Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Postup při řešení potíží s instalací aplikace Internet Explorer 8

Krok 1 Ověření Předpoklady pro instalaci aplikace Internet Explorer 8
Následující aktualizace je třeba nainstalovat před zahájením instalace aplikace Internet Explorer 8:Další informace o požadavcích na instalaci naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: "Předpoklady pro instalaci aplikace Internet Explorer 8

Krok 2 Vyzkoušení obecných metod pro řešení potíží
Následující metody jsou určeny pouze pro obecné potíže. Doporučujeme nejprve vyzkoušet jednodušší metody.

Metoda A: Obnovení výchozích hodnot nastavení zabezpečení systému Windows (hodnocení: nízká náročnost)

Automatická oprava

Chcete-li nastavení zabezpečení systému Windows obnovit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte na položku Spustit v dialogovém okně Stažení souboru a postupujte podle kroků v tomto průvodci.


Poznámky:
 • Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Window.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

Chcete-li obnovit nastavení zabezpečení systému Windows ručně, postupujte takto:

Poznámka: Toto řešení se nevztahuje na systémy Windows XP Home Edition nebo Windows Vista Home Basic a Home Premium. Chcete-li obnovit nastavení zabezpečení v edicích Home, můžete použít opravu, funkci Obnovení systému nebo zálohu.

 1. Klikněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.
 2. V systému Windows XP zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose

  V systému Windows Vista zadejte následující příkaz a pak stiskněte klávesu ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose

  Zobrazí se zpráva informující o dokončení úkolu a upozornění, že některé akce nebylo možné provést. Tuto zprávu můžete ignorovat. Další informace o této zprávě naleznete v souboru %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.


Po obnovení nastavení zabezpečení systému Windows zkuste znovu nainstalovat aplikaci Internet Explorer. Pokud tato metoda nebyla úspěšná, vyzkoušejte metodu B.


Metoda B: Vyhledání malwaru v počítači (hodnocení: nízká náročnost)

Vyhledání malwaru v počítači závisí na programech ochrany proti malwaru, které máte k dispozici.

Důležité: Používáte-li vlastní antivirový a antimalwarový software, proveďte aktualizaci definičních souborů antivirových a antimalwarových programů před prohledáním počítače.

Pokud si s aktualizací definičních souborů antivirových a antimalwarových programů nevíte rady nebo pokud neumíte prohledat počítač, použijte bezpečnostní skener společnosti Microsoft, který umožňuje provést tyto akce snadno a bezplatně.

Po vyhledání malwaru v počítači zkuste znovu nainstalovat aplikaci Internet Explorer. Pokud tato metoda nepomohla, zkuste použít try metodu C.

Metoda C: Dočasný zákaz antivirového a antispywarového softwaru a následný pokus o instalaci aplikace Internet Explorer 8 (hodnocení: nízká náročnost)

Poznámka: Než dočasně zakážete antivirový software, ověřte, zda je povolena brána Windows Firewall. Po provedení kroků antivirový software znovu aktivujte.

Antivirový software je navržen tak, aby pomáhal chránit počítač před viry. Když je antivirový software deaktivovaný, nesmíte stahovat ani otevírat soubory z nedůvěryhodných zdrojů, navštěvovat nedůvěryhodné webyani otevírat přílohy e-mailů. Další informace o počítačových virech naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
129972 Počítačové viry: popis, prevence a obnovení

Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, jako jsou například viry. Toto řešení nedoporučujeme, ale poskytujeme tyto informace proto, že s jejich pomocí můžete popsané řešení implementovat podle vlastního uvážení. Toto řešení používáte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li použít tuto metodu, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Deaktivujte antivirový a antispywarový software. Chcete-li tuto akci provést, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu antivirového nebo antispywarového softwaru v oznamovací oblasti. Potom klikněte na příkaz Konec nebo na tlačítko Zakázat.
 2. Poté, co zakážete antivirový a antispywarový software, se znovu pokuste nainstalovat aplikaci Internet Explorer 8.
 3. Po dokončení instalace aplikace Internet Explorer 8 opět povolte antivirový a antispywarový software.
Pokud tato metoda nebyla úspěšná, vyzkoušejte metodu D.

Metoda D: Instalace aplikace Internet Explorer 8 při čistém spuštění počítače (hodnocení: středně nízká náročnost)


Chcete-li nainstalovat aplikaci Internet Explorer 8 při čistém spuštění počítače, postupujte takto:
 1. Proveďte čisté spuštění počítače. Další informace o čistém spuštění počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  310353 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows
 2. Po dokončení čistého spuštění počítače se znovu pokuste nainstalovat aplikaci Internet Explorer 8.
 3. Spusťte počítač v normálním režimu po dokončení instalace aplikace Internet Explorer8.
Pokud tato metoda nebyla úspěšná, vyzkoušejte metodu E.

Metoda E: Vyhledání souborů, které nelze zálohovat nebo aktualizovat (hodnocení: středně nízká obtížnost)

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže vyřešit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit . Potom klikněte na tlačítko Spustit v dialogovém okně Stažení souboru a postupujte podle pokynů v průvodci opravou. Po spuštění opravy se pokuste nainstalovat aplikaci Internet Explorer 8.

Poznámky:
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

Chcete-li použít tuto metodu, postupujte podle následujících kroků:
 1. Zjistěte, zda nějaké potíže nebrání v zálohování či aktualizaci souborů. Postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Zkopírujte a vložte (nebo zadejte) následující text do pole Otevřít a potom kliknutím na tlačítko OK otevřete soubor ie8_main.log:
   %windir%\ie8_main.log
   Poznámka: Ve výchozím nastavení je soubor ie8_main.log umístěn ve složce C:\Windows.
  3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+END přejděte na konec souboru ie8_main.log.
  4. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Najít.
  5. Do pole Najít zadejte text ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled.
  6. V části Směr vyhledávání klikněte na přepínač Nahoru a poté klikněte na tlačítko Najít další.

   Pokud text „ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled“ naleznete, znamená to, že došlo k potížím, které brání v uložení souboru aplikace Internet Explorer 8 pro provedení odinstalace. O tom, že nastaly potíže, informuje v protokolu například text podobný následujícímu:
   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled
   časový_údaj: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7
 2. Obnovte oprávnění pro soubor Vgx.dll. Chcete-li obnovit výchozí nastavení oprávnění pro tento soubor, klikněte v nabídce Start na příkaz Spustit, zadejte text cmd a poté klikněte na tlačítko OK. Zkopírujte a vložte (nebo zadejte) jeden z následujících příkazů do příkazového řádku a pak stiskněte klávesu ENTER:
  • Používáte-li systém Windows XP, zkopírujte a vložte (nebo zadejte) tento příkaz:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • Používáte-li systém Windows Server 2003, zkopírujte a vložte (nebo zadejte) tento příkaz:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" "NT AUTHORITY\TERMINAL SERVER USER:C"
  • Používáte-li systém Windows Vista, zkopírujte a vložte (nebo zadejte) tento příkaz:
   Takeown /f "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /a

   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P "NT SERVICE\TrustedInstaller:F" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" BUILTIN\Users:R
 3. Zkuste nainstalovat aplikaci Internet Explorer 8. Pokud je v souboru protokolu uveden problém, zopakujte všechny kroky v této metodě.Pokud se po provedení těchto postupů stále setkáváte s potížemi, obraťte se na podporu společnosti Microsoft.

Další informace
Pokusíte-li se odebrat aplikaci Windows Internet Explorer 8, může se stát, že v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 tato aplikace nebude zobrazena v seznamu Aktuálně nainstalované aktualizace. Další informace o řešení těchto potíží naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
965227 Aplikace Windows Internet Explorer 8 se nezobrazí v seznamu Aktuálně nainstalované aktualizace v systému Windows Vista nebo Windows Server 2008
Vlastnosti

ID článku: 949220 - Poslední kontrola: 03/26/2014 21:49:00 - Revize: 23.0

Windows Internet Explorer 8

 • kbmsifixme kbfixme kbresolve kbprb kberrmsg kbPubTypeKC kbtshoot kbexpertiseinter kbcip kbconsumer KB949220
Váš názor