Změny vzdálené správy systému Windows Server 2008

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:947723
ÚVOD
Tento článek popisuje rozdíly mezi systémem Windows Server 2003 a Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2, použijete-li klient připojení k vzdálené ploše (RDC) vzdáleně připojit k serveru pro účely správy.

Změny vzdálené správy v systému Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

V systému Windows Server 2003 lze spustit pomocí klienta připojení ke vzdálené ploše (Mstsc.exe) / Console přepnete na vzdáleně připojit k relaci konzoly fyzického serveru (také známá jako relace 0). V systému Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 / Console přepínač se již nepoužívá. Další informace naleznete "Proč již není potřeba parametru/Console" části. V systému Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 je relace 0 neinteraktivní relaci, která je vyhrazena pro služby.

Můžete použít nový / Admin přepínač pro vzdálené připojení k serveru se systémem Windows Server 2008 pro správní účely. Na / Admin přepínač je zavedena ve verzi 6.1. Připojení ke vzdálené ploše 6.1 je součástí následujících operačních systémů:
 • Systém Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
Poznámka: Připojení ke vzdálené ploše 6.1 (6.0.6001) podporuje protokol RDP (Remote Desktop Protocol) 6.1.

Připojení ke vzdálené ploše 6.1 nepodporuje / Console přepnete. Však z důvodu zpětné kompatibility, můžete použít / Admin přepnete na připojení k relaci konzoly fyzické na serveru se systémem Windows Server 2003. Například k připojení z systému Windows Vista SP1-podle klienta k relaci konzoly fyzického serveru systémem Windows Server 2003, spusťte mstsc.exe/admin příkaz.

Pokud se pokusíte použít / Console přepínač spolu se chování klienta připojení ke vzdálené ploše 6.1 je takto.
ScénářChování
Při psaní mstsc.exe/Console do příkazového řádku a potom připojit ke vzdálenému serveru, který nemá nainstalován Terminálový Server.Na / Console přepínač tiše ignorován. Budete připojeni k relaci můžete vzdáleně spravovat server.
Další informace o chování systému Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 naleznete v části "při připojení k serveru, který nemá nainstalován Terminálový Server".
Při psaní mstsc.exe/Console do příkazového řádku a potom připojit na vzdálený server s nainstalovaným terminálovým serverem.Na / Console přepínač tiše ignorován. Budete připojeni ke standardní relace vzdálené plochy, která je vyžadována licence klientského přístupu Terminálové služby (TS CAL).
V klientovi připojení ke vzdálené ploše uživatelské rozhraní zadejte Název_počítače / Console v Počítač pole a pak klepněte na tlačítko Připojit.

Poznámka: Název_počítače představuje název vzdáleného počítače, ke kterému se chcete připojit.
Zobrazí "Neznámý parametr byl zadán v poli Název počítače" chybová zpráva.
V souboru RDP určete / Console v úplná adresa Vlastnost a pak zkuste spustit připojení ke vzdálené ploše.Zobrazí "Neznámý parametr byl zadán v poli Název počítače" chybová zpráva.
V souboru RDP, určete připojit ke konzole Vlastnost a pak spustit připojení ke vzdálené ploše.Tiše ignorovány. Budete připojeni k relaci, která vyžaduje licenci klientského přístupu Terminálové služby.
Při programovém volání put_ConnectToServerConsole funkce nebo get_ConnectToServerConsole Funkce rozhraní IMsRdpClientAdvancedSettings.Funkce se nezdaří a vrátí hodnotu S_FALSE.

Proč je již potřeba parametru/Console

V systému Windows Server 2003, můžete použít Mstsc.exe/Console příkaz lze spustit relaci vzdálené plochy z následujících důvodů:
 • Připojení k relaci 0
  Některé aplikace jsou nainstalovány a spustit pouze v relaci 0. To je proto, že aplikace bude muset komunikovat s služby spuštěné v relaci 0 nebo aplikace mají zobrazit prvky uživatelského rozhraní (UI), které jsou zobrazeny v relaci 0.
 • Na zpětné připojení k existující relaci na fyzické konzole
  Fyzické konzole relace v systému Windows Server 2003 je vždy relaci 0, je použití pouze tak, aby k této relaci se můžete připojit / Console přepnete.
V systému Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 / Console přepínač funkce již není potřeba z následujících důvodů:
 • Kompatibilita aplikací lepší záruky, že bude nainstalován starší aplikace, které mají komunikovat s služby v relaci 0 a spustit v relacích jiných než relace 0. Navíc pokud službu, která je spojená s aplikací se pokusí zobrazit prvky uživatelského rozhraní v relaci 0, integrovanou funkci v systému Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 a Windows Vista umožňuje zobrazit a interakce s relací 0 UI z relace. Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 relace 0 je neinteraktivní relaci, která je vyhrazena pro služby. Proto není nutné explicitně připojení k této relaci.

  Poznámka: Další informace o izolace relace 0 v systému Windows Vista získáte v tématu "Dopad z relace 0 izolace na služby a ovladače v systému Windows Vista" na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Protože relace fyzické konzoly není nikdy relaci 0, můžete vždy připojit k existující relaci na fyzické konzole. Na Omezit uživatele Terminálové služby na jednu vzdálenou relaci Zásady skupiny nastavení určuje, zda se můžete připojit k existující relaci fyzické konzole. Toto nastavení je k dispozici Počítač Konfigurace uživatele\Šablony pro správu\Součásti systému Components\Terminal Services\Terminal Server\Connections Editor Zásady skupiny místního uzlu. Můžete také nakonfigurovat toto nastavení v Konfigurace Terminálové služby. Na Povolit každému uživateli nejvýše jednu relaci objeví se v Upravit nastavení v Obecné sekce.

Jak se chová přepínačem/Admin

Můžete spustit klienta připojení ke vzdálené ploše 6.1 (Mstsc.exe) spolu / Admin přepnete ke vzdálené správě serveru se systémem Windows Server 2008, který má nebo nemá nainstalován Terminálový Server. Však pokud se pokoušíte vzdáleně spravovat server se systémem Windows Server 2008, který nemá nainstalovanou službou role terminálového serveru, není nutné použít / Admin přepnete. V tomto případě dochází ke stejnému chování připojení s nebo bez / Admin přepnete. Kdykoli v době může být dvě relace aktivní vzdálené správy. Chcete-li zahájit relaci vzdálené správy, musíte být členem skupiny Administrators na serveru, ke kterému se připojujete.

Při připojení k serveru, který nemá nainstalován Terminálový Server

Pokud člen skupiny Administrators, spustí relaci vzdálené plochy k serveru se systémem Windows Server 2008, který nemá nainstalovanou službou role terminálového serveru, platí následující podmínky pro relaci vzdálené správy:
 • Je zakázáno přesměrování časového pásma.
 • Je zakázáno přesměrování terminálové relace zprostředkovatel služby (TS Session Broker).
 • Je zakázáno přesměrování zařízení Plug and Play.
 • Motivu vzdálené relace je změněno na klasické.
 • Terminal Services Easy Print je zakázáno.

Při připojení k serveru s nainstalovaným terminálovým serverem

Je-li členem skupiny Administrators, spustí relaci vzdálené plochy k serveru se systémem Windows Server 2008, který má nainstalovanou službou role terminálového serveru, musíte použít / Admin přepnete na připojení k relaci můžete vzdáleně spravovat server. Relace jsou splněny následující podmínky:
 • Není nutné mít TS CAL pro vzdálenou správu terminálového serveru.
 • Je zakázáno přesměrování časového pásma.
 • Zprostředkovatel relací Terminálové služby přesměrování je zakázáno.
 • Je zakázáno přesměrování zařízení Plug and Play.
 • Motivu vzdálené relace je změněno na klasické.
 • Terminal Services Easy Print je zakázáno.

Změny v rozhraní API

Pokud používáte verzi 6.1, již můžete ConnectToServerConsole Vlastnost IMsRdpClientAdvancedSettings rozhraní určuje, zda ovládací prvek ActiveX vzdálené plochy se pokuste připojit k serveru pro účely správy. Místo toho je nutné použít ConnectToAdministerServer Vlastnost IMsRdpClientAdvancedSettings6 rozhraní pro připojení k jedné z následující relace:
 • Relace fyzické konzole počítače se systémem Windows Server 2003
 • Relace, který se používá pro účely správy v počítači se systémem Windows Server 2008
Další informace o ConnectToServerConsole Vlastnost, naleznete na následujícím webu: Další informace o ConnectToAdministerServer Vlastnost, naleznete na následujícím webu:

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 947723 - Poslední kontrola: 05/22/2011 13:09:00 - Revize: 4.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbinfo kbhowto kbexpertiseadvanced kbmt KB947723 KbMtcs
Váš názor