Aktualizace a opravy hotfix pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

ÚVOD
V tomto článku jsou uvedeny všechny aktualizace a opravy hotfix, které jsou k dispozici pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Další informace

Nejnovější kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0

V následující tabulce je uvedena nejnovější kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0. Tato kumulativní aktualizace zahrnuje všechny opravy hotfix, které byly uvolněny k omezené distribuci. Kumulativní aktualizace také zahrnuje všechny dřívější kumulativní aktualizace.
Číslo článkuNázev článkuDatum vydání
2028381Je k dispozici kumulativní aktualizace 12 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.029. července 2010

Aktualizace pro všeobecnou distribuci

V následující tabulce jsou uvedeny aktualizace, které byly vydány pro všeobecnou distribuci. Chcete-li zobrazit příslušný článek pro danou aktualizaci, kliknutím na odkaz zobrazte článek znalostní báze Knowledge Base uvedený v tabulce. Chcete-li stáhnout jednu či více aktualizací uvedeny v tomto článku, navštivte následující web společnosti Microsoft:
Číslo článkuNázev článkuDatum vydání
948917Jak získat aktualizace instalačního programu pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 28. února 2008
948593Chybová zpráva při instalaci serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0: Microsoft.Crm.CrmArgumentException: Neplatný název domény. Název domény je buď neplatný, nebo nedostupný. 28. února 2008
9480417. března 2008 byla vydána aktualizace souborů nápovědy pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.07. března 2008
95592126. září 2008 byla vydána aktualizace souborů nápovědy pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 (955921)26. září 2008
952858Je k dispozici kumulativní aktualizace 1 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.024. listopadu 2008
959419Je k dispozici kumulativní aktualizace 2 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.015. ledna 2009
961768Je k dispozici kumulativní aktualizace 3 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.012. března 2009
968176Je k dispozici kumulativní aktualizace 4 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.07. května 2009
970141Je k dispozici kumulativní aktualizace 5 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.02. července 2009
970148Je k dispozici kumulativní aktualizace 6 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.027. srpna 2009
971782Je k dispozici kumulativní aktualizace 7 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.022. října 2009
975995Je k dispozici kumulativní aktualizace 8 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.017. prosince 2009
977650Je k dispozici kumulativní aktualizace 9 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.011. února 2010
979347Je k dispozici kumulativní aktualizace 10 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.08. dubna 2010
981328Je k dispozici kumulativní aktualizace 11 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.03. června 2010

Opravy hotfix s omezenou distribucí

V následující tabulce jsou uvedeny opravy pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM vydané v rámci omezené distribuce. Oprava hotfix je určena pouze k nápravě potíží popsaných v příslušném článku znalostní báze Knowledge Base. Chcete-li získat určitou opravu hotfix, kliknutím na číslo příslušného článku získáte přístup k technické podpoře společnosti Microsoft. Úplný seznam telefonních čísel odborné pomoci pro zákazníky společnosti Microsoft a informace o cenách odborné pomoci naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:
Číslo článkuNázev článkuDatum vydání
946649Chybová zpráva při načítání schémat CRM z webové služby aplikace CRM 4.0: 401 Neautorizováno14. února 2008
948045Při sledování kontaktu aplikace Outlook v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook přestane aplikace Outlook reagovat5. března 2008
948035OPRAVA: V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybí tlačítka Nový záznam a Přidat nový záznam12. března 2008
948876Při ukládání nebo odesílání rozsáhlé e-mailové zprávy pomocí webového klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 přestane reagovat aplikace Internet Explorer12. března 2008
949141Při kliknutí na položku Zobrazit v aplikaci CRM po vytvoření schůzky v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook se zobrazí chybová zpráva: Minimálně jednoho příjemce nelze převést na záznam v systému12. března 2008
948005Po úpravě kroku v pravidle pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 není aktivován kód události Při uložení nebo Při načtení12. března 2008
948155V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze v databázi u některých časových pásem převést datum nebo čas do formátu UTC13. března 2008
947860OPRAVA: V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se při pokusu o nastavení e-mailových zpráv do stavu Dokončeno pomocí odpovědí objektu SetStateEmailRequest zobrazí chybová zpráva: Výjimka CRM: Zpráva: Zadaný typ odesílatele není podporován13. března 2008
948008Po změně uživatele v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je nová následná aktivita stále vlastněna původním uživatelem13. března 2008
948157Při vytváření nového záznamu nebo otevírání existujícího záznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Neplatný argument16. března 2008
948002U záznamu entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 jsou v pracovních postupech nesprávné časy zahájení a dokončení17. března 2008
948122Kolekce nainstalovaných lokalizovaných popisků je neúplná, pokud je tato kolekce načtena pomocí služby Metadata Web Service aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.019. března 2008
947401Při importu přizpůsobených položek do jiné organizace aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Identifikátory nesmí být delší než 50 znaků19. března 2008
949086Při zobrazení sdíleného kalendáře nebo sdílené složky kontaktů v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook se zobrazí zprávy o synchronizaci aplikace Outlook1. dubna 2008
951179Chybová zpráva při přepnutí do offline režimu klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook s offline přístupem: Přesunutí dat pro entitu se nezdařilo 6. dubna 2008
949569Při použití sestavení modulu plug-in před vydáním aktualizace v procesu aktualizace aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemůže funkce Vyhledávání duplicit nalézt duplicitní záznamy17. dubna 2008
948121Při ukončení aplikace Outlook, přechodu do stavu offline v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook nebo přechodu do stavu online v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook může aplikace Outlook přestat reagovat17. dubna 2008
951180 Chybová zpráva při upgradu z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Akce Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction se nezdařila. Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu 25. dubna 2008
948746Při provádění modulu plug-in v instanci organizace, která v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 není výchozí, se zobrazí chybová zpráva: Požadavek se nezdařil. Stav HTTP 401: Neautorizováno27. dubna 2008
948298Seznam záznamů v dialogovém okně pro vyhledání záznamů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 není filtrován podle nového kontaktu27. dubna 2008
948629Chybová zpráva při přepnutí do offline režimu klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook s offline přístupem: Přesunutí dat pro entitu Plug-in Assembly během akce Vložit se nezdařilo, počet řádků=[číslo] 27. dubna 2008
948172Při odstraňování položky z fronty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Záznam není k dispozici3. května 2008
948588Při importu přizpůsobení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Selhání: hromadná operace: Neplatný argument 4. května 2008
951884Při spuštění klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook s offline přístupem dojde k ukončení služby Microsoft.crm.Application.Hoster.exe5. května 2008
950229Při pokusu o přidání produktu k příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Při výpočtu ceny pro položku řádku podrobností došlo k chybě6. května 2008
949347Po otevření stránky atributu bitového typu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou k dispozici tlačítka Nahoru a Dolů 6. května 2008
949925 Po kliknutí na tlačítko Přiřadit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 není uživateli přiřazen servisní případ 12. května 2008
952945Karta Ochrana osobních údajů na stránce Nastavit osobní možnosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 neobsahuje odkaz na prohlášení o zásadách osobních údajů, z něhož je hlášena chyba 12. května 2008
951718Při prohlížení stránek ve složce Microsoft Dynamics CRM v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook se zobrazí chybové zprávy skriptu15. května 2008
948604Při pokusu o zajištění jazyka v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Do objektu dbo.LocalizedLabel s jedinečným indexem ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect nelze vložit duplicitní klíčový řádek 19. května 2008
952724Po instalaci místního klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook nelze zobrazit žádné e-mailové zprávy ve složkách 19. května 2008
951301 Chybová zpráva při přepnutí do offline režimu aplikace Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook s offline přístupem: Došlo k chybě serveru SQL. Zkuste akci zopakovat kvůli konfigurovanému přenosu 29. května 2008
947978Po nastavení vlastní webové stránky jako výchozí v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou některé proměnné řetězců předány do vlastního webového formuláře 29. května 2008
951206Příkaz FetchXML obsahující příkaz <Link-Entity> může v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 vrátit nesprávná data29. května 2008
953185Při spuštění funkce úlohy Aktualizovat stavy smluv v turecké verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 nepracuje funkce Resume podle očekávání 29. května 2008
950202Při přidání nové hodnoty do pole s rozevíracím seznamem u atributu entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 zmizí přeložené popisky 3. června 2008
951477Při spuštění funkce Odeslat přímý e-mail prostřednictvím uživatelem definovaného dotazu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Nemáte k záznamu přístup nebo záznam neexistuje 3. června 2008
949719Při sledování přijaté e-mailové zprávy nebo při odeslání sledované e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Při převodu této položky do aplikace Microsoft Dynamics CRM došlo k chybě 5. června 2008
947818Na kartě Závislosti nesouvisející s událostmi v dialogovém okně Vlastnosti formuláře se po vytvoření nové vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 zobrazí pole bez názvu5. června 2008
950006Při převodu e-mailové aktivity na činnost v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nedojde k přidání této e-mailové aktivity k případu 5. června 2008
952925Při pokusu o přidání uživatele do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 z důvěryhodné domény se zobrazí chybová zpráva: Došlo k chybě. Opakujte tuto akci znovu 9. června 2008
951274Při pokusu o import organizace do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Výjimka Exception System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): Na serveru takový objekt neexistuje 9. června 2008
950414Při převodu e-mailové zprávy v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook se zobrazí chybová zpráva: Při převodu e-mailové zprávy aplikace Microsoft CRM došlo k chybě 9. června 2008
951502Nelze otevřít e-mailovou zprávu odeslanou uživatelem aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. června 2008
951919Pravidlo pracovního postupu nepokračuje, ani když jsou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 splněny čekací podmínky 17. června 2008
951197Pole záznamu ModifiedBy není při povolení nebo zakázání uživatele v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 automaticky nastaveno 18. června 2008
952149Nesprávný překlad označení pro muže a pro ženu v české verzi produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0 (952149) 18. června 2008
950542Synchronní moduly plug-in neodpovídají na události aktivované v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 19. června 2008
949068Při použití šablony obsahující pole Týká se v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 neobsahuje pole Týká se u e-mailové aktivity žádnou hodnotu 21. června 2008
952018Poskytovatel protokolu POP3 doručuje do databáze aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 stovky kopií stejné e-mailové zprávy 24. června 2008
950374Při otevření stránky Náhled u aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se text zobrazí v jednom řádku16. července 2008
955049Chybová zpráva při přepnutí do offline režimu klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook: Přesunutí dat pro entitu Uložit zobrazení během akce Vložit se nezdařilo, počet řádků=1316. července 2008
952019Služba Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 přestane po určité době zpracovávat e-mailové zprávy16. července 2008
951711K dispozici je aktualizace se změnami letního času v Izraeli v roce 2008 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook21. července 2008
951098Po zaškrtnutí políčka Zobrazovat čísla týdnů v zobrazeních kalendáře ve formuláři Vlastní místní nastavení – Nastavit osobní možnosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se v zobrazení roku v pohledu minikalendáře nezobrazí správná data23. července 2008
948843Při spuštění nebo úpravě pracovních postupů může aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 pracovat pomalu24. července 2008
950175Aplikaci Outlook nelze používat podle očekávání, dokud nejsou načteny všechny doplňky aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.025. července 2008
952815Chybová zpráva při spuštění dotazu Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Microsoft CRM Neošetřená chyba Podrobnosti: Chyba serveru v aplikaci '/'25. července 2008
950088Po otevření klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook nejsou z aplikace Outlook Web Access, Outlook Mobile Access nebo z pravidel aplikace Outlook odeslány e-mailové zprávy28. července 2008
948126Ve vyhledávacím okně vztahů účtu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou zobrazeny všechny pracovní postupy1. srpna 2008
951538V zobrazení Moje přijaté e-maily v seznamu aktivit e-mailového typu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je zobrazena nesprávná hodnota ve sloupci Skutečné ukončení1. srpna 2008
951174Po kliknutí na kartu Poznámky na stránce entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se nemusí zobrazit obsah karty Poznámky13. srpna 2008
952547Rozbalíte-li část náhledu záznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0, přesune se záznam do spodní části oblasti mřížky13. srpna 2008
950886Chybová zpráva při spuštění průvodce sestavami nebo při provádění aktivity Hromadný import v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Přihlášený uživatel nemá dostatečná oprávnění k zobrazení těchto záznamů nebo k provedení konkrétní akce13. srpna 2008
950154Chybová zpráva při změně pole Nadřazený obchodní vztah ve formuláři příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Atribut neexistuje14. srpna 2008
954498Po kliknutí na možnost Aktualizovat marketingový seznam na stránce Spravovat členy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 marketingový seznam stále obsahuje členy, které chcete odebrat14. srpna 2008
954800Po otevření, zavření či přeposlání e-mailové zprávy nebo odeslání odpovědi na ni v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook přestane aplikace Outlook reagovat14. srpna 2008
952115Po odeslání přímé e-mailové zprávy pomocí e-mailové šablony v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemají pole s dynamickými hodnotami žádný obsah14. srpna 2008
950374 Při otevření stránky Náhled u aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se text zobrazí v jednom řádku 16. července 2008
955049 Chybová zpráva při přepnutí do offline režimu klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook: Přesunutí dat pro entitu Uložit zobrazení během akce Vložit se nezdařilo, počet řádků=13 16. července 2008
952019 Služba Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 přestane po určité době zpracovávat e-mailové zprávy 16. července 2008
951711 K dispozici je aktualizace se změnami letního času v Izraeli v roce 2008 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook 21. července 2008
951098 Po zaškrtnutí políčka Zobrazovat čísla týdnů v zobrazeních kalendáře ve formuláři Vlastní místní nastavení – Nastavit osobní možnosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se v zobrazení roku v pohledu minikalendáře nezobrazí správná data 23. července 2008
948126 Ve vyhledávacím okně vztahů účtu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou zobrazeny všechny pracovní postupy 24. července 2008
948843 Při spuštění nebo úpravě pracovních postupů může aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 pracovat pomalu 24. července 2008
950175 Aplikaci Outlook nelze používat podle očekávání, dokud nejsou načteny všechny doplňky aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 25. července 2008
952815 Chybová zpráva při spuštění dotazu Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Microsoft CRM Neošetřená chyba Podrobnosti: Chyba serveru v aplikaci '/' 25. července 2008
951538 V zobrazení Moje přijaté e-maily v seznamu aktivit e-mailového typu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je zobrazena nesprávná hodnota ve sloupci Skutečné ukončení 25. července 2008
950088 Po otevření klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook nejsou z aplikace Outlook Web Access, Outlook Mobile Access nebo z pravidel aplikace Outlook odeslány e-mailové zprávy 28. července 2008
951174 Po kliknutí na kartu Poznámky na stránce entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se nemusí zobrazit obsah karty Poznámky 13. srpna 2008
952547 Rozbalíte-li část náhledu záznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0, přesune se záznam do spodní části oblasti mřížky 13. srpna 2008
950886 Chybová zpráva při spuštění průvodce sestavami nebo při provádění aktivity Hromadný import v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Přihlášený uživatel nemá dostatečná oprávnění k zobrazení těchto záznamů nebo k provedení konkrétní akce 13. srpna 2008
950154 Chybová zpráva při změně pole Nadřazený obchodní vztah ve formuláři příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Atribut neexistuje 14. srpna 2008
954498 Po kliknutí na možnost Aktualizovat marketingový seznam na stránce Spravovat členy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 marketingový seznam stále obsahuje členy, které chcete odebrat 14. srpna 2008
954800 Po otevření, zavření či přeposlání e-mailové zprávy nebo odeslání odpovědi na ni v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook přestane aplikace Microsoft Outlook reagovat 14. srpna 2008
952115 Po odeslání přímé e-mailové zprávy pomocí e-mailové šablony v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemají pole s dynamickými hodnotami žádný obsah 14. srpna 2008
952601 Při provádění kontroly instalačním programem aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 se v průvodci diagnostikou prostředí zobrazí chybová zpráva: Chyba| Kontrola FullTextRunningValidator: Selhání: Služba msftesql nebyla nalezena v počítači [název_počítače] 15. srpna 2008
952602 Při pokusu o instalaci datového konektoru Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Nelze ověřit instalaci serveru sestav služby SQL Server Reporting Services 15. srpna 2008
951252 Při úpravě sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 pomocí průvodce sestavami může v sestavě dojít k neočekávanému odstranění jednoho či více přizpůsobení 15. srpna 2008
950490 Chybová zpráva při upgradu pravidel pracovních postupů z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: System.OutOfMemoryException 21. srpna 2008
949732 Po spuštění pravidla pracovního postupu pro aktualizaci dalších polí v záznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 dojde k neočekávanému obnovení výchozí hodnoty v poli bitového typu 29. srpna 2008
951300 Po spuštění Správce nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 nemůže funkce Fulltextové vyhledávání nalézt články znalostní báze Microsoft Knowledge Base a stav některých smluv nelze nastavit na hodnotu Platnost vypršela 3. září 2008
951849 Při spuštění služby Směrovač e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 v počítači s vícejádrovým procesorem se zobrazí chybová zpráva: Položka s tímto klíčem již byla přidána 4. září 2008
947278 Chybová zpráva při pokusu o instalaci konektoru aplikace Microsoft Dynamics CRM pro službu SSRS: Operace Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupAction se nezdařila 4. září 2008
951268 Po upgradu na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se oddělovač desetinných míst, který určíte v uživatelském nastavení neanglické jazykové verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0, neočekávaně změní 8. září 2008
956720 Po zadání času pro opakované připomenutí nebo po zavření aktivity v připomenutí v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook dojde k neočekávané změně naplánovaného času aktivity na hodnotu 12:00 9. září 2008
948043 Nelze importovat přizpůsobení z upgradovaného systému s aplikací Microsoft Dynamics CRM 4.0 do jiného upgradovaného systému s aplikací Microsoft Dynamics CRM 4.0 9. září 2008
954916 Chybová zpráva při tisku aktivity ze zobrazení Aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Chyba: LOCID_UI_DIR je nedefinovaný 9. září 2008
951319 Při vytváření schůzky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazují chybové zprávy 9. září 2008
952673 Při pokusu o otevření zobrazení Kalendář v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Ukládání události do deníku - Neplatný typ příjemce 10. září 2008
952576 Třída RetrieveTeamsSystemUserResponse nevrátí v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 všechny atributy 10. září 2008
953906 K dispozici je aktualizace se změnami časového pásma a letního času pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook 18. září 2008
954351 Chybová zpráva při pokusu o zobrazení data v kalendáři v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0: Error de servidor en la aplicación '/' 25. září 2008
956869 Při vytváření nové organizace nebo importu organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Služba msftesql nebyla nalezena v počítači [název_počítače] 26. září 2008
948770 Aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 se může po kliknutí na vyhledávací tlačítko v poli s typem zákazníka, které aktivuje událost Při změně, neočekávaně ukončit 26. září 2008
956129 Při pokusu o uložení schůzky, převod e-mailové zprávy nebo spuštění Směrovače e-mailů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se může zobrazit chybová zpráva 7. října 2008
952046 Klient Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook může přestat reagovat, pokud jsou v počítači nainstalovány i další doplňky aplikace Outlook 7. října 2008
955056 Funkce Hromadná korespondence v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nesprávně převádí zvláštní znaky do aplikace Microsoft Word 14. října 2008
953905 K dispozici je aktualizace se změnami časového pásma a letního času pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook 15. října 2008
948530 Pokud nainstalujete sadu MUI Pack do počítače s aplikací Microsoft Dynamics CRM 4.0, neprovede aktualizace aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 změnu databáze Microsoft Dynamics CRM 17. října 2008
957701 Po spuštění pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 zůstane pracovní postup ve stavu Probíhající nebo Čekání 21. října 2008
951549 Chybová zpráva při pokusu o odebrání správce od uživatele v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Došlo k chybě 22. října 2008
953284 Po odeslání e-mailové zprávy prostřednictvím klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook zůstane tato zpráva ve složce Probíhající ve frontě Úkoly 22. října 2008
953340 E-mailové zprávy od uživatele aplikace CRM do fronty nejsou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 doručeny 22. října 2008
952979 Chybová zpráva při zobrazení uložených zobrazení pomocí funkce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Při zobrazení této propojené entity došlo k chybě 22. října 2008
950521 Po dvojím kliknutí na adresu URL obsahující japonský nebo čínský kód akcií v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí webová stránka MSN Money v anglickém jazyce 22. října 2008
953099 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je neočekávaně aktivován pracovní postup 22. října 2008
954811 Otevírání Správce nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 trvá na serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 příliš dlouho 23. října 2008
950430 Je možné odeslat formulář aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0, přestože požadované vyhledávací pole neobsahuje platnou hodnotu 23. října 2008
950475 Při spuštění funkce Zrušit ve sledovaném připomenutí z kalendáře aplikace Outlook v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je u záznamu schůzky hodnota v poli Důvod stavu změněna na výchozí hodnotu 23. října 2008
951309 Po importu popisků do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou popisky přeloženy podle očekávání 23. října 2008
954549 Při použití klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook jsou internetové e-mailové zprávy s nebezpečnými nebo netisknutelnými znaky v řádku Předmět odesílány přímo do předávací poštovní schránky aplikace Microsoft Dynamics CRM 23. října 2008
954256 Chybová zpráva při plánování aktivity služby zahrnující vybavení nebo závod v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Minimálně jeden příjemce nemá e-mailovou adresu nebo je označen příznakem Nepovolit e-mail 23. října 2008
957788 Chybová zpráva při pokusu o otevření aktivity založené na entitě ActivityPointer ve vlastní sestavě v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: 4200 není rozpoznaný typ objektu 24. října 2008
951640 Při zobrazení pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Požadovaný záznam nebyl nalezen nebo nemáte dostatečná oprávnění k jeho zobrazení 27. října 2008
956757 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze importovat role zabezpečení z upgradované organizace do organizace, u níž nebyl proveden upgrade 27. října 2008
954917 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze vytvořit následnou aktivitu, pokud ve frontě nastavíte pole Přiřadit pro 27. října 2008
953291 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze pomocí funkce SetFocus() zachovat výběr v poli 27. října 2008
952733 V klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook nejsou změny filtru kontaktních údajů synchronizovány s kontakty aplikace Outlook uživatele 27. října 2008
951065 Chybová zpráva při pokusu o přidání kontaktů do marketingového seznamu pomocí funkce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Došlo k chybě 27. října 2008
955247 Při pokusu o zavření příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Při ověřování platnosti došlo k chybě. Délka atributu subject entity opportunityclose přesáhla maximální povolenou délku 100 27. října 2008
955745 Chybová zpráva při pokusu o konfiguraci klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook: Tato implementace není součástí ověřených kryptografických algoritmů Windows Platform FIPS 27. října 2008
955286 Po otevření Správce serverů ve Správci nasazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 přestane Správce nasazení reagovat 27. října 2008
952311 Po kliknutí na tlačítko Aktualizovat seznam v mřížce zobrazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Řazení podle sloupců neodpovídá řazení ve stránkování 28. října 2008
958031 Chybová zpráva při přechodu do stavu online v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook v síti s nízkou šířkou pásma nebo vysokou latencí: Došlo k neznámé chybě 28. října 2008
957792 Při pokusu o import organizace do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Chyba| Import organizace (název=[název_společnosti], Id=[ID_organizace]) se nezdařil 28. října 2008
956805 Chybová zpráva při úpravě příkazu s uzamčenou cenou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Výjimka CRM: Zpráva: Produkt a jednotku nelze aktualizovat, je-li entita uzamčena. Kód chyby: -2147206371" 28. října 2008
957703 Po změně možnosti v dialogovém okně Možnosti přestane klient Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook reagovat 28. října 2008
956585 Chybová zpráva při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0: System.Exception: Akce Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction se nezdařila 28. října 2008
955234 Po přechodu do stavu online v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook dojde ke ztrátě změn provedených v režimu offline 28. října 2008
954227 Chybová zpráva při spuštění funkce Vyhledávání duplicit u datových záznamů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Je vyžadován objekt 28. října 2008
953033 Chybová zpráva při pokusu o import dat zahrnujících atribut rozevíracího seznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Data analýzy transformace 28. října 2008
952874 Při vytváření faktury v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je automaticky vygenerované číslo faktury o jeden znak kratší 28. října 2008
954673 Po ukončení Průvodce vytvořením rychlé kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 není odeslána e-mailová zpráva 28. října 2008
954349 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze vytvořit ceník, přestože ve formuláři Vytvořit entitu nebo Aktualizovat entitu existuje tlačítko pro vyhledávání ceníků 29. října 2008
954655 Aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 neprovede po přidání vlastního atributu do entity produktu kontrolu jedinečnosti čísla produktu 29. října 2008
955452 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou při odeslání e-mailové zprávy používající e-mailovou šablonu k přenosu dat obsahujících odřádkování použita odřádkování 29. října 2008
953842 Chybová zpráva při pokusu o převod existujícího zájemce z odpovědí na rychlé kampaně na entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Požadovaný záznam nebyl nalezen nebo nemáte dostatečná oprávnění k jeho zobrazení 29. října 2008
956354 Výše výnosů vypočtená pro uzavřenou příležitost je po upgradu italské verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 na italskou verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 vynásobena 10 000 29. října 2008
958571 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze importovat organizaci do Správce nasazení 30. října 2008
954433 Na stránce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová stránka nebo nelze vybrat hledanou hodnotu 30. října 2008
953999 Pokud v dotazu Rozšířené hledání použijete podmínku Příštích X dnů a exportujete výsledky do sešitu aplikace Excel, aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 nevrátí požadované výsledky 5. listopadu 2008
955055 Chybová zpráva při otevření dokumentu hromadné korespondence v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Dokument Mail_Merge_[číslo][1] je hlavní dokument hromadné korespondence. Nelze najít jeho zdroj dat 5. listopadu 2008
952855 Uživatel s licencí klientského přístupu v režimu správce nečekaně získá přístup k vlastním entitám v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 7. listopadu 2008
955065 Při spuštění sestavy v některých verzích aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 může dojít k potížím s rozvržením nebo s formátováním 10. listopadu 2008
948987 Chybová zpráva při importu dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 pomocí Průvodce importem dat nebo při spuštění nové migrace dat pomocí Správce migrace dat: Neshoda oddělovače dat; byl nalezen pouze jeden oddělovač 11. listopadu 2008
956859 Po přerušení připojení k síti trvajícímu méně než jednu minutu dojde k deaktivaci panelu nástrojů aplikace Microsoft Dynamics CRM v aplikaci Outlook 20. listopadu 2008
952680 Při pokusu o přidání řádku smlouvy do smlouvy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Požadovaný záznam nebyl nalezen nebo nemáte dostatečná oprávnění k jeho zobrazení 20. listopadu 2008
950119 Chybová zpráva při pokusu o uložení schůzky pro související účet v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 3.0: Porušení omezení JEDINEČNÝ KLÍČ 'UQ_PrincipalObjectAccess' 5. prosince 2008
949202 Chybová zpráva po kliknutí do části grafu pro zobrazení tabulek dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Zpracování FilterExpression pro tabulku Table0 nelze provést 5. prosince 2008
951909 Při pokusu o import přizpůsobení na jiný server aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Neplatná předpona názvu 8. prosince 2008
950372 Při spuštění aplikace Outlook nebo kliknutí na složku Microsoft Dynamics CRM v aplikaci Outlook v počítači se systémem Windows Vista se zobrazí několik výzev k zadání uživatelského jména a hesla 8. prosince 2008
958902 Při přidávání poznámek k entitě v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 jsou karty zkrácené nebo neviditelné 9. prosince 2008
954322 Chybová zpráva při importu přizpůsobení do upgradované instalace aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0: Soubor nelze odeslat nebo se import nezdařil 9. prosince 2008
950207 Při pokusu o otevření aktivity kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Byla vyvolána výjimka typu System.Web.HttpUnhandledException 9. prosince 2008
957406 Chybová zpráva při pokusu o vytvoření schůzky pomocí formuláře Kontakt v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Minimálně jeden příjemce nemá e-mailovou adresu nebo je označen příznakem Nepovolit e-mail 9. prosince 2008
958836 Při spuštění vlastní sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Došlo k chybě 9. prosince 2008
959394 Po dvojím kliknutí na záznam v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se otevře nesprávný záznam 9. prosince 2008
952322 Při provádění pravidla pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nefunguje pravidlo pracovního postupu podle očekávání 10. prosince 2008
958287 Při zobrazení formuláře aktivity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Byla vyvolána výjimka typu System.Web.HttpUnhandledException 10. prosince 2008
953489 Při zpracování hromadné korespondence v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 pomocí možnosti Všechny záznamy na aktuální stránce nebo Všechny záznamy na všech stránkách se nezobrazí žádné záznamy 10. prosince 2008
954313 Chybová zpráva při pokusu o přihlášení k webu aplikace Microsoft Dynamics CRM ze serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0: IP adresa požadavku a síťová adresa mají odlišnou rodinu adres 10. prosince 2008
952658 V klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook nelze najít požadovaný článek znalostní báze Knowledge Base 10. prosince 2008
955418 Prostřednictvím uživatele, jehož role nemá v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 oprávnění k tisku, nelze odstranit poznámku 10. prosince 2008
954592 Po vytvoření vztahu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 používají všechna mapování mezi vlastností Vyhledávání u vlastní entity a vlastností Zákazník u nabídky nesprávný kód typu objektu 10. prosince 2008
955981 Při pokusu o otevření vlastního zobrazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Uložený dotaz s ID = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e neexistuje 10. prosince 2008
958181 Při importu organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Typ nebo název oboru názvů InvokeDotNet Assembly neexistuje v oboru názvů Microsoft.Crm.Workflow 11. prosince 2008
957270 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 lze neočekávaně převést schůzku bez zadaného předmětu, přestože je atribut Předmět u entity Schůzka nastaven na hodnotu Požadováno podnikem 11. prosince 2008
956127 V souboru přizpůsobení exportovaném z aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybí některé atributy entity Synchronizace s aplikací Outlook 11. prosince 2008
956282 Chybová zpráva při vývoji vlastní aktivity pracovního postupu pomocí sady SDK aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0: Klíč nemůže mít hodnotu NULL 11. prosince 2008
953887 Chybová zpráva při pokusu o úpravu některých vlastností pracovního postupu importovaného do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0: Záznam není k dispozici 11. prosince 2008
954940 Při pokusu o odstranění záznamu vlastní entity v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Došlo k chybě. Obraťte se na správce 11. prosince 2008
955253 Při pokusu o přidání účastníků k existující schůzce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k objektu aplikace Microsoft Dynamics CRM nebo provedení požadované operace 11. prosince 2008
955064 Ve webovém klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze zobrazit vytvořené aktivity ve formuláři Aktivita kampaně 11. prosince 2008
956237 Po vytvoření pravidla pracovního postupu za účelem aktualizace stavu příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 zůstane pracovní postup v čekajícím stavu 11. prosince 2008
951432 Po přepnutí na jiné síťové připojení v režimu offline nelze v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook s offline přístupem přejít do stavu online 11. prosince 2008
956771 Po exportu šablony hromadné korespondence do nového prostředí v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je šablona neočekávaně přidružena k nesprávné vlastní entitě 11. prosince 2008
957305 Při přidávání produktů do nabídek, objednávek nebo faktur vytvořených z příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazují neočekávané chybové zprávy 11. prosince 2008
957920 Po ukončení Průvodce vytvořením rychlé kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 není odeslána e-mailová zpráva 11. prosince 2008
955977 V režimu offline klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook nelze otevřít záznam vlastní entity, přestože máte k otevření tohoto záznamu oprávnění 11. prosince 2008
959226 Při importu organizace do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Změna parametrů sestavy nebo zdrojů dat na zadané hodnoty není povolena 11. prosince 2008
954929 Po přepnutí uživatele z jedné obchodní jednotky do jiné ve Správci nasazení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 dojde ke snížení výkonu 11. prosince 2008
954640 Po otevření formuláře Adresa v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se v poli Nadřazený zobrazí složka bez názvu 11. prosince 2008
956370 Po provedení akce Obnovit smlouvu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je datum v poli Počáteční datum v řádku smlouvy nesprávné 11. prosince 2008
959775 Po ukončení Průvodce vytvořením rychlé kampaně v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 není odeslána e-mailová zpráva, přestože jste nainstalovali opravu hotfix 954673 11. prosince 2008
953586 Při pokusu o spuštění asynchronní služby v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Výjimka při spouštění asynchronní služby: MSCRMAsyncService 11. prosince 2008
956751 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je pracovní postup aktivován dvakrát, přestože je příslušné pravidlo pracovního postupu nastaveno tak, aby se spouštělo pouze při stavu aktivity Dokončeno 11. prosince 2008
957975 Při spuštění pracovního postupu aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 nesprávně zpracuje desítkovou hodnotu 11. prosince 2008
957421 Při synchronizaci aplikace Outlook s klientem Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook může v aplikaci Outlook dojít k chybě 11. prosince 2008
957299 Při kliknutí na položku Nastavit vlastnosti v kroku Odeslat e-mail v Návrháři pracovního postupu aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva 11. prosince 2008
957919 Při dalším vytvoření stejné faktury v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí nesprávná chybová zpráva 11. prosince 2008
958072 Po upgradu z aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze použít některé uživatelské dotazy spouštěné u kontaktů, zájemců nebo účtů 11. prosince 2008
957377 Po upgradu norské verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 na norskou verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 obsahují lokalizovaná zobrazení neplatný prvek XML rozložení 12. prosince 2008
949069 Po importu některých přizpůsobení do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 jsou v některých formulářích zakázány atributy vícenásobného vyhledávání 12. prosince 2008
955750 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 můžete neočekávaně vytvářet schůzku související s poskytováním služeb, přestože nemáte oprávnění entity Služba 12. prosince 2008
955061 Chybová zpráva při načtení objektu e-mailové zprávy pomocí události Presend Callout v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook: Akce Send() se nezdařila, HR = 80045f00 12. prosince 2008
956445 Po odstranění záznamu z webového klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 zůstane tento záznam v databázi aplikace Microsoft Dynamics CRM 12. prosince 2008
955487 Při odesílání e-mailové zprávy pomocí šablony hromadné korespondence v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 dojde ke ztrátě odřádkování 12. prosince 2008
955006 Do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze přidat uživatele z nadřazené domény 12. prosince 2008
955058 Po provedení některých změn konfigurace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 dojde ke snížení výkonu 12. prosince 2008
956079 Při vytváření sestavy pomocí Průvodce sestavou v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se u příslušného typu sestavy zobrazí pouze sestavy, které byly během posledních 30 dní změněny 15. prosince 2008
947762 Může dojít k neočekávané aktivaci pracovního postupu, který se má aktivovat při podmínce Změna atributu záznamu, přestože v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nedošlo ke změně monitorovaného atributu 16. prosince 2008
958003 Při publikování importovaného pracovního postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Automatický pracovní postup nelze publikovat, pokud nebyly zadány žádné parametry aktivace 16. prosince 2008
958563 Při zobrazení vlastností kroku, který odkazuje na e-mailovou zprávu v pracovním postupu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0, se nezobrazí obsah e-mailové zprávy 16. prosince 2008
955482 Atributy actualstart a actualend entity ActivityPointer v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 jsou neočekávaně nastaveny na hodnotu Pouze datum 16. prosince 2008
959248 Při zpracování e-mailových zpráv pomocí Směrovače e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM dojde v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 k chybě 16. prosince 2008
958280 Při pokusu o uložení opakujícího se týdenního časového plánu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Pro typ Int32 byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá 16. prosince 2008
957225 Při odeslání e-mailové aktivity rychlé kampaně aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 neočekávaně aktivuje pravidlo pracovního postupu 16. prosince 2008
956112 Chybové zprávy v aplikačním protokolu serveru Microsoft Dynamics CRM po odstranění rychlé kampaně: Službě odstranění se nepodařilo vyčistit tabulku=[název_tabulky]" 16. prosince 2008
954682 Pokud karty v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 obsahují velké části s víceřádkovými poli, nezobrazí se karty ve správném pořadí 16. prosince 2008
957086 Při pokusu o změnu organizátora schůzky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Nelze zrušit sdílení tohoto záznamu. Pouze vlastník vybraného záznamu má povoleno odebírat ostatní ze sdílené položky 16. prosince 2008
960249 Chybová zpráva při pokusu o spuštění funkce Import dat pro import dat do čínské verze (tradiční čínština) aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0: CrmSoapExtension detected non-CrmException 16. prosince 2008
952852 Při spuštění dotazu FetchXML v sadě SDK aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 je vrácen nesprávný počet 16. prosince 2008
950307 Během procesu přechodu do režimu offline nedojde ke stažení záznamu uživatele do lokální databáze MSDE aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. prosince 2008
956045 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je v dialogovém okně záznamu na webové stránce Vlastnosti v polích Vytvořeno a Naposledy upraveno zobrazeno datum pouze v krátkém formátu 16. prosince 2008
953764 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nepracuje filtr Staženo z nadřízené položky u entity Vlastní podle očekávání 17. prosince 2008
956257 V časových pásmech GMT+12 a GMT+13 je v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 zobrazeno nesprávné počáteční datum fiskálního roku 17. prosince 2008
959572 Při převodu odpovědi na kampaň v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 není zadán údaj do pole Zdrojová kampaň 17. prosince 2008
956537 Během procesu importu přizpůsobení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 dojde ke ztrátě přílohy zahrnuté v šabloně hromadné korespondence 17. prosince 2008
955833 Chybová zpráva při pokusu o změnu uživatelského účtu pro přihlášení na stránce Zadat účet zabezpečení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Účet služeb Microsoft CRM není platný 17. prosince 2008
958487 Chybová zpráva při hromadném přiřazování záznamů jednoho uživatele jinému uživateli administrátorem v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Publikování lze zrušit pouze u konceptů pracovních postupů a šablon pracovních postupů 17. prosince 2008
958250 Pokud v kalendáři aplikace Microsoft CRM v počítači se systémem Windows změníte nastavení na časové pásmo Santiago a vyberete datum 11. října 2008, zobrazí se chybová zpráva: Neočekávaná chyba 17. prosince 2008
956521 Po přeplánování aktivity související se službami pomocí tlačítka Přeplánovat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou příslušné změny použity 17. prosince 2008
958256 Po převodu zájemce na záznam účtu a záznam kontaktu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 není zadán údaj do pole Nadřazený zákazník v záznamu kontaktu 17. prosince 2008
956283 Chybová zpráva při pokusu o úpravu týdenního pracovního plánu uživatele nebo vybavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Došlo k chybě. Obraťte se na správce 17. prosince 2008
957380 Před vytvořením faktury v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze nastavit atribut kódu stavu pomocí procesu CompoundCreate 17. prosince 2008
958791 Při pokusu o přidání uživatele z důvěryhodné domény do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Došlo k chybě 17. prosince 2008
959208 Úloha Vyhledávání duplicit nezjistí v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 všechny duplicitní položky 17. prosince 2008
955469 Při pokusu o přiřazení instance entity jinému uživateli ve webovém klientovi Microsoft Dynamics CRM nebo v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook se zobrazí chybová zpráva 17. prosince 2008
958818 Chybová zpráva při pokusu o přiřazení e-mailové zprávy uživateli z fronty aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0: Uzavřené aktivity nelze přiřadit jinému uživateli 17. prosince 2008
955423 Chybová zpráva při sloučení dvou účtů přidaných do neaktivního marketingového seznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Slučování bylo zrušeno. Obraťte se na správce systému a akci opakujte 17. prosince 2008
955685 Uživatel s oprávněním Přiřadit roli v podřízené obchodní jednotce může v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 neočekávaně přiřazovat roli Správce systému 17. prosince 2008
957589 Chybová zpráva při pokusu o úpravu sloupců v zobrazeních entity pracovního postupu pomocí funkce Rozšířené hledání v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: V aplikaci Microsoft Dynamics CRM došlo k chybě 19. prosince 2008
957318 V Kalendáři služeb aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 lze zobrazit záznamy uživatelů a vybavení, k nimž nemáte ve své roli zabezpečení přístup 19. prosince 2008
961135 Při pokusu o otevření zobrazení v kalendáři služeb aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Chyba: Byla vyvolána výjimka typu System.Web.HttpUnhandledException 12. prosince 2008
957960 Po odeslání e-mailové zprávy jinému uživateli prostřednictvím klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook nelze přejít do stavu online 19. prosince 2008
955233 Při ukládání role zabezpečení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva 19. prosince 2008
950266 Při pokusu o spuštění Správce migrace dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se ocitnete ve smyčce na přihlašovací stránce 19. prosince 2008
966206 Při pokusu o naplánování sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 není vytvořen snímek sestavy 22. prosince 2008
955051 Při definování nového mapování dat zaměřeného na entitu Smlouva v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou vybrány a správně zobrazeny všechny požadované atributy 5. ledna 2009
957970 Po kliknutí mezi karty v některých formulářích entit v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 a na ploše mohou karty zmizet 6. ledna 2009
955422 Při pokusu o opětovné otevření uzavřené příležitosti v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: 1 není platným stavovým kódem u příležitostí 6. ledna 2009
957031 Chybová zpráva při pokusu o spuštění aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 po upgradu operačního systému na systém Windows Server 2008: Požadovaný čítač výkonu není vlastním čítačem a je nutné jej inicializovat jako typ ReadOnly 6. ledna 2009
952599 Po publikování přizpůsobení entity Kontakt a entity Účet v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 může být popisek pole adresy nesprávný 7. ledna 2009
952148 Chybová zpráva při prvním přechodu do stavu online po upgradu klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook na klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook s offline přístupem: Došlo k neznámé chybě 9. ledna 2009
956852 Chybová zpráva při spuštění sestavy, která používá typ příkazu StoredProcedure, v konektoru aplikace Microsoft Dynamics CRM pro službu SQL Server Reporting Services: Nezdařilo se spuštění dotazu pro sadu dat Test_MSCRM 12. ledna 2009
955574 Chybová zpráva při zpracování hromadné korespondence v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Chyba 0x80041103 Entita Kontakt neobsahuje atribut s názvem = 13. ledna 2009
957057 U vlastního vztahu mezi dvěma vlastními entitami v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze nastavit chování operace Odstranit na hodnotu Odebrat propojení nebo Omezit 13. ledna 2009
957704 Při hledání uživatelů systému podle příjmení ve vztahu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou nalezeni žádní uživatelé 13. ledna 2009
960286 K dispozici je nová aktualizace se změnami časového pásma a letního času pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook 15. ledna 2009
957871 Záznamy úlohy rozšíření pracovního postupu způsobují nadměrnou velikost tabulky AsyncOperationTable v databázi MSCRM aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 15. ledna 2009
953821 Při aktualizaci záznamu, který má v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 duplicitní záznam, dojde k neočekávané aktivaci pracovního postupu 2. března 2009
968135 Chybová zpráva při pokusu o import pravidla pracovního postupu do turecké verze aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0: System.Data.SqlClient.SqlException: Neplatný název sloupce isCrmUIWorkflow 9. března 2009
957966 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze exportovat záznam do sešitu aplikace Excel pomocí dynamické možnosti 9. března 2009
968672 Když uživatel aplikace Microsoft Dynamics CRM odešle jinému uživateli aplikace Microsoft Dynamics CRM e-mailovou zprávu sledovanou aplikací Microsoft Dynamics CRM, nezobrazí se příjemci ikona sledované zprávy aplikace Microsoft Dynamics CRM 12. března 2009
958601 Při zjištění duplicitního záznamu během pokusu o uložení záznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 dojde ke ztrátě poznámek 12. března 2009
968755 Při použití velkého počtu pracovních postupů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 jsou tabulky AsyncOperationBase a WorkflowLogBase velmi rozsáhlé a dochází k problémům s výkonem 12. března 2009
968515 Po instalaci opravy hotfix 950886 do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou existujícím vlastním rolím zabezpečení udělena skrytá oprávnění 12. března 2009
956330 Při importu přizpůsobení do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 dochází ke snížení výkonu a vysokému využití procesoru 12. března 2009
966331 V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 lze přiřadit případ z jedné fronty do jiné, bez ohledu na oprávnění příslušné role zabezpečení 12. března 2009
958562 Při použití korejského nebo japonského jazyka v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 je výchozí přesnost pole s peněžní částkou nastavena na hodnotu 2 12. března 2009
950266 Při pokusu o spuštění Správce migrace dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se ocitnete ve smyčce na přihlašovací stránce 12. března 2009
955138 Při pokusu o přístup k některým zobrazením v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 dojde ke snížení výkonu nebo k vypršení časového limitu 18. března 2009
959549 Správci mohou neočekávaně zobrazovat uživatele služby Active Directory, kteří nepatří do jejich organizačních jednotek v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 19. března 2009
969287 Je-li prvním znakem v zobrazovaném názvu odesílatele v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 symbol zavináče (@), přesune směrovač e-mailu nevyžádané e-mailové zprávy do složky nedoručitelných zpráv 19. března 2009
954811 Otevírání Správce nasazení aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 trvá na serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 příliš dlouho 30. března 2009
961135 Při pokusu o otevření zobrazení v kalendáři služeb aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva: Chyba: Byla vyvolána výjimka typu System.Web.HttpUnhandledException 6. dubna 2009
970136 Účet, který již není nadřízeným účtem podřízeného účtu, může v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 náhle zobrazovat záznamy podřízeného účtu 13. dubna 2009
969946 K dispozici je nástroj pro extrakci tokenu sledování z předmětu e-mailu a aktualizaci sloupce tokenu sledování v tabulce e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 14. dubna 2009
958084 K dispozici je oprava hotfix pro deaktivaci funkce inteligentního hledání odpovídajících položek v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 14. dubna 2009
969776 Při přechodu offline v aplikaci Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook nejsou některé poznámky synchronizovány podle očekávání 7. května 2009
969758 Nelze nakonfigurovat schéma domény služby Active Directory a adresy URL aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 odděleně pro externí uživatele služby Active Directory a pro interní uživatele služby Active Directory 7. května 2009
953812 K dispozici je oprava hotfix umožňující sledování schůzky ve sdíleném kalendáři v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook 7. května 2009
963054 Při vytváření aktivit kampaní, aktivit rychlých kampaní nebo aktivit hromadné korespondence z marketingového seznamu generuje aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 aktivity pro neaktivní členy marketingového seznamu 7. května 2009
957720 Po ignorování potíží, k nimž dochází při přechodu do stavu offline v klientovi Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook s offline přístupem, dojde ke ztrátě některých záznamů v databázi offline 2. července 2009
959072 Po přidání velkého počtu polí s několika různými typy atributů do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 se pomalu načítá formulář entity 2. července 2009
956526 Při vytváření kampaně nebo rychlé kampaně pro vygenerování aktivity e-mailu pomocí možnosti přiřazení do fronty je odesílatel v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nesprávně nastaven jako vlastník hromadné úlohy 2. července 2009
971758 Přestože v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 změníte roli příležitosti zákazníka z duplicitní na jedinečnou, náhle se zobrazí chybová zpráva 2. července 2009
971356 Je-li ve formuláři entity povolena v poli vyhledávání událost Při změně() a dojde ke změně tohoto pole po zobrazení zprávy o zjištění duplicitních položek v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0, zobrazí se chybová zpráva o přetečení zásobníku 2. července 2009
971082 Z pole duplicitního záznamu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nelze odebrat data 2. července 2009
972150 Po změně vlastností poskytnutí Směrovače e-mailů aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 se neočekávaně obnoví výchozí nastavení těchto vlastností 2. července 2009
971355 Aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 neočekávaně vytváří další odřádkování v e-mailových zprávách vytvořených pracovním postupem 2. července 2009
972482 Přesáhne-li v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook délka vlastnosti ExchangeEntryID 512 znaků, při sledování schůzky se zobrazí chybová zpráva 2. července 2009
971353 Chybová zpráva při vytváření více uživatelů současně pomocí metody Service.Create(user) v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Nelze vložit duplicitní klíč 2. července 2009
971354 Po instalaci kumulativní aktualizace 4 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 a povolení funkce Sledovat v aplikaci CRM pro kontakt delegáta dojde v aplikaci Microsoft Outlook k chybě 2. července 2009
972501 Klient Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook nenačítá panel nástrojů podle očekávání 2. července 2009
972033Při přidávání uživatele do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 z důvěryhodné nadřazené domény se zobrazí chybová zpráva: Pokoušíte se vytvořit uživatele s přihlašovacím jménem do domény, které neexistuje. Vyberte jiné přihlašovací jméno do domény a akci opakujte 27. srpna 2009
974037 Po instalaci kumulativní aktualizace 4 nejsou v aplikaci CRM sledovány e-maily s určitými zobrazovanými jmény 27. srpna 2009
974310 V pracovním postupu občas dochází při podmínce Čekání k chybě27. srpna 2009
976091 K dispozici je aktualizace se změnami letního času pro Káhiru a západní Austrálii z roku 2009 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.022. října 2009
975579 Pokud pravidlo pracovního postupu nebo aplikace sady SDK změní stav objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 na hodnotu Probíhající, je náhle objednávka určena pouze ke čtení22. října 2009
975529 Chybová zpráva při pokusu o změnu názvu domény existujícího uživatele aplikace Microsoft Dynamics CRM v důvěryhodné doméně: Název domény neexistuje22. října 2009
975490 Je-li asynchronní služba aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 spuštěna na více serverech, dojde k vzájemnému zablokování22. října 2009
974434 Bez oprávnění systémového správce systému Microsoft SQL Server nelze nainstalovat aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nebo vytvářet další organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.022. října 2009
977714V aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 lze náhle provádět hromadné úpravy uzavřených příležitostí nebo uzavřených zájemců17. prosince 2009
978093Při použití možnosti ručního mapování uživatelů k mapování uživatele z externí důvěryhodné domény v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 dojde k chybě průvodce importem organizace 17. prosince 2009
978201Kalendář služeb nezobrazuje aktivity služeb nebo pravidelné schůzky, které začínají před zobrazeným intervalem17. prosince 2009
978842Chybová zpráva při pokusu o uložení změn provedených u role zabezpečení v obchodní jednotce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0: Došlo k chybě11. února 2010
978872Chybová zpráva při spuštění sestavy, když je klient Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook ve stavu offline: Chyba: Došlo k chybě11. února 2010
978929Aktualizované záznamy v databázi organizace aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 nejsou při přechodu do stavu offline v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook s offline přístupem synchronizovány s databází offline11. února 2010
978638Chybová zpráva při synchronizaci dat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook: Při synchronizaci dat s aplikací Outlook došlo k neznámé chybě11. února 2010
979483Po odstranění předmětu v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nedojde k odstranění propojení mezi dvěma předměty 11. února 2010
980627Po instalaci oprav hotfix pro metadata do nové organizace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 neobsahuje databáze nové organizace opravy hotfix pro metadata 8. dubna 2010
981885Po synchronizaci aplikace Microsoft Office Outlook s aplikací Microsoft Dynamics CRM 4.0 chybí data v polích v části Adresa u kontaktu 8. dubna 2010
981309Při vytváření hromadné korespondence s popiskem v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook s nainstalovanou kumulativní aktualizací 7 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 se neočekávaně ukončí aplikace Microsoft Office Outlook 20078. dubna 2010
981839Po synchronizaci aplikace Microsoft Outlook s aplikací Microsoft Dynamics CRM 4.0 se v aplikaci Microsoft Outlook zobrazuje PSČ u kontaktu na nesprávném místě8. dubna 2010
981625Po spuštění služby DeletionService za účelem odstranění záznamu z databáze aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 dojde ve službě DeletionService k chybě 3. června 2010
982510Při pokusu o otevření klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Outlook v uzamčeném prostředí se zobrazí zpráva upozornění: Aplikaci Microsoft Dynamics CRM se nepodařilo přidat webovou adresu serveru Microsoft Dynamics CRM mezi důvěryhodné servery 3. června 2010
983439Při převodu zájemce na účet v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 nefunguje pravidlo Vyhledávání duplicit3. června 2010
2249156Ze serverů obsahujících asynchronní službu pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 jsou neočekávaně odesílány duplicitní e-maily29. července 2010
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 949256 - Poslední kontrola: 10/05/2010 11:19:00 - Revize: 1.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

  • kbmbsupgrade kbtshoot kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner KB949256
Váš názor