Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Instalace aktualizace Windows XP Service Pack 3 se nezdaří, zobrazí se chybová zpráva a do protokolu instalace aktualizace Service Pack je zaznamenána chyba: 8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
V počítači se systémem Windows XP zkusíte nainstalovat aktualizaci Windows XP Service Pack 3. Zobrazí se však jedna z následujících chybových zpráv.

Chyba 1

Instalace aktualizace Service Pack vyžaduje před spuštěním zapojení počítače do elektrické zásuvky.

Chyba 2

Instalace aktualizace Service Pack 3 byla zrušena, protože sada Microsoft Shared Computer Toolkit for Windows XP není kompatibilní s touto verzí systému Windows. Před pokračováním je nutné: 1) Odinstalovat sadu Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (Nepovinné) Nainstalovat sadu Windows SteadyState, novější verzi sady Microsoft Shared Computer Toolkit. Další informace naleznete na stránce Shared Access na webu společnosti Microsoft.

Chyba 3

Instalace aktualizace Service Pack 3 byla zrušena, protože aktualizaci Windows XP SP3 nelze nainstalovat přes sadu RDP 6.0 MUI PACK (aktualizace pro systém Windows XP (KB925877)). Před pokračováním je nutné odinstalovat aktualizaci KB925877.

Chyba 4

Aktualizaci Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 nelze nainstalovat do verze Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Na webu download.microsoft.com bude k dispozici samostatný balíček aktualizace SP3 pro systém WinFLP.

Chyba 5

Aktualizaci Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 nelze nainstalovat do verze Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). Na webu download.microsoft.com bude k dispozici samostatný balíček aktualizace SP3 pro systém WEPOS.

Chyba 6

Instalace nemůže pokračovat, protože protože není splněn minimálně jeden předpoklad nutný k instalaci aktualizace Service Pack 3. Podrobnější informace získáte v souboru protokolu písmeno_jednotky:\windows\svcpack.log.
Dále je ve všech případech také zapsána následující chybová zpráva do protokolu instalace aktualizace Service Pack:

8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED

Poznámka: Instalační protokol aktualizace Service Pack (svcpack.log) se obvykle nachází v následující složce:
písmeno_jednotky:\Windows\svcpack.log
Příčina
Než zahájíte instalaci aktualizace Windows XP SP3, musí být splněno několik požadavků. Není-li splněna některá z podmínek, zobrazí se jedna z chybových zpráv popsaných v části Příznaky. Následující případy popisují důvody zobrazení příslušných chybových zpráv uvedených v části Příznaky:

Důvod chyby 1

Tato chyba nastane, pokud se pokusíte instalovat aktualizaci Service Pack ve chvíli, když je počítač napájen z baterie. Tato kontrola se provádí kvůli vyloučení možnosti selhání aktualizace způsobené vybitím baterie v průběhu instalačního procesu.

Důvod chyby 2

Tato chyba nastane, pokud se pokusíte nainstalovat aktualizaci Service Pack do počítače, ve kterém je již nainstalovaná sada Microsoft Shared Computer Toolkit for Windows XP. Tato verze sady nástrojů není kompatibilní s aktualizací Windows XP Service Pack 3.

Důvod chyby 3

Tato chyba nastane, pokud je v počítači nainstalovaná aktualizace KB925877 pro systém Windows XP. Aktualizace obsahuje sadu Multilingual User Interface Pack (MUI) pro Připojení ke vzdálené ploše verze 6.0 (Klient Terminálové služby 6.0). Sada MUI Pack není kompatibilní s aktualizací Windows XP Service Pack 3.

Důvod chyby 4

Tato chyba nastane, pokud se pokusíte nainstalovat aktualizaci Windows XP Service Pack 3 do systému Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Tuto verzi aktualizace Service Pack nelze použít pro operační systém WinFLP.

Důvod chyby 5

Tato chyba nastane, pokud se pokusíte nainstalovat aktualizaci Windows XP Service Pack 3 do systému Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). Tuto verzi aktualizace Service Pack nelze použít pro operační systém WEPOS.

Důvod chyby 6

Tato chyba nastane, pokud se pokusíte nainstalovat aktualizaci Windows XP Service Pack 3 do systému Windows XP Media Center Edition nebo Windows XP Media Center Edition 2003.

Poznámka: Chyba nenastane, když se pokusíte nainstalovat aktualizaci Windows XP Service Pack 3 do systému Windows XP Media Center Edition 2004 nebo novější verze.
Řešení
Vyřešit tyto chyby lze provedením příslušných kroků podle chybové zprávy, která se zobrazila. Kroky jsou popsány v následujících částech.

Řešení chyby 1

Připojte počítač k napájení z elektrické sítě. Další informace o požadavcích na napájení počítače vám poskytne výrobce počítače.

Řešení chyby 2

Odinstalujte sadu Microsoft Shared Computer Toolkit. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a potom klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy.
  2. Klepněte na položku Microsoft Shared Computer Toolkit a poté klepněte na tlačítko Odebrat.
  3. Po odebrání programu nainstalujte aktualizaci Windows XP Service Pack 3.
Potřebujete-li funkce sady Microsoft Shared Computer Toolkit, můžete nainstalovat sadu Windows SteadyState. To je nejnovější verze této sady nástrojů. Chcete-li stáhnout sadu Windows SteadyState, navštivte následující web služby Stažení softwaru:

Následující soubor je k dispozici na webu služby Stažení softwaru:

StáhnoutStáhnout balíček SteadyState_Setup_ENU.exe

Řešení chyby 3

Pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy odinstalujte položku Aktualizace pro systém Windows XP (KB925877). Tato aktualizace obsahuje sadu Multilingual User Interface Pack (MUI) pro Připojení ke vzdálené ploše verze 6.0 (Klient Terminálové služby verze 6.0). Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a potom klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy.
  2. Zaškrtněte políčko Zobrazit aktualizace v horní části stránky.
  3. Klepněte na položku Aktualizace pro systém Windows XP (KB925877) a potom klepněte na tlačítko Odebrat.
  4. Po odebrání aktualizace KB925877 nainstalujte aktualizaci Windows XP Service Pack 3.

Řešení chyb 4 a 5

Tato verze aktualizace Windows XP Service Pack 3 není kompatibilní s operačními systémy WinFLP a WEPOS v počítači. Samostatná verze aktualizace Service Pack určená pro operační systémy WinFLP a WEPOS bude k dispozici na webu služby Stažení softwaru později.

Další informace o stažení této samostatné aktualizace Windows XP Service Pack 3 z webu služby Stažení softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Řešení chyby 6

Chcete-li nainstalovat aktualizaci Windows XP Service Pack 3 do počítače se systémem Windows XP Media Center Edition nebo Windows XP Media Center Edition 2003, je třeba nejprve nainstalovat aktualizaci Windows XP Service Pack 2. Aktualizaci Windows XP Service Pack 2 lze získat pomocí služby Automatické aktualizace nebo systému Windows Update.
winxpsp3 windowsxpsp3
Vlastnosti

ID článku: 949388 - Poslední kontrola: 06/10/2013 03:06:00 - Revize: 3.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbservicepack kbmultilingual kbmui kbupgrade kbsetup kbtoolkit kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg KB949388
Váš názor
cript>");