Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Aktualizace portu webu aplikace Microsoft Dynamics CRM po instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0

ÚVOD
Tento článek popisuje, jak provést aktualizaci portu webu aplikace Microsoft Dynamics CRM po instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Poznámka: Po aktualizaci portu webu aplikace Microsoft Dynamics CRM je třeba aktualizovat klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook, Správce migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM a Směrovač e-mailu CRM-Exchange pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Další informace naleznete v části Aktualizace součástí, které ovlivňuje změna adresy URL webu aplikace Microsoft Dynamics CRM.
Další informace
Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Při aktualizaci portu webu aplikace Microsoft Dynamics CRM postupujte následujícím způsobem.

Poznámky:
 • V tomto článku se předpokládá, že jsou všechny role serveru Microsoft Dynamics CRM nainstalovány ve stejném počítači. Další informace o rolích serveru naleznete v příručce pro implementaci aplikace Microsoft Dynamics CRM. Chcete-li stáhnout příručku pro implementaci, navštivte následující web společnosti Microsoft:
 • V tomto článku se předpokládá, že provádíte aktualizaci adresy URL webu aplikace Microsoft Dynamics CRM z adresy http://<server_CRM>:5555 na adresu http://<server_crm>:81. Zároveň dojde i k aktualizaci adresy URL pro internetové nasazení (IFD) z adresy http://<crm>.<doména>.com:5555 na adresu http://<crm>.<doména>.com:81.
 1. Proveďte aktualizaci portu webu aplikace Microsoft Dynamics CRM v Internetové informační službě (IIS). Postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz inetmgr a pak klikněte na tlačítko OK.
  2. Rozbalte položku Server a poté položku Webové servery.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na web aplikace Microsoft Dynamics CRM a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.
  4. Na kartě Web zadejte hodnotu portu TCP 81 a klikněte na tlačítko OK.
 2. Aktualizujte podklíče registru serveru Microsoft Dynamics CRM. Postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte následující podklíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku registru ServerUrl a pak klikněte na příkaz Změnit.
  4. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 81.

   Poznámka: Aktualizovaná hodnota vypadá přibližně takto:
   http://<crmserver>:81/MSCRMServices
   .
  5. Klikněte na tlačítko OK.
  6. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku registru LocalSdkPort a pak klikněte na příkaz Změnit.
  7. V části Číselná soustava klikněte na položku Desítková. Pak zadejte hodnotu 81 do pole Údaj hodnoty.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
 3. Stáhněte nástroj pro konfiguraci nasazení. Použijte následující postup.

  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  949079 Použití nástroje pro nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0
  1. Extrahujte nástroj pro konfiguraci nasazení a umístěte jej na server CRM.
  2. Zálohujte databáze MSCRM_Config a OrgName_MSCRM.
  3. Na příkazový řádek zadejte cestu k adresáři obsahujícímu soubor Microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe a pak opravte nastavení spuštěním následujících příkazů:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:<nové_připojení> microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:<nové_připojení> 
   Poznámka: Zástupný text <nové_připojení> představuje adresu URL bez řetězce http:// na začátku adresy URL. Příkaz tedy vypadá takto:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:crmserver:81 microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:crmserver:81
   Poznámka: Pokud jste vytvořili i adresu URL pro internetové nasazení, je třeba v tabulce DeploymentProperties upravit další dva sloupce. Za tímto účelem spusťte následující příkazy:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -sdkrootdomain:<doména>.com:81 microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -webapprootdomain:<doména>.com:81
 4. Restartujte službu asynchronního zpracování aplikace Microsoft Dynamics CRM. Postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klikněte na tlačítko OK.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Služba asynchronního zpracování aplikace Microsoft CRM a klikněte na příkaz Restartovat.
 5. Přihlaste se do webové aplikace Microsoft Dynamics CRM pomocí nové adresy URL.

Aktualizace součástí, které ovlivňuje změna adresy URL webu aplikace Microsoft Dynamics CRM

Chcete-li používat novou adresu URL aplikace Microsoft Dynamics CRM, je třeba provést aktualizaci klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, Správce migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM a Směrovače e-mailu CRM-Exchange aplikace Microsoft Dynamics CRM.

Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook

Chcete-li aktualizovat klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook a začít používat novou adresu URL, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Spuštění Průvodce konfigurací v každém klientovi
 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na položky Programy, Microsoft Dynamics CRM 4.0 a Průvodce konfigurací.
 2. Postupujte podle pokynů Průvodce konfigurací a zadejte novou adresu URl pro server Microsoft Dynamics CRM.

  Poznámka: Pokud nastavíte i adresu URL pro internetové nasazení, je třeba zrušit zaškrtnutí políčka Použít stejnou webovou adresu. Jakmile tak učiníte, můžete začít používat novou adresu URL pro internetové nasazení při přihlášení k webu aplikace Microsoft Dynamics CRM prostřednictvím Internetu.
Metoda 2: Aktualizace podklíčů registru v každém klientském počítači
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient
 3. Klikněte pravým tlačítkem na následující položky registru, klikněte na tlačítko Změnit a upravte hodnotu zadáním aktualizovaného čísla portu:
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • PlatformRoot
  Poznámka: Pokud nastavíte i adresu URL pro internetové nasazení, je třeba aktualizovat následující položky registru zadáním aktualizovaného čísla portu:
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • ExtranetServerUrl
  • ExtranetWebAppUrl

Směrovač e-mailu CRM-Exchange aplikace Microsoft Dynamics CRM

Chcete-li aktualizovat Směrovač e-mailu aplikace Microsoft Dynamics CRM, aby používal novou adresu URL, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na položky Programy, Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM a poté Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Configuration Manager.
 2. Na kartě Nasazení aktualizujte všechna nasazení, která jsou nastavena na používání serveru Microsoft Dynamics CRM s novou adresou URL.
 3. Uložte změny kliknutím na možnost Publikovat.

Správce migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM

Chcete-li aktualizovat Správce migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM, aby používal novou adresu URL, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Odinstalace a opětovná instalace Správce migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM

Metoda 2: Aktualizace podklíčů registru v každém počítači, ve kterém je nainstalován Správce migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
 3. Klikněte pravým tlačítkem na následující položky registru, klikněte na tlačítko Změnit a upravte hodnoty zadáním aktualizovaného čísla portu:
  • DiscoveryUrl
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • ServerUrl
  • WebAppUrl
  Poznámky:
  • Povolíte-li ve Správci migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM možnost Moje společnost, bude adresou URL adresa URL intranetu. Tato adresa URL vypadá takto:
   http://<server_crm>:81
  • Pokud používáte internetové nasazení (IFD) a ve Správci migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM povolíte možnost Poskytovatel služeb online, bude adresou URL adresa URL pro internetové nasazení. Tato adresa URL vypadá takto:
   http://<crm>.<doména>.com:81
Poznámky:
 • Chcete-li aktualizovat záhlaví hostitele na webu aplikace Microsoft Dynamics CRM, podle kroků uvedených v části Další informace aktualizujte podklíče registru a sloupce databáze systému SQL Server.
 • Konektor aplikace Microsoft Dynamics CRM pro službu SQL Server Reporting Services není třeba aktualizovat, protože v registru nejsou uloženy žádné informace o adrese URL.
Vlastnosti

ID článku: 947423 - Poslední kontrola: 09/12/2011 00:42:00 - Revize: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbmbsinstallation kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter KB947423
Váš názor
);