Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Použití omezení mechanismus řízení výkon sítě v systému Windows Vista

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:948066
Důležité Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Ujistěte se před úpravami je nutné zálohovat registr. Ujistěte se, že víte, jak registr obnovit v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování, obnovení a úpravách registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows XP a Windows Vista
ÚVOD
Tento článek popisuje, jak použít síť omezení řízení výkon sítě v počítači se systémem Windows Vista.
Další informace

Multimediální komunikace

Zpracování síťových paketů do počítače je náročný úkol. Propojení s velkou šířkou pásma spotřebovává síťový provoz ještě více systémových prostředků. Navíc multimediálních programů jsou citlivé na čas a tyto programy vyžadují uspořádaný přístup k prostředkům procesoru.

Další informace o zpracování prioritu multimediální programy naleznete na webu Microsoft vývojáři sítě:

Mechanizmus omezení systému Windows

Multimediální programy vyžadují více prostředků, a proto síťový zásobník Windows implementuje omezení mechanismus omezit zpracování provozu v síti bez multimédia 10 paketů za milisekundu.

Omezení bude platnost pouze v případě, že používáte multimediálních programů, které jsou citlivé na čas. Tento mechanismus pro omezení však mohl způsobit snížení výkonu sítě během období aktivního přehrávání multimédií. Tento pokles výkonu je pravděpodobnější pouze na vysokorychlostní sítě, které jsou nasycené maximální kapacity.

Jak zvýšit výkon sítě v systému Windows Vista

Upozornění Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že tyto potíže lze vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

V případech, kdy dochází ke snížení výkonu sítě můžete nastavit omezení rychlosti na výkon sítě v systému Windows Vista. Však musíte provádět opatrně protože to může ovlivnit kvalitu přehrávání multimédií.

Chcete-li konfigurovat omezení rychlosti, změňte hodnotu položky registru NetworkThrottlingIndex v následujícím podklíči registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\

Název: NetworkThrottlingIndex
Typ hodnoty: DWORD
Údaj hodnoty: Z celé číslo 1 přes celé 70 (desítkově) (desítkově)

Ve výchozím nastavení je nastavena hodnota položky registru NetworkThrottlingIndex 10. Pokud položka registru NetworkThrottlingIndex neexistuje, připomíná chování výchozí chování. Omezení sítě lze úplně vypnout nastavením hodnoty na FFFFFFFF (šestnáctkově). Po provedení změny hodnoty položky registru NetworkThrottlingIndex, je nutné restartovat počítač.

Důležité Výchozí hodnota je nepravděpodobné, že by způsobit snížení výkonu sítě většinu běžných scénářů využití Internetu, používající širokopásmové připojení. Doporučujeme používat pouze omezení mechanismus po plně rozumíte vytvářenou přehrávání multimédií kvality a výkonu v síti.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Egenskaber

Artikel-id: 948066 – Seneste udgave 05/22/2011 14:35:00 – Udgave 3.0

Aktualizace SP1 pro Windows Vista

  • kbinfo kbperformance kbnetwork_generalbroadband kbnetwork_latencyperformance kbexpertiseadvanced kbhowto kbmt KB948066 KbMtcs
Feedback