Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Chyba Soubor nebo složka neexistuje v systému Windows Vista

Diagnostika a automatické odstranění potíží
Poradce při potížích Automatická diagnostika a oprava potíží se soubory a složkami systému Windows dokáže automaticky odstranit potíže popsané v tomto článku.Tento poradce při potížích odstraňuje celou řadu různých potíží. Další informace

SpustitPoradce při potížích Automatická diagnostika a oprava potíží se soubory a složkami systému Windows dokáže automaticky odstranit potíže popsané v tomto článku. Tento poradce při potížích odstraňuje celou řadu různých potíží. Další informace

Spustit Poznámka: Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.
Byly tyto informace užitečné? Odešlete nám svůj názor
Příznaky
V počítači se systémem Windows Vista se při pokusu o přejmenování nebo přesun souboru či složky zobrazí chybová zpráva podobná následující:
Soubor nebo složka neexistuje.
Příčina
K tomuto problému dochází kvůli poškození nebo odstranění klíčů registru <ID složky> v následujícím podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions
Manuální oprava
Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Chcete-li tyto potíže vyřešit, vytvořte v následujícím podklíči registru chybějící klíče registru <ID složky> na základě hodnot v seznamu knownfolders.h:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions


Poznámky:
  • Pokud existuje klíč KnownFolders, avšak jeho hodnota se liší od hodnoty uvedené v seznamu knownfolders.h, zobrazí se stránka s informací o chybě souborů a složek při interakci s uživatelem. Můžete vybrat možnost ANO, kterou obnovíte výchozí nastavení klíče KnownFolders, nebo možnost NE, která slouží k zachování aktuálního nastavení.
  • Další odkazy na složky vytvořené aplikacemi jiných výrobců v registru se nedoporučuje upravovat.
Byly tyto informace užitečné? Odešlete nám svůj názor
Odstranění těchto potíží pomocí balíčku MATS
  1. Balíček MATS zkontroluje počítač a zjistí, zda je v něm použita verze systému Windows Vista pro platformu x86, nebo pro platformu x64.
  2. Balíček MATS vytvoří chybějící klíče registru <ID složky>.

    Poznámka: Během tohoto procesu se zobrazí dialogové okno. Toto dialogové okno vám dává možnost odstranit problém automaticky (toto je doporučená možnost), nebo ručně vybrat jednotlivé problémy, které je třeba opravit. Pokud chcete ručně vybrat jednotlivé problémy, které je třeba opravit, je třeba v dialogovém okně vybrat možnost Renaming or moving files and folders (Přejmenování nebo přesun souborů a složek) nebo Others or I don't know (Jiné nebo nevím).
  3. Balíček MATS ověří, zda byly chybějící klíče registru <ID složky> úspěšně vytvořeny.
Další problémy odstraněné balíčkem MATS
2394521 V systému Windows XP nebo Windows Vista nelze vyprázdnit koš
934160 Chyba sítě nebo oprávnění souboru či chyba Složka neexistuje
813711 Ztráta změn velikosti, zobrazení, ikony nebo umístění složky
2394740 Po provedení upgradu ze systému Windows XP na systém Windows Vista nelze vybrat více položek
2396571 V systému Windows se nesprávně změní ikony
Vlastnosti

ID článku: 949109 - Poslední kontrola: 02/29/2012 04:34:00 - Revize: 4.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

  • kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmatsfixme KB949109
Váš názor
> type="text/javascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js">