Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Prodloužení zkušební doby systému Windows Server 2008

Souhrn
Tento článek popisuje postup k prodloužení nebo opětovnému zahájení zkušební doby systému Windows Server 2008. Zkušební doba je také známa jako poskytnutá lhůta pro aktivaci. Tyto pokyny se týkají jakékoli edice systému Windows Server 2008 a zahrnuje to i zkušební kopie.
ÚVOD
Vyzkoušení softwaru Windows Server 2008 nevyžaduje aktivaci produktu. Jakákoli edice systému Windows Server 2008 může být nainstalována bez aktivace a lze ji zkoušet a posuzovat po dobu 60 dní. Navíc lze zkušební dobu 60 dní třikrát obnovit (znovu zahájit). Takto lze prodloužit původní 60denní zkušební dobu až o 180 dní na celkovou možnou zkušební dobu 240 dní.

Poznámka: Balíček Windows Server 2008 Evaluation DVD poskytuje 120denní počáteční zkušební dobu. Tuto zkušební dobu můžete prodloužit na 240 dní. Chcete-li prodloužit původní zkušební a testovací dobu, postupujte podle pokynů v tomto článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
Další informace

Instalace systému Windows Server 2008 bez jeho aktivace

 1. Spusťte instalační program systému Windows Server 2008.
 2. Po zobrazení výzvy k zadání kódu Product Key k aktivaci kód nezadávejte. Až instalační program zobrazí výzvu k potvrzení výběru, klepněte na tlačítko Ne.
 3. Může se zobrazit výzva k výběru edice systému Windows Server 2008, kterou chcete vyzkoušet. Vyberte edici, kterou chcete nainstalovat.

  Poznámka: Po instalaci systému Windows Server 2008 nelze edici změnit bez přeinstalace.
 4. Při zobrazení výzvy si v Licenčních podmínkách pro software společnosti Microsoft přečtěte podmínky zkoušení softwaru a poté podmínky přijměte.
 5. Po dokončení instalačního programu systému Windows Server 2008 začne běžet 60denní zkušební doba. Chcete-li zjistit, kolik času vaší aktuální zkušební doby zbývá, spusťte skript Slmgr.vbs, který se nachází ve složce System32. Ke spuštění tohoto skriptu použijte přepínač -dli. Příkaz slmgr.vbs -dli zobrazí počet dní, které zbývají z aktuální 60denní zkušební doby.

Ruční prodloužení zkušební doby

Když se 60denní zkušební doba blíží ke konci, můžete spuštěním skriptu Slmgr.vbs zkušební dobu obnovit. Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Příkazový řádek.
 2. Zadejte příkaz slmgr.vbs -dli a stiskněte klávesu ENTER, aby se zobrazil aktuální stav zkušební doby.
 3. Chcete-li zkušební dobu obnovit, zadejte příkaz slmgr.vbs –rearm a potom stiskněte klávesu ENTER.
 4. Restartujte počítač.
To obnoví zkušební dobu opět na 60 dní.

Automatizace prodloužení zkušební doby

Možná budete chtít nastavit proces, který automaticky obnoví zkušební dobu každých 60 dní. Jedním ze způsobů automatizace tohoto procesu je použít službu Plánovač úloh. Službu Plánovač úloh můžete nastavit tak, aby v konkrétní čas spustila skript Slmgr.vbs a restartovala server. Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na příkaz Plánovač úloh.
 2. Zkopírujte následující ukázkovou úlohu na server a uložte ji jako soubor XML. Soubor můžete například uložit pod názvem Prodlouzeni.xml.
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?><Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task"> <RegistrationInfo>  <Date>2007-09-17T14:26:04.433</Date>  <Author>Microsoft Corporation</Author> </RegistrationInfo> <Triggers>  <TimeTrigger id="18c4a453-d7aa-4647-916b-af0c3ea16a6b">   <Repetition>    <Interval>P31D</Interval>    <StopAtDurationEnd>false</StopAtDurationEnd>   </Repetition>   <StartBoundary>2007-10-05T02:23:24</StartBoundary>   <EndBoundary>2008-09-17T14:23:24.777</EndBoundary>   <Enabled>true</Enabled>  </TimeTrigger> </Triggers> <Principals>  <Principal id="Author">   <UserId>domain\alias</UserId>   <LogonType>Password</LogonType>   <RunLevel>HighestAvailable</RunLevel>  </Principal> </Principals> <Settings>  <IdleSettings>   <Duration>PT10M</Duration>   <WaitTimeout>PT1H</WaitTimeout>   <StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>   <RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>  </IdleSettings>  <MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>  <DisallowStartIfOnBatteries>true</DisallowStartIfOnBatteries>  <StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>  <AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>  <StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>  <RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>  <AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>  <Enabled>true</Enabled>  <Hidden>false</Hidden>  <RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>  <WakeToRun>true</WakeToRun>  <ExecutionTimeLimit>P3D</ExecutionTimeLimit>  <DeleteExpiredTaskAfter>PT0S</DeleteExpiredTaskAfter>  <Priority>7</Priority>  <RestartOnFailure>   <Interval>PT1M</Interval>   <Count>3</Count>  </RestartOnFailure> </Settings> <Actions Context="Author">  <Exec>   <Command>C:\Windows\System32\slmgr.vbs</Command>   <Arguments>-rearm</Arguments>  </Exec>  <Exec>   <Command>C:\Windows\System32\shutdown.exe</Command>   <Arguments>/r</Arguments>  </Exec> </Actions></Task>
 3. V ukázkové úloze změňte hodnotu následující značky UserID, aby obsahovala vaši doménu a váš alias:
  <UserId>doména\alias</UserId>
 4. V okně Plánovač úloh klepněte v nabídce Akce na příkaz Importovat úlohu.
 5. Klepněte na soubor XML s ukázkovou úlohou. Klepněte například na soubor Prodlouzeni.xml.
 6. Klepněte na tlačítko Import.
 7. Klepněte na kartu Aktivační signály.
 8. Klepněte na aktivační signál Jednou a potom klepněte na tlačítko Upravit.
 9. Změňte datum spuštění úlohy na datum těsně před koncem vaší aktuální zkušební doby.
 10. Klepněte na tlačítko OK a pak ukončete nástroj Plánovač úloh.
Služba Plánovač úloh nyní spustí operaci obnovení zkušební doby v den, který jste určili.
Vlastnosti

ID článku: 948472 - Poslední kontrola: 01/04/2010 13:16:50 - Revize: 3.1

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V

 • kbinfo kbhowto kbexpertiseadvanced KB948472
Váš názor
html>l>