Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Je k dispozici aktualizace pro vypnutí výchozích funkcí SNP pro počítače se systémem Microsoft Windows Server 2003 nebo Microsoft Windows Small Business Server 2003

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Po instalaci aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo sady Windows Server 2003 Scalable Networking Pack (SNP) do počítače se síťovým adaptérem s aktivovanou funkcí Snižování zátěže TCP/IP může docházet k mnoha problémům se sítí.

K následujícím problémům může dojít, je-li zapnuta sada Windows Server 2003 SNP:
 • Když se k serveru pokusíte připojit pomocí připojení VPN, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Chyba 800: Připojení nelze navázat.
 • K serveru se nelze připojit pomocí protokolu RDP (Remote Desktop Protocol).
 • Z počítače v místní síti se nelze připojit ke sdíleným složkám na serveru.
 • K doméně nelze připojit klientský počítač.
 • Z počítače s aplikací Microsoft Outlook se nelze připojit k serveru Exchange.
 • Je možné, že neaktivní připojení k serveru Exchange nebudou vyčištěna.
 • Síť je pomalá.
 • Při komunikaci s počítačem se systémem Windows Vista může docházet ke zpomalení sítě.
 • Nelze vytvořit odchozí připojení FTP ze serveru.
 • Dochází k chybám serverové služby DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 • Při přihlášení k doméně může dojít ke zpomalení výkonu.
 • U klientů s překladem adres (NAT), kteří se nacházejí za serverem Windows Small Business Server 2003 nebo serverem ISA (Internet Security and Acceleration), dochází k přerušovaným chybám připojení.
 • Dochází k občasnému selhání komunikace pomocí protokolu RPC.
 • Server přestane reagovat.
 • Na serveru je nedostatek paměti nestránkovaného fondu.
Poznámka: Funkce SNP nyní nejsou podporovány v systémech s procesorem Itanium.
Příčina
K těmto potížím dochází vzhledem k několika problémům s funkcemi sady Windows Server 2003 SNP, které jsou povoleny v systému Windows Server 2003 Service Pack 2. Mezi tyto funkce patří Škálování na straně příjmu a Snižování zátěže TCP/IP. Jedná se mimo jiné o následující problémy:
 • Škálování na straně příjmu je nekompatibilní s překladem adres (NAT) nebo službou Vyrovnávání zatížení sítě (NLB).
 • Funkce Snižování zátěže TCP/IP má potíže s funkcí změny velikosti oken. K těmto potížím obvykle dochází při komunikaci s počítačem se systémem Windows Vista. Systém Windows Vista využívá funkci změny velikosti oken.
 • Některé síťové adaptéry s aktivovanou funkcí Snižování zátěže TCP/IP neodesílají udržovací (keep-alive) zprávy protokolu TCP. Servery Exchange však udržovací zprávy protokolu TCP využívají k vyčištění neaktivních klientských relací.
 • Síťový adaptér s aktivovanou funkcí Snižování zátěže TCP/IP může využívat značné množství paměti nestránkovaného fondu. To může v operačním systému způsobit další potíže.
 • V některých případech mohou síťové adaptéry s aktivovanou funkcí Snižování zátěže TCP/IP vyžadovat velké bloky souvislé paměti. Proto počítač při pokusu o uvolnění paměti přestane reagovat.
Řešení

Informace o aktualizaci

Tato aktualizace vypíná výchozí funkce SNP. Po dokončení instalace této aktualizace můžete tyto funkce znovu povolit ručně, a to úpravou hodnot registru. Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows Server 2003 pro platformu x86 (KB948496)

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows Server 2003 pro platformu x64 (KB948496)

StáhnoutStáhnout balíček aktualizace pro systém Windows Server 2003 pro platformu Itanium (KB948496)

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Je nutné, aby byl nainstalována aktualizace Windows Server 2003 Service Pack 2.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato aktualizace nenahrazuje žádné jiné dříve vydané aktualizace.

Informace o souborech

Tato aktualizace nenahrazuje žádné soubory.

Jak potíže obejít
Chcete-li tyto potíže vyřešit, použijte některou z následujících metod. Po vyzkoušení libovolné z těchto metod je třeba restartovat počítač.

Metoda 1: Ruční zákaz funkcí Škálování na straně příjmu a Snižování zátěže TCP/IP v ovladači síťového adaptéru

Chcete-li v ovladači síťového adaptéru ručně zakázat tyto funkce, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz ncpa.cpl a klikněte na tlačítko OK.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na síťový adaptér a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klikněte na tlačítko Konfigurovat a potom na kartu Upřesnit.
 4. V seznamu Vlastnost klikněte na položku Škálování na straně příjmu, v rozevíracím seznamu Hodnota klikněte na položku Zakázat a pak klikněte na tlačítko OK.
 5. V seznamu Vlastnost klikněte na položku Snižování zátěže TCP/IP, v rozevíracím seznamu Hodnota klikněte na položku Zakázat a pak klikněte na tlačítko OK.
 6. Kroky 2 až 5 opakujte pro každý objekt síťového adaptéru.

Metoda 2: Aktualizace ovladačů síťových adaptérů

Chcete-li zjistit, zda je k dispozici aktualizovaný ovladač síťového adaptéru, kontaktujte výrobce síťového adaptéru nebo výrobce OEM počítače. Ovladač musí splňovat specifikaci NDIS (Network Driver Interface Specification) 5.2 nebo novější.

Další informace o postupu při kontaktování výrobců počítačových programů naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Metoda 3: Ruční zákaz funkcí Škálování na straně příjmu a Snižování zátěže TCP/IP pomocí registru

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li funkce Škálování na straně příjmu a Snižování zátěže TCP/IP zakázat v registru automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Nyní přejděte k oddílu Byly potíže vyřešeny?.

Manuální oprava


Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003


Chcete-li funkce Škálování na straně příjmu a Snižování zátěže TCP/IP zakázat ručně sami, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Klikněte pravým tlačítkem na položku EnableTCPChimney a pak klikněte na příkaz Změnit.
 4. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 a klikněte na tlačítko OK.
 5. Klikněte pravým tlačítkem na položku EnableRSS a klikněte na příkaz Změnit.
 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 a klikněte na tlačítko OK.
 7. Klikněte pravým tlačítkem na položku EnableTCPA a pak klikněte na příkaz Změnit.
 8. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 a klikněte na tlačítko OK.
 9. Ukončete program Editor registru a restartujte počítač.
Pokud nastavíte položku registru EnableTCPChimney na hodnotu 1, bude funkce kanálu přesměrování zpracování protokolu TCP aktivována. Podobně pokud nastavíte položky registru EnableRSS a EnableTCPA na hodnotu 1, budou aktivovány funkce Škálování na straně příjmu a Snižování zátěže TCP/IP.
Byly potíže vyřešeny?
Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud ne, můžete kontaktovat podporu.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Odkazy
Další informace o sadě SNP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
912222 Vydání sady Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack

Velmi výjimečně se může stát, že tato oprava hotfix nefunguje. Používáte-li například v počítači software Network Interface Card (NIC) Teaming, změny nastavení TCP Chimney a RSS se do tohoto softwaru nepromítnou. Toto chování způsobí ztrátu připojení k síti. Po instalaci této opravy je třeba ověřit vlastnosti softwaru NIC Team a zkontrolovat, zda nastavení TCP Chimney, Škálování na straně příjmu a Snižování zátěže TCP/IP byla rovněž zakázána. Pokud tato oprava hotfix nezakáže funkce TCP Chimney, Škálování na straně příjmu a Snižování zátěže TCP/IP, můžete tyto funkce ručně zakázat pomocí některé z metod uvedených v části Alternativní řešení.
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech.
fixit fix it
Vlastnosti

ID článku: 948496 - Poslední kontrola: 02/25/2010 10:30:00 - Revize: 9.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

 • kbmsifixme kbfixme atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbpubtypekc kbqfe KB948496
Váš názor