Sie sind zurzeit offline. Es wird auf die erneute Herstellung einer Internetverbindung gewartet.

Chybová zpráva Průvodce ekologické diagnostiku při pokusu nainstalovat konektor Microsoft Dynamics CRM pro SQL Server Reporting Services: "Nelze ověřit instalaci serveru SQL Server Reporting Services Report"

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:947060
Příznaky
Po instalaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 pokusíte nainstalovat konektor Microsoft Dynamics CRM pro SQL Server Reporting Services. Při spuštění Průvodce ekologické Diagnostic zobrazí následující chybová zpráva:
Nelze ověřit instalaci SQL Reporting Services Report serveru. Zkontrolujte, zda je v místním počítači správně nainstalována.
Příčina
Tento problém může nastat, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Pokusíte se nainstalovat konektor Microsoft Dynamics CRM pro SQL Server Reporting Services na serveru není spuštěna Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services (SSRS).
 • Pokusíte se nainstalovat konektor Microsoft Dynamics CRM pro SQL Server Reporting Services na pojmenované instance SQL Server 2005 Reporting Services.
 • Pokusíte se nainstalovat Microsoft Dynamics CRM Connector pro SQL Server Reporting Services na SQL Server 2005 Reporting Services instalace, která používá nestandardní web.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Instalace konektor Microsoft Dynamics CRM pro SQL Server Reporting Services na serveru se systémem SQL Server 2005 Reporting Services

Chcete-li nainstalovat Microsoft Dynamics CRM Connector pro SQL Server Reporting Services, musíte spustit instalaci na serveru se systémem SQL Server 2005 Reporting Services.

Metoda 2: Upravit soubor config.xml instalace

Tuto metodu použít k instalaci konektor Microsoft Dynamics CRM pro SQL Server Reporting Services na pojmenované instanci. Tuto metodu použijte navíc instalace Reporting Services používá nestandardní webu.

Upravte soubor config.xml instalovat. Potom spusťte příkaz SetupSrsDataConnector. Postupujte takto:
 1. Zkopírovat všechny soubory ve složce SrsDataConnector na instalačním disku CD-ROM do složky na jednotce c: Například zkopírujte soubory do následující složky:
  C:\SrsDataConnector
  Poznámka: SrsDataConnector složky je umístěn v následující složce na instalačním disku CD-ROM:
  drive: \Server\i386
  Zástupný symbol drive představuje jednotku CD.
 2. Vyhledejte složku, ve kterém zkopírovány instalační soubory. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor config.xml instalace a potom soubor otevřete v poznámkovém bloku.
 3. Soubor config.xml instalace přidejte následující informace:
  • Značky reportserverurl
  • URL serveru se systémem SQL Server 2005 Reporting Services
  Například pokud má server se spuštěnou službou Reporting pojmenované instance Titan, značky reportserverurl vypadat následující příklad.
  <reportserverurl>http://servername/Reportserver$Titan</reportserverurl>
 4. Pokud má server se systémem SQL Server 2005 Reporting Services Pojmenovaná instance, upravit Název_instance značky.

  Pokud má server se spuštěnou službou Reporting pojmenované instance Titan, například značky Název_instance vypadat následující příklad.
  <instancename>Titan</instancename>
 5. Po dokončení kroků 3 a 4 v nabídce soubor klepněte na tlačítko Uložit a zavřít soubor config.xml instalovat. Soubor config.xml instalace by měl vypadat následujícím příkladu.
  <crmsetup> <srsdataconnector>  <configdbserver></configdbserver>  <autoupdateconfigdb>1</autoupdateconfigdb>  <reportserverurl>http://servername/Reportserver$Titan</reportserverurl>  <autogroupmanagementoff>0</autogroupmanagementoff>  <instancename>Titan</instancename>  <configsku>OnPremise</configsku>  <!-- Set enabled = true for DB webstore integration. Set configdb="true" for config db webstore integration-->  <webstore enabled="false" configdb="false" />  <monitoring><!-- Monitoring service account name and password. It can not be local system or network service account -->   <serviceaccountname></serviceaccountname>   <serviceaccountpassword></serviceaccountpassword>  </monitoring> </srsdataconnector></crmsetup>
 6. Otevřete okno příkazového a vyhledejte složku, ve kterém zkopírovány instalační soubory v kroku 1.
 7. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  C:\SrsDataConnector> SetupSrsDataConnector /CONFIGpath of the folder that contains the Install-config.xml file \install-config.xml
Další informace
Další informace o tom, jak nainstalovat konektor Microsoft Dynamics CRM pro SQL Server Reporting Services naleznete na stránkách 7 až 58 v instalační příručce.
crm4 crm40 crm4.0 srsdataconnector edw

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Eigenschaften

Artikelnummer: 947060 – Letzte Überarbeitung: 09/08/2009 19:17:38 – Revision: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services

 • kbmt kberrmsg kbsetup kbinstallation kbmbsreports kbtshoot kbmbsmigrate kbprb kbexpertiseinter KB947060 KbMtcs
Feedback