Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Podpora produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0 v počítačích se systémem Windows Server 2008

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:950100
Úvod
Tento článek popisuje podporu pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 v počítačích se systémem Windows Server 2008.
Další informace

Microsoft Dynamics CRM 3.0

Aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 a klienta Microsoft Dynamics CRM 3.0 pro aplikaci Outlook nejsou kompatibilní s počítači se systémem Windows Server 2008. Aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 můžete nainstalovat v doméně systému Windows Server 2008. Však kde při instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 musí být v počítači systém Windows Server 2003 nebo Windows Server 2000.

Aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0 je kompatibilní s počítačů se systémem Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008. Klienta Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikace Microsoft Office Outlook je podporován v systému Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 při použití se službou Terminal Services nebo s Citrix.

Podporovány jsou následující verze systému Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 :
 • 32Bitové a 64bitové edice systému Windows Server 2008 Standard
 • 32Bitové a 64bitové edice systému Windows Server 2008 Enterprise
 • 32Bitové a 64bitové edice systému Windows Server 2008 Datacenter
 • 32Bitové a 64bitové edice webového serveru se systémem Windows Server 2008

Instalace aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 v systému Windows Server 2008
Poznámka: Aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 není aktuálně podporována v prostředí pouze protokol IPv6.
Poznámka: Při instalaci produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0 musí používáte síťové služby jako účet služby nebo instalace se nezdaří.

Role serveru popisuje základní funkcí serveru. V systému Windows Server 2008 mohou správci vyhradit celý počítač se k jedné roli serveru nebo nainstalujte více rolí serveru v jednom počítači. Chcete-li nainstalovat Microsoft Dynamics CRM 4.0 v systému Windows Server 2008 následující serveru se systémem Windows Server 2008 nutné být nainstalována role.
 • Statický obsah role služby (zahrnutá v roli webový server (IIS).)
 • Role služby dynamického obsahu komprese (zahrnutá v roli webový server (IIS).)
 • Služba IIS ověřování systému Windows role (zahrnutá v roli webový server (IIS).)
 • Kompatibilita součásti role služby (zahrnutá v roli webový server (IIS).)
 • Služba Indexing Service (zahrnuto v roli služby pro soubor)

Chcete-li přidat nad rolí před instalací produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0 postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Nástroje pro správu a klepněte na Správce serveru.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na role a potom klepněte na tlačítko Přidat role.
 3. Klepněte na tlačítko Další obrazovku role serveru získat.
 4. Označte zaškrtávací políčko pro následující role a potom klepněte na tlačítko Další.
  • Aplikační server
  • Soubor služby
 5. Klepnutím na tlačítko Další se dostanou do role služeb pro aplikační server.
 6. Zaškrtněte políčko vedle podpory webový server (IIS). Jakmile políčka role průvodce, klepněte na tlačítko Přidat požadované služby role a potom klepněte na tlačítko Další.
 7. Klepnutím na tlačítko Další se dostanou do webové služby role serveru, zachovat stávající zaškrtávací políčka, jsou označeny označit políčko vedle Kompatibility Správa služby IIS 6 a potom klepněte na tlačítko Další.
 8. Klepnutím na tlačítko Další soubor služby role služby získat, označit políčko vedle Služby Indexing Service a potom klepněte na tlačítko Další.
 9. Klepněte na tlačítko nainstalovat

Pokud jste již povolili aplikační server, služby souborů nebo webový server (IIS). Povolit určité role služby proveďte následující kroky:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Všechny programy, klepněte na položku Nástroje pro správu a klepněte na položku Správce serveru.
 2. Rozbalte role a klepněte pravým tlačítkem myši na Aplikační Server,Služby souborů nebo Webový Server (IIS) v závislosti na roli potřebujete a klepněte na tlačítko Přidat Role služby.
 3. Dokončete průvodce přidat služby požadovanou roli.
Další informace

Problémy, které mohou nastat při použití systému Windows Server 2008 s Microsoft Dynamics CRM 4.0

Použití produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0 s Windows Server 2008, výše uvedené role nejsou-li nainstalována může dojít k následujících známých problémů. . Žádné zástupné řešení k dispozici jsou také popsány.

1 Vydávat:Při pokusu o otevření aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 webové aplikace se zobrazí chybová zpráva:
"Problémy s tuto webovou stránku může zabránit jeho zobrazeny správně nebo nebude fungovat" řádek: 194 Char: 1, chyba: objekt byl očekáván kód: 0 URL: http://localhost/

Chcete-li tento problém vyřešit, povolte službu statického obsahu roli v roli webový server (IIS).

Vydání 2: Při instalaci produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva:
"Akce Microsoft.Crm.Setup.Server.EnableCompressionAction se nezdařila" System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80005006): Výjimka z HRESULT: 0x80005006

K řešení potíže, povolit službu role komprese dynamického obsahu v role Webový Server (IIS).

Vydat 3: Při pokusu o otevření aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 webové aplikace se zobrazí chybová zpráva:
"Chyba 401.2 – HTTP-Neoprávněný"

Chcete-li tento problém vyřešit, povolte službu ověřování systému Windows roli v roli webový server (IIS).

Vydat 4: Při pokusu o instalaci serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 se zobrazí chybová zpráva:
"(IIS) 7 along with IIS 6 Compatibility Components Internetová informační služba musí být nainstalován v systému Windows Server 2008"
Microsoft Dynamics CRM 4.0 podporuje pouze služba role kompatibility Správa služby IIS 6.0.
Chcete-li tento problém vyřešit, musíte nainstalovat službu role kompatibility služby IIS 6.0 v roli webový server (IIS).

Vydat 5: Pokud povolíte pouze protokol IPv6, může nastat následující problémy v produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0. Předpokládejme následující situaci. Nainstalujete pouze protokol IPv6 prostředí Microsoft Dynamics CRM 4.0 Internet Facing Deployment (IFD). Nastavte klíč registru internalnetworkaddress na adresu IPv6. Pokoušíte se otevřít aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 web. V tomto případě se zobrazí následující chybová zpráva:
Byla zadána neplatná adresa IP.
Předpokládejme následující situaci. Pokoušíte se nainstalovat server Microsoft Dynamics CRM 4.0 v prostředí pouze protokol IPv6. Potom nakonfigurujete proces instalace vytvořit web, který má být použit jako server Microsoft Dynamics CRM. V tomto případě se zobrazí následující chybová zpráva:
Kontrola WebServerValidator: Chyba: byl použit adresy kompatibilní s požadovaný protokol

Chcete-li tyto problémy vyřešit, přesvědčte se, zda spolu s IPv6 je povoleno IPv4 a jste kumulativní aktualizaci 3 a vyšší verzí.

Vydat 6: Zvažte následující scénář: Při pokusu o instalaci serveru Microsoft Dynamics CRM 4.0 s účtem zabezpečení, spuštěna pod účtem uživatele domény v systému Windows Server 2008. Instalace produktu Microsoft Dynamics CRM 4.0 se pokusí přidat uživatele domény k skupiny pracovních procesů (IIS_WPG) služby IIS. Windows Server 2008 spustí službu IIS 7.0. Microsoft Dynamics CRM 4.0 však používá režim kompatibility služby IIS 6. V tomto scénáři proces instalace se nezdaří a zobrazí následující chybová zpráva:
Akce Microsoft.Crm.Setup.Server.ConfigureAspNetAccountAction se nezdařilo. System.ComponentModel.Win32Exception: Název skupiny nebyl nalezen.
K tomuto problému dochází, protože režim kompatibility služby IIS 6 již členem skupiny IIS_WPG.

Chcete-li tento problém vyřešit, musíte vybrat službu sítě, kterou chcete spustit aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Jakmile je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 a systémem, můžete také změnit účet služby uživateli domény provedením následujících:
 1. Na serveru Microsoft Dynamics CRM klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správu a poté klepněte na položku správce Internetová informační služba (IIS).
 2. Rozbalte název vašeho webového serveru a klepněte na položku Fondy aplikací.
 3. CRMAppPool pravým tlačítkem myši a poté klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení.
 4. Klepněte na identitu, změňte identitu na účet služby vytvořený a klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz iisreset a pak klepněte na tlačítko OK

Služba Active Directory změny:
 1. V řadiči domény klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na tlačítko Active Directory uživatele a počítače.
 2. Přejděte do kde byly vytvořeny skupiny zabezpečení aplikace Microsoft Dynamics CRM a přidejte účet služby PrivUserGroup a SQLAccessGroup.

Změně systému souborů na serveru IIS 2008:
 1. Na serveru Microsoft Dynamics CRM přejděte C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\.
 2. Změnit oprávnění u adresáře trasování poskytnutí tohoto adresáře účtu služby úplné řízení.

Účet služby zahrnout do následujících skupin na serveru Microsoft Dynamics CRM:
 • Místní skupiny IIS_IUSRS
 • Místní skupiny CRM_WPG

Toho můžete provést následující kroky:
 1. V serveru Microsoft Dynamics CRM klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a poté klepněte na položku Správce serveru.
 2. Rozbalte položku Konfigurace, rozbalte položku Místní uživatelé a skupiny a potom klepněte na tlačítko skupiny.
 3. V podokně skupiny klepněte pravým tlačítkem myši na IIS_IUSRS a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Klepněte na tlačítko Přidat, zadejte účet služby, klepněte na tlačítko Kontrola jmen a potom klepněte dvakrát na tlačítko OK.
 5. V podokně skupiny klepněte pravým tlačítkem myši na CRM_WPG a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 6. Klepněte na tlačítko Přidat, zadejte účet služby, klepněte na tlačítko Kontrola jmen a potom klepněte dvakrát na tlačítko OK.


Problém 7; Při upgradu ze systému Windows Server 2003 na systém Windows Server 2008 je Služba indexování je odinstalován. Při odinstalaci služby indexování nelze použít soubory nápovědy aplikace v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Chcete-li tento problém vyřešit, povolit službu indexování roli v roli File Services.

Odkazy
Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
948680Popis serveru aplikací společnosti Microsoft, které jsou podporovány v systému Windows Server 2008
Produkty třetích stran, o nichž se hovoří v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft implicitně ani jiným způsobem neručí za výkon a spolehlivost těchto produktů.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 950100 - Poslední kontrola: 10/27/2009 15:33:55 - Revize: 8.1

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbmt kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner KB950100 KbMtcs
Váš názor