mnoho možností zajišťujících velmi podrobnou kontrolu nad daty, která jsou migrována do nových profilů. Nástroj umožňuje nejen migraci dat souborů, ale i migraci nastavení registrů, nastavení aplikací a většiny nastavení a předvoleb operačního systému.

Nástroj Migrace profilu uživatele v současnosti podporuje migraci profilů po jednotlivých počítačích. Nemůže tedy aktualizovat profily, které jsou uložené v centrálním umístění. Nástroj Migrace profilu uživatele lze spustit pouze v klientských pracovních stanicích. Nelze jej tedy použít, pokud se uživatelé přihlašují k farmě terminálových serverů. Při migraci cestovních profilů pomocí nástroje Migrace profilu uživatele postupujte takto:
 1. Nejprve spusťte nástroj vůči místně uložené kopii profilu.
 2. Potom se přihlaste k počítači, který obsahuje migrovaný profil, a aktualizujte centrální kopii profilu migrovanými daty.
Další informace o nástroji Migrace profilu uživatele naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Metoda 2: Použití funkce Přesměrování složky ke sdílení dat mezi profily uživatele verze 1 a verze 2

Poznámka: Tato metoda migruje pouze data. Neprovede se migrace nastavení pracovní plochy ani předvoleb, jako je například tapeta, z důvodu rozdílů operačními systémy.

Při použití funkce Přesměrování složky ke sdílení dat mezi profily uživatele verze 1 a verze 2 postupujte takto:
 1. Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Vlastnosti uživatelského účtu na kartě Profil definovaná cesta k cestovnímu profilu uživatele. Toto dialogové okno je v modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory.

  Poznámka: Profily uživatele, které jsou vytvořeny v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008, nejsou kompatibilní s profily uživatele vytvořenými v systému Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003. Když se uživatel přihlásí k počítači s operačním systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008, vytvoří se nový adresář profilu s názvem <Jméno_uživatele>.V2. To je složka, ve které se bude profil nacházet v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008. Pokud tato složka neexistuje nebo není vytvořena, uživatelé nebudou moci ukládat své profily v systémech s operačním systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008.
 2. Chcete-li nakonfigurovat zásady přesměrování složek v počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003, který je součástí prostředí služby Active Directory, pomocí Konzoly pro správu zásad skupiny vytvořte nebo upravte objekt zásad skupiny (GPO).
 3. Konfigurací objektu zásad skupiny přesměrujte složky, které chcete sdílet mezi profily uživatele a sdílenou položkou přesměrování složek. Je třeba použít jinou sdílenou složku, než je sdílená složka v daném profilu uživatele.

  Poznámky
  • Zásady přesměrování složek jsou umístěny objektu zásad skupiny v uzlu Konfigurace uživatele\Nastavení systému Windows\Přesměrování složky.
  • Přesměrujte pouze ty složky, které jsou pro vaše prostředí nezbytné.
  • Ujistěte se, že v dialogovém okně Vlastnosti přesměrované složky není na kartě Nastavení zaškrtnuté políčko Udělit uživateli výhradní práva pro <Název_přesměrované_složky>. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, profily uživatelů nebudou moci sdílet tuto přesměrovanou složku.
 4. Uložte změny, které jste provedli v objektu zásad skupiny.

  Poznámka: Systém Windows XP podporuje přesměrování složek, avšak ne všechny složky v profilu uživatele budou k dispozici pro přesměrování. Když ke konfiguraci přesměrování složek v objektu zásad skupiny v počítači se systémem Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003 použijete Konzolu pro správu zásad skupiny, vytvoří se ve složce SYSVOL v odpovídajícím objektu zásad skupiny tento soubor:
  Fdeploy.ini
  Když k úpravě objektu zásad skupiny ze systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 použijete Konzolu pro správu zásad skupiny, vytvoří se následující výchozí název souboru pro přesměrování složek:
  Fdeploy1.ini
  Pokud v objektu zásad skupiny nejprve povolíte přesměrování složek pomocí systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 a potom se pokusíte použít funkci přesměrování složek v systému Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003, nebude funkce přesměrování složek fungovat. Je to způsobeno tím, že systémy Windows 2000, Windows XP ani Windows Server 2003 nerozpoznají soubor Fdeploy1.inf. V takovém případě je třeba před úpravou objektu zásad skupiny v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 nejprve upravit objekt pomocí Konzoly pro správu zásad skupiny v systému Windows XP nebo Windows Server 2003.

  Pokud ovšem zaškrtnete políčko Zásady přesměrování použít také pro operační systémy Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP a Windows Server 2003, vytvoří Konzola pro správu zásad skupiny pro objekt zásad skupiny oba soubory, soubor Fdeploy1.ini a Fdeploy.ini. V takovém případě není třeba nejprve upravovat objekt zásad skupiny pomocí Konzoly pro správu zásad skupiny v systémy Windows XP nebo Windows Server 2003. Tato možnost je pro složky, které jsou dostupné pro přesměrování v obou verzích profilů uživatele – verzi 1 a verzi 2. Také byste měli zkontrolovat, zda objekt zásad skupiny obsahuje nastavení zásad přesměrování, která jsou nakonfigurovaná pouze pro složky kompatibilní s oběma verzemi profilů uživatele – verzí 1 a verzí 2.
 5. Pomocí Konzoly pro správu zásad skupiny v počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008, který je součástí prostředí služby Active Directory, upravte objekt zásad skupiny, který jste vytvořili nebo upravili v kroku 2.
 6. Zkontrolujte nastavení přesměrování složek, která jste definovali pro přesměrované složky v objektu zásad skupiny.

  Poznámky
  • Zkontrolujte, zda jste zaškrtli políčko Zásady přesměrování použít také pro operační systémy Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP a Windows Server 2003 na kartě Nastavení v dialogovém okně Vlastnosti každé přesměrované složky.
  • Ujistěte se, že není zaškrtnuté políčko Udělit uživateli výhradní práva pro <Název_přesměrované_složky> na kartě Nastavení v dialogovém okně Vlastnosti přesměrované složky. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, profily uživatelů nebudou moci sdílet data této přesměrované složky.
 7. Po provedení změn v kroku 6 se zobrazí data původního profilu uživatele uvnitř složky v novém profilu uživatele verze 2.

  Poznámka: Pokud chcete přesměrovat složky, které jsou k dispozici v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008, ale nejsou k dispozici v systému Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003, vytvořte druhý objekt zásad skupiny. Tento objekt zásad skupiny potom můžete upravit pomocí Konzoly pro správu zásad skupiny v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008, a přesměrovat tak další složky verze 2 do profilu uživatele verze 1.
Poznámka: Konzola pro správu zásad skupiny není dostupná v systému Windows Vista Service Pack 1. Pokud máte v prostředí služby Active Directory počítače se systémem Windows Vista Service Pack 1, je třeba k úpravě objektu zásad skupiny použít aktualizovanou verzi Konzoly pro správu zásad skupiny. Můžete také použít aktualizovanou verzi nástrojů pro úpravu objektu zásad skupiny, které jsou dostupné v sadě Nástroje pro vzdálenou správu serveru pro systém Windows Vista.
Odkazy
Další informace o profilech uživatele verze 2 a o rozdílech mezi profily uživatele verze 1 a verze 2 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o doporučených krocích a nejlepších postupech při správě cestovních profilů uživatele obsahuje dokument „Managing Roaming User Data Deployment Guide“. Tento dokument si stáhněte na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o Konzole pro správu zásad skupiny naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 947025 - Poslední kontrola: 03/19/2008 23:19:42 - Revize: 2.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbexpertiseinter kbhowto kbinfo KB947025
Váš názor