Popis aktualizace 1 pro e mezery Appliance 3.6 a pro Microsoft Gateway inteligentního aplikací 2007

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:948280
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Aktualizace 1 je k dispozici pro e mezery 3,6 Appliance a Microsoft inteligentního aplikací brány 2007 (verze 3.7). Aktualizace funkce je stejná pro e mezery Appliance 3,6 a inteligentní aplikace brány 2007. Tato aktualizace však je vydána v následujících dvou sad:
ProduktNázev aktualizaceSestavení
e mezery Appliance 3.6e-Gap3.6-SP1Update-1 (mezera e v3.6 aktualizaci SP1-1)47
Inteligentní brána aplikace (IAG) 2007IAG3.7-SP1Update-1 (IAG v3.7 aktualizaci SP1-1)33

Opravy zahrnuté v aktualizaci

Tato aktualizace obsahuje opravy pro následující problémy.

Problém 1

Zvažte následující scénář:
 • Klientský počítač přístup k serveru e mezery nebo IAG serveru pouze prostřednictvím serveru proxy.
 • V klientském počítači nastavení serveru proxy v okně Možnosti Internetu nejsou explicitně nastaveny. Například počítač klienta používá automatického zjišťování nebo skript pro konfiguraci nastavení serveru proxy.
V tomto případě nemůže klientské součásti zkontrolovat identitu na serveru, jako například jeho certifikáty a její odvolání certifikátů seznamy (CRL). V takovém případě je uživatel upozorněn, že nelze zkontrolovat identitu na serveru. Proto celé funkce součásti klienta zakázána.

K tomuto problému dochází, protože klientské součásti nefungují správně, pokud prohlížeč je nakonfigurován tak, aby používat adresu URL konfigurace nastavení serveru proxy.

Problém 2

Jakmile klient ověří identitu serveru, zkontrolujte klientské součásti seznam odvolaných certifikátů. Pokud seznam CRL nezdaří vyhledat důvody, součásti klienta upozornit uživatele, nelze zkontrolovat seznam odvolaných certifikátů. Proto celé funkce součásti klienta zakázána.

Obsahuje tato aktualizace tuto chybu řeší následující změny:
 • Pokud možnosti sítě Internet nejsou konfigurovány pro kontrolu seznamu CRL, klientské součásti nezaškrtávejte seznam odvolaných certifikátů.
 • Pokud seznam CRL zkontrolovat, který používá službu WinHTTP se nezdaří, klientské součásti přepněte pomocí služby sítě Internet (WinInet).
 • Pokud se kontrola seznamu CRL nezdaří, bude uživatel vyzván s možností vynechat kontrolu seznamu CRL.

  Poznámka: Pokud kontrola seznamu CRL zjistí, že certifikát je odvolán uživatel je nemůže z pokračovat.

Změny návrhu

Tato aktualizace dále obsahuje následující změny návrhu.

Změna 1

Vlastní detekce skriptů aktuálně, musí být podepsány společností Microsoft nebo Whale komunikace. Po instalaci této aktualizace součásti klienta ověří podpis pouze pro předdefinované skripty Microsoft. Všechny vlastní detekce skripty nebude vyžadovat podpisy. Zákazníkům, kteří chtějí vynucení podpisu kontrolu vlastních skriptů lze nastavit následující položku registru:

Podklíč registru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\WhaleCom\Client\Detection

Položka registru: SignedAllScripts
Typ: REG_DWORD

Chcete-li vynutit podpis kontrola vlastní skripty, nastavte položku registru SignedAllScripts 1.

Změna 2

Tato aktualizace obsahuje nejnovější skript pro rozpoznání (verze 1.65).
Další informace

Aktualizovat informace

Má nyní od společnosti Microsoft k dispozici podporovanou opravu hotfix. Že je však určena pouze tento článek popisuje problém. Použijte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Potřebujete-li tento problém odstranit, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech mohou být poplatky za poskytnutí telefonické podpory účtovány stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Výdaje na podporu se obvykle týkají dalších otázek a problémů, které se netýkají této zvláštní opravy.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci pro e mezery Appliance 3.6, musíte mít e mezery Appliance 3.6 s aktualizací Service Pack 1 (verze 3.6.1) v počítači nainstalována.

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci pro inteligentního 2007 Gateway aplikace, musíte mít inteligentního aplikací brány 2007 Service Pack 1 (verze 3.7.1) v počítači nainstalována.

Požadavek na restartování

Není nutné po instalaci této aktualizace restartovat počítač.

Známé problémy

 • Tato aktualizace neobsahuje offline instalace součásti klienta. Pokud zákazníci pomocí instalace v režimu offline, se musí nainstalovat součásti klienta v režimu offline v e mezery Appliance 3.6 s aktualizací Service Pack 1 nebo inteligentní aplikace Gateway 2007 Service Pack 1. Při prvním přístupu uživatele počítače, který má tuto aktualizaci, součásti klienta bude inovovat automaticky.
 • Zarovnat k novému chování podpisu požadavku nejsou aktualizovány pokynů v následujícím souboru:
  Whale-Com\e-Gap\von\InternalSite\samples\Detect.inc
Odkazy
Další informace o terminologii aktualizace softwaru naleznete následující článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
IAG e mezery, CRL kontroly aktualizací 1

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 948280 - Poslední kontrola: 01/15/2015 09:57:08 - Revize: 2.1

Intelligent Application Gateway 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe KB948280 KbMtcs
Váš názor