Aplikace Outlook přestává reagovat při sledování kontakt aplikace Outlook v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:948045
Příznaky
Při sledování aplikace Microsoft Office Outlook kontakt v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 aplikace Microsoft Office Outlook Outlook přestane reagovat. Tento problém nastane v případě splnění následujících podmínek:
 • Kontakt obsahuje datum narození nebo výročí datum.
 • Převedete datum narození nebo výročí datum Coordinated Universal Time (UTC) a datum je dřívější než 1. leden 1970.
Je-li povolit trasování platformy souboru trasování zaznamenána chybová zpráva podobná následující:
Proces: OUTLOOK |Thread:2012 |Category: Unmanaged.Platform |User: PlatformUser |Level: chyba | hr = 0x80070057. Obecné funkce:
Souboru COutlookSyncManager::BackgroundSync: c:\bt\1690\src\application\outlook\addin\outlooksyncmanager.cpp
Řádek: 757
Poznámky
 • Ve výchozím nastavení je soubor trasování v následujícím adresáři profilu uživatele klienta Microsoft Dynamics CRM:
  \Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces
 • Název souboru podobná následující název souboru:
  OUTLOOK-Date .log
  Date zastupuje skutečné datum, na kterém je soubor vytvořen. Název souboru může být například OUTLOOK 20080120.log.
Navíc jsou v protokolu událostí aplikace zaznamenány chybové zprávy podobné následující chybové zprávy.
Chybová zpráva 1

Zdroj: MSCRMAddin
Kategorie: žádný
Id_události: 5922
Úroveň: Chyba
Popis: "se Objevila se chyba s doplněk pro aplikaci Outlook Microsoft CRM. Restartujte aplikaci Microsoft Outlook a akci opakujte. HR = 0X80070057. Kontext = Obecné.
Funkce = COutlookSyncManager::BackgroundSync. Řádek = 757
Další informace získáte v Centru pro nápovědu a podporu na webu http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Chybová zpráva 2

Zdroj: aplikace
Chyba Id_události: 1000
Kategorie: (100)
Úroveň: Chyba
Popis: "Faulting aplikací OUTLOOK.EXE, verze 12.0.6212.1000, časové razítko 0x46e03e45, chybujícího modulu kernel32.dll, verze 6.0.6000.16386, časové razítko 0x4549bd80, kód výjimky 0xe06d7363, posun poruchy 0x0001b09e, id procesu 0xd6c, aplikací počáteční čas 0x01c8584aca21f8ae.

Řešení
Tento problém je vyřešen v nejnovější kumulativní aktualizaci kumulativní Microsoft Dynamics CRM 4.0. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
949256Microsoft Dynamics CRM 4.0 aktualizace a opravy hotfix
Další informace
Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které sdělit, jak upravit registr. Po nesprávné úpravě registru však mohou nastat závažné problémy. Postupujte proto pečlivě podle uvedených kroků. Pro zvýšení bezpečnosti registr zálohujte jestě před jeho úpravami. Potom můžete v případě potíží registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete následujícím článku znalostní v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756Zálohování a obnovení registru v systému Windows


Potlačit událost připomenutí pro události, které jsou starší než určený čas, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 3. Pokud následující položku registru neexistuje, vytvořte položku registru jako klíč REG_DWORD:
  AppointmentSuppressReminders
 4. Poklepejte na AppointmentSuppressReminders.
 5. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD klepněte na přepínač Desítková a pak v poli Údaj hodnoty zadejte hodnotu v sekundách. Například pokud chcete potlačit událost připomenutí pro události, které jsou starší než sedm dní, zadejte v poli Údaj604800.

  Poznámka: Tuto hodnotu vypočítat je použit následující vzorec:
  7 × 24 × 60 × 60 = 604,800
Potlačit připomenutí úkolů pro úkoly, které jsou starší než určený čas, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
 3. Pokud následující položku registru neexistuje, vytvořte položku registru jako klíč REG_DWORD:
  TaskSuppressReminders
 4. Poklepejte na TaskSuppressReminders.
 5. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD klepněte na přepínač Desítková a pak v poli Údaj hodnoty zadejte hodnotu v sekundách. Například pokud chcete potlačit připomenutí úkolů pro úkoly, které jsou starší než sedm dní, zadejte v poli Údaj604800.
Další informace o povolení trasování v aplikaci Microsoft Dynamics CRM klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
907490Povolení trasování v aplikaci Microsoft Dynamics CRM
Další informace o terminologii používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
887283Standardy používání názvů u balíčků oprav hotfix a aktualizací softwaru aplikace Microsoft Business Solutions CRM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
zablokuje selhání synchronizace

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 948045 - Poslední kontrola: 02/12/2009 22:40:47 - Revize: 3.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook

 • kbmt kbautohotfix kberrmsg kbhotfixserver kbqfe kbmbsmigrate KB948045 KbMtcs
Váš názor